Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIDI w syntezie dźwięku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIDI w syntezie dźwięku."— Zapis prezentacji:

1 MIDI w syntezie dźwięku

2 MIDI MIDI – ang. Musical Instruments Digital Interface
Standard komunikacji cyfrowych urządzeń dźwiękowych Zatwierdzony w roku 1983 (wersja 1.0) Opracowany przez firmy Roland, Sequential Circuits, Oberheim. MTC – MIDI Time Code – standard synchronizacji urządzeń, zatwierdzony w 1987 r.

3 Połączenia MIDI Złącza w urządzeniach MIDI: IN – wejście OUT – wyjście
THRU – wyjście, na które przekazywane są sygnały z wejścia IN Złącza MIDI: standard DIN 4 5 2 1 3

4 Połączenia MIDI Izolacja optoelektryczna wejścia i wyjścia
OPIC (Optical Integrated Circuit) - zapobieganie powstawaniu sprzężeń

5 Połączenia MIDI – Master/Slave
Połączenie „Master – Slave” (łańcuchowe) Połączenie „handshake” (wzajemne) Połączenie takie umożliwia wzajemne sterowanie obu instrumentów oraz przesyłanie innych komunikatów niestandardowych.

6 Połączenia MIDI – MIDI Thru
Sterowanie większą liczbą urządzeń Przy wykorzystaniu wyjścia MIDI Thru następuje pogorszenie jakości sygnału z powodu działania optoizolatora.

7 Połączenia MIDI – Thru Box
Połączenie gwiaździste – z wykorzystaniem MIDI Thru Box

8 Połączenia MIDI - Merger
Sterowanie jednym urządzeniem przez kilka innych – z wykorzystaniem MIDI Merger Krosownica (MIDI Patch) umożliwia dowolną konfigurację połączeń wielu urządzeń.

9 Protokół MIDI Transmisja danych przez interfejs MIDI: dwukierunkowa
szeregowa asynchroniczna cyfrowa Prędkość transmisji: 31,25 Kbit/s (±1%)

10 Interfejs MIDI MPU-401 UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) standard firmy Roland, interfejs MIDI służący do współpracy komputerów osobistych z urządzeniami MIDI, np. z instrumentami muzycznymi konwersja danych szeregowych (port MIDI) na równoległe (mikroprocesor) oraz na odwrót

11 Komunikaty i polecenia
Struktura komunikatów i poleceń: słowo stanu słowa danych słowa 10-bitowe: bit startu (1) bit typu: 1 - stan (status), 0 - dane (data) 7 bitów danych bit stopu (0)

12 Kanały w MIDI Urządzenia MIDI mogą korzystać w komunikacji z 16 kanałów (channels). Jeżeli urządzenia nadawcze i odbiorcze są ustawione na ten sam kanał, możliwa jest wymiana informacji pomiędzy nimi. Możliwe jest przekazywanie różnych informacji przez różne kanały w tym samym czasie. Numer kanału jest zapisany w bajcie stanu komunikatu MIDI.

13 Polecenia i komunikaty MIDI
Polecenia MIDI: Note Change – zmiana wartości nut Control Change – zmiana parametrów nuty Instrument Change – zmiana instrumentu Komunikaty MIDI: sterowanie sekwencerem obsługa transmisji danych MIDI komunikaty System Exclusive synchronizacja urządzeń (MIDI Time Code)

14 Typy komunikatów MIDI Komunikaty kanału (channel messages) – przeznaczone dla wybranego kanału: komunikaty głosowe (voice messages) komunikaty trybu (mode messages) Komunikaty systemowe (system messages) - przeznaczone dla całego systemu: wspólne (common messages) dla wybranego urządzenia (system exclusive) czasu rzeczywistego (real time messages)

15 Zdarzenie nutowe Zdarzenie nutowe (note event) – zestaw parametrów odnoszących się do jednej nuty. note on – czas załączenia duration – czas trwania note off – czas wyłączenia pitch note – wysokość velocity on – wejściowa szybkość narastania velocity off – szybkość wybrzmiewania aftertouch – np. dociskanie wciśniętego klawisza

