Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partner badania: BADANIE Branża PR a media: dziś i jutro 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partner badania: BADANIE Branża PR a media: dziś i jutro 2011."— Zapis prezentacji:

1 Partner badania: BADANIE Branża PR a media: dziś i jutro 2011

2 Na naszych oczach zmienia się świat mediów
Na naszych oczach zmienia się świat mediów. Coraz powszechniejszy internet przestaje być powoli traktowany jako osobny środek przekazu, a zaczyna przypominiać środowisko, w którym płynie informacja z telewizji, radia, prasy. Jednak klasycznie rozumiane media nie odpuszczają pola. THINKTANK i portal PRoto zbadali, jak na te wyzwania dla specjalistów komunikacji odpowiada branża PR w Polsce.

3 1 2 3 4 5 NAJCIEKAWSZYCH WNIOSKÓW Z BADANIA WYNIKI SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE O BADANIU: METODOLOGIA 4 KTO BRAŁ UDZIAŁ W BADANIU?

4 PIĘĆ NAJCIEKAWSZYCH WNIOSKÓW Z BADANIA
1

5 1 MEDIA A PR DZIŚ: PRASA TRZYMA SIĘ MOCNO
Obecnie w pracy PR-owców najważniejsze są relacje z dziennikarzami prasowymi, którzy są zazwyczaj twórcami kontentu rozpowszechnianego przez inne media, dlatego wymagają szczególnej uwagi. Na drugim miejscu są media internetowe, które jako kluczowe w relacjach określiło niemal siedmiu na dziesięciu respondentów. Dużo mniej ważne są relacje z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi a także komunikacja w sieci, rozumiana jako aktywność na blogach, mediach społecznościowych.

6 2 MEDIA A PR JUTRO: PRASA TRACI NA ZNACZENIU, ROŚNIE ROLA PR W SIECI
Praktycy komunikacji przewidują, że za trzy lata ich praca się zmieni. Przede wszystkim spadnie znaczenie relacji z prasą. Rzecznicy prasowi będą sami za pomocą mediów społecznościowych kontaktować się z potencjalnymi klientami. Towarzyszy temu bardzo mocny deklarowany wzrost roli PR-u w sieci (o prawie 30 punktów procentowych). Na pierwsze miejsce w tym rankingu wysforowują się media internetowe i związane z nimi nadzieje związane m.in. z zapowiedziami szybkiej internetyzacji Polski przez holdingi medialno-telekomunikacyjne.

7 3 NARZĘDZIA INTERNETOWE: WZROŚNIE ROLA VIDEO ONLINE, MIKROBLOGÓW, GIER
Internet w pracy PR-owca to nadal przede wszystkim i social media. Nadal niewielkie znaczenie obecnie mają mikroblogi, video online, czy wykorzystanie Wikipedii i wirtualnych światów. Za trzy lata ma być inaczej. Eksperci komunikacji przewidują, że największe wzrost znaczenia osiągnie video online. PR-owcy szanse rozwoju widzą także w mikroblogach (wzrost o 26 punktów procentowych). Najwidoczniej spodziewają się jednak długo oczekiwanej popularyzacji Twittera. Sądzą też, ze ważne będą dla ich pracy gry i wirtualne światy.

8 4 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: KRÓLUJE FACEBOOK
Trzy czwarte z PR-owców wykorzystuje w swojej pracy przynajmniej kilka razy w miesiącu Facebook, około połowy takie portale jak youtube i goldenline. Rzadziej wykorzystywana jest nk.pl (korzysta z niej w pracy jedynie co dziesiąty respondent), Grono i takie media społecznościowe jak Twitter, Blip, czy blogosfera. Wiele z tych mediów wykorzystywanych jest przez PR-ców częściej prywatnie, niż służbowo. Z youtube i nk.pl PR-owcy korzystają z dużo większą częstotliwością w domu, po godzinach pracy.

9 5 DZIEŃ PR-OWCA: ŚREDNIO 10H ONLINE, DZIESIĄTKI MAILI, TELEFONY
PRowcy korzystają bardzo intensywnie z inernetu w trakcie swojego dnia pracy – podczas jednego dnia pracy średnio odbierają 33 maile i wysyłają 28 wiadomości. Wykonują też 9 telefonów służbowych i wysyłają 2 służbowe smsy. W trakcie jednego tygodnia pracy wykonują, średnio, 4 spotkania służbowe miejscu pracy i 3 poza swoją firmą/instytucją.

