Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związki w UML.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związki w UML."— Zapis prezentacji:

1 Związki w UML

2 Diagram przypadków użycia
Nazwa aktora Nazwa przypadku użycia Związki pomiędzy przypadkami użycia <<include>> <<extend>> A B A B Przypadek użycia A zawsze włącza przypadek użycia B Przypadek użycia B czasami (w pewnych sytuacjach) rozszerza przypadek użycia A Przypadek pochodny Przypadek bazowy Dziedziczenie jest analogiczne do dziedziczenia klas

3 Diagram klas + publiczny –nieograniczony dostęp
Widoczność atrybutów i operacji Nazwa klasy + publiczny –nieograniczony dostęp (public) Atr_publiczny # chroniony –w ramach klasy (public) potomkowie Atr_chroniony Atr_prywatny - prywatny –tylko operacje skladowe (private)

4 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Powiązania Klasa A Klasa B
Nazwa powiązania Klasa B rola A rola B Klasa całość nazwa agregacji Klasa część skojarzenie, w którym jedna z klas należy do kolekcji. Agregacja jest zakończona rombem wskazującym tę część, która zawiera całość. Klasa całość nazwa kompozycji Klasa część Kompozycja, podobnie jak agregacja, oznacza relację część-całość między elementami diagramu, tylko, że w przypadku kompozycji zniknięcie całości automatycznie oznacza zniknięcie jej części.

5 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Uogólnienie Klasa bazowa
Klasa Abstrakcyjna OP_abstrakcyjna() Uogólnienie - łącze dziedziczenia, które wskazuje, że jedna klasa jest nadrzędna w stosunku do drugiej. Uogólnienie ma trójkąt wskazujący klasę nadrzędną. Klasa bazowa Klasa pochodna A Klasa pochodna B

6 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Zależnosci Klasa N
Klasa zależna od N Związek użycia (zmiany w definicji mogą mieć wpływ na klasę zależną)

7 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Liczności powiązań Klasa A
Klasa B Licz A Licz B Jeden obiekt Klasa A jest powiązany z licz B obiektów Klasa B 0..1 -opcjonalnie (zero lub jeden dokładnie jeden 1..* - co najmniej jeden * dowolnie wiele (zero lub więcej) m..n, k..l –lista zakresów Jeden obiekt Klasa B jest powiązany z licz A obiektów Klasa A

8 Diagram przebiegu Rodzaje komunikatów Prosty-przekazanie sterowania
od obiektu do obiektu (szczegóły nie są istotne) Synchroniczny- obiekt wysyłający oczekuje na odpowiedź i po jej otrzymaniu kontynuuje; Zwykle reprezentuje wywołanie proceduralne Asynchroniczny – oznacza powrót z wywołania procedury; może być pomijany Powrót-po wysłaniu komunikatu Kontynuuje swoje działania Bez oczekiwania na odpowiedź

9 Diagram przebiegu Tworzenie i usówanie obiektu
Początek interakcji - obiekty na tym poziomie istnieją przed jej rozpoczęciem Utworzenie obiektu- jest wynikiem odebrania komunikatu stereotypowego <<create>> (wywołanie konstruktora) Usunięcie obiektu - komunikat stereotypowy <<destroy>> zakończenie lini życia

10 Diagram czynności Rozgałęzienia – opisują scierzki altermatywne;
do wyboru jednej z nich dochodzi na podstawie wyliczonych wartości warunków (wyrażeń logicznych) Rozwidlenia i scalenia - Współbieżne wykonanie czynności; w punkcie scalenia dochodzi do synchronizacji współbieżnych przepływów sterowania Wątek warunkowy - jeśli warunek jest fałszywy, zakłada się, że z punktu widzenia scalenia wątek ten jest juz zakończony

11 Diagram stanów Zdarzenia czasowe
W momencie wystąpienia zdarzenia uruchamiającego sprawdzany jest warunek dozoru. Jeżeli warunek jest spełniony wówczas następuje przejście pomiędzy stanami podczas którego wykonywana jest akcja; w przeciwnym przypadku nie dochodzi do przejścia pomiędzy stanami. Zdarzenia czasowe after(okres czasu) – zdarzenie następuje po upływie danego okresu when(moment czasu) –zdarzenie następuje w określonym momencie


Pobierz ppt "Związki w UML."

Podobne prezentacje


Reklamy Google