Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy programowania PP – LAB2 Wojciech Pieprzyca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy programowania PP – LAB2 Wojciech Pieprzyca."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy programowania PP – LAB2 Wojciech Pieprzyca

2 8. Ćwiczenia (1) 1. Napisać program, który po podaniu oceny (1-6) wyświetli jej nazwę w postaci tekstu np. (5-bardzo dobry) (wykorzystać instrukcję switch !!!), 2.Napisać program, który pokazuje kolejne potęgi liczby 2 o wykładniku z zakresu 0-10 tzn. 2 0, 2 1, 2 2, …, 2 10. Wykorzystać funkcję pow(liczba,potęga) = liczba potęga Uwaga: dla funkcji pow potrzeba dołączyć bibliotekę math.h. 3.Napisać program, który pyta o zakres liczb (liczba_od : liczba_do) a następnie zsumuje wszystkie liczby z podanego zakresu i wyświetli ich sumę oraz średnią na ekranie.

3 Ćwiczenia (2) 4. Napisać program wyznaczający iteracyjnie sumę szeregu: 1/x + 1/x 2 + 1/x 3 + 1/x 4 +... + 1/x n Oczywiście x i n są parametrami programu, które pobieramy od użytkownika np. dla x=2 i n=4 wynikiem powinno być 1/2 + 1/2 2 + 1/2 3 + 1/2 4 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 = 15/16 5. Napisać program wyświetlający linię ze znaków -, Liniii powinno być 5, o długości kolejno 1,2,3,4,5 znaków. 6. Napisać program, który pyta o liczbę dodatnią (jeżeli użytkownik poda liczbę ujemną lub 0 to program powinien zapytać go o liczbę raz jeszcze), a następnie wyświetli na ekranie 10 kolejnych liczb parzystych lub nieparzystych zaczynając od podanej liczby. 7. Napisać program który wczytuje liczby z klawiatury i po każdym wczytaniu pyta użytkownika Czy to już wszystkie liczby? (T/N). Jeżeli użytkownik naciśnie T to program powinien się zakończyć i wyświetlić sumę wprowadzonych liczb oraz ich średnią, wartość największą i wartość najmniejszą (wykorzystać funkcję getch() z blblioteki conio.h do pobierania znaku od użytkownika).


Pobierz ppt "Podstawy programowania PP – LAB2 Wojciech Pieprzyca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google