Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE"— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE
Instytut: Instytut Dietetyki Kierunek: Dietetyka Specjalność: Dietetyka kliniczna WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE Iwona Wierzbicka Promotor: dr n med. Bogusław Bucki

2 Cel pracy Podstawowym celem pracy była próba wykazania zależności, pomiędzy wiedzą a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie w wieku lat, uczęszczającymi na zajęcia do Fitness Clubu Dynamika w Opolu. Badanie miało również na celu ocenę różnic w zasobach wiedzy i nawyków żywieniowych badanej grupy z uwzględnieniem następujących czynników: wiek, wykształcenie, status społeczny, częstotliwość uczęszczania na zajęcia rekreacyjno-sportowe, czas spędzony każdorazowo w klubie fitness.

3 Materiał i metoda Badaniem objętych zostało 114 kobiet przychodzących w celach rekreacyjnych do Fitness Clubu Dynamika w Opolu, w wieku 19-65lat, uczęszczających co najmniej 2 razy w tygodniu na zajęcia rekreacyjno-sportowe. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy. Badanie było dobrowolne i anonimowe. Obliczono wartości średnie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, medianę, dominantę, rozstęp oraz kwartyle dla liczby punktów uzyskanych przez respondentki w poszczególnych częściach badania.

4 Materiał i metoda W oparciu o współczynnik liniowej korelacji Pearsona oraz test niezależności na poziomie istotności p≤0,05, dokonano oceny zależności pomiędzy poziomem wiedzy a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie. Przy pomocy testu niezależności χ2, sprawdzono również, czy poziom wiedzy oraz ocena nawyków żywieniowych kobiet aktywnych fizycznie zależą od wybranych cech jednostek badanej zbiorowości, takich jak wiek, poziom wykształcenia itp. Podstawą weryfikacji hipotez o zależnościach pomiędzy wybranymi cechami były tabele dwudzielne.

5 Nawyki żywieniowe

6 Wiedza żywieniowa

7 Zależność między wiedzą a nawykami
Istnieje umiarkowanie dodatnia korelacja pomiędzy wiedzą a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie Im wyższy (niższy) jest poziom wiedzy o zdrowym żywieniu mierzony liczbą punktów zdobytych w części ankiety dotyczącej wiedzy, tym lepsze (gorsze) są nawyki żywieniowe kobiet aktywnych fizycznie. Względnie niewysoka bezwzględna wartość współczynnika może jednak oznaczać, że wysoki poziom wiedzy nie zawsze jest równoznaczny z dobrymi nawykami żywieniowymi i odwrotnie.

8 Wiedza a nawyki żywieniowe
Treść pytania Nawyki prawidłowa odpowiedź Wiedza Pora spożywania pierwszego posiłku 94% 75% Ilość spożywanych posiłków 87% 85% Częstotliwość spożycia mięsa 83% 59% Pora spożywania ostatniego posiłku 77% 62% Częstotliwość spożycia owoców 76% Częstotliwość spożycia posiłków 72% Częstotliwość spożycia warzyw 61% 46%

9 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od wieku respondentek

10 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od wykształcenia respondentek

11 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od statusu społ. respondentek

12 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od częstot. uczęszcz. na zaj
Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od częstot. uczęszcz. na zaj. fit.

13 Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od czasu poj. wizyty w fit
Wiedza a nawyki żywieniowe w zależności od czasu poj. wizyty w fit.klubie

14 Wnioski Istnieje umiarkowanie dodatnia korelacja pomiędzy wiedzą a nawykami żywieniowymi kobiet aktywnych fizycznie

15 Wpływ dodatkowych czynników na poziom wiedzy żywieniowej
Najlepszą wiedzę żywieniową mają kobiety: w wieku lat, z wykształceniem średnim, o dobrym lub bardzo dobrym statusie społecznym, uczęszczające na zajęcia fitness 3 razy w tygodniu pozostające na zajęciach fitness 1-2 godzin jednorazowo. Cechy te jednak nie wykazuje znamiennego wpływu na poziom posiadanej wiedzy żywieniowej.

16 Wpływ dodatkowych czynników na posiadane nawyki żywieniowe
Najlepsze nawyki żywieniowe mają kobiety: w wieku lat, z wykształceniem średnim, o dobrym lub bardzo dobrym statusie społecznym, uczęszczające na zajęcia fitness 3 i więcej razy w tygodniu pozostające na zajęciach fitness 1-2 godzin jednorazowo. Wykształcenie ma wpływ na posiadane nawyki żywieniowe. Pozostałe cechy, takie jak wiek, status społeczny, częstotliwość udziału w zajęciach fitness oraz czas pojedynczej wizyty w klubie fitness pozostają bez znamiennego wpływu na posiadane nawyki żywieniowe.

17 Dziękuję za uwagę Iwona Wierzbicka


Pobierz ppt "WIEDZA I NAWYKI ŻYWIENIOWE KOBIET AKTYWNYCH FIZYCZNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google