Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW
SPECJALNOŚĆ ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW I ODPADÓW ORAZ OCHRONA JAKOŚCI WÓD Dyrektor ds. Dydaktyki

2 Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
Projektowanie, budowa, funkcjonowanie, zarządzanie, modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Optymalizacja systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków

3 Metody komputerowe w zaopatrzeniu w
wodę i usuwaniu ścieków Instalacje sanitarne Niezawodność systemów wodociągowych i Kanalizacyjnych Specjalne typy ujęć wody.

4 Zakład Oczyszczania Wody i Ścieków
Technologia oczyszczania wody i ścieków Analiza instrumentalna wody i ścieków Projektowanie, budowa, funkcjonowanie, zarządzanie systemami oczyszczania wody i ścieków

5 Modelowanie procesów technologii wody i
ścieków Metody komputerowe w technologii wody i ścieków

6 Zakład Podstaw i Systemów Ochrony Środowiska
Składowiska Transport Zbiórka odpadów Termiczne unieszkodliwianie Kompostowanie

7 Projektowanie i eksploatacja systemów pomiarowo kontrolnych zanieczyszczenia środowiska
Badania stanu zanieczyszczenia i prognozy zanieczyszczenia poszczególnych składników środowiska, z uwzględnieniem problematyki gospodarki odpadami oraz ich utylizacji

8 Projektowanie i wdrażanie kompleksowej ochrony systemów wodnych poprzez ochronę atmosfery, ochronę powierzchni ziemi, gleb, a także obszarów specjalnego zagrożenia, z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych włącznie Źródła antropogeniczne i naturalne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

9 Zakład Biologii Sanitarnej
Biologia sanitarna Biologia środowiska Mikrobiologia wody, ścieków i powietrza Hydrobiologia, ekologia, biochemia i epidemiologia

10 Wrotek Kolonijny orzęsek osiadły - obraz z mikroskopu kontrastowo-fazowego

11 DYDAKTYKA Nasza specjalność jest swoistym połączeniem
inżynierskiej praktyki zawodowej, związanej z projektowaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń oraz nowoczesnych technologii i biotechnologii, stosowanych coraz szerzej w dziedzinie ochrony środowiska

12 W trakcie toku studiów absolwenci tej specjalności nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji w zakresie, m.in.: systemów i obiektów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, fizycznych, chemicznych i biologicznych procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, gromadzenia i gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi, wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych, technik monitorowania stanu jakości wód, powietrza i gleby, oceny ryzyka i podnoszenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, wykorzystania technik komputerowych wspomagających procesy projektowania, eksploatacji i podejmowania decyzji.

13 Umiejętności zawodowe kształtowane będą w ciągu 2 lat studiów magisterskich na szeregu kierunkowych modułach obligatoryjnych: Systemy wodociągowe oraz Systemy kanalizacyjne Wysokoefektywne metody uzdatniania wody oraz Wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków Biochemia środowiska Ochrona wód Ocena jakości środowiska wodnego Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

14 Szeroka gama specjalistycznych modułów wybieralnych pozwala na dodatkowe pogłębienie wiedzy w kierunku (w zależności od potrzeb i zainteresowań studenta): Analizy i oceny jakościowej wody, ścieków i osadów oraz technologii środowiskowych Analiza instrumentalna wody i ścieków Badania w technologii wody i ścieków Oczyszczanie wody i ścieków w przemyśle Podstawy hydrobiologii technicznej

15 Eksploatacji i projektowania elementów systemów wodno-ściekowych
Monitoring technologiczny Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków Wybrane zagadnienia z wodociągów

16 Planowania i zarządzania elementami gospodarki wodno-ściekowej
Optymalizacja systemów wodociągów i kanalizacji Metody komputerowe w oczyszczaniu wody i ścieków Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Ryzyko w systemach wodociągowych Zarządzanie i sterowanie systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi Unieszkodliwianie odpadów komunalnych Transport zanieczyszczeń w wodzie

17 Przewidujemy również uruchomienie modułów wybieralnych anglojęzycznych:
Sustainable wastewater treatment Urban and storm water best management practices

