Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Corel PHOTO - PAINT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Corel PHOTO - PAINT."— Zapis prezentacji:

1 Corel PHOTO - PAINT

2 Nowy dokument, otwieranie, import, zapisywanie
Po uruchomieniu programu zostaje wyświetlone okno powitalne które znamy już z Corel'a Draw. Zamiast opcji Szablon mamy tutaj Pobierz obrazek. Po kliknięciu na nią możemy w szybki sposób wprowadzić zeskanowany element do naszego projektu. Analogicznie polecenia te znajdziemy również w menu Plik oraz na Pasku standardowym.

3 Wybierając Nowy zostanie wyświetlone okno dialogowe w którym możemy sprecyzować charakter i ustawienia dokumentu Rozwijana lista modelów koloru Wybieramy kolor tła lub odznaczamy opcję Bez tła Określamy ustawienia strony m.in. Format, rozdzielczość W zależności od zastosowania projektu - jeśli jest przeznaczony do publikacji w Internecie możemy tu wybrać dpi, jeśli do drukarni nie niżej niż 300 dpi. Dpi to skala określająca liczbę punktów na cal - grafikę tą opisuje się poprzez ilość pikseli na określonym odcinku. Czym pikseli jest więcej tym grafika jest dokładniejsza, ale ma to także bezpośrednie przełożenie na objętość - wraz z większą dokładnością wzrasta ilość zajmowanej pamięci.

4 Oto okno podstawowe programu
przybornik Okno dokowane obszar roboczy narzędzia Niektóre narzędzia są inne niż te w Corelu Draw, ale sama zasada ich działania jest taka sama.

5 Jak dodawać opcje? Jeżeli więc na Pasku właściwości nie znajdziecie jakiejś opcji możecie sprawdzić czy jest ona dostępna w menu Narzędzia>Opcje i tam wybieracie z rozwijanej listy Paski właściwości z jakim narzędziem będzie wyświetlany wybrany element a następnie przeciągacie go na Pasek właściwości z wciśniętym lewym klawiszem myszy i upuszczacie w stosownym miejscu. Pamiętajcie, że aby zmiany te były widoczne należy zrestartować program.

6 Co ważnego? W menu Plik znajdziecie także opcje:
Nowy ze schowka (dzięki której utworzycie nowy dokument z zawartości Schowka) oraz bardzo przydatna Niska rozdzielczość>Otwórz. Umożliwia ona otworzenie dużego dokumentu w małej rozdzielczości dzięki czemu czas pracy na nim skraca się, a następnie po zastosowaniu Plik>Niska rozdzielczość>Odtwórz na oryginale zmiany zostają naniesione na pierwotnym pliku. Możemy również zaimportować dokument wybierając odpowiednie polecenie z menu Plik, przy czym jeżeli będzie to obiekt wektorowy np. z Corel Draw wyświetli nam się okno Importuj jako mapę bitową w której ustalamy parametry typu: model kolorów, rozmiar, rozdzielczość, wygładzanie, symulowanie kolorów oraz przezroczyste tło.

7 Jak zapisać pracę? Wybieramy z menu Plik polecenie Zapisz jako...
Jeśli chcemy aby nasz dokument był z rozszerzeniem np .jpg musimy pamiętać, że aby zapisać w tym formacie konieczne jest połączenie uprzednio wszystkich obiektów z tłem. Najlepiej jednak zachować plik źródłowy w wersji .cpt w razie potrzeby wprowadzenia zmian. Ważne!!! O ile w Draw mogliśmy cofać ostatnio wykonane czynności mimo zapisania pliku, to w Photo-Paint nie ma tej możliwości. W menu Edycja możemy skorzystać z polecenia Cofnij/Ponów. Znajdziemy je również na Pasku standardowym lub korzystając ze skrótu klawiaturowego Ctrl + Z / Ctrl + Shift + Z. Ponadto w menu Edycja znajdziemy również Punkt odniesienia oraz Przywróć do punktu odniesienia. Opcje te mają podobne działanie do zapisz. Po wybraniu pierwszej z nich zostaje ustalony stały wygląd projektu którego nie można cofnąć. Natomiast dzięki Przywróć do punktu odniesienia w szybki sposób zlikwidujemy modyfikacje wprowadzone po stworzeniu punktu odniesienia.

