Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl

2 Przedstawienie narzędzi internetowych służących do: - samodzielnej oceny czynników zagrożenia utratą własności przemysłowej -planowania strategii rozwojowej w oparciu o posiadane prawa własności przemysłowej

3 IP-HERMES.pl www.ip-hermes.pl

4 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Do czego można wykorzystać system IP-HERMES? Do poznania ryzyka piractwa i podróbek kraju, do którego zamierzamy eksportować Do poznania ryzyka fazy przerobu lub łańcucha wartości, w której specjalizuje się firma na rynku zagranicznym Do poznania ryzyka polityczno-prawnego związanego z danym rynkiem Do poznania zakresu otwartości danego rynku i kraju Do poznania głównych kosztów ochrony własności intelektualnej na danym rynku Do poznania ryzyka produktu, który zamierzamy eksportować

5 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Do czego można wykorzystać system IP-HERMES? Do poznania siły i słabości firmy w zakresie ochrony własności intelektualnej Do poznania ryzyka krzyżowego firmy i kraju w zakresie zagrożeń własności intelektualnej przy wchodzeniu na nowe rynki Do symulowania wpływu zmian różnych elementów strategii przedsiębiorstwa na poziom ryzyka Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji strategicznych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne (decyzje podejmuje firma na własną odpowiedzialność) Do uzyskania wsparcia informacyjnego w zakresie podejmowania decyzji o ochronie własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne (decyzje podejmuje firma na własną odpowiedzialność)

6 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Dostęp do systemu IP-HERMES Aby wejść do systemu trzeba się zalogować przy pomocy loginu i hasła. Login i hasło dla Państwa, jako uczestników warsztatu zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji. Rejestracja kolejnych użytkowników odbywa się za pomocą strony internetowej www.ip-hermes.pl System wymaga podania danych przedsiębiorstwa i osoby korzystającej z systemu. Brak pełnego wpisu do formularza rejestracyjnego uniemożliwia skorzystanie z systemu.

7 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

8 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

9 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

10 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? System IP-Hermes jest systemem automatycznym i działa według przyjętego algorytmu. Algorytm zawiera system napędowy oparty o ryzyko firmy oraz ryzyko kraju. Ryzyko firmy jest to ryzyko związane z wchodzeniem na obce rynki związane z potencjałem przedsiębiorstwa. Im większy potencjał przedsiębiorstwa tym ryzyko mniejsze. Ryzyko kraju jest to ryzyko związane z danym krajem, który jest przedmiotem wejścia. System analizuje ryzyko kraju dla 36 krajów. Z ryzykiem kraju ściśle związane jest również ryzyko produktu, czyli ryzyko związane z piractwem i podróbkami, które są charakterystyczne dla 98 analizowanych różnych grup produktów.

11 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? Końcowe ryzyko wejścia na dany rynek jest wypadkową ryzyka kraju oraz ryzyka firmy. System pokazuje poziom zagrożenia wejściem na dany rynek w zakresie naruszenia własności intelektualnej w zależności od kombinowanego ryzyka kraju i firmy. Dla danego poziomu zagrożenia przyporządkowane są informacje o możliwych metodach ograniczania ryzyka oraz możliwe wzorcowe polityki firmy.

12 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

13 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

14 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

15 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

16 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? System umożliwia symulację danych związanych z produktem, krajem i parametrami firmy, co umożliwia porównanie różnych sytuacji, zależnych od firmy. System umożliwia również porównanie do trzech sytuacji decyzyjnych (Raportu podstawowego i dwóch symulacji) System pozwala dowolnie edytować oraz wprowadzać zmiany do wcześniej wprowadzonych danych. System nie ogranicza liczby raportów podstawowych, jedynie możliwych symulacji w stosunku do raportu podstawowego.

17 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

18 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne Jak działa system IP-HERMES? System IP-Hermes generuje raport, który można wydrukować i który może być pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji. System generuje gotowy raport w formacie PDF. Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane. Twórcy raportu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów w nim zawartych oraz za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone przy użyciu zawartych w nim wskazówek. Raport ten powstał wyłącznie w celach informacyjnych.

