Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
roku szkolnego 2012/2013 klasyfikacja śródroczna praca szkoły i osiągnięcia uczniów

2 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Ilość uczniów w szkole 887 Klasy I Klasy II Klasy III 309 289 289 Ogółem III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

3 Oceny Klasyfikacja śródroczna I semestr 2012/2013 3
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 3

4 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Średnie klas na poszczególnych poziomach nauczania oraz średnia szkoły średnia szkoły 4,11 Klasy III 3,98 Klasy II 3,99 Klasy I 4,24 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

5 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013
Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Średnie ocen w klasach pierwszych ŚR.SZKOŁY 4,11 4,52 4,51 4,44 4,4 4,23 4,22 4,11 4,08 4,03 3,9 I c I e I i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 5 5

6 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013
Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Średnie ocen w klasach drugich ŚR.SZKOŁY 4,11 4,38 4,23 4, 1 4,02 3,95 3,92 3,79 3,72 3,67 II d II e II i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 6 6

7 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013
Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Średnie ocen w klasach trzecich ŚR.SZKOŁY 4,11 4,27 4,25 4,05 4,04 3,96 3,95 3,9 3,78 3,62 III d III e III i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 7 7

8 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Klasy z najwyższą średnią ocen ŚREDNIA SZKOŁY 4,11 4,52 4,51 4,44 I i I c I e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

9 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013
Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012 Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Zestawienie ilości ocen z zachowania w szkole 34 7 372 114 360 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 9 9

10 Frekwencja Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 10
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 10

11 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Frekwencja w klasach pierwszych III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

12 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Frekwencja w klasach drugich 2g 2f 2a 2h 2b 2c 2e 2i 2d III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

13 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Frekwencja w klasach trzecich III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

14 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Porównanie frekwencji w klasach I, II i III 92,15 86,95 82,55 87,22 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

15 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Klasyfikacja śródroczna 2012/2013 Praca szkoły i osiągnięcia Olimpiady Przedmiotowe Stypendyści Osiągnięcia w konkursach Osiągnięcia sportowe Udział w projektach Wystawy w III LO Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi Imprezy szkolne Działalność charytatywna Warsztaty, wykłady, spotkania Pedagog szkolny i psycholog Samorząd Uczniowski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

16 Olimpiady Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 16
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 16

17 Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012
Olimpiady przedmiotowe w I semestrze 2012/2013 Ilość olimpiad: 28: Artystyczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna i Nautologiczna, Historyczna, Informatyczna, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka Francuskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Lingwistyki Matematycznej, Literatury i Języka Polskiego, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Matematyczna, „O Diamentowy Indeks AGH”, Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Antyku i Świecie Antycznym, Wiedzy o Bankach, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Ilość uczestników w etapie szkolnym: 535, w 2011/2012: 403 Ilość uczestników w etapie okręgowym: 76 (z 6 olimpiad brak wyników), w 2011/2012: 117 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

18 Stypendyści Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 18
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 18

19 Stypendyści w I semestrze 2012/2013: 62 stypendia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2012/2013: 1 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2012/2013: 1 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”: 2 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie: 4 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce: 3 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej: 6 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną: 8 Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK: 1 Stypendium im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: 3 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2012/ 2013: 33 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 19

20 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2012/2013
Maciej Smółko, absolwent III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 20

21 Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” Justyna Czarnowicz, kl. III c Mariusz Dziadel, kl. II e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 21

22 Stypendium 4 uczniów Krystian Nesterowicz, kl. II h
Stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie 4 uczniów Krystian Nesterowicz, kl. II h Alicja Barbara Siemieniako, kl. III i Zuzanna Siemieniako, kl. I d Emilia Wasilewska, kl. I d III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 22

23 Stypendium Zuzanna Błahuszewska, absolwentka Maciej Smółko, absolwent
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce: 3 uczniów Zuzanna Błahuszewska, absolwentka Maciej Smółko, absolwent Joanna Jakubowska, kl. III d III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 23

24 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 24

25 Stypendium Joanna Bochenek, kl. II e Katarzyna Kuptel, kl. III d
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej 6 uczniów Joanna Bochenek, kl. II e Katarzyna Kuptel, kl. III d Natalia Murawska, kl. II h Michalina Nowak, kl. III h Paulina Pruszyńska, kl. II i Olga Świerzbińska, kl. III e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 25

