Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znani Fizycy ZNANI FIZYCY Albert Einstein Marie Curie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znani Fizycy ZNANI FIZYCY Albert Einstein Marie Curie"— Zapis prezentacji:

1 Znani Fizycy ZNANI FIZYCY Albert Einstein Marie Curie
AUTOR MARTA KATARZYNA LEWANDOWSKA

2 Maria Skłodowska-Curie
Urodziła się w 1867 roku w Warszawie. Ukończyła gimnazjum ze złotym medalem. W 1891 roku wyjechała do Francji, gdzie podjęła studia na Sorbonie. Ukończyła fizykę i matematykę.

3 Wyszła za mąż za Piotra Curie - 25 lipca 1895 roku
Wyszła za mąż za Piotra Curie - 25 lipca 1895 roku. Niedługo po odkryciu przez Becquerela promieniotwórczości rozpoczęła pracę nad badaniem aktywności promieniotwórczych różnych substancji. Sprawdziła, że promieniowanie związków uranu jest wprostproporcjonalne do zawartości tego pierwiastka w danym związku. .

4 .. Przy badaniu niektórych związków uranu zauważyła, iż ich promieniowanie jest znacznie większe niż promieniowanie czystego uranu. W takich związkach uranu musiał znajdować się więc inny silnie promieniujący pierwiastek. Udaje się jej uzyskać metaliczny rad. W 1898 roku ogłosiła (wraz z mężem) odkrycie dwóch nowych pierwiastków promieniotwórczych - polonu i radu. W 1903 roku małżeństwo Curie (wraz z Becquerelem) otrzymali nagrodę Nobla. W 1906 roku, po śmierci męża Maria Skłodowska objęła katedrę promieniotwórczości na Sorbonie. W 1911 za uzyskanie metalicznego radu otrzymuje nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

5 .. W 1914 roku po wybuchu I wojny światowej organizuje wojskowe lecznictwo radiologiczne. Jest współzałorzycielką Instytutu Radowego w Paryżu, w którym pracuje. Niestety ciągły kontakt z promieniowaniem i brak należytego zabezpieczenia, sprawił, iż uczona zachorowała na nieuleczalną chorobę. Zmarła w 1934 roku.

6 DOKONANIA Sto cztery lata temu, 10 grudnia 1903 r. na dorocznym uroczystym zebraniu Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła, że nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki uhonorowano Henriego Becquerela oraz Marię i Piotra Curie za odkrycie i badania nad promieniotwórczością. W 1911 r. Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za odkrycie polonu i radu. Jak dotychczas nikomu nie udało się dostać tego wyróżnienia w dwóch dyscyplinach naukowych. Polka była też jedyną kobietą wśród laureatów nagrody naukowej do 1935 r., kiedy to jej córka Irena Joliot-Curie wraz z mężem Fryderykiem otrzymała nagrodę Nobla z chemii za odkrycie sztucznej Jest pierwszą kobietą będącą profesorem Sorbony.

7 DOKONANIA Odkrycie promieniotwórczości dokonało przełomu w istniejącym sposobie pojmowania świata. Dzięki niemu nauki, medycyna i przemysł nabrały rozmachu, który dotąd nie osłabł. Promieniowanie wykorzystywane w medycynie ratuje chorych na raka. W czasie I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskiego prześwietlania rannych. Z własnej inicjatywy zdobyła 20 samochodów i zorganizowała ruchome pogotowie z aparatami Roentgena. W lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy, by móc prowadzić samochód. Docierała do najbardziej zagrożonych pozycji pod Verdun. Jej pogotowie znał cały front, a francuscy żołnierze wyposażone w aparaty rentgenowskie pojazdy nazywali "małymi Curie". Przebadano w nich 10 tysięcy rannych. Oprócz pogotowia Maria Curie założyła 220 stacji radiologicznych i przeszkoliła kadry do ich obsługi. Obsłużyły one ponad 3 miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy.

8 . „Ludzkość potrzebuje zapewne ludzi praktycznych, którzy pracują przeważnie dla własnych celów, chociaż pamiętają też o potrzebach ogółu. Lecz potrzebuje również marzycieli, których bezinteresowne dążenie do celu jest tak potężne, że nie potrafią oni zwracać uwagi na własną korzyść materialną." Maria Skłodowska Curie

9 . Albert Einstein

10 Albert Einstein urodził się w Ulm (leżącym na terenie ówczesnego Królestwa Wirtembergii, dziś stanowiącego część kraju związkowego Badenia-Wirtembergia w Niemczech), w rodzinie żydowskiego handlarza i drobnego przedsiębiorcy. Jego rodzina przeniosła się najpierw do Monachium, potem do Mediolanu. W młodości za namową matki pobierał lekcje gry na skrzypcach. Chociaż na samym początku zniechęcił się do nich i ostatecznie ich nie kontynuował, czerpał jednak później radość z wykonywania skrzypcowych sonat Mozarta. W 1896 zdał maturę i rozpoczął studia na Politechnice w Zurychu z zamiarem otrzymania dyplomu nauczyciela matematyki i fizyki, jednocześnie w celu ominięcia służby wojskowej[potrzebne źródło] zrezygnował z obywatelstwa niemieckiego. Po ukończeniu studiów w lipcu 1900 bezskutecznie poszukiwał pracy, podejmując tymczasowo pracę nauczyciela w Winterthur i Schaffhausen oraz udzielał prywatnych lekcji. W grudniu 1901 otrzymał pracę jako młodszy referent w Szwajcarskim Urzędzie Patentowym.