16 Inne polecenia nutowe Inne polecenia MIDI dotyczące nut:
sustain – przedłużenie dźwięku sostenuto – przedłużenie niektórych dźwięków portamento – płynne przejście wysokości pitch bend – płynna zmiana wysokości modulation – modulacja i wibrato volume – siła głosu pan – rozkład w panoramie chorus – efekt chóru reverb – pogłos foot controller, breath controller - sterowniki

17 Polecenia trybu Polecenia trybu (mode messages) sterują trybem pracy instrumentu. all sound off – wyłączenie wszystkich głosów all notes off – wyłączenie głosów w danym kanale reset all controllers – przywrócenie domyślnych wartości wszystkim parametrom sterującym local control on/off – dołączenie/odłączenie generatora od sterownika omni, poly, mono – wybór trybu polifonii

18 Polecenia System Exclusive
Polecenia System Exclusive (SysEx) to zbiór komunikatów MIDI, który nie jest zdefiniowany w żadnych normach i standardach. Polega on na wysyłaniu i przyjmowaniu specyficznych poleceń, związanych np. z działaniem konkretnego urządzenia MIDI. Polecenia SysEx są zwykle definiowane przez producenta urządzenia i pozwalają na sterowanie tym urządzeniem za pomocą MIDI.

19 Przykład komunikatu MIDI
Komunikat głosowy (voice messages): note on – naciśnięcie klawisza 1001cccc – bajt stanu (1), identyfikator komunikatu note on (001), numer kanału (cccc) 0nnnnnnn – bajt danych (0), oznaczenie nuty, np. D3 (nnnnnnn) 0vvvvvvv – bajt danych (0), prędkość naciskania klawisza (velocity, vvvvvvv)

20 Wybór instrumentu Syntezator tablicowy posiada zapisany w pamięci stałej zestaw próbek brzmień, zorganizowany w struktury nazywane bankami. Każdy bank zawiera 128 instrumentów – różnych brzmień. Tylko jeden (typowo) bank próbek może być wykorzystywany w danej chwili. W obrębie wybranego banku można korzystać ze wszystkich dostępnych instrumentów. Control Change 0, 32 – wybór banku Program Change – wybór instrumentu

21 Standardy MIDI Standardy MIDI określają przyporządkowanie numerów instrumentów do brzmień w ramach banku podstawowego. Opracowano je w celu zapewnienia wymienności danych. Najważniejsze standardy MIDI: GS – General Standard – pierwszy zdefiniowany standard MIDI GM – General MIDI – obowiązujący powszechnie standard (specyfikacja – 1993) inne: MT32 (Roland), XG (Yamaha; rozszerzenie GM)

22 General MIDI W standardzie General MIDI 128 instrumentów podzielono na 8 grup brzmieniowych: Piano – pianino (0 – 7) Chromatic precussion – perkusja chromatyczna (8 – 15) Organ – organy (16 – 23) Guitar – gitary (24 – 31) Bass – gitary basowe (32 – 39) Strings – instrumenty smyczkowe (40 – 47) Ensemble – brzmienia zespołowe (48 – 55) Brass – instrumenty dęte (56 – 63)

23 General MIDI (cd.) Reed – instrumenty ustnikowe (64 – 71)
Pipe – instrumenty piszczałkowe (72 – 79) Synth Lead – syntezatory wiodące (80 – 87) Synth Pad – syntezatory podkładowe (88 – 95) Synth Effects – efekty tła (96 – 103) Etnic – instrumenty ludowe (104 – 111) Pecussive – instrumenty perkusyjne (112 – 119) Sound Effects – efekty dźwiękowe (120 – 127)

24 General MIDI (cd.) Przykład grupy instrumentów: Grupa 1 – Piano
0. Acoustic Grand Piano 1. Bright Acoustic Piano 2. Electric Grand Piano 3. Honky-tonk Piano 4. Rhodes Piano 5. Chorused Piano 6. Harpischord (klawesyn) 7. Clavinet (klawikord)

25 Brzmienia perkusyjne Informacje dotyczące brzmień perkusyjnych w standardzie General MIDI przesyłane są zawsze przez kanał 10. Każdej wysokości dźwięku na skali muzycznej odpowiada inne brzmienie instrumentu perkusyjnego. Dostępnych jest maksymalnie 128 brzmień perkusyjnych w banku. Bank podstawowy zawiera 46 brzmień perkusyjnych (instrumenty 35 – 81). Zmiana zestawu brzmień perkusyjnych następuje poprzez zmianę banku.