26 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 26

27 Stypendium Mateusz Antoniuk, absolwent Paweł Bajgus, kl. II b
Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną: 8 uczniów Mateusz Antoniuk, absolwent Paweł Bajgus, kl. II b Dawid Czaczkowski, kl. II b Jakub Czarniecki, kl. II b Filip Nowicki, kl. III b Eryk Rutkowski, absolwent Wojciech Siemieniuk, absolwent Paweł Sikorski, kl. II b III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 27

28 Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 28

29 Magdalena Czajkowska, kl. III e
Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK Magdalena Czajkowska, kl. III e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 29

30 Stypendium 3 uczniów Martyna Karwowska, kl. I d
im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: 3 uczniów Martyna Karwowska, kl. I d Sylwia Lengiewicz , kl. I i Weronika Żochowska, kl. II f III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 30

31 Stypendium im. Jana Pawła II Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
Sylwia Lengiewicz, Martyna Karwowska i Weronika Żochowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 31

32 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły
na rok szkolny 2012/2013: 33 uczniów Justyna Czarnowicz III C Joanna Zawistowska III D Monika Kowalczyk III E Magdalena Czajkowska III E Aneta Bubieńczyk III E Olga Świerzbińska III E Bartłomiej Jensław III F Natalia Prokop III F Justyna Wróblewska III F Joanna Żybul III F Bartosz Ziuzia III F Agnieszka Dziubanowska III F Edyta Ułanowicz III G Natalia Niklińska III H Konrad Zuzda III i Joanna Kulikowska III i Agata Galicz II B Natalia Szeroki II B Agata Łochnicka II C Katarzyna Niezabitowska II C Karolina Laskowska II D Paulina Ausztol II E Patrycja Makarewicz II E Anna Kwiatkowska II E Karolina Jakubowska II E Paulina Korol II E Michał Mursztyn II F Damian Toczydłowski II i Monika Andruszkiewicz II i Magdalena Krawiel II i Emilia Oniszczuk I G Piotr Raczkowski II G Aleksandra Wróblewska II G III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 32

33 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły na rok szkolny 2012/2013 33
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 33

34 Medale Diligentiae Eryk Rutkowski, absolwent
Marek Dudzicz, nauczyciel informatyki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 34

35 Medale Diligentiae Eryk Rutkowski i p. Marek Dudzicz odbierają Medale Diligentiae z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 35

36 Konkursy Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 36
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 36

37 Konkursy w I semestrze 2012/2013 literackie: 5 konkursów - 9 laureatów
recytatorskie: 1 konkurs - 2 laureatów fotograficzne: 2 konkursy - 2 laureatów plastyczne: 2 konkursy - 3 laureatów językowe: 3 konkursy - 4 laureatów przedmiotowe: 1 konkurs - 2 laureatów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 37

38 Konkursy literackie w I semestrze 2012/2013
XVII edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei” 4 laureatki: Natalia Murawska, kl. II h – I miejsce Olga Świerzbińska, kl. III e - II miejsce Karolina Jakubowska, kl. II e - wyróżnienie Agnieszka Ruczaj, kl. I i - wyróżnienie VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” 1 laureatka: Kamila Cieśluk, kl. III h – wyróżnienie II edycja konkursu „Życie z FAS? – dziękuję, nie piję”. 2 laureatki: Karolina Jakubowska, kl. II e – nagroda główna II edycja konkursu „Polak – to brzmi dumnie” 1 laureatka: Kamila Cieśluk, kl. III h – II miejsce VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Las – moja miłość” 1 laureatka: Karolina Jakubowska, kl. II e - wyróżnienie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 38

39 Konkursy literackie w I semestrze 2012/2013 Natalia Murawska, kl. II h
Karolina Jakubowska, kl. II e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 39

40 Konkursy recytatorskie
w I semestrze 2012/2013 II edycja Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Między dawnymi i młodszymi laty” 2 laureatki: Sylwia Lengiewicz, kl. I i – III miejsce Emilia Bielecka, kl. I i - wyróżnienie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 40

41 Konkursy recytatorskie
w I semestrze 2012/2013 Sylwia Lengiewicz, Emilia Bielecka, kl. I i III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 41

