Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Philip Zimbardo Psychologia i życie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Philip Zimbardo Psychologia i życie"— Zapis prezentacji:

1 Philip Zimbardo Psychologia i życie
Rozdział XVII – Psychopatologia Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

2 XVII. Psychopatologia Natura zaburzeń psychicznych
Philip Zimbardo, Psychologia i życie XVII. Psychopatologia Natura zaburzeń psychicznych Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Główne typy zaburzeń psychicznych Zaburzenie schizofreniczne Orzekanie, kto jest nienormalny Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

3 Natura zaburzeń psychicznych
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Natura zaburzeń psychicznych Orzekanie, co jest nienormalne Perspektywy historyczne Etiologia psychopatologii Poglądy alternatywne Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

4 Kontinuum zaburzeń umysłowych
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Kontinuum zaburzeń umysłowych Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

5 Kontinuum zdrowia umysłowego
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

6 Perspektywy historyczne
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Perspektywy historyczne Pojawienie się modelu medycznego Pojawienie się modeli psychologicznych Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

7 Etiologia psychopatologii
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Etiologia psychopatologii Podejścia biologiczne Podejścia psychologiczne Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

8 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Cele klasyfikacji DSM-III- R Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

9 5 osi DSM-III-R - Oś I - syndromy kliniczne
Philip Zimbardo, Psychologia i życie 5 osi DSM-III-R - Oś I - syndromy kliniczne Te zaburzenia umysłowe obejmują objawy, wzorce zachowania lub problemy psychiczne, które są zazwyczaj źródłem cierpienia lub upośledzają jakiś obszar funkcjonowania (np. zdolność do nauki szkolnej) Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

10 5 osi DSM-III-R - Oś II - zaburzenia osobowości , zaburzenia rozwojowe
Philip Zimbardo, Psychologia i życie 5 osi DSM-III-R - Oś II - zaburzenia osobowości , zaburzenia rozwojowe Są to dysfunkcjonalne strategie postrzegania świata i reagowania nań Na tej osi można także zaznaczyć cechy i własności osobowości, kiedy nie ma żadnych zaburzeń osobowości Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

11 5 osi DSM-III-R - Oś III - zaburzenia i stany fizyczne
Philip Zimbardo, Psychologia i życie 5 osi DSM-III-R - Oś III - zaburzenia i stany fizyczne Te zaburzenia obejmują problemy fizyczne istotne dla zrozumienia problemów psychicznych jednostki i ich rozwiązywania Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

12 5 osi DSM-III-R - Oś IV - siła stresorów psychospołecznych
Philip Zimbardo, Psychologia i życie 5 osi DSM-III-R - Oś IV - siła stresorów psychospołecznych Na tej osi klinicysta szacuje rozmiar i zakres stresorów, które przyczyniły się do występującego zaburzenia Skala stresorów waha się od poziomu zerowego lub minimalnego do skrajnego, czyli katastrofalnego W ocenie bierze się pod uwagę wartości społeczno-kulturowe oraz wrażliwość osoby przeciętnej Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

13 5 osi DSM-III-R - Oś V - globalna ocena funkcjonowania
Philip Zimbardo, Psychologia i życie 5 osi DSM-III-R - Oś V - globalna ocena funkcjonowania Ta oś ukazuje najwyższy poziom funkcjonowania osiągany w trzech obszarach życiowych (społecznym, zawodowym i czasu wolnego) w ciągu ostatniego roku Zazwyczaj poziom obecny może być porównywany z poprzednim jako wskaźnik postępów w radzeniu sobie z problemem Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

14 Główne typy zaburzeń psychicznych
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Główne typy zaburzeń psychicznych Zaburzenia osobowości Zaburzenia dysocjacyjne Zaburzenia lękowe Zaburzenia afektywne Różnice między płciami w depresji; depresja a samobójstwo Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

15 Zaburzenia lękowe: typy
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Zaburzenia lękowe: typy Lęk bezprzedmiotowy Paniczny lęk Fobie Zaburzenie obsesyjno - kompulsywne Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

16 Zaburzenie schizofreniczne
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Zaburzenie schizofreniczne Główne typy schozofrenii Przyczyny schizofrenii Czy schizofrenia jest powszechna? Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

17 Główne typy schozofrenii
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Główne typy schozofrenii Typ zdezorganizowany Typ katatoniczny Typ paranoidalny Typ niezróżnicowany Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

18 Przyczyny schizofrenii
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Przyczyny schizofrenii Podejście genetyczne Neurochemia i struktura mózgu Psychodynamika i interakcje w rodzinie Procesy poznawcze Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

19 Orzekanie, kto jest nienormalny
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Orzekanie, kto jest nienormalny Problem obiektywności Problem stygmatu Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

20 Główne typy schozofrenii
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Główne typy schozofrenii Typ zdezorganizowany Typ katatoniczny Typ paranoidalny Typ niezróżnicowany Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

21 Główne typy schozofrenii
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Główne typy schozofrenii Typy zaburzeń schizofrenicznych Zdezorganizowana Nieadekwatne zachowania i emocje niespójność języka Katatoniczna Znieruchomienie; zachowanie motoryczne sztywne lub nadpobudliwe Paranoidalna Urojenia prześladowcze lub wielkościowe z halucynacjami Niezróżnicowana Zbiór mieszanych symptomów z zaburzeniami myślenia i objawami charakterystycznymi dla innych typów Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

22 Genetyczne ryzyko zaburzenia schizofrenicznego
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

23 Poziom społecznej nieakceptowalności
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Poziom społecznej nieakceptowalności Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

24 Lektury uzupełniające
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Lektury uzupełniające Foucault M. (1987) Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa. PIW. Hinchliffe M., Hooper M., Roberts F. J. (1987) Melancholia małżeńska, Warszawa, PWN. Psychologia kliniczna (2000) w: Psychologia – podręcznik akademicki, t. 2 , J. Strelau (red.), s , Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Ringel E. (1987) Gdy życie traci swój sens, Szczecin, Glob. Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

25 Lektury uzupełniające
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Lektury uzupełniające Seligman M., Walker F. Rosenhan D. (1996) Psychopatologia, Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Sęk H. (2003) Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa, Scholar. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia: wybrane zagadnienia (2001) L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red. nauk.), Poznań, Wydaw. Fundacji Humaniora. Społeczna psychologia kliniczna (2000) H. Sęk (red.), Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN. Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

26 Lektury uzupełniające
Philip Zimbardo, Psychologia i życie Lektury uzupełniające Trillat E. (1993) Historia histerii, Wrocław, Ossolineum. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (2004) H. Sęk, R. Cieślak (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004


Pobierz ppt "Philip Zimbardo Psychologia i życie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google