10 WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 2

11 Jakie są najważniejsze narzędzia w pracy PR-owca?
Kluczową rolę w pracy PR-owca odgrywają wciąż, na razie, relacje z dziennikarzami prasowymi, którzy są zazwyczaj twórcą kontentu rozpowszechnianego przez inne media. Zaraz na drugim miejscu pojawiają się jednak media internetowe, które jako kluczowe w relacjach określiło niemal siedmiu na dziesięciu respondentów. Szybkość dotarcia do konsumenta portali, witryn mediów zdaje się być decydujące. Na kolejnych dwóch pozycjach znalazły się relacje z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi, a także – PR w sieci, rozumiany jako aktywność na blogach, mediach społecznościowych i in. Mniej istotne okazały się eventy, sponsoring, czy reklama. W perspektywie 3-letniej przede wszystkim widać deklarowany przez PR-owców bardzo wysoki spadek znaczenia relacji z prasą (jako „bardzo istotne” w 2014 roku określiło to narzędzie 5 na 10 respondentów). Towarzyszy temu bardzo mocny deklarowany wzrost roli PR-u w sieci (o prawie 30 punktów procentowych). Na pierwsze miejsce w tym rankingu wysforowują się zaś media internetowe.

12 Najważniejsze narzędzia komunikacji PR-owca*
Najwyższy wzrost znaczenia Najwyższy spadek znaczenia *odpowiedzi „bardzo istotne” na 5-stopniowej skali (zupełnie nieistotne, raczej nieistotne, trudno powiedzieć, istotne, bardzo istotne)

13 Jakie są najważniejsze narzędzia internetowe w pracy PR-owca?
Jako kluczowe internetowe narzędzie pracy PR-owcy określają, rzecz jasna, . Na drugim miejscu plasują się media społecznościowe - niemal siedmiu na dziesięciu wskazuje na ich dużą wagę we własne pracy. Nadal niewielkie znaczenie obecnie mają mikroblogi, video on-line, czy wykorzystanie Wikipedii i wirtualnych światów. Pytanie o perspektywę 3-letnią odsłania jednak wzrost znaczenia tych form komunikacji. Największy wzrost znaczenia za 3 lata, w deklaracjach PR-owców, osiągnie video online (wzrost o ponad 30 punktów procentowych). Branża PR wieści więc renesans krótkich treści video (np. transmisja konferencji), która będzie miała większą siłę oddziaływania niż słowo pisane, a zastąpi klasyczny przekaz telewizyjny. PR-owcy szanse rozwoju widzą także w mikroblogach (wzrost o 26 punktów procentowych). Najwidoczniej spodziewają się jednak długo oczekiwanej popularyzacji Twittera, który nadal nie może się przebić do szerszej świadomości w Polsce. Duży przyrost znaczenia, w deklaracjach respondentów, zanotują w ich pracy również gry i wirtualne światy.

14 Wykorzystywane przez PR internetowe narzędzia komunikacji*
Najwyższy deklarowany wzrost znaczenie *odpowiedzi „istotne” i „bardzo istotne” na 5-stopniowej skali (zupełnie nieistotne, raczej nieistotne, trudno powiedzieć, istotne, bardzo istotne)

15 Jaki PR-owcy korzystają z mediów społecznościowych?
PR-owcy, w większości, wierzą w moc social media. Sześciu na dziesięciu respondentów uważa, że są one skutecznym narzędziem komunikacji biznesowej. Równo trzy czwarte z nich wykorzystuje w swojej pracy przynajmniej kilka razy w miesiącu Facebook, około połowy takie portale jak Youtube i Goldenline. Rzadziej wykorzystywana jest Nasza-klasa, Grono i takie media społecznościowe jak Twitter, Blip, czy blogosfera. Co ciekawe, wiele z tych mediów wykorzystywanych jest przez PR-ców częściej prywatnie, niż służbowo. Największa różnica dostrzegalna jest w przypadku youtube.pl i nk.pl Zasadne wydaje się więc być pytanie, dotyczące mieszania się sfery prywatnej i służbowej w internecie. Na pytanie, czy zdarza im się zamieszczać komentarze dotyczące działalności firmy na prywatnym profilu, PR-owcy opowiadają w większości negatywnie. 6 na 10 nie zdarza się to nigdy, jednej piątej bardzo rzadko, tylko 20% pozostałych z większą częstotliwością. Jak widać, w tym przypadku granica pomiędzy życiem prywatnym a służbowym PR-owca jest bardzo wyraźna.