26 Specyfikacja MIDI Specyfikacja MIDI – zbiór informacji o możliwościach urządzenia MIDI. Specyfikacja jest określona za pomocą wykresu narzędziowego MIDI (MIDI Implementation Chart), który określa zachowanie się urządzenia w czasie wysyłania do niego określonych poleceń (komunikatów) za pośrednictwem interfejsu MIDI. Specyfikacja ma formę tabeli: funkcja nadawane (transmitted) – O/X/opis odbierane (received, recognized) – O/X/opis uwagi (remarks)

27 Specyfikacja MIDI - przykład

28 Specyfikacja MIDI MIDI Implementation Chart pozwala stwierdzić, czy dwa urządzenia MIDI mogą przesyłać między sobą określone komunikaty. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy dany komunikat może być przesyłany między urządzeniami, to znajdujemy ten komunikat w specyfikacji, w kolumnie: transmitted – dla urządzenia nadawczego receved – dla urządzenia odbiorczego

29 Specyfikacja MIDI Jeżeli w specyfikacji jednego z urządzeń pojawi się znak X, oznacza to, że komunikat nie może zostać przesłany. Znak O oznacza, że komunikat może być przesłany lub odebrany. Należy przyłożyć do siebie specyfikacje MIDI dwóch urządzeń, aby porównać ich możliwości.

30 Sekwencer MIDI Sekwencer MIDI (MIDI sequencer) – urządzenie służące do rejestracji, edycji i odtwarzania sekwencji kodów MIDI. Dawniej sekwencery były samodzielnymi urządzeniami albo modułami syntezatorów. Sekwencery stosowano już do sterowania syntezatorami analogowymi (inna metoda komunikacji niż MIDI) – zastępowały muzyka (np. programowanie melodii).

31 Sekwencer MIDI Współczesne sekwencery MIDI to prawie wyłącznie programy komputerowe (używane już w czasach komputerów 8-bitowych). Dostępne są zaawansowane możliwości edycji kodu MIDI. Przykłady sekwencerów programowych MIDI: Cubase VST (Steinberg), Cakewalk, Logic Audio

32 Sekwencer MIDI Rejestracja Odtwarzanie

33 Typowe funkcje sekwencerów MIDI
Rejestracja i odtwarzanie danych poprzez interfejs MIDI (rejestracja „na żywo” i w trybie krokowym) Prezentacja danych w formie ścieżek (śladów), „taśmy pianoli” (piano roll), zapisu nutowego, listy kodów MIDI funkcje edycji i aranżacji (np. kwantyzacja) sterowanie interfejsem MIDI, obsługa komunikatów systemowych, synchronizacja graficzny mikser, metronom

34 Widok ścieżek (tracks)

35 Widok piano roll

36 Zapis nutowy (notation)

37 Widok kodów MIDI – event list

38 Mikser (mixer view)

39 Możliwości aranżacyjne
Możliwości aranżacyjne sekwencerów: zmiana klucza nutowego i zapisu przy kluczu nutowym, zmiana metrum, dodanie i usuwanie taktów, zmiana tempa, zmiana skali szybkości (velocity), transpozycja, kwantyzacja („wyrównywanie”), inne efekty, np. „humanizacja”, harmonizacja, kompresja.

40 Współczesne sekwencery
Współczesne oprogramowanie muzyczne najczęściej łączy w sobie dwie funkcje: wielościeżkowego edytora dźwiękowego sekwencera – dla kodu MIDI Program udostępnia ścieżki audio i ścieżki MIDI. Na ścieżce MIDI można umieszczać wtyczki, najczęściej w formacie VST (VST plugin). Wtyczką może być wirtualny instrument (VSTi), sterowany za pomocą kodu MIDI.