42 Konkursy fotograficzne
w I semestrze 2012/2013 VIII Edycja Konkursu Fotografii Przyrodniczej „Małe i duże zwierzęta w naturze” 1 laureatka: Zuzanna Siemieniako, kl. I d Otwarty konkurs fotograficzny „Dialog” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 42

43 Konkursy plastyczne w I semestrze 2012/2013
II edycja konkursu „Polak – to brzmi dumnie” 1 laureatka: Alicja Barbara Siemieniako, kl. III i – I miejsce VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Las – moja miłość” 2 laureatów: Damian Toczydłowski, kl. II i – III miejsce Anna Wróbel, kl. II h – III miejsce III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 43

44 Konkursy plastyczne w I semestrze 2012/2013
Alicja Barbara Siemieniako, kl. III i Anna Wróbel, kl. II h III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 44

45 Konkursy językowe w I semestrze 2012/2013
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych COSMOPOLITAN 1 laureatka: Agata Łochnicka, kl. II c – I miejsce Ogólnopolski konkurs prac szkolnych w języku hiszpańskim: „Giner de los Ríos” 1 laureatka: Adrianna Rogowska, kl. II g – wyróżnienie II Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej 2 laureatki: Adrianna Krepsztul, kl. I e - wyróżnienie Żaneta Guzowska, kl. I f – wyróżnienie Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund” czekamy na wyniki (udział wzięło 7 uczniów) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 45

46 1. miejsce w Polsce - zespołowo Główna Nagroda Prezesa TVP: 5 tys. zł
Konkursy przedmiotowe w I semestrze 2012/2013 „Wielka Lekcja Geografii” – konkurs ogólnopolski w ramach trwającego w dniach 21–25 listopada 2012 r. Eksplorers Festival w Łodzi 1. miejsce w Polsce - zespołowo Główna Nagroda Prezesa TVP: 5 tys. zł 2 laureatów: Justyna Czarnowicz, kl. III c Piotr Raczkowski, kl. II g III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 46

47 Uczestnicy Wielkiej Lekcji Geografii
Konkursy przedmiotowe w I semestrze 2012/2013 Uczestnicy Wielkiej Lekcji Geografii III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 47

48 Sport Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 48
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 48

49 1 miejsce w Licealiadzie Miasta Białegostoku
Sport w I semestrze 2012/2013 Szachy dziewcząt 1 miejsce w Licealiadzie Miasta Białegostoku 3 miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Skład zespołu: Anna Kwiatkowska IIe, Katarzyna Kwiatkowska If, Magdalena Laskowska II c, Alicja Siemieniako IIIi, Opiekun: Krzysztof Modzelewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 49

50 Sport w I semestrze 2012/2013 Szachy dziewcząt
Anna Kwiatkowska IIe, Katarzyna Kwiatkowska If, Magdalena Laskowska IIc, Alicja Siemieniako IIIi III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 50

51 Gabriela Talipska If w Licealiadzie Województwa Podlaskiego
Sport w I semestrze 2012/2013 Badminton dziewcząt 3. miejsce Gabriela Talipska If w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Reprezentacja III LO w badmintonie: Gabriela Talipska If, Agata Popielnicka If, Katarzyna Śliwowska Ia. opiekun: Piotr Półtorak III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 51

52 7. miejsce Sport w I semestrze 2012/2013 Koszykówka dziewcząt
w I lidze w Licealiadzie Województwa Podlaskiego koszykówki dziewcząt Marta Babińska IIb, Joanna Bartosiak IIi, Katarzyna Gładek IIIb, Zuzanna Lizurej 0g, Aleksandra Łapińska Ib,, Kamila Matys IIh,, Ida Muszyńska IIa, Natalia Orzeszkowska 0g, Maria Perzyna IId, Ewelina Zajkowska If, Weronika Smotryś IIg. Trener: Kamil Zakrzewski Reprezentacja koszykówki dziewcząt: III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 52

53 Trener: Kamil Zakrzewski
Sport w I semestrze 2012/2013 Koszykówka chłopców Zespół koszykówki chłopców walczy o wejście do I Ligi Licealiady Województwa Podlaskiego. Kamil Al-Janabi If, Marcin Chomicki Ig, Łukasz Honczar Ih, Mateusz Jaworowski IIb, Bartosz Koluch Ih, Konrad Kruszyłowicz Ii, Artur Ługowski Ih, Łukasz Małyszko Ih, Rafał Perkowski IIb, Maciej Rogało IIIf, Michał Sobolewski IIIf, Daniel Stankiewicz IIb, Mateusz Tałałaj IIe, Paweł Tur IIIa, Patryk Żemajduk IId. Trener: Kamil Zakrzewski Reprezentacja koszykówki chłopców: III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 53

