Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia biologiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia biologiczne"— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia biologiczne
bakterie pleśnie pasożyty szkodniki

2 Zatrucia pokarmowe Występują po spożyciu żywności zawierającej bakterie chorobotwórcze lub toksynotwórcze Zatrucia pokarmowe są przyczyną masowych zachorowań objawiających się zaburzeniami pracy przewodu pokarmowego

3 Zatrucia pokarmowe Najczęściej wywoływane przez bakterie Salmonella
Staphylococcus Clostridium

4 Zatrucia pokarmowe Najczęstszą przyczyną zatruć jest niewłaściwe postępowanie z żywnością zamrożoną oraz stosowanie zakażonych surowców zwierzęcych Wystąpienie zatrucia zależy od liczby bakterii występujących w żywności oraz od wrażliwości organizmu

5 Zatrucia pokarmowe Mogą być wywołane bakteriami – toksykoinfekcje (zakażenia pokarmowe) lub ich toksynami – intoksykacje (zatrucia pokarmowe)

6 Toksykoinfekcje - zakażenia pokarmowe
Są wynikiem spożycia żywności zawierającej bakterie zdolne do wywołania zatrucia Bakterie te namnażają się w przewodzie pokarmowym i wytwarzają toksyny

7 Intoksykacje - zatrucia pokarmowe
Są wynikiem spożycia żywności zawierającej toksyny wytworzone przez bakterie, np. Clostridium botulinum wytwarzające jad kiełbasiany

8 Zakażenia pokarmowe Nosicielami bakterii powodujących zatrucia pokarmowe są: człowiek zwierzęta oraz gleba i woda

9 Przyczyny zatruć i zakażeń pokarmowych
Skażone bakteriami surowce używane do produkcji żywności Zły stan sanitarny zakładu Nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny przez pracowników Nieodpowiednie wytwarzanie i przechowywanie żywności Nie zabezpieczenie żywności przed muchami, gryzoniami, szkodnikami

10 Produkty będące najczęściej przyczyną zatrucia
Potrawy mięsne i rybne, farsze i mięso spożywane po upływie określonego czasu od przygotowania przetwory mięsne przygotowywane w nieodpowiedniej temperaturze mięso pochodzące z uboju wykonanego w nieodpowiednich warunkach

11 Produkty będące najczęściej przyczyną zatrucia
4. Mleko i produkty mleczne, zwłaszcza lody, kremy i galaretki 5. Proszek jajeczny i potrawy z jaj, jaja kurze i kacze 6. Potrawy z nie gotowanych produktów lub produkty spożywane na surowo

12 Choroby zakaźne odzwierzęce
Niektóre choroby zakaźne zwierząt mogą być przenoszone na człowieka przez spożycie mięsa lub jego przetworów

13 Choroby zakaźne odzwierzęce
wywołane bakteriami - gruźlica bydła, bruceloza, pryszczyca, wąglik, różyca wywołane prionami– choroba neurologiczna tzw. szalonych krów (gąbczasta encefalopatia, BSE)

14 Choroby zakaźne odzwierzęce
Gruźlica bydła Źródłem zakażenia dla człowieka jest mleko lub mięso chorych zwierząt Gotowanie mleka, smażenie i gotowanie mięsa unieszkodliwia bakterie

15 Choroby zakaźne odzwierzęce
Bruceloza – choroba Banga Spowodowana spożywaniem mleka chorych zwierząt oraz może być przenoszona bezpośrednio np. przez rany Pasteryzacja mleka niszczy bakterie ale w mleku zsiadłym lub produktach z mleka surowego przeżywają do kilkudziesięciu dni

16 Pryszczyca Wywoływana jest przez wirusy a występuje u bydła, świń, owiec i kóz U ludzi – po spożyciu mleka (i jego przetworów) pochodzącego od chorych zwierząt

17 Wąglik Może występować u wszystkich zwierząt rzeźnych
Zakażenie u człowieka po spożyciu mięsa i jego przetworów pochodzących od chorych zwierząt a także przez styczność z nimi

18 BSE (Bovine Spongiform Ecephalopathy) - gąbczasta encefalopatia
Wywołana przez priony - cząsteczki samoreplikującego się białka, które namnażaja się i przekształcają w cząsteczki szkodliwe dla zdrowia i życia zwierząt Priony wywołują zmiany neurodegeneracyjne mózgu, tzw. gąbczaste encefalopatie - choroba szalonych krów

19 Nie dopuszcza się do obrotu mięsa pochodzącego od tych zwierząt
Po spożyciu zakażonego mięsa priony wywołują u ludzi chorobę Creutzfeldta-Jakoba rozwijającą się wiele lat i prowadzącą do śmierci

20 Pasożyty obecne w mięsie zwierząt rzeźnych i ryb mogą wywoływać
Choroby pasożytnicze tasiemczyce motylica włośnica sarkosporidioza i inne

21 Tasiemczyce Tasiemiec samotny (uzbrojony) – zakażenie człowieka przez spożycie mięsa świń Profilaktyka: badanie mięsa wieprzowego i dbanie o czystość toalet, mycie rąk i środków spożywczych, które mogą być zanieczyszczone jajami tasiemca

22 Tasiemczyce Tasiemiec przewiercony (nieuzbrojony) – zakażenie przez spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa wołowego Pasożytuje w jelicie cienkim Profilaktyka: unikanie spożywania surowego mięsa

23 Włośnica Jest wywołana przez larwy włośnia krętego, który należy do robaków nicieni Człowiek zakaża się przez spożycie mięsa świń i dziczyzny Włośnie przenikają z przewodu pokarmowego do mięśni Choroba ustępuje po 3-4 tyg. lub następuje śmierć

24 Włośnica Włośnie giną w temp C a więc gotowanie i smażenie zabezpiecza przed zakażeniem natomiast mrożenie i peklowanie - nie Do spożycia dopuszcza się mięso świń ubitych w zakładach mięsnych po kontroli weterynaryjnej, opatrzone pieczęcią „wolne od włośni”


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia biologiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google