Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie nowej biblioteki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie nowej biblioteki"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie nowej biblioteki
znaków geodezyjnych (biblioteka komórek)

2 - wybrać z menu Element>Komórki

3 w oknie Biblioteka komórek wybrać z menu
Plik>Nowy,

4 Zamknąć okno biblioteki komórek
- w oknie Utwórz bibliotekę komórek wpisać nazwę biblioteki komórek np.: znaki1-500.cel i zatwierdzić OK Zamknąć okno biblioteki komórek

5 Tworzenie symboli w bibliotece komórek

6 Z głównej palety narzędzi wybieramy :
Umieść okrąg. Wybieramy metodę Względem środka Obszar: Bryła Typ wypełnienia: Brak Średnica:

7 Z głównej palety wybieramy narzędzie Umieść ogrodzenie

8 „Ogradzamy” narysowany znak:

9 Za pomocą narzędzia Definiuj początek komórki

10 Zaznaczamy środek koła jako punkt, który określa miejsce wstawiania znaku dla określonych współrzędnych.

11 Otwieramy ponownie okno Biblioteki komórek: Element > Komórki i wybieramy opcję Utwórz:

12 Wpisuje się nazwę tworzonego znaku, można też dołączyć opis
Następnie należy kliknąć myszą na przycisk Utwórz:

13 W oknie biblioteki komórek pojawia się zdefiniowany znak, jego nazwa i ewentualny opis

14 Zaprojektowanie znaku Studnia

15 Rysujemy koło zewnętrzne o średnicy 3.0.

16 Następnie rysujemy okrąg wewnętrzny o średnicy 1
Następnie rysujemy okrąg wewnętrzny o średnicy 1. Wewnętrzny okrąg musi być dokładnie współśrodkowy z zewnętrznym (AccuSnap)

17 Kiedy włączony jest AccuSnap – wewnętrzny okrąg automatycznie ustawia się tak, że jego środek pokrywa się ze środkiem okręgu zewnętrznego:

18 Po narysowaniu znaku zaznaczamy obszar na rysunku, gdzie znak się znajduje - ogrodzenie:
Następnie wstawiamy punkt zaczepienia znaku na mapie:

19 Następnie otwiera się okno biblioteki komórek i wybiera się opcję Utwórz:

20 Tworzenie znaku Zasuwa liniowa

21 Wykorzystanie siatki kwadratów do rysowania znaków:

22 Punkty wyznaczające wierzchołki siatki kwadratów, rozmieszczone są w równych odległościach co można sprawdzić używając narzędzia do pomiaru. Zwykle podstawowe punkty siatki rozmieszczone są co 1.0 .

23 Po powiększeniu obrazu pojawiają się punkty rozmieszczone co 0.1 .

24 Punkty widoczne na ekranie można wykorzystać do narysowania np
Punkty widoczne na ekranie można wykorzystać do narysowania np. w tym wypadku kwadratu o boku 0.7 stosując narzędzie umieść blok.

25 Rysując w taki sposób (w oparciu o punkty siatki) uzyskuje się zgodność z projektowaną wielkością rzędu ±0.01

26 Narysowany znak otaczamy ogrodzeniem i wstawiamy punkt zaczepienia znaku:

27 W oknie biblioteki komórek wybieramy opcje utwórz, wpisujemy nazwę i znak zostaje dopisany do listy (wydaje się, że okno rysunku znaku jest puste ponieważ znak jest kwadratem i jego ramka prawie pokrywa się z ramką okna.)

28 Tworzenie znaku Kratka ściekowa

29 Za pomocą narzędzia Umieść linię rysujemy odcinek o długości 2.1:

30 Na obu końcach odcinka wystawiamy prostopadłe o długości 1.0

31 Krótszy bok prostokąta kopiujemy równolegle zachowując odległość 0.7

32 Narysowany znak otaczamy ogrodzeniem i wstawiamy punkt zaczepienia znaku:

33 Dołączamy znak do biblioteki używając opcji Utwórz.

34 Do nowo utworzonego pliku projektowego należy dołączyć potrzebną bibliotekę znaków. Po otwarciu okna biblioteki komórek znajdujemy komunikat o braku dołączonej biblioteki:

35 Wybieramy opcję Plik Dołącz

36 Pojawia się lista dostępnych bibliotek znaków
Pojawia się lista dostępnych bibliotek znaków. Wybieramy z niej potrzebną bibliotekę.

37 Wybrana biblioteka zostaje wczytana:

38 W celu wstawienia wybranego znaku należy kliknąć myszą na przycisk Umieszczanie (pojawia się wtedy obok niego nazwa wybranego znaku)

39 Z głównej palety narzędziowej wybieramy narzędzie:
Umieść aktywną komórkę:

40 Wybrany znak za pomocą myszy umieszczamy w odpowiednim miejscu
Wybrany znak za pomocą myszy umieszczamy w odpowiednim miejscu. Po kliknięciu myszą obraz znaku zostaje wstawiony na rysunku. Można tego dokonać wielokrotnie np. kiedy umieszczamy na mapie większą liczbę identycznych znaków (drzewa, słupy, itp.)


Pobierz ppt "Tworzenie nowej biblioteki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google