54 Trener: Piotr Półtorak
Sport w I semestrze 2012/2013 Futsal - chłopcy Reprezentacja naszej szkoły na półmetku rozgrywek zajmuje 7 miejsce w IV lidze Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego. Patryk Komar Ib, Michał Ejsmont Ii, Michalak Jakub Id, Paweł Koc Ih, Patryk Pietrowski Id, Henryk Sokołowski IIa, Mariusz Niewiński IIa, Konrad Przeździecki IIa, Paweł Chlabicz IIb, Grzegorz Waszkiewicz IId, Łukasz Jabłoński IIf, Piotr Janowicz IIIb Trener: Piotr Półtorak Reprezentacja III LO Białystok: III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 54

55 Sport w I semestrze 2012/2013 Futsal - chłopcy 55
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 55

56 Sport w I semestrze 2012/2013 Aerobik sportowy
W zeszłym roku szkolnym uczennice III LO zdobyły brązowy medal w Licealidzie Województwa Podlaskiego w aerobiku sportowym. W tym roku spróbują powalczyć o lepszą lokatę. Przygotowują się w następującym składzie: Gabriela Walińska IIId, Martyna Wap IIIf, Paula Gogol IIi, Paulina Hryniewicka Ig, Joanna Bochenek IIe, Natalia Murawska IIh, Diana Błażewicz IIh, Urszula Zawadzka Ig, opiekun: Wioletta Właszczuk III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 56

57 Trener: Adam Aronowicz
Sport w I semestrze 2012/2013 Siatkówka - dziewczęta 2. miejsce w gronie najlepszych drużyn siatkarskich dziewcząt w województwie podlaskim Trener: Adam Aronowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 57

58 Projekty Praca szkoły i osiągnięcia w I semestrze 2012/2013 58
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 58

59 Uczniowie III LO na Biwaku Matematycznym w Zakopanem
Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” W ramach projektu odbywają się zajęcia: z chemii - „Mój przedmiot chemia”, z matematyki - „Mój przedmiot matematyka” (zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym), fizyki - „Mój przedmiot fizyka”, z informatyki „Mój przedmiot informatyka” z przedsiębiorczości. W ramach projektu występują też wyjazdy młodzieży na wycieczki tematyczne i udział uczniów w zajęciach na wyższych uczelniach a także spotkania uczniów z pracodawcami. Uczniowie III LO na Biwaku Matematycznym w Zakopanem III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 59

60 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013
"Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” Uczniowie III LO w Centrum Hewelianum w Gdańsku podczas warsztatów, których głównym celem była astronomia - Centrum Hewelianum w Gdańsku III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 60

61 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013
"Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” Biwak MATEMATYCZNY w Zakopanem - udział w zajęciach testujących  ciekawe scenariusze lekcji matematyki powiązany ze zwiedzaniem Zakopanego i Krakowa III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 61

62 Uczniowie III LO na zajęciach w terenie górskim
Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” Uczniowie III LO na zajęciach w terenie górskim III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 62

63 Udział w projektach w I semestrze 2012/2013
„O tożsamość szkoły” Udział młodzieży w projekcie - Bieg na orientację (G. Dąbrowski, P. Półtorak) 63 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

64 Opiekunowie: M. Dudzicz, E. Zaniewska
Udział w projektach w I semestrze 2012/2013 Informatyka+ 11 września 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczniowie oraz absolwenci III LO: uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt Informatyka+ uczestniczyli w Targach Wiedzy Informatyki+ otrzymali tytuł finalistów konkursu „Szukamy Gwiazd Informatyki” prezentowali swoje roboty m.in.: MiniSumo, Sumo zdobyli dla szkoły nagrodę – drukarkę HP Opiekunowie: M. Dudzicz, E. Zaniewska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 64

65 Informatyka+ Udział w projektach w I semestrze 2012/2013
Uczniowie wraz z otrzymaną statuetką: Paweł Bajgus, Filip Nowicki, Julia Olchowik z III B, Eryk Rutkowski, Wojciech Siemieniuk, Mateusz Antoniuk – absolwenci III LO III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

