Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porównywanie średnich dwóch prób zależnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porównywanie średnich dwóch prób zależnych"— Zapis prezentacji:

1 Porównywanie średnich dwóch prób zależnych

2 Próby niezależne versus próby zależne
Próby niezależne: mierzone w dwóch różnych obiektach albo w tym samym obiekcie ale nie poddanym ingerencji. czas

3 Próby niezależne versus próby zależne
analizy dwóch RÓŻNYCH hoteli analizy dwóch RÓŻNYCH gmin

4 Próby niezależne versus próby zależne
Próby zależne: te same obiekty stanowiące próbę są badane dwukrotnie w różnych warunkach, po ingerencji; ingerencja czas czas

5 Próby niezależne versus próby zależne
Badanie klienteli hotelu przed i po remoncie

6 Schematy postępowania
2 GRUPY(ZMIENNE) ZALEŻNE rozkład normalny rozkład inny niż normalny test parametryczny test t-studenta test nieparametryczny test znaków, test kolejności par Wilcoxona xśr 1 xśr 2 xśr 1 xśr 2

7 Test t-studenta dla grup zależnych
Wynik testu: wartość t i poziom p Poziom p: prawdopodobieństwo błędu związanego z przyjęciem hipotezy o istnieniu różnic między średnimi. Jeśli p<0.05 to średnie istotnie się różnią! Brak testu równości wariancji.

8 Test t-studenta dla grup zależnych
Jeśli dwie grupy obserwacji (które mają zostać porównane) zostały oparte na tej samej grupie obiektów zmierzonych dwukrotnie (np. przed i po zabiegu), to wówczas znaczna część zmienności wewnątrzgrupowej w obydwu grupach wyników może zostać przypisana początkowej indywidualnej różnicy pomiędzy obiektami.

9 Test t-studenta dla grup zależnych
Odejmując wyniki przed zabiegiem od wyniku po zabiegu i analizując "czyste" różnice dokonujemy wyeliminowania tej części wariancji w naszym zbiorze danych, która pochodzi od różnic w wartościach bezwzględnych poszczególnych obiektów pomiarowych.


Pobierz ppt "Porównywanie średnich dwóch prób zależnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google