8 Ustawienia strony Jak już zauważyliśmy ustawienia strony wprowadzamy podczas tworzenia nowego dokumentu. Zmieniamy je natomiast w menu Obrazek>Rozmiar papieru W dolnej części okna możemy podać nowe wymiary szerokości i wysokości, poniżej nich mamy podgląd ilości zajmowanej pamięci. Nieco po prawej jest rozwijana lista definiująca podziałkę oraz kolor papieru, który będzie widoczny na dodanych częściach papieru symetrycznie lub przesuwając element na podglądzie znajdującym się w górnej części okna. Odbywa się to poprzez chwycenie i z przytrzymanym lewym klawiszem myszy przesunięcie obiektu w wybrane miejsce.

9 Zmiana rozmiaru i rozdzielczości
W tym samym menu (Obrazek) znajdziemy także opcję Zmień rozmiar/rozdzielczość, dzięki której stosownie dopasujemy dokument. Tutaj należy zwrócić uwagę na pewną różnicę. Nie bez powodu w Photo-Paint znajduje się menu Obrazek oraz Obiekt. Zmieniając w wywołanym oknie rozmiar i rozdzielczość, zmieniamy ustawienia dla całego dokumentu, również obiektów. Jeżeli więc importujemy element mający 300 dpi a parametry dokumentu będą ustawione na 75 dpi, to po połączeniu obiektów z tłem projekt będzie w rozdzielczości 75 dpi.

10 Widok skrót klawiaturowy H, wywołuje z Przybornika narzędzie Dłoń należące do grupy Powiększenie. W menu Widok możemy także zaznaczyć wyświetlanie Linijek, Siatek i Prowadnic a także Etykietek obiektów. Po wybraniu tej ostatniej opcji kolejne rysowane lub importowane obiekty będą posiadały swoje etykiety z podstawowymi informacjami na temat ich aktywności, zaznaczenia, krycia, scalania oraz szerokość i wysokość. Dzięki kliknięciu na Widok>Przyciągaj do siatki, Przyciągaj do prowadnic rysowane obiekty będą automatycznie porządkowane. Ustawienia >siatki i linijek oraz Ustawienia prowadnic - ustawiamy parametry dla siatki i linijek.

11 Rozmieszczenie bardzo istotna różnica między Corel Draw a Photo-Paint.
W tym pierwszym domyślnie obiekty umieszczane są na jednej warstwie (naturalnie nie mówię tu o przypadkach kiedy sami zmieniamy te ustawienia), natomiast w drugim każdy rysowany obiekt jest tworzony na osobnej warstwie. Aby to zaobserwować wybieramy z menu Okno>okno dokowane>Obiekty. W dokerze tym wyświetla nam się kolejność obiektów a także przy nazwie, w prostokącie ich podgląd;

12 Okno dokowane Klikając na ikonkę oka znajdującego się po lewej stronie sterujemy widokiem obiektów. Jeśli ikonka jest aktywna, obiekt jest wyświetlany, jeśli natomiast klikniemy na nią, obiekt zostanie ukryty. aby dokonywać jakichkolwiek modyfikacji obiekt musi być zaznaczony lub/i warstwa na jakiej się znajduje. warstwy możemy grupować lub łączyć Sterujemy tym poprzez doker - klikając na nazwę interesującego obiektu po czym z przytrzymanym klawiszem Ctrl wybieramy drugi obiekt, następnie klikamy na zaznaczeniu prawym klawiszem myszy i tam z rozwijanej listy wybieramy polecenie Grupuj (Rozdziel grupę) lub Połącz i mamy opcje Połącz obiekty (obiekty zaznaczone), Połącz obiekty z tłem (obiekty zaznaczone zostaną połączone z tłem dzięki czemu staną się stałym elementem pracy) oraz Połącz wszystkie obiekty z tłem (bez względu na zaznaczenie wszystkie obiekty zostaną połączone z tłem). W górnej części dokera operując suwakiem lub wpisując wartość liczbową możemy ustalić stopień przezroczystości obiektu.