66 Projekt - IT Szkoła Udział w projektach w I semestrze 2012/2013
Projekt ma charakter działań outreach - „wyjście” szkoły wyższej do szkół ponadgimnazjalnych W projekcie są realizowane następujące działania: wszechnica informatyczna wszechnica informatyczna online wszechnica akademicka na kołach kursy dla uczniów kursy dla nauczycieli akademickie koła naukowe konkursy IT ranking IT Szkoła III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

67 I semestr 2012/2013 Współpraca III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 67

68 Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi
Ambasada Hiszpanii w Polsce Uniwersytet w Białymstoku (Zakład Biologii, Instytut Chemii, Wydział Informatyki, Instytut Historii, Wydział Filologii Polskiej) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki) Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Archiwum Państwowe w Białymstoku Teatr Dramatyczny w Białymstoku Białostocki Teatr Lalek Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku Muzeum Podlaskie w Białymstoku Centrum im. Ludwika Zamenhofa Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Podlaski Oddział Towarzystwa Polska – Finlandia Centrum Edukacji Obywatelskiej Stowarzyszenie Młodzi Demokraci III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 68

69 Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi
Młodzieżowa Rada Miejska Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej Książnica Podlaska Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku Kino TON Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku Białostocki Teatr Lalek Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku Białostocki Ośrodek Kultury w Białymstoku Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Dom Książki Antykwariat w Białymstoku Związek Polaków na Białorusi Społeczne Liceum w Grodnie Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP Caritas Fundacja „Mam marzenie” Fundacja „Szansa dla Niewidomych” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 69

70 Współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi i charytatywnymi
Stowarzyszenie Kibiców Jagiellonii Białystok „Dzieci Białegostoku” Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu w Łodzi LABFIZ w Regionalnym Laboratorium Komputerowym do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku Podlaskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA PCK Białostocka Akademia Jazdy EGZAMINATOR Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśnictwo Hajnówka Europejski Parlament Młodzieży OKE w Łomży (testowanie zadań maturalnych) Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Białystok Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 70

71 LABFIZ Relacja z wybranych obszarów współpracy w I semestrze 2012/2013
Zajęcia pozalekcyjne z fizyki w LABFIZ - Regionalnym Laboratorium Komputerowym do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (W. Panasewicz) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 71

72 Relacja z wybranych obszarów współpracy: Infomatyka IT Academic Day
IT Academic Day to konferencja informatyczna organizowana na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT. Uczniowie klas informatycznych (IIIf, IIf i Ih) podczas konferencji IT Academic Day Politechnika Białostocka 29 listopada 2012 r. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

73 Projekt TALENT – TECHNOLOGIA – TOLERANCJA ŻyjMy z PASJĄ (MEN)
Relacja z wybranych obszarów współpracy: Informatyka Projekt TALENT – TECHNOLOGIA – TOLERANCJA ŻyjMy z PASJĄ (MEN) W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Talent w okresie od IX 2012 do 15 XII 2012  odbywały się zajęcia z informatyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Łącznie odbyło się sześć sobotnich zajęć prowadzonych pod opieką  nauczycieli III LO w Białymstoku. Każde zajęcia podzielone były na trzy moduły: 1) zajęcia z informatyki   2) aktywność sportowa 3) rozwój kompetencji kulturowych III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

74 Relacja z wybranych obszarów współpracy
Zajęcia grupy .NET na PB Uczniowie naszej Szkoły biorą udział w zajęciach grupy .NET na Politechnice Białostockiej. Zajęcia są organizowane w formie zajęć praktycznych, jak i prelekcji oraz dyskusji. Uczniowie mają dostęp do serwisu DreamSpark skąd mogą pobrać profesjonalne programistyczne narzędzia. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,

75 Warsztaty, wykłady, spotkania
I semestr 2012/2013 Warsztaty, wykłady, spotkania III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 75

