Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83 www.kapitalludzki.p.lodz.pl 1

2 Optymalizacja Zasoby wykorzystywane przez bazę danych można podzielić na cztery grupy: Jednostka obliczeniowa CPU (Procesor/y) Pamięć masowa (Dysk twardy, macierz dyskowa) Zasoby sieciowe (połączenie sieciowe) Zasoby pamięci operacyjnej (pamięć RAM)

3 CPU Zasów wykorzystywany we wszystkich operacjach związanych z bazą danych Szybkości działania większości z nich nie można poprawić W przypadku zapytań SQL najczęściej wykorzystywany jest czas procesora do wykonania operacji Przetwarzanie zapytania (Statement Parse) Obliczenia matematyczne w zapytaniach

4 Pamięć masowa W pamięci masowej przetrzymywane są dane bazy, szybkość pamięci masowej ma kluczowy wpływ na działanie baz danych w zależności od ich rozmiaru W większości zastosowań wykorzystywane są dyski twarde, często połączone w macierze

5 Pamięć masowa Dysk twardy Budowa Cechy kluczowe wydajności dysku twardego Technologie wykorzystywane w pamięci masowej Dyski mechaniczne ATA/SATA/SATA II (TCQ, NCQ) SCSI/SAS FibreChannel (FC) Dyski SSD (Solid State Drive) Dyski hybrydowe

6 Pamięć masowa Macierze dyskowe Macierze programowe (software) Macierze sprzętowe Zasada działania Wpływ na wydajność bazy danych

7 Zasoby sieciowe Baza danych zwykle rezyduje na innej maszynie niż korzystające z niej aplikacje Dane powstałe w wyniku wykonania zapytania SQL muszą być przesłane do klienta W zależności od rozmiaru danych wyjściowych sieć może mieć duży wpływ na wydajność bazy danych z punktu widzenia użytkownika Głównymi cechami posiadającymi wpływ na wydajności są: przepustowość, opóźnienie (oraz jego wariancja), jakość łącza

8 Pamięć operacyjna Często pomijana w przypadku baz danych Szybkość pamięci operacyjnej ma wpływ na działanie każdej aplikacji W bazie danych Oracle ilość pamięci operacyjnej pozwala na zwiększenie rozmiarów segmentów (SGA, PGA,..), a w szczególności Buffer Cache Library Cache

9 SQL Tuning Czasami wydajność wykonania operacji SQL zależy od jego formy Zadanie zapytania SQL w innej formie może mieć wpływ na czas jego wykonania

10 Optymalizator CBO Baza danych Oracle posiada wbudowany komponent, którego celem jest wykonanie zapytania w jak najkrótszym czasie CBO (Cost Based Optimizer) Optymalizator ustala koszt wykonania poszczególnych etapów zapytania W starszych wersjach bazy dostępny był optymalizator działający na regułach Optymalizator CBO analizuje zapytanie, ustala plan dostępu do zasobów w taki sposób, aby koszt wykonania zapytania był jak najmniejszy

11 Cost Based Optimizer Etapy działania Ewaluacja wyrażeń występujących w zapytaniu Transformacja zapytania (zmiana jego treści) Wybranie celu optymalizacji (domyślnie: przepustowość) Wybór ścieżek dostępu do danych Wybór kolejności łączenia tabel (JOIN)

12 Cost Based Optimizer Cele działania Największa przepustowość – optymalizacja pod kątem wykorzystania jak najmniejszej liczby zasobów w celu wykonania danego zapytania Najszybsza odpowiedź – optymalizacja mająca na celu zwrócić pierwszy wiersz wyniku zapytania w możliwie najkrótszym czasie i przy wykorzystaniu możliwie najmniejszej ilości zasobów Parametr OPTIMIZER_MODE ALL_ROWS,FIRST_ROWS_n (1,10,100,1000),FIRST_ROWS, RULE (nie używany) ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = FIRST_ROWS;

13 Explain Plan Plan wykonania zapytania SQL składa się z sekwencji akcji uruchamianych po stronie bazy danych mających na celu pobranie danych z pamięci masowej Plan ma formę drzewa, każde dziecko w drzewie jest kolejną operacją. Aby rodzic otrzymał dane, muszą się uruchomić akcje w jego dzieciach (nie muszą się jednak zakończyć – dane mogą być oddawane w czasie rzeczywistym)