18 WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in. z Uniwersytetami Technicznymi w Hanowerze, Berlinie, Wiedniu, Dreźnie, Uniwersytetami w Austin (USA), Newcastle (Wielka Brytania) i Moskwie oraz z Instytutem Technologicznym w Dundee (Wielka Brytania). Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, The University of Texas at Austin, USA (od 1978) Royal Institute of Technology in Sweden (KTH), Department of Land and Water resources Engineering (od 1996) Swarthmore College (od 1999) Anglia Polytechnic University (APU), Department of Life Sciences (od 1996) Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i Hanowerze

19 Uniwersytet Genewski ( Instytut Forela ) W 2005 roku została podpisana umowa między Uniwersytetem Genewskim a Politechniką Krakowska w ramach Erasmusa dotyczącej wymiany dydaktyków i studentów. W roku akademickim 2005/06 będą realizowane dwie prace magisterskie w porozumieniu między PK a Uniwersytetem Genewskim (od 1 lipca do końca października br dwóch naszych studentów wyjeżdża na stypendium do Genewy) Politechnika Sztokholmska Oferuje możliwość realizacji prac dyplomowych. Obecnie dwóch studentów naszej specjalności korzysta z tej oferty

20 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE Dz.U. nr 96, poz. 817 z 2005r) kierunek studiów: inżynieria środowiska projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –– uprawnienia bez ograniczeń specjalność konstrukcyjno-budowlana – uprawnienia w ograniczonym zakresie (ograniczenia nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych)

21 KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
AGLOMERACJE O RLM>2000 DO KOŃCA 2015R – ZBIORCZE KANALIZACJE I OCZYSZCZALNIE REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ – 1577 AGLOMERACJACH BUDOWA: 1100 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE KILKADZIESIĄT OCZYSZCZALNI 15 TYS. KM SIECI KANALIZACYJNEJ

22 Planowana budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków – potencjalne miejsce pracy absolwentów naszej specjalności

23 MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Szkolnictwo wyższe lub średnie Organy administracji państwowej lub samorządowej (WOŚ UW, Starostwa, gminy) – inspektorzy ochrony środowiska Firmy prywatne – projektowanie, wykonawstwo, konsulting Eksploatacja- Zakłady Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji np. technolog na oczyszczalni ścieków Zakłady przemysłowe Przedstawicielstwo firm zagranicznych w Polsce

24 Piszą o nas: „Cenniejsi od hydraulików” W Polsce zaczyna brakować inżynierów „Firmy łowią studentów” W Polsce młodzi inżynierowie dawno już nie byli tak poszukiwani jak obecnie. Data artykułu: „Polacy na wagę euro, czyli saksy dla specjalistów” Austriakom brakuje inżynierów budowlanych, Nie tylko informatycy mają szansę znaleźć zatrudnienie w Niemczech. Także polscy inżynierowie są dla naszych zachodnich sąsiadów łakomym kąskiem. Data artykułu:

25 „Polskie firmy odczuwają już niedobór inżynierów.”
„Studia techniczne to głównie nowe technologie. A firmy właśnie o takich profilach najczęściej w Polsce inwestują. Najważniejsze pytanie, jakie zadają zagraniczni inwestorzy, to „ilu macie absolwentów szkół technicznych?”.” „Polskie firmy odczuwają już niedobór inżynierów.” Data artykułu:

26 http://vistula.wis.pk.edu.pl s-3@vistula.wis.pk.edu.pl
Znajdziecie nas:

27 Instytutowy Serwis Zarządzania Informacją - SOHO
Wykorzystując sieć internetową pozwala on na prowadzenie zajęć e-learningowych. Po zalogowaniu student może pobrać materiały dydaktyczne umieszczone przez pracowników, uzyskać informacje na temat konsultacji oraz sprawdzić oceny Istniejące forum dyskusyjne to: konsultacje on-line swobodne wyrażanie opinii SOHO to narzędzie używane przez pracowników SOHO zwiększa efektywność komunikacji wykładowca-student

28

29


Pobierz ppt "ZAOPATRZENIE W WODĘ, USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ŚCIEKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google