76 Warsztaty, wykłady, spotkania
w I semestrze 2012/2013 spotkanie z panem Janem Wiśniewskim, absolwentem naszej szkoły, który przekazał szkole teleskop słoneczny ( r.) tygodniowe warsztaty w języku angielskim w ramach projektu „Enter Your Future” lekcja biblioteczna kl. III e w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ( r.) udział ucz. kl. II f w „próbach czytanych” spektaklu „Awantura w Chioggi” w reż. Pawła Aignera na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku ( r.), spotkanie członków Klubu Wolnego Słowa działającego w III LO z przedstawicielami Klubu Humanistów z Uniwersytetu w Białymstoku ( r.) spotkanie autorskie z Jackiem Komudą w Centrum Edukacji Nauczycieli ( r.) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 76

77 Warsztaty, wykłady, spotkania
w I semestrze 2012/2013 dr Maria Gacuta–Janucik z Kliniki Ginekologii i Onkologii USK w Białymstoku przeprowadziła pogadankę dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy w ramach projektu „Profilaktyka i edukacja prozdrowotna” – ucz. klas III d, III e, III h, III i ( r.) uczniowie klas I, II, III obejrzeli wystawy „Śmierć w liturgii Kościoła” , „Kościół niezłomny” i „Mizerna, cicha… obrazki kolędowe z dawnych lat” w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku udział w debacie oxfordzkiej na WSAP. Teza debaty: „Zapłodnienie in vitro powinno być refundowane z budżetu państwa” ( r.) spotkanie z p. Weroniką Sebastianowicz, łagierniczką, kpt. Armii Krajowej na Białorusi (kl. II a; r.), spotkanie z ratownikiem medycznym Jakubem Chmielewskim ( r.) uczniowie kl. II i obejrzeli wystawę „Finlandia przez wieki” w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia ( r.) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 77

78 Warsztaty, wykłady, spotkania
w I semestrze 2012/2013 warsztaty w ramach projektu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” organizowane przez Polską Zieloną Sieć dotyczące odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji produktów leśnych (kl. II e; r.) spotkanie z Szymonem Hołownią – dziennikarzem i publicystą (kl. Ii a, III h; r.) spotkanie z panią Ewą Żebrowską pracownikiem naukowym Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (kl. III e; r.) spotkanie z panią dr Małgorzatą Chilimoniuk – specjalistą radioterapii onkologicznej z Białostockiego Centrum Onkologii (kl. I g; r.) udział w konferencji IT Academic Day, która odbyła się na Politechnice Białostockiej (III f, II f i I h; r.) spotkanie ze studentami Koła Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Białymstoku oraz zwiedzanie Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, sal klinicznych i zabiegowych, sali operacyjnej Chirurgii Stomatologicznej, sali fantomowej i pracowni Technik Dentystycznych (kl. III i; r.) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 78

79 Warsztaty, wykłady, spotkania
w I semestrze 2012/2013 wizyta 23 uczniów Społecznej Szkoły w Grodnie, prowadzonej przez Związek Polaków na Białorusi w III LO ( r.) spotkanie się z panią Elżbietą Podlaską edukatorem diabetologicznym z DSK na prelekcji w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej (kl. Ih, Ig, IIa, IIc, IIe, IIi, IIIe; r.) wykład dr. Adama Tylickiego pt.: „Nowe odkrycia w regulacji ekspresji genów i perspektywy ich wykorzystania” (kl. III e, III i; r.) lekcja biblioteczna w Bibliotece Głównej UM w Białymstoku (kl. III i; r.) spotkanie z dr. Tadeuszem Wasilewskim, założycielem kliniki naprotechnologii „NaProMedica (uczniów klas biologiczno – chemicznych; r.) spotkanie z maklerem giełdowym, Dyrektorem Regionalnym KBC Securities N.V. (spółka akcyjna) Panem Andrzejem Zadrożnym (kl. I b, I h; r.) wykład dr. Tomasza Mojsika z Instytutu Historii UwB pt. „Narrator i narracja w Iliadzie Homera” (kl. I a; r.) program edukacyjny profilaktyki zdrowotnej „Męskie sprawy” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 79

80 Warsztaty, wykłady, spotkania
Spotkanie z panem Janem Wiśniewskim Przekazanie szkole teleskopu słonecznego przez p. Jana Wiśniewskiego III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 80

81 Warsztaty, wykłady, spotkania
Spotkanie autorskie z Jackiem Komudą III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 81

82 Warsztaty, wykłady, spotkania
Spotkanie w ramach projektu „Profilaktyka i edukacja prozdrowotna” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 82

83 Warsztaty, wykłady, spotkania
Wizyta uczniów Społecznej Szkoły w Grodnie III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 83