41 Współczesne sekwencery
Na ścieżce MIDI umieszcza się wirtualny instrument w postaci wtyczki VSTi. W trybie nagrywania na ścieżce rejestrowany jest kod MIDI, sterujący wirtualnym instrumentem. Możliwa jest edycja (modyfikacje, poprawki, dodawanie) zapisanych sekwencji. Podczas odtwarzania program używa zapisanego kodu MIDI do sterowania wirtualnym instrumentem.

42 Format pliku MID Format pliku MID, zawierającego kody MIDI, został zdefiniowany w roku Kody MIDI sterujące urządzeniem mogą być zapisywane do plików i używane później do wielokrotnego odtwarzania. Przykład: pliki .MID, służące do sterowania syntezatorem, np. na karcie dźwiękowej komputera PC.

43 Format pliku MID Binarny format pliku MIDI:
nagłówek – MThd, długość nagłówka, format pliku, liczba ścieżek, liczba jednostek delta-time na ćwierćnutę, opis pliku (tytuł, autor, itp.) dane ścieżek – dla każdej ścieżki: MTrk, długość ścieżki, dane ścieżki (komunikaty MIDI)

44 Problem opóźnień w systemie MIDI
Interfejs MIDI obsługuje transmisję szeregową. Tylko jedna dana może być przesyłana naraz. Jeżeli naciśniętych zostaje pięć klawiszy naraz, odstęp pomiędzy komunikatem dla pierwszej i piątej nuty wynosi ok. 4,8 ms. Jest to słyszalne w przypadku równoczesnej gry kilku instrumentów. Zjawisko powstawania opóźnień przy przesyłaniu kodów MIDI określa się jako MIDI code latency. Komunikaty MIDI są przesyłane według ustalonych priorytetów aby zminimalizować opóźnienia.

45 Synchronizacja MIDI Kod MIDI dzięki specjalnym komunikatom umożliwia synchronizację urządzeń w studiu nagraniowym. Synchronizację pomiędzy różnymi urządzeniami zapewnia synchronizator MIDI/SMPTE.

46 STEROWNIKI INSTRUMENTÓW
Sterowniki umożliwiają sterowanie instrumentem – granie na nim. Instrument elektroniczny można podzielić na: sterownik moduł wytwarzania dźwięku W pierwszych instrumentach elektronicznych zastosowano klawiaturę fortepianową, głównie z uwagi na łatwość implementacji i przyzwyczajenia muzyków. Klawiatura taka dominuje również we współczesnych instrumentach.

47 Klawiatura Klawiatura typu fortepianowego.
Naciśnięcie klawisza powoduje wysłanie sygnałów (napięć) sterujących: wysokość dźwięku – napięcie zależne od numeru klawisza; standardy: 1V/oktawę (logarytmiczny), 1 Hz/V (liniowy) naciśnięcie/zwolnienie klawisza – sygnał bramkujący +5V w czasie naciskania klawisza

48 Typy klawiatur Klawiatura: statyczna
dynamiczna – informacja o szybkości naciskania i zwalniania klawisza (velocity) Liczba głosów: klawiatura monofoniczna – zwykle odgrywana najwyższa nuta (top note) klawiatura polifoniczna – możliwość grania kilku nut jednocześnie (wielogłosowość)

49 Pomocnicze sterowniki
Sterowniki pomocnicze, stosowane oprócz klawiatury: pitch-bend – pokrętło płynnej zmiany wysokości dźwięku modulation – pokrętło zmiany wybranego parametru alternatywne sterowniki pitch-bend / mod: joysticki, dźwignie, taśmy, płytki sterowniki nożne – zmiana wybranego parametru, zwykle głośności włączniki nożne – włączanie i wyłączanie dodatkowych funkcji, np. sustain

50 Inne sterowniki breath controller – modulacja ciśnieniem wdmuchiwanego powietrza wind instrument controller – sterowanie klawiszami, modulacja ciśnieniem wdmuchiwanego powietrza perkusja elektroniczna syntezator gitarowy skrzypce syntetyczne sterowniki „efektów specjalnych”, np. „laserowa harfa”


Pobierz ppt "MIDI w syntezie dźwięku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google