Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej"— Zapis prezentacji:

1 Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej
Język Python Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej

2 Plan prezentacji własności języka Python przykłady programów wnioski

3 Powody zainteresowania językiem Python
cena język dla wszystkich, nie tylko dla programistów platformy: DOS, Windows/CE, MacOS, Linux możliwości: bazy danych, sieci, przetwarzanie napisów, obliczenia, integracja aplikacji

4 Cechy języka Python interpretowany ciekawa składnia języka
duża biblioteka standardowych procedur skalowalny nieodpowiedni dla sterowników urządzeń, monolitycznych aplikacji

5 Python - kalkulator >>> 2 + 1 3

6 Operacje na liczbach zespolonych
>>> (1 + 3j) * 2j (-6+2j) >>> (1 + 3j) / 2j ( j)

7 Długie liczby całkowite
>>> L * L L

8 Ograniczniki napisów >>> 'To jest „cytat”' ”It's here”

9 Napisy w wielu liniach >>> '''Pierwsza linia ... Druga linia
... Trzecia linia''' 'Pierwsza linia\nDruga linia\nTrzecia linia'

10 Operacje łączenia i powtarzania
>>> 3 * 'C' + 'P' 'CCCP'

11 Operacje na ciągach >>> [1,"dwa", 3.0] * 4
[1, 'dwa', 3.0, 1, 'dwa', 3.0, 1, 'dwa', 3.0, 1, 'dwa', 3.0] >>> "Konstanty"[3] 's' >>> "Konstanty"[3:7] 'stan' >>> "Konstanty"[3:] 'stanty'

12 Odczytanie treści pliku
tekst = open(‘dane.txt’).read()

13 Zamiana ciągu znaków Zamiana wzorca „abc” na „wxyz” Plik „dane.txt”:
ababcdacabcaa Plik „wynik.txt”: abwxyzdacwxyzaa

14 Zamiana ciągu znaków – wersja tradycyjna
>>> plik = open('dane.txt') >>> tekst = plik.read() >>> plik.close() >>> lista = tekst.split(‘abc') >>> poprawiony = ‘wxyz'.join(lista) >>> plik2 = open('wynik.txt','w') >>> plik2.write(poprawiony) >>> plik2.close()

15 Zamiana ciągu znaków – lepsze wykorzystanie cech Pythona
>>> open('wynik.txt','w').write(‘wxyz'.join( ... open('dane.txt').read().split(‘abc')))

16 Odtwarzanie dźwięku import pygame pygame.mixer.init()
sound = pygame.mixer.Sound(r'C:\Media\Ding.wav') sound.play()

17 Obsługa napędu CD-ROM import pygame pygame.cdrom.init()
cd = pygame.cdrom.CD(0) cd.get_name() cd.init() cd.get_numtracks() cd.play(1) cd.eject()

18 Grafika żółwia import turtle turtle.forward(30) turtle.right(90)

19 Pobieranie strony WWW import urllib
filename, header = urllib.urlretrieve('http://serwer.pl') open(filename).read() header.headers

20 Transmisja plików protokół FTP
import ftplib ftp = ftplib.FTP('serwer.pl') ftp.login() ftp.cwd('/pub') ftp.retrlines('LIST') ftp.retrbinary('RETR README', open('README', 'wb').write)

21 Pobieranie poczty protokół POP3
import poplib M = poplib.POP3('serwer.pl') M.user('użytkownik') M.pass_('hasło') numMessages = len(M.list()[1]) for i in range(numMessages): for j in M.retr(i+1)[1]: print j M.quit()

22 Prosty serwer TCP from socket import *
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) s.bind(('', 8000)) s.listen(3) conn, addr = s.accept() conn.send('Wiadomość dla odbiorcy') conn.close()

23 Prosty klient WWW from socket import *
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) s.connect(('serwer.pl',80)) s.send('GET / HTTP/1.0\r\n\r\n') s.recv(2000) s.close()

24 Wnioski czytelny kod o małej objętości
zastosowania w różnych obszarach większa efektywność i kreatywność programisty

25 Integrowanie modułów POP3 Dźwięk Pliki TCP/IP FTP Python Bazy danych
CD-ROM Grafika WWW

26 Dodatkowe informacje http://www.python.org http://diveintopython.org

27


Pobierz ppt "Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google