19 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

20 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

21 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

22 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

23 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Narzędzie wspomagające międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną własności intelektualnej Do czego służy generator? Ogólnym celem generatora jest stworzenie narzędzia ułatwiającego międzynarodowe planowanie strategiczne z ochroną własności intelektualnej. System wspomaga planowanie opracowywane przez firmę i nie ma na celu jego zastąpienia. System oferuje znaczne ograniczenie czasu na planowanie i zwiększa możliwości wyboru strategicznego firmy. Generator znacznie upraszcza i koncentruje działania planistyczne na najważniejszych odcinkach. Generator działa technicznie poprzez dokonywanie wyboru z przedstawionych możliwości i wbudowywanie ich do gotowego formularza konstruowania planu.

24 IP-HERMES.pl Internetowy system oceny ryzyka zagrożenia utratą własności intelektualnej przy wchodzeniu na rynki zagraniczne

25 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Co to jest planowanie strategiczne z IP? Planowanie strategiczne z IP jest to tworzenie planu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa przy traktowaniu własności intelektualnych jako jednego z kluczowych aktywów tworzących przewagi konkurencyjne oraz stwarzających zasadnicze szanse ekspansji na rynkach krajowych i międzynarodowych.

26 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Jakie są zadania planowania strategicznego z IP? Planowanie strategiczne z IP ma za zadanie zbudowanie wiarygodnego planu rozwoju przy wykorzystaniu własności intelektualnych tworzonych przez przedsiębiorstwo oraz podmioty zewnętrzne przy zapewnieniu wszystkim interesariuszom własności intelektualnej przestrzegania ich praw (zasada fair play). Planowanie strategiczne z IP w szczególności uwzględnia te elementy, które związane są z kreowaniem nowych rozwiązań, maksymalizujących wykorzystanie potencjałów intelektualnych oraz w mniejszym stopniu koncentruje się na tak zwanych twardych aktywach materialnych i finansowych. Ponieważ aktywa intelektualne mają charakter miękki, łatwo podlegają podrabianiu, niedozwolonemu naśladownictwu czy nielegalnym próbom zawłaszczenia w planowaniu strategicznych z IP szczególnego znaczenia nabiera ochrona własności intelektualnej.

27 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Jakie problemy można rozwiązać za pomocą generatora? Uporządkowanie i zaplanowanie rozwoju. Generator może pomóc sformułować plan strategiczny na rynkach międzynarodowych i uporządkować spontaniczny proces ekspansji. Lepsze decyzje menedżerskie. Generator może pokazać więcej różnych alternatyw podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie rozwoju strategicznego firmy co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji. Lepsza ochrona własności intelektualnych. Każda ekspansja to w pewnym stopniu proces odkrywania siebie wobec świata. Odkrywanie siebie jest niezbędne, aby nasi kontrahenci i klienci mogli nas lepiej poznać i nabrać do nas zaufania. Jednak ten proces odkrywania swoich aktywów powinien być bezpieczny dla nas w tym sensie, że powinniśmy chronić należące do nas własności intelektualne. Generator pomaga nam chronić nasze IP.

28 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Definicje i określenia Z jakich części składa się GENERATOR? Generator składa się z 5 części: –Mechanizm decyzyjny –Strategie zarządzania IP –Strategie zarządzania międzynarodowego –Kurs zarządzania i planowania strategicznego –Kreator planu strategicznego z IP

29 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP

30 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP

31 IP-HERMES.pl Generator Planowania Strategicznego z IP. Jak działa Generator Planowani Strategicznego z IP? Generator tworzy raport, który można wydrukować i który może być pomocniczym narzędziem do podejmowania decyzji. System generuje gotowy raport w formacie PDF. Uzyskany raport jest tajny. Zna go tylko osoba, która wprowadziła dane. Twórcy raportu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów w nim zawartych oraz za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone przy użyciu zawartych w nim wskazówek. Raport ten powstał wyłącznie w celach informacyjnych.

32 IP-HERMES.pl Dziękuję za uwagę Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie projektu: http://ip-hermes.pl/http://ip-hermes.pl/


Pobierz ppt "Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel.: +48 22 630 96 25, faks: +48 22 434 60 49 IP-HERMES.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google