84 Imprezy szkolne w I semestrze 2012/2013
Święto Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej Ślubowanie uczniów klas pierwszych Otrzęsiny klas pierwszych Święto Narodowe Hiszpanii Konkurs Krasomówczy XI Podlaski Kongres Europejski Połowinki klas drugich Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Jasełka w III LO Wigilia szkolna i wigilie klasowe Akcja III LO i Domu Książki „Przeczytaj to, co mi się podobało” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 84

85 Imprezy szkolne Święto Szkoły
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 85

86 Imprezy szkolne Ślubowanie
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 86

87 Imprezy szkolne Otrzęsiny
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 87

88 Imprezy szkolne Święto Narodowe Hiszpanii w III LO
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 88

89 Imprezy szkolne Konkurs krasomówczy Jury konkursu krasomówczego
Laureatka konkursu krasomówczego III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 89

90 Imprezy szkolne Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 90

91 Imprezy szkolne XII Podlaski Kongres Europejski
Współorganizacja XII Podlaskiego Kongresu Europejskiego, który odbył się r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku Współpraca z: Podlaskim Centrum Informacji Europejskiej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nadleśnictwem Hajnówka, Stowarzyszeniem Młodzi Demokraci III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 91

92 Imprezy szkolne XII Podlaski Kongres Europejski
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 92

93 Imprezy szkolne Jasełka w III LO
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 93

94 Imprezy szkolne Akcja III LO i Domu Książki „Przeczytaj to, co mi się podobało” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 94

95 Wizyta uczniów z Białorusi
Relacja z wybranych obszarów współpracy Wizyta uczniów z Białorusi r. naszą szkołę odwiedziło 23 uczniów Społecznej Szkoły w Grodnie, prowadzonej przez Związek Polaków na Białorusi. Goście uczestniczyli w zajęciach: z religii języka polskiego jęz. angielskiego historii wiedzy o kulturze matematyki chemii Polakami z Białorusi zaopiekowali się uczniowie z klas: IIa, IIh, Ii, IIIb i Ic. Organizator: Anna Kietlińska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 95

96 Wystawy w III LO w I semestrze 2012/2013
Projekt NASZE PASJE, który ma na celu cykliczne prezentowanie wystaw promujących twórczość i talenty naszych uczniów, 2012 – Rok Janusza Korczaka, Emil Zola (z okazji 110. rocznicy śmierci pisarza), Pożegnania 2012 (Wisława Szymborska, Wiktor Wołkow, Jerzy Jarocki, Przemysław Gintrowski), Literacka Nagroda Nike 2012 i Literacka Nagroda Nobla 2012, Świąteczna kartka III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 96

97 Wystawy w III LO w I semestrze 2012/2013
NASZE PASJE Marta Pasławska, kl. I e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 97

98 Wychowanie patriotyczne
I semestr 2012/2013 Wychowanie patriotyczne III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 98

99 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
w I semestrze 2012/2013 XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – r., udział w Narodowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Polsce ( r.) – czworo uczniów będzie reprezentowało EYP Poland na sesjach międzynarodowych w Monachium i w Ghent, udział w uroczystych obchodach 73. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę ( ), udział 12 uczniów w Forum Młodzieży w Warszawie ( r.), wykład Pana Józefa Porzeckiego – wiceprezesa Związku Polaków na Białorusi, nauczyciela historii w Szkole Społecznej w Grodnie poświęcony dziedzictwu polskiemu na Białorusi ( r.), Wieczór Patriotyczny pod hasłem „Droga do niepodległości” w siedzibie stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku ( r.), udział w Młodzieżowej Radzie Miejskiej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 99

100 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
XII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 100

101 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Uroczyste obchody 73. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 101

102 Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Wieczór Patriotyczny pod hasłem „Droga do niepodległości” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 102