16 60% Taki odsetek badanych PR-owców uważa, że media społecznościowe są skutecznym narzędziem komunikacji biznesowej.

17 75% Facebook % Facebook 83% Youtube 55% Youtube % Goldenline 48% Goldenline.pl 29% Blogosfera % Nasza-klasa 22% Twitter % Twitter 18% Blip % Blip 11% Nasza-klasa 5% Grono % Grono Wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy i prywatnie (przynajmniej kilka razy w miesiącu) W PRACY: PRYWATNIE:

18 Czy zdarza się Pani/Panu zamieszczać komentarze dotyczące firmy na prywatnym profilu w mediach społecznościowych?

19 Dzień PR-owca: media i spotkania
Zdecydowanie najbardziej istotną formą komunikacji, jaką prowadzi specjalista PR z klientami, konsumentami, dziennikarzami jest kontakt online. Dużo mniej istotna, w deklaracjach PR-owców jest komunikacja telefoniczna, podobnie jak komunikacja bezpośrednia, face to face. PR-owiec w trakcie dnia pracy jest dostępny online średnio 10h, wysyła też dziesiątki maili. Korzysta z dobrodziejstw internetu mobilnego – 7 na 10 specjalistów od PR korzysta z internetu w telefonie komórkowym. Co dziesiąty użytkuje też iPada (11% odpowiedzi „często” i „bardzo często”). O ile w przypadku mediów społecznościowych granica pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym jest wyraźnie zakreślona, zmienia się to w przypadku dostępności telefonicznej. Prawie 70% PR-owców zdarza się, że nie wyłaczają „komórki” na noc, mając świadomość, że mogą dostać pilny telefon z pracy.

20 81% Komunikacja online 45% 43%
Najważniejsze kanały komunikacji PR-owca* Komunikacja face-to-face 43% 81% Komunikacja online 45% telefoniczne Inne: kreatywne przesyłki, spotkania prasowe, komunikaty prasowe. *odpowiedzi „istotne” i „bardzo istotne” na 5-stopniowej skali (zupełnie nieistotne, raczej nieistotne, trudno powiedzieć, istotne, bardzo istotne)

21 10h 33 28 9 2 PR-owiec w trakcie 1 dnia pracy średnio:
Jest dostępny 10 h online 33 Odbiera 33 maile służbowe Wykonuje 9 telefonów służbowych PR-owiec w trakcie 1 dnia pracy średnio: Wysyła 28 maili służbowych 28 Wysyła 2 służbowe smsy

22 3 4 PR-owiec w trakcie 1 tygodnia pracy średnio:
Wykonuje 3 spotkania służbowe poza miejscem pracy Wykonuje 4 spotkania służbowe w miejscu pracy

23 73% Taki odsetek przebadanych PR-owców korzysta z internetu w telefonie komórkowym. 44% robi to bardzo często.

24 11% Taki odsetek PR-owców korzysta często z iPada.

25 Czy zdarza się Pani/Panu nie wyłączać telefonu na noc, mając
świadomość, że może mieć Pani/Pan pilne wezwanie z miejsca pracy?

26 INFORMACJE O BADANIU: METODOLOGIA
3

27 Metodologia badania Badanie CAWI 24.02.11-14.03.11
Specjaliści branży PR, n=162 Narzędzie: ankieta z 21 pytaniami

28 KTO WZIĄŁ UDZIAŁ W BADANIU?
4

29 Struktura próby RODZAJ PRACY PŁEĆ WIEK

30 Kontakt: Kazimierz Żurek Koordynator projektów badawczych
Dział Badań THINKTANK

31 Myśli, o których się mówi.
P U B L I S H I N G


Pobierz ppt "Partner badania: BADANIE Branża PR a media: dziś i jutro 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google