11 W roku 1905 określanym jako „Annus Mirabilis” (cudowny rok) opublikował w „Annalen der Physik” przełomowe prace. Pierwsza z nich, „O wytwarzaniu i transformacji światła”, wyjaśniała zjawisko fotoelektryczne, potwierdzając jednocześnie kwantową naturę światła i istnienie cząstek nazwanych później fotonami. Druga praca, „O molekularno-kinetycznej teorii ciepła zastosowanej do ruchu cząstek zawieszonych w stacjonarnej cieczy”, za którą otrzymał później stopień doktora na Uniwersytecie w Zurychu, tłumaczyła zjawisko ruchów Browna przy pomocy wzoru opracowanego przez polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego[1] . Kolejna, „O elektrodynamice ciał w ruchu”, stała się podstawą szczególnej teorii względności. Ostatnia z wielkich prac wydanych w tym roku, „Czy bezwładność ciał zależy od ich energii”, podaje słynny wzór na równoważność masy i energii (E=mc2). W latach Albert Einstein był profesorem fizyki na kilku uniwersytetach w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, aby ostatecznie zostać dyrektorem prestiżowego Instytutu Cesarza Wilhelma Wielkiego (przekształconego po wojnie w jeden z instytutów Towarzystwa Maxa Plancka). Na stanowisku tym pozostał do 1936 r.

12 W 1915 r. Einstein opublikował swoją najważniejszą, przełomową teorię – ogólną teorię względności. W 1921 r. otrzymał Nagrodę Nobla, ale nie za teorię względności, lecz za „wkład w rozwój fizyki teoretycznej, a zwłaszcza za odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym” ("for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect"). Na przełomie 1932 i 1933 prowadził serię wykładów w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie Adolf Hitler doszedł do władzy, co sprawiło, że Einstein postanowił nigdy nie wrócić do Niemiec. Mimo że przez całe życie Albert Einstein był zadeklarowanym pacyfistą, w 1939 roku, tuż przed napaścią Niemiec na Polskę, za namową Szilárda wysłał do prezydenta USA – Franklina Delano Roosevelta - list, zredagowany głównie przez Szilárda, ostrzegający prezydenta przed potencjalnymi możliwościami budowy bomby atomowej przez Niemcy i nakłaniający go do zbudowania własnej. List ten zapoczątkował Projekt Manhattan i budowę pierwszej bomby atomowej na świecie.

13 Albert Einstein Miłość niesie ze sobą wielkie szczęście, o wiele większe od bólu, który przynosi tęsknota. Albert Einstein Jeżeli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem czego jest puste biurko? Albert Einstein O, Młodzieży: czy wiecie, że nie jesteście pierwszym pokoleniem, które pragnie życia pełnego piękna i wolności? Czy wiecie, że wszyscy wasi przodkowie czuli to samo, co wy teraz - i padli ofiarą kłopotów i nienawiści? Czy wiecie, że wasze najżarliwsze życzenia mają szansę się spełnić tylko wtedy, gdy uda wam się zdobyć miłość i zrozumienie ludzi, zwierząt, roślin i gwiazd, tak że wszelką radość stanie się waszą radością, a wszelki ból waszym bólem Jest dla mnie zaiste zagadka, dlaczego ludzie traktują swą pracę tak piekielnie poważnie. Dla kogo? Dla siebie? Przecież wkrótce nas tu nie będzie. Dla rodziny? Dla potomności? Nie. Zatem zagadka pozostaje zagadką.

14 Isaac Newton

15 Sir Isaac Newton (ur. 4 stycznia 1643, zm
Sir Isaac Newton (ur. 4 stycznia 1643, zm. 31 marca 1727)[1] – angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik. W swoim słynnym dziele Philosophiae naturalis principia mathematica (1687 r.) przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi jak i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je udowadniając, że orbity (w większości komety) są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek. Był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 lat wcześniej Roger Bacon. Rozwinął prawo stygnięcia. Sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu pędu. Zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Był twórcą rachunku wariacyjnego. Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko pływów morskich (1687).

16 Prawa dynamiki Newtona głoszą:
1. "Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej". 2. "Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do działającej na nie siły i odwrotnie proporcjonalne do jego masy". (F = m ∙ a) 3."Każda akcja wywołuje równą jej i przeciwnie skierowaną reakcję". Prawo powszechnego ciążenia Newtona - między dwoma ciałami działa siła przyciągająca, proporcjonalna do ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

17 przykłady dokonań Newtona:
* opierając się na geometrii Kartezjusza, stworzył rachunek różniczkowy (dział matematyki umożliwiający obliczanie szybkości zachodzenia zmian dowolnych wielkości). * stworzył metodę fluksji niezbędną w rozwiązywaniu problemów, które pozwoliły uwspółcześnić i uzupełnić zasady fizyki Arystotelesa. * odkrył również, przynajmniej częściowe, powszechne prawo ciążenia * sformułował podstawowe prawa mechaniki klasycznej * wykazał, ze te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi jak i ciał niebieskich * badał naturę światła - początki badań nad korpuskularną naturą światła, widmo barw światła uzależniał od rodzaju promieniowania, a nie jak od tej pory twierdzono od rodzaju pryzmatu * wpłynął na rozwój heliocentryzmu * uzasadnił matematycznie Prawa Keplera * udowodnił, ze orbity ciał niebieskich mogą mieć nie tylko kształt eliptyczny, ale także hiperboliczny i paraboliczny * jest twórcą rachunku wariacyjnego * przykłady pozostałych jego osiągnięć, to: rozwiniecie Prawa stygnięcia, twierdzenie o dwumianie, zasada zachowania pędu i momentu pędu, teoria pochodzenia gwiazd, matematycznie opisał zjawisko pływów morskich.


Pobierz ppt "Znani Fizycy ZNANI FIZYCY Albert Einstein Marie Curie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google