Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie aktywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie aktywności"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie aktywności
Jarosław Kuchta Programowanie Współbieżne Modelowanie aktywności

2 Pojęcia podstawowe (1/3)
behawioryzm – ogół zachowania obiektów, reakcje obiektów na zdarzenia. stan – sytuacja w czasie życia obiektu, w którym spełniony jest pewien warunek, wykonywana jest pewna aktywność lub obiekt czeka na pewne zdarzenie. Modelowanie aktywności

3 Pojęcia podstawowe (2/3)
akcja – wykonanie operacji w niepodzielnym na danym poziomie abstrakcji momencie czasu. aktywność – wykonywanie operacji przez obiekt w czasie, gdy znajduje się on w określonym stanie. Zakończenie aktywności jest wyznaczane przez zdarzenie zewnętrzne względem danej aktywności lub wewnętrzne. Modelowanie aktywności

4 Pojęcia podstawowe (3/3)
przejście stanów – zmiana stanu wywołana określonym zdarzeniem, uzależniona od warunku strzegącego, powiązana z wykonywaną podczas przejścia akcją. maszyna stanów – abstrakcyjna maszyna reprezentowana przez zbiór stanów, przez które obiekt przechodzi w czasie, powiązanych przejściami stanów. Prezentowana przez diagram przejść stanów. Modelowanie aktywności

5 Elementy diagramu stanów
sygnatura przejścia (zdarzenie) przejście stanów Włącz Wyłączone Włączone stan początkowy Zamknij stan Wyłącz stan końcowy Modelowanie aktywności

6 Modelowanie aktywności
Opis przejścia sygnatura zdarzenia [warunek strzegący] / wyrażenie akcji Modelowanie aktywności

7 Modelowanie aktywności
Rodzaje zdarzeń Zdarzenie wywołania Zdarzenie sygnałowe Zdarzenie zmiany Zdarzenie czasowe Modelowanie aktywności

8 Zdarzenie wywołania Zdarzenie polegające na wywołaniu operacji
nazwa operacji (lista parametrów) Modelowanie aktywności

9 Modelowanie aktywności
Zdarzenie sygnałowe «signal» Mouse pos: Point «signal» «signal» «signal» «signal» MouseDown MouseUp MouseMove MouseRoll btn: Button btn: Button dist: Point Modelowanie aktywności

10 Zdarzenie zmiany oznacza wystąpienie sytuacji, w której warunek zostaje spełniony when wyrażenie logiczne Modelowanie aktywności

11 Zdarzenie czasowe upłynięcie określonego czasu od określonego innego zdarzenia (najczęściej momentu wejścia w dany stan): after wyrażenie czasowe wystąpienie określonego czasu: when wyrażenie czasowe Modelowanie aktywności

12 Modelowanie aktywności
Wyrażenie strzegące wyrażenie logiczne, w którym występują: parametry zdarzenia wyzwalającego atrybuty i powiązania obiektu – właściciela maszyny stanów może występować test stanu (in nazwa stanu) wyrażenie strzegące jest sprawdzane po wystąpieniu zdarzenia, a przed „odpaleniem” (firing) przejścia Modelowanie aktywności

13 Modelowanie aktywności
Wyrażenie akcji Ciąg operacji oddzielonych średnikami Operacje są wykonywane sekwencyjnie. Rozpoczęcie następnej po zakończeniu poprzedniej. Mogą występować parametry zdarzenia. Modelowanie aktywności

14 Modelowanie aktywności
Przykład przejścia MouseDown (btn, loc) [loc in Window] / object := Window.FindObject (loc); object.Select () Modelowanie aktywności

15 Akcje wejściowe i wyjściowe
entry/ akcja wejściowa exit/ akcja wyjściowa do/ aktywność include/ wewnętrzna maszyna stanów zdarzenie/ akcja wewnętrzna Transakcja entry/ połącz z bazą danych exit/ rozłącz z bazą danych do/ przekazuj dane stan/ podaj stan Modelowanie aktywności

16 Modelowanie aktywności
Stany złożone podstany rozłączne (sekwencyjne) podstany równoległe Modelowanie aktywności

17 Modelowanie aktywności
Podstany rozłączne Wybieranie numeru Numer kierunkowy Numer błędny Cyfra (n) [n=0] Oczekiwanie entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) Błąd entry / Włącz sygnał błędu exit / Wyłącz sygnał błędu entry / Włącz sygnał centrali exit / Wyłącz sygnał centrali Cyfra (n) [n≠0] Numer kompletny Błąd Numer lokalny Błąd Numer zdalny entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) Numer kompletny Numer kompletny Modelowanie aktywności

18 Modelowanie aktywności
Stany równoległe Diagnostyka Diagnostyka w toku Diagnostyka Układu1 Pass Diagnostyka Układu2 Pass Passed Fail Fail Diagnostyka Układu3 Pass Diagnostyka Układu4 Pass Failed Fail Fail Modelowanie aktywności

19 Synchronizacja stanów równoległych
Stan A1 Stan A2 Inicjalizacja Finalizacja Stan B1 Stan B2 belka synchronizacji Modelowanie aktywności

20 Modelowanie aktywności
Diagramy aktywności Specjalna postać diagramu stanów, w którym: stany reprezentują wykonanie akcji lub podaktywności przejścia stanów są wyzwalane przez zakończenie akcji lub podaktywności Modelowanie aktywności

21 Przykład diagramu aktywności
[operacja = Podaj saldo] Wprowadzanie PIN’u Wybór operacji Podanie salda [operacja = Wypłać] [operacja = Zakończ] Wprowadzenie kwoty Sprawdzenie salda Czy saldo wystarczające? [nie] [tak] Odliczanie kwoty Drukowanie potwierdzenia Odbiór kwoty Modelowanie aktywności

22 Aktywności równoległe
Obiekt 1 Obiekt 2 Obiekt 3 Inicjalizacja Aktywność A1 Aktywność B1 Aktywność C1 Aktywność A2 Aktywność C2 Finalizacja "tory pływackie" Modelowanie aktywności

23 Modelowanie aktywności
Literatura Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I: UML. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002 Dennis A., Haley Wixom B., Tegarden D.: System Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, Inc., USA 2001 Modelowanie aktywności


Pobierz ppt "Modelowanie aktywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google