Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Fotorezystor Fotodioda Transoptor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Fotorezystor Fotodioda Transoptor."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Fotorezystor Fotodioda Transoptor

2 FOTOREZYSTOR Fotorezystor jest elementem światłoczułym. Jego rezystancja zmienia się pod wpływem padającego promieniowania i nie zależy od kierunku przyłożonego napięcia, podobnie jak rezystancja zwykłego rezystora. Oświetlenie fotorezystora powoduje zwiększenie przepływającego prądu (zmniejsza się jego rezystancja). Prąd będący różnicą całkowitego prądu płynącego przez fotorezystor i prądu ciemnego (prąd płynący przez fotorezystor przy braku oświetlenia) nazywamy prądem fotoelektrycznym. Jego wartość zależy od natężenia oświetlenia i jest określona zależnością:

3 w której: G, - wartości stałe zależne od materiału półprzewodnikowego i rodzaju domieszek, EV – natężenie oświetlenia.

4 Parametry fotorezystora :
czułość widmowa – zależność rezystancji od natężenia oświetlenia. Na wartość czułości wpływa rodzaj materiału i sposób jego domieszkowania – dobieranie ze względu na przeznaczenie fotorezystora. rezystancja fotorezystora: ; d – odstęp między elektrodami l – szerokość elektrod  -rezystywność półprzewodnika.

5 współczynnik n określany jako stosunek rezystancji przy danej wartości natężenia oświetlenia
; Gdzie: RD – rezystancja ciemna R50 – rezystancja przy natężeniu oświetleniu równym 50 lx. Wartość rezystancji ciemnej zależy od stopnia czystości półprzewodnika. Rezystancja ciemna jest około tysiąc razy większa niż rezystancja przy oświetleniu 50 lx i zawiera się w przedziale od 106  do 1012 .

6 Na podstawie charakterystyki prądowo – napięciowej fotorezystora (rys
Na podstawie charakterystyki prądowo – napięciowej fotorezystora (rys.9.5)dobiera się właściwy obszar jego pracy. Charakterystyki te są liniowe w dużym zakresie napięć i prądów. Rys.9.5. Charakterystyka prądowo – napięciowa fotorezystora.

7 Fotorezystory wykonuje się najczęściej w postaci cienkich półprzewodnikowych warstw monokrystalicznych lub polikrystalicznych naniesionych izolacyjne np. szklane podłoże (rys.9.6a). Materiał światłoczuły rozdzielają dwie metalowe elektrody mające wyprowadzenia. Elektrody te często mają kształt grzebieniowy (rys.9.6b). Nad powierzchnią światłoczułą umieszcza się okienko i zamyka w obudowie, chroniącej przed uszkodzeniami, a niekiedy umożliwiającej pracę w obniżonej temperaturze (tzw. naczynie Dewara).

8 a) budowa, b) grzebieniowy kształt elektrod.
CdS Podłoże Elektroda h Rys Fotorezystor. a) budowa, b) grzebieniowy kształt elektrod.

9 Wadą fotorezystora jest wrażliwość temperaturowa.
Fotorezystory wykonuje się z materiałów półprzewodnikowych takich jak: CdS, CdSe, CdTe, PbS, PbSe, jak również z półprzewodników domieszkowanych np. tellurku kadmu domieszkowanego rtęcią CdHgTe. Od materiału półprzewodnikowego zależy zakres widmowy S1, S2 wykrywanego promieniowania, czyli zakres długości fal, dla którego czułość fotorezystora wynosi nie mniej niż 10% czułości maksymalnej. Wadą fotorezystora jest wrażliwość temperaturowa.

10 Ze względu na dużą czułość i prosty układ pomiarowy, fotorezystory wykorzystuje się do:
pomiaru temperatury i ostrzegania w systemach przeciwpożarowych, wykrywania zanieczyszczeń rzek i zbiorników wodnych, detekcji strat ciepła przez izolację termiczną budynków, badania zasobów ziemi z samolotów i satelitów, celów wojskowych

11 Fotodioda jest zbudowana podobnie jak zwykła dioda krzemowa.
Różnica jest w obudowie, gdyż znajduje się tam soczewka płaska lub wypukła, umożliwiająca oświetlenie jednego z obszarów złącza. Fotodiody wykonuje się z krzemu lub arsenku galu. Fotodiodę można traktować jako źródło prądu o wydajności zależnej od natężenia oświetlenia. Fotodiodę polaryzuje się zaporowo zewnętrznym źródłem napięcia. Pod wpływem oświetlenia przez fotodiodę płynie prąd wsteczny, który zwiększa się ze wzrostem oświetlenia. Przy braku oświetlenia przez fotodiodę płynie niewielki ciemny prąd wsteczny I0 wywołany generacją termiczną nośników. Prąd ten narasta liniowo wraz ze wzrostem wartości napięcia wstecznego.