13 Formy geometryczne W Photo-Paint proste formy geometryczne zostały one zebrane w jedną grupę, którą rozwijamy przytrzymując wciśnięty lewy klawisz myszy na tym narzędziu a są to Prostokąt i Elipsa, Wielokąt, Linia, Ścieżka

14 Wskaźnik obiektów Po wybraniu narzędzia Wskaźnik obiektów i kliknięciu na obiekt pojawiają nam się charakterystyczne prostokąty sygnalizujące że dany element został wybrany. Kiedy klikniemy drugi raz będziemy mogli swobodnie obracać obiekt. Po kliknięciu trzeci raz możemy rozciągnąć obiekt chwytając za jeden z narożników, po przeprowadzeniu transformacji klikamy poza obiektem prawym klawiszem myszy i określamy czy efekt ma zostać zastosowany czy zresetowany. Klikając cztery razy i przeciągając znaczniki na rogach zmieniamy kształt obiektu symetrycznie, tu również klikamy prawym klawiszem myszy by zatwierdzić lub wyczyścić.

15 Wypełnienie W programie Corel PHOTO-PAINT obiekty, obszary do edycji i obrazki można wypełniać kolorami, deseniami i teksturami. Dostępne są różne gotowe wypełnienia, lecz można także tworzyć własne. Wypełnienie tonalne - stopniowane przejście od jednego koloru do następnego Stosujemy wypełnienia: jednolite (jeden kolor)

16 Wypełnienie mapą bitową:
Wypełnienie c.d. Wypełnienie mapą bitową: można wypełnić obszar jedną mapą bitową. Małą mapę bitową można również kafelkować lub powtarzać, tworząc jednolity wzór. Wypełnianie teksturą: czyli trójwymiarowymi deseniami. Można użyć wzorców wypełnienia teksturą, takich jak woda, minerały i chmury, lecz można również utworzyć niestandardowe wypełnienie teksturą, modyfikując wzorzec. Jako wypełnienia teksturą nie można użyć importowanych plików.

17 Malowanie z rozwijanej listy na Pasku właściwości możemy wybrać rodzaj końcówki - Pędzel, Aerograf, Aerozol, Ołówek, Długopis itd. Za tą opcją, także na rozwijanej listy, możemy wskazać typ poszczególnych narzędzi. Podobnie postępujemy z innymi narzędziami tej grupy takimi jak: Efekt i Rozpylacz obrazków.

18 Efekty Możemy ich używać poprzez wybranie obiektu narzędziem wskaźnika lub na obszarach elementu zaznaczonych przez maskę.

19 Maski Bardzo ważnym narzędziem w Photo-Paint jest Maska
Po wybraniu jej z Przybornika mamy różne jej opcje – m.in. Prostokątną, Eliptyczną, Odręczną (kreślimy ją przenosząc kursor z wciśniętym lewym klawiszem myszy lub klikając w kolejnych punktach otaczając w ten sposób obiekt prostymi odcinkami. Aby zamknąć zaznaczenie klikamy dwa razy. Maski służą do zaawansowanej edycji obrazka. Działają one jak szablony nakładane na obrazek: obszary chronione chronią kolory i efekty obrazka przed modyfikacjami natomiast obszary do edycji pozwalają na wprowadzanie takich modyfikacji.