103 Działalność charytatywna
w I semestrze 2012/2013 pomoc dla niepełnosprawnych w ramach współpracy z Fundacją „Szansa dla Niewidomych” kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczono dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. 11 Listopada ( r.), ogólnopolska zbiórka żywności organizowana przez Caritas przebiegająca pod hasłem „TAK, POMAGAM” ( r.), Szkolne Koło Caritas zorganizowało zbiórkę żywności na rzecz Pani Jolanty i jej 10-letniego synka, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej (grudzień 2012r.), akcja oddawania krwi dla jednej z uczennic naszej szkoły – Moniki Jaszkowskiej (grudzień r.), akcja Szlachetna Paczka zorganizowana przez kl. I g (przygotowanie paczki, zorganizowanie kwesty, kiermasz ciast) (grudzień 2012 r.), akcja Szlachetna Paczka zorganizowana przez ucz. kl. II e i II b ( r.) zbiórka pieniędzy na spełnienie marzenia Łukasza przez Fundację „Mam Marzenie” (grudzień r.) uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas odwiedzili dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ulicy Barszczańskiej 18 ( r.), III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 103

104 Działalność charytatywna
w I semestrze 2012/2013 III LO otrzymało tytuł MECENASA Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” (listopad 2012 r.), akcja „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” – zbiórka żywności, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych, środków czystości oraz zabawek dla polskich dzieci z Domu Dziecka w Taboryszkach i Solecznikach ( r.), młodzież ze Szkolnego Koła Caritas odwiedza Pana Jana Żądło – Fundatora Nagrody Dobrego Polaka, XIII edycja akcji „Góra Grosza”, współpraca z „Caritas” w Białymstoku – z inicjatywy p. Jana Żądło uczniowie naszej szkoły przekazali członkom AK paczki świąteczne, współpraca ze Stowarzyszeniem Kibiców Jagiellonii Białystok „Dzieci Białegostoku” – akcja „Wózki za Zakrętki” (zbiórka plastikowych zakrętek), Szkolne Koło Caritas zorganizowało kiermasz wyrobów własnych na rzecz Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” przy ulicy Sobieskiego ( r.), kwesta na Rynku Kościuszki na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci prowadzonego przez Fundację „Pomóż Im” ( r.) III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 104

105 Działalność charytatywna
Kwesta i kiermasz ciast III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 105

106 Działalność charytatywna
Szlachetna paczka Kl. I g Kl. II e III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 106

107 Działalność charytatywna
Z wizytą u Pana Jana Żądło III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 107

108 Działalność charytatywna
Z wizytą w świetlicy socjoterapeutycznej III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 108

109 Działalność charytatywna
Zbiórka żywności III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 109

110 Pedagog i psycholog I semestr 2012/2013 110
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 110

111 Pedagog szkolny i psycholog
w I semestrze 2012/2013 Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA „ Męskie sprawy” Warsztaty antydyskryminacyjne „Różnorodność – podaj dalej” prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz kultury i dialogu 9/12 zajęcia dotyczące problemu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób niewidomych prowadzone przez Fundację Szansa dla Niewidomych Koło Edukacji Psychologicznej – warsztaty umiejętności społecznych zajęcia promujące ideę wolontariatu prowadzone przez Fundację Edukacji i Twórczości „Ośrodek Kariery” - Sesje indywidualne dla młodzieży oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego zajęcia integracyjne w klasach pierwszych: „Bliżej siebie” III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 111

112 Samorząd Uczniowski I semestr 2012/2013 112
III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 112

113 Samorząd Uczniowski w I semestrze 2012/2013
Samorząd Uczniowski w składzie: Kacper Zubrzycki III d - przewodniczący, Marta Szerakowska II a – z-ca przewodniczącego Weronika Żochowska II f - sekretarz Agnieszka Gaca III a - skarbnik Prowadził następującą działalność: Reprezentowanie SU na uroczystościach szkolnych: - Ślubowanie klas pierwszych, - Dzień Edukacji Narodowej, - Wigilia Rady Pedagogicznej. Forum Młodzieży w Warszawie Plebiscyt na najlepszych nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Akcja „Szlachetna paczka” Akcja „Góra grosza” Instalacja i uruchomienie szkolnego radiowęzła Organizowanie zebrań Samorządów klasowych w celu omawiania spraw bieżących. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel , 113

114 Dziękujemy za uwagę Autorzy prezentacji: K. Ratasiewicz, K. Maciejuk
Dane do prezentacji: B. Bogojło, G. Dąbrowski, B. Kalinowska, M. Tomaszewska, W. Właszczuk, K. Zakrzewski, S. Żylińska-Awruk, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok, ul. Pałacowa 2/1 tel ,


Pobierz ppt "Podsumowanie pracy III LO w I semestrze 2011/2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google