Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzotyczne nuklidy a historia kosmosu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzotyczne nuklidy a historia kosmosu"— Zapis prezentacji:

1 Egzotyczne nuklidy a historia kosmosu
Marek Pfützner Instytut Fizyki Doświadczalnej UW Ogólnopolskie Seminarium Nauczycieli Fizyki, 16 marca 2005

2 11 rue Pierre-et-Marie-Curie
Instytut Radowy w Paryżu 11 rue Pierre-et-Marie-Curie Ok. 1 cząstka a/sek. T1/2(Ra) = 1600 lat   1011 atomów Ra !

3 Nuklidy  Nuklid (atom, zazwyczaj obojętny elektrycznie) :
Z protonów + N neutronów + Z elektronów  Nuklid pozbawiony części (lub wszystkich) elektronów  jon  Liczba Z decyduje o własnościach chemicznych  pierwiastki chemiczne  Różne liczby N  izotopy liczba neutronów, N liczba protonów, Z 1 5 9 Mapa nuklidów wodór hel izotopy węgla: 12C, 13C

4 ? Nuklidy trwałe liczba protonów, Z 287 nuklidów, w tym
83 pierwiastki od wodoru (Z=1) do uranu (Z=92) liczba neutronów, N

5 Nuklidy promieniotwórcze
4.5 mld lat uran przemiana a przemiana b n  p protaktyn rad 226Ra 1600 lat tor radon polon bizmut ołów 125 130 135 140 145 liczba neutronów N

6 „Terra incognita” czeka na odkrycie i zbadanie
Wszystkie nuklidy Z = 2 Z = 8 Z = 20 Z = 28 Z = 50 Z = 82 N = 2 N = 8 N = 20 N = 28 N = 50 N = 82 N = 126 Przemiana b+ p  n + e+ + ne Emisja p ZX  Z-1Y + p Emisja a ZXN  Z-2YN-2 + a Emisja 2p ZX  Z-2Y + 2p Przemiana b- n  p + e- + ne liczba protonów, Z - trwałe - b+ - b- - a - rozszczepienie - p „Terra incognita” czeka na odkrycie i zbadanie liczba neutronów, N

7 Nuklidy egzotyczne W warunkach ziemskich niezwykle trudne do wytworzenia i bardzo nietrwałe.  Izotopy o wielkim niedoborze lub nadmiarze neutronów, czyli nuklidy bardzo dalekie od ścieżki trwałości. Przykłady :  Jony o wielkim ładunku elektrycznym, np. jądra ciężkich pierwiastków całkowicie odarte z elektronów atomowych. Od niedawna wytwarzane i badane w laboratoriach dzięki nowym technikom :  przyspieszania ciężkich jonów do energii relatywistycznych,  separacji produktów reakcji jądrowych,  utrzymywania jonów w pierścieniu kumulacyjnym.

8 Dwa zagadnienia Na dwóch przykładach zilustrujemy związek między własnościami nuklidów egzotycznych a poznawaniem historii kosmosu. 1. Pełne zrozumienie procesów nukleosyntezy wymaga zbadania nuklidów bardzo dalekich od ścieżki trwałości. 2. Niezwykła przemiana beta, która może zachodzić tylko wtedy, gdy atom pozbawiony jest wszystkich elektronów, co zaburza bieg kosmicznego zegara.

9 Nukleosynteza w gwiazdach
56Fe Energia wiązania na nukleon [MeV] Reakcje fuzji termojądrowej zachodzące w gwiazdach prowadzą do wytworzenia pierwiastków tylko do żelaza. Liczba masowa

10 Rozpowszechnienie nuklidów

11 Procesy s i r Około połowa ilości nuklidów cięższych od żelaza powstała w procesie r

12 Procesy nukleosyntezy
proces s Liczba protonów proces rp proces r Proces r zachodzi poza granicą znanych nuklidów ! fuzja termojądrowa w gwiazdach Liczba neutronów

13 Symulacja procesu r

14 Wkład procesu r Nuklidy wytworzone w procesie r Obserwacje
Dwa modele struktury jąder atomowych Obserwacje własności takie jak jąder stabilnych własności zmienione

15 Przewidywania mas nuklidów
Izotopy cezu Z = 55 Różnice (MeV/c2) Masy zmierzone

16 Pomiary mas w pierścieniu ESR
W latach 1997 – 2002 zmierzono ok. 370 mas nuklidów egoztycznych – technika Schottky’ego – tryb izochroniczny – masy nieznane, T > 1 s – masy nieznane, T < 1 s

17 Dwa zagadnienia Na dwóch przykładach zilustrujemy związek między własnościami nuklidów egzotycznych a poznawaniem historii kosmosu. 1. Pełne zrozumienie procesów nukleosyntezy wymaga zbadania nuklidów bardzo dalekich od ścieżki trwałości. 2. Niezwykła przemiana beta, która może zachodzić tylko wtedy, gdy atom pozbawiony jest wszystkich elektronów, co zaburza bieg kosmicznego zegara.