20 Markiza maski Granica między obszarem do edycji a sąsiadującym z nim obszarem chronionym jest zaznaczona kreskowanym konturem nazywanym markizą maski. Markizę maski można wyświetlić tylko po ukryciu nakładki maski (Nakładka maski jest domyślnie wyświetlana tylko nad obszarami chronionymi, co ułatwia rozróżnianie obszarów chronionych i obszarów do edycji. Nakładka maski to przezroczysty arkusz zabarwiony na czerwono.) Kolor markizy maski można zmienić, aby była ona widoczna na tle kolorów obrazka.

21 Maska kolorów na górze mamy tryb zaznaczenia maski - normalny, dodawania lub odejmowania, opcję dopełnienia oraz strzałkę w lewą stronę rozwijającą listę opcji z możliwością zapisu lub załadowania maski. Poniżej znajduje się ikonka pipety, wybieramy ją i klikając na projekt wybieramy kolor z jakiego chcemy utworzyć maskę. Barwy możemy także wskazać na rozwijanej liście Kolory próbek, znajdującej się przy pipecie. Pobrane próbki możemy obserwować w oknie poniżej. Po prawej stronie mamy przycisk Więcej, po kliknięciu na który uruchamia się dodatkowa część okna umożliwiająca (suwakiem lub wpisując wartość liczbową) określenie Tolerancji, czyli zakresu barw podobnych do wybranej z których także będzie utworzona maska. W oknie po lewej stronie widzimy jak zmiany nanoszone są na zaznaczony obiekt. Możemy utworzyć maskę z kilku próbek kolorów, zaznaczając lub odznaczając je po lewej stronie. Poniżej tego okna mamy suwak Wygładzanie, dzięki któremu w razie potrzeby możemy wygładzić kształt maski.

22 Obróbka zdjęć Kiedy skanujemy zdjęcie często zdarza się, że ma ono błędy takie jak złe wykadrowanie, ostrość czy zanieczyszczenia. Photo-Paint oferuje kilka narzędzi na te problemy. różnica między Obrazkiem a Obiektem - określenie Obrazek jest stosowane do całego dokumentu, natomiast Obiekt daje możliwość edycji poszczególnych elementów Menu Obrazek Polecenie Wykadruj>Do maski zmniejsza obszar obrazka do zaznaczenia maską, natomiast Wykadruj>Kolor obramowania zmniejsza obszar obrazka do najbardziej wysuniętych części obiektów połączonych z tłem. Również w Przyborniku znajdziemy narzędzie dzięki któremu wykadrujemy nasz projekt.

23 Menu Obrazek c.d Ważną opcją w menu Obrazek jest Tryb. Na wyświetlanej z nim liście możemy wybrać interesującą nas funkcję. Jest to bardzo przydatne narzędzie kiedy np. tą samą grafikę musimy przygotować do druku i publikacji w Internecie, gdyż mamy tu możliwość szybkiego przełączania się między modelem CMYK a RGB. Obrazek>Dopasuj - po prawej stronie pojawi nam się cała gama funkcji. Zwróćmy uwagę na Jaskrawość-Kontrast-Intensywność. Po jej uruchomieniu wyświetli nam się okno w którym przesuwając suwak lub wpisując wartości liczbowe będziemy mogli określić parametry. Jest to niezwykle przydatna opcja kiedy np. zeskanowane zdjęcie jest zbyt ciemne lub za mało ostre.

24 Tekst Możemy także nanieść tekst, służy do tego narzędzie z Przybornika Photo-Paint nie oferuje zbyt wielu funkcji jeśli chodzi o samo edytowanie tekstu. Mamy tu standardowe opcje typu pogrubienie, pochylenie, podkreślenie tekstu, określenie czcionki i jej rozmiaru, wyrównanie lub zmiana odstępów między znakami/wierszami. Dzięki opcji na Pasku właściwości zamieniamy tekst w maskę co pozwoli nam stosować na napisie narzędzia maski dające większe możliwości.

25


Pobierz ppt "Corel PHOTO - PAINT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google