14 Podpowiedzi Na przebieg procesu działania optymalizatora można wpływać stosując tzw: podpowiedzi (Hints) SELECT /*+ HINT */ FROM tabela WHERE... SELECT --+ HINT – FROM tabela WHERE... Np: skanowanie całej tabeli: /*+ FULL(tabela) */ Np: zmiana celu CBO /*+ ALL_ROWS */

15 Praktyki Ograniczanie liczby wierszy w fazie początkowej zapytania Zmiana konstrukcji warunku może poprawić wydajność W celu dokładnej analizy planu wykonania zapytania można skorzystać z funkcji autotrace set autotrace on select PLAN_TABLE_OUTPUT from TABLE (DBMS_XPLAN.DISPLAY());

16 Perspektywa V$SQL_PLAN Perspektywa pozwala na podgląd planu wykonania zapytania w postaci tabeli Zagregowanie informacje na temat planu wykonania zapytania można uzyskać z perspektywy V$SQL_PLAN_STATISTICS_ALL select * from V$SQL_PLAN_STATISTICS_ALL order by sql_id

17 Najważniejsze operacje TABLE ACCESS FULL – pełne skanowanie tabeli TABLE ACCESS ROWID RANGE – przeglądanie tabeli po zestawie wartości ROWID TABLE ACCESS BY INDEX ROWID – przeglądanie tabeli po ROWID uzyskanych ze skanowania indeksu SORT AGGREGATE – pobranie wiersza będącego wynikiem funkcji agregującej SORT GROUP BY – sortowanie wierszy dla operacji grupowania (wyników grupowania) SORT ORDER BY – sortowanie przy zapytaniach z wykorzystaniem ORDER BY SORT UNIQUE – przy wykorzystaniu DISTINCT

18 Najważniejsze operacje BITMAP (AND,OR,MERGE,MINUS) – wykonanie operacji na indeksach bitmapowych COUNT – operacja zliczania wierszy FILTER – operacja otrzymująca zestaw wierszy a następnie eliminująca te, które nie spełniają odpowiedniego warunku HASH GROUP BY – operacja przeprowadzająca hashowanie tabeli w celu wykonania grupowania HASH UNIQUE – wykorzystane przy DISTINCT

19 Najważniejsze operacje INDEX RANGE SCAN – pozyskanie zestawu ROWID spełniającego kryteria na podstawie skanowania indeksu INDEX FULL SCAN (DESCENDING) – skanowanie całego indeksu w celu uzyskania pełnego zestawu ROWID spełniającego kryteria VIEW – operacja wykonywana na perspektywie – wyniki są zwracane do pozostałych operacji REMOTE – operacja na zdalnej bazie danych NESTED LOOPS, MERGE JOIN, HASH JOIN – metody wykorzystywane przy łączeniu tabel

20 JOIN Nested Loops – pętle zagnieżdżone. Efektywne przy łączeniu mniejszych tabel. Dla każdego wiersza z pierwszej tabeli sprawdzany jest warunek z każdym wierszem drugiej tabeli. Dla dużych tabel metoda jest nieefektywna Metoda może wykorzystywać indeksy w celu uproszczenia pętli wewnętrznej, jednak może to nie być optymalne

21 JOIN Hash JOIN – łączenie dużych tabel. Tworzona jest tablica haszująca dla mniejszej tabeli, po czym wiersze większej tabeli porównywane są z wartością w tablicy haszującej. Operacja blokuje się na czas utworzenia tablicy haszującej, dopiero po jej zbudowaniu wyniki mogą być zwracane użytkownikowi

22 JOIN Merge JOIN (sort-merge JOIN) – Łączenie danych z użyciem sortowania. Dane muszą zostać posortowane aby ten typ łączenia był efektywny Dane mogą być posortowane od początku, lub kolumny wykorzystane w klauzuli JOIN mogą posiadać indeks typu B-Tree Zaletą tej metody jest fakt, że każda tabela skanowana jest jeden raz Wada – konieczność posortowania obu tabel po kluczu użytym w klauzuli JOIN

23 Przykłady

24 Przykłady

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83 www.kapitalludzki.p.lodz.pl 25


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Relacyjne Bazy Danych (Oracle) Prezentacja jest współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google