18 Zwykła przemiana beta Energia nuklidu
 Wydzielona energia Q jest unoszona przez elektron i antyneutrino, które uciekają z nuklidu końcowego. Energia nuklidu Przemiana b- n  p + e- + ne  Przemiana może zachodzić do różnych stanów jądra końcowego.

19 Półokres rozpadu obojętnego 187Re : T1/2 = 42.3·109 lat
Przypadek 187Re Energia nuklidu Półokres rozpadu obojętnego 187Re : T1/2 = 42.3·109 lat Możliwa przemiana tylko do stanu pod- stawowego 187Os

20 Przemiana zjonizowanego 187Re
450 Energia [keV] 2.7 keV

21 Przemiana zjonizowanego 187Re
Btot(Os) 450 Btot(Re)  Zabieramy wszystkie elektrony orbitalne.  Zwykła przemiana b nie jest teraz możliwa ! Energia [keV] 2.7 keV

22 Przemiana zjonizowanego 187Re
450  Zabieramy wszystkie elektrony orbitalne. 63 keV Przemiana beta do stanu związanego  Zwykła przemiana b nie jest teraz możliwa ! BK(Os)  Ale emitowany elek- tron może zatrzymać się na pustym orbitalu atomowym ! Btot(Re) Energia [keV] 2.7 keV

23 Laboratorium GSI Darmstadt
Hala eksperymentów Źródło jonów UNILAC ESR FRS Jony o energii 3 – 20 MeV/nukleon (8 – 20 % c) N Jony o energii do 1 GeV/nukleon ( 90 % c) SIS 50 m

24 Pierścień kumulacyjny ESR
 Zakrzywiające pole magnetyczne  Obwód 108 m  Wysoka próżnia (10-9 Pa)  Czas przechowywania jonów do kilku godzin

25 Fragment pierścienia ESR

26 Rejestracja cząstek w pierścieniu
Częstość obiegu: E = 750(50) keV (1 jon) Intensywność Metoda szumów Schotky’ego Częstość [Hz]

27 Pomiar 187Re w pierścieniu ESR
1. Wstrzyknięcie wiązki 187Re75+ (108 jonów). 350 MeV/u 2. Chłodzenie elektronami (ok. 30 s). 3. Jony krążą przez zadany czas ( 0 – 5 h ) i ulegają przemianie : tworzy się 187Os75+. 4. Wstawienie tarczy gazowej (strumień argonu), zdarcie elektronu z 187Os75+  187Os76+. 5. Rejestracja cząstek w pierścieniu : detekcja jonów 187Os76+ .

28 Półokres rozpadu obojętnego 187Re : T1/2 = 42.3·109 lat
Wynik eksperymentu Liczba jonów 187Os76+ w funkcji czasu  Wniosek : Półokres rozpadu całkowicie zjonizowanego 187Re : T1/2= 32.9 ± 2.0 lat Półokres rozpadu obojętnego 187Re : T1/2 = 42.3·109 lat Jeśli 187Re pozbawimy elektronów, to rozpada się miliard (109) razy szybciej !

29 Kosmiczny zegar 187Re 187Os  Długożyciowe nuklidy, jak 187Re, pomagają wyznaczyć wiek naszej Galaktyki.  W trakcie swej historii 187Re mógł znajdować się w warunkach b. wysokiej temperatury (wnętrza gwiazd), gdzie był zjonizowany. Zegar oparty na tym nuklidzie przyspiesza wtedy do 109 razy.  Efektywne tempo zaniku 187Re zależy od : – T1/2 w stanie obojętnym i zjonizowanym (fizyka jądrowa), – chemicznej ewolucji Galaktyki (astrofizyka).  Obecny stan wiedzy : Teff1/2 (187Re)  25 Gy  wiek Galaktyki : TG > 12 Gy

30 Podsumowanie  Dzięki nowoczesnym metodom fizyki jądrowej możemy wytwarzać i badać z wielką czułością (pojedyncze atomy !), m.in.: – nuklidy bardzo dalekie od trwałości, – wysoko zjonizowane atomy ciężkich pierwiastków.  Własności takich egzotycznych nuklidów są potrzebne m.in. do: – zrozumienia procesów nukleosyntezy, – „regulacji” kosmicznych zegarów.  Jako ilustrację związku fizyki jądrowej z astrofizyką omówiłem : – trudności z opisem procesu r, – rozpad beta 187Re do stanu związanego.  Przykłady innych osiągnięć : – identyfikacja > 100 nowych izotopów, – pomiar mas kilkuset nuklidów dalekich od trwałości, – odkrycie promieniotwórczości dwuprotonowej.  Badania egzotycznych nuklidów mają świetne perspektywy.

31 Planowana rozbudowa GSI
Projekt zatwierdzony do realizacji 

32 Planowane intensywności wiązek radioaktywnych


Pobierz ppt "Egzotyczne nuklidy a historia kosmosu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google