Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs CMKP Podstawy zdrowia publicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs CMKP Podstawy zdrowia publicznego"— Zapis prezentacji:

1 Kurs CMKP 1-730-12-001-2007 Podstawy zdrowia publicznego
Kurs CMKP Podstawy zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia Dr hab. n. hum. Jan Nosko Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im. Prof.. J. Nofera

2 Podstawy zdrowia publicznego. Tematyka kursu wg CMKP
1. Geneza, filozofia, przedmiot i zakres zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej na rzecz zdrowia ludności (4 godz.) 2. Zdrowie jako dobro: publiczne i prywatne; miejsce zdrowia w systemie wartości. Rola i miejsce państwa w działaniach na rzecz zdrowia; zdrowie a gospodarka rynkowa. Społeczna odpowiedzialność lekarza za zdrowie obywateli. Znaczenie wielosektorowego i multidyscyplinarnego podejścia do ochrony zdrowia (2 godz.)

3 Wymagania 6 godz. lekcyjnych 5 pytań testowych

4 Tematyka wykładów 1.Pojęcia w ochronie i promocji zdrowia w tym:
● dylematy pojęciowe w ochronie i promocji zdrowia w okresie transformacji ustrojowej-casus: pojęcie „służba zdrowia” ● pojęcia: zdrowie, opieka zdrowotna versus opieka medyczna, ochrona zdrowia, promocja zdrowia, zdrowie publiczne,

5 Tematyka wykładów Zdrowie publiczne jako dziedzina wielodyscyplinarna wielosektorowa
●Rola nauk medycznych i innych nauk w zdrowiu publicznym ● Rola resortu zdrowia i innych resortów w ochronie i promocji zdrowia (zdrowie publiczne) ● Zdrowie jako dobro publiczne i prywatne

6 Tematyka wykładów Rola i miejsce państwa w działaniach na rzecz zdrowia Zdrowie a gospodarka rynkowa Koncepcja systemu zdrowia publicznego w Polsce. Propozycja autorska

7 Literatura w jęz. polskim Wydawnictwa zwarte
J. Leowski: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne – ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. CeDeWu, Warszawa 2004 T. Kulik i M. Latalski (Red.): Zdrowie publiczne. AM, Lublin 2002 Czupryna A.,Poździoch S.,Ryś A.,Włodarczyk W.C. (Red.): Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia. Wyd. II. Kraków 2000, T.1 i 2 J. A. Indulski, Z. Jethon, L.T. Dawydzik (Red.): Zdrowie Publiczne-wybrane zagadnienie. Instytut Medycyny Pracy im. Prof.. J. Nofera, Łódź 2000

8 Literatura w jęz. polskim Wydawnictwa zwarte
M. Dercz, H. Izdebski: Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa. Polskie Wydawnictwo Prawnicze „IURIS” Warszawa-Poznań 2001 J. Nosko: Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne. Aspekty historyczno-kulturowe. IMP, Łódź 2005 J. Nosko (Red. współautor): Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce. IMP, Łódź 2004 J. Nosko (Red.): Z dziejów zdrowia publicznego. IMP, Łódź 2006

9 Literatura w jęz. polskim Czasopisma
„Zdrowie Publiczne” "Problemy Medycyny Społecznej” „Przegląd Epidemiologiczny”

10 Literatura w jęz. polskim Wybrane artykuły:
Wdowiak L.: Zdrowie publiczne jako dyscyplina naukowa. „Zdrowie Publiczne” Nr 4, s Wdowiak L.: Dziś i jutro medycyny społecznej i zdrowia publicznego. „Zdrowie Publiczne” Nr 2, s Wojtczak A.: U Źródeł medycyny społecznej i zdrowia publicznego. „Zdrowie Publiczne” Nr 3, s Zejda J.: Priorytety naukowe w zdrowiu publicznym w Polsce. „Zdrowie Publiczne”2001. Nr 3, s

11 Literatura w jęz. polskim Wybrane artykuły:
Nosko J.: Zmiany w regułach życia społecznego a problem systemu zdrowia publicznego w Polsce. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdrowie Publiczne” T.III, nr 2 s Nosko J.: O potrzebie systemu zdrowia publicznego w Polsce. „Lekarz Rodzinny” 2005,Czerwiec, Rok X. Nr 6, s

12 Literatura w jęz. angielskim
Detels R., McEven J., Beaglehole R., Tanaka H.: Oxford Texstbook of Public Health. Vol Wyd. 4. Oxford University Press, New York 2002 ( Wyd. I 1991) Tulchinsky T., Varavikova E. A.: The New Public Health. An Introduction For The 21st Century. Academic Press,San Diego, California 2000 Rosen G.: A History of Public Health. Expanded edition. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1993


Pobierz ppt "Kurs CMKP Podstawy zdrowia publicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google