Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład no 14.

Коpie: 1
Zadanie 1. Stałe kilometryczne linii wynoszą C=0.12μF/km, L=0.3mH/km. Ile powinna wynosić rezystancja obciążenia, aby nie występowała fala odbita. Impedancja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład no 14."— Zapis prezentacji:

1 Wykład no 14

2 Zadanie 1. Stałe kilometryczne linii wynoszą C=0.12μF/km,
L=0.3mH/km. Ile powinna wynosić rezystancja obciążenia, aby nie występowała fala odbita. Impedancja falowa linii jest: Linię należy obciążyć rezystancją R=50Ω. Zadanie 2. Podać warunek dla stałych kilometrycznych, aby linia była nieodkształcająca. Warunek aby linia była nieodkształcająca jest:

3 Zadanie 3. Podać rodzaje modulacji impulsowej.
1. Modulacja amplitudy impulsów (PAM), 2. Modulacja czasu trwania impulsów (PDM), 3. Modulacja położenia impulsów (PPM), 4. Modulacja impulsowo – kodowa (PCM) Zadanie 4. Podać schemat blokowy zrównoważonego dyskryminatora częstotliwości.

4 zrównoważonego dyskryminatora częstotliwości
Schemat blokowy zrównoważonego dyskryminatora częstotliwości

5 zrównoważonego dyskryminatora częstotliwości
Schemat ideowy zrównoważonego dyskryminatora częstotliwości

6 Charakterystyka częstotliwościowa
zrównoważonego dyskryminatora częstotliwości

7 Zadanie 5. Podać schemat blokowy odbiornika superheterodynowego. Odbiornik superheterodynowy Podstawowe element odbiornika superheterodynowego

8 Zadania odbiornika to: 1. Detekcja przychodzącego sygnału,
2. Dostrajanie się do częstotliwości nośnej, 3. Filtracja, 4. Wzmacnianie. Heterodynowanie polega na przesunięciu przychodzącego sygnału na ustaloną częstotliwość pośrednią określoną zależnością: fP=fRc-fLo gdzie fP – częstotliwość pośrednia, fRc – częstotliwość nośna fali przychodzącej, fLo – częstotliwość generatora lokalnego.

9 Częstotliwość pośrednia
Typowe parametry częstotliwościowe odbiorników AM i FM Odbiornik AM FM Zakres odbieranych częstotliwości Częstotliwość pośrednia Szerokość pasma p.cz. 0.525÷1.605 MHz 0.455 MHz 10 kHz 88÷108 MHz 10.7 MHz 200 kHz

10 Zadanie 6. Podać treść twierdzenia o próbkowaniu.
1. Sygnał o ograniczonym pasmie i skończonej energii, nie zawierający składowych widma o częstotliwości przekraczającej W Hz, jest jednoznacznie opisany za pomocą próbek wziętych w punktach odległych o jednakowy przedział czasu, równy 1/(2W) sekund. 2. Sygnał o ograniczonym pasmie i skończonej energii, nie W Hz, może zostać dokładnie odtworzony na podstawie znajomości jego próbek wziętych w punktach odległych o jednakowy przedział czasu, równy 1/(2W) sekund. Częstotliwość 2W jest nazywana częstotliwością Nyquista

11 Zadanie 7. Opisać zasadę bezpośredniej modulacji częstotliwości.
Bezpośrednia modulacja częstotliwości W systemie bezpośredniej modulacji FM częstotliwość fali nośnej polega zmianom wywoływanym przez sygnał informacyjny Jest to realizowane za pomocą oscylatora sterowanego napięciem Można zrealizować korzystając z generatora Hartley’a warikap

12 Jeżeli częstotliwość sygnału modulującego jest fm, to
czyli częstotliwość generatora jest: gdzie W praktyce i z bardzo dobrym przybliżeniem możemy napisać: gdzie

13 Dla wygenerowania szerokopasmowego sygnału FM stosuje się
układ:

14 Niestety przedstawiony układ szerokopasmowego modulatora
częstotliwości z generatorem sterowanym napięciem ma wadę polegającą na tym, że generator ten nie gwarantuje stabilnej częstotliwości. Stosowane układy ze sprzężeniem zwrotnym i stabilnym generatorem częstotliwości.

15 Zadanie 8. Jeżeli transformata Fouriera funkcji u(t) jest U(ω), to
czemu jest równa transformata Fouriera funkcji: u(t-t0). Zadanie 9. Obliczyć transformatę Fouriera dla funkcji:

16 Zadanie 10. Opisać zasadę modulacji dwuwstęgowej ze stłumioną
falą nośną.

17 Modulacja dwuwstęgowa ze stłumioną falą nośną DSB-SC
Modulacja DSB-SC polega na wytworzeniu iloczynu sygnału informacyjnego m(t) i fali nośnej c(t) zmiana fazy sygnału modulującego

18 Transformata Fouriera sygnału s(t) jest:
M(f) -W f W S(f) fala DSB-SC 0.5AcM(0) -fc fc 2W 2W f


Pobierz ppt "Wykład no 14."

Podobne prezentacje


Reklamy Google