12 Zasada działania fotodiody.
P N + - + R Jony nie -ruchome Obszar ładunku przestrzennego Promieniowanie h Pary elektron - dziura Rys Zasada działania fotodiody

13 Przy oświetleniu fotodiody w pobliżu jej powierzchni są generowane pary nośników dziura-elektron. Obszar ładunku przestrzennego i związana z nim bariera potencjału uniemożliwiają przepływ nośników większościowych, natomiast nośniki mniejszościowe (tj. dziury w obszarze n i elektrony w obszarze p) dyfundują do obszaru ładunku przestrzennego, są przyspieszane i pokonują złącze (rys.9.7a). Przez złącze płynie dodatkowy prąd fotoelektryczny IP. Prąd ten jest proporcjonalny do mocy promieniowania padającego na jej powierzchnię, nie zależy od napięcia wstecznej polaryzacji i wartości obciążenia.

14 Charakterystyki prądowo – napięciowej fotodiody

15 Parametry fotodiody maksymalne napięcie wsteczne URmax = 10 – 500V,
maksymalny prąd ciemny IR0max = 1 – 100nA, czułość na moc promieniowania Spe = 0,3 – 1A/W, czułość na natężenie oświetlenia SEV = 10 – 100nA/lx Istotną zaletą fotodiody jest duża częstotliwość pracy. Mogą one przetwarzać sygnały świetlne o częstotliwości do kilkudziesięciu MHz. Natomiast wadą jest dość silna zależność prądu fotodiody od temperatury.

16 Zastosowanie fotodiody:
w urządzeniach komutacji optycznej, w układach zdalnego sterowania, w szybkich przetwornikach analogowo – cyfrowych w układach pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych np. do pomiaru wymiarów, odległości, stężeń i zanieczyszczeń roztworów, częstotliwości i amplitudy drgań, naprężeń itp.

17 TRANSOPTORY Fotoodbiorniki możemy sprzęgać z diodami elektroluminescencyjnymi, w celu przesłania sygnałów na drodze optycznej. W ten sposób uzyskujemy przekazywanie sygnałów z jednego układu do drugiego, przy galwanicznym odseparowaniu tych układów. Tak powstały przyrząd nazywamy transoptorem (dioda i fotodetektor w różnych obudowach) lub łączem optoelektronicznym (dioda i fotodetektor w jednej obudowie). Transoptor jest półprzewodnikowym elementem optoelektronicznym, składającym się z co najmniej jednego fotoemitera i co najmniej jednego fotodetektora, umieszczonych we wspólnej obudowie

18 1 – fotoemiter, 2 – fotodetektor, 3 – światłowód, 4 – obudowa
. Budowa transoptora 1 – fotoemiter, 2 – fotodetektor, 3 – światłowód, 4 – obudowa

19 Transoptor może być: zamknięty – transmisja promieniowania między diodą i fotodetektorem następuje za pomocą światłowodu, otwarty – transmisja promieniowania między diodą i fotodetektorem następuje w powietrzu. Transoptor pozwala przesyłać sygnały elektryczne z wejścia na wyjście bez połączeń galwanicznych obwodów wejściowego i wyjściowego. W transoptorze rolę fotoemitera w obwodzie wejściowym spełnia zwykle dioda elektroluminescencyjna z arsenku galu GaAs. Na wyjściu transoptora może znajdować się fotodioda lub fototranzystor.

20 a) z fotodiodą, b) z fototranzystorem.
Schemat transoptorów. a) z fotodiodą, b) z fototranzystorem.

21 Parametry transoptora charakteryzują właściwości jego elementów składowych, tzn. diody elektroluminescencyjnej i fotodetektora. Charakterystyka przejściowa transoptora: dioda elektroluminescencyjna – fototranzystor.

22 Zastosowanie transoptorów.
Transoptory stosuje się: do galwanicznego rozdzielania obwodów, - np. w technice wysokich napięć, w technice pomiarowej i automatyce, w sprzęcie komputerowym, w sprzęcie telekomunikacyjnym.


Pobierz ppt "Temat: Fotorezystor Fotodioda Transoptor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google