Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmika w drugim arkuszu maturalnym. Standardy wymagań I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE II.KORZYSTANIE Z INFORMACJI II.KORZYSTANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmika w drugim arkuszu maturalnym. Standardy wymagań I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE II.KORZYSTANIE Z INFORMACJI II.KORZYSTANIE."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmika w drugim arkuszu maturalnym

2 Standardy wymagań I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE II.KORZYSTANIE Z INFORMACJI II.KORZYSTANIE Z INFORMACJI III. TWORZENIE INFORMACJI III. TWORZENIE INFORMACJI

3 I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE 5. Zna klasyczne algorytmy: a ) algorytmy z rozgałęzieniami (np. rozwiązywanie równań liniowych i kwadratowych), b) liniowe przeszukiwanie ciągu w poszukiwaniu wyróżnionego elementu, c) porządkowanie ciągu elementów (metodami: bąbelkową, przez wstawianie, przez wybór, przez scalanie, szybką), d) metoda dziel i zwyciężaj" (np. przeszukiwanie binarne), e) algorytmy rekurencyjne (np. algorytm Euklidesa, znajdowanie liczb Fibonacciego), f) schemat Homera, g) algorytmy na liczbach naturalnych (np. pozycyjne reprezentacje liczb, generowanie liczb pierwszych), h) algorytmy numeryczne (np. wyznaczanie miejsca zerowego funkcji, obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego),

4 II.KORZYSTANIE Z INFORMACJI 5. Stosuje klasyczne algorytmy w typowych sytuacjach, 5. Stosuje klasyczne algorytmy w typowych sytuacjach, 6. Dobiera właściwy program (użytkowy lub własnoręcznie napisany) do rozwiązywanego zadania, 6. Dobiera właściwy program (użytkowy lub własnoręcznie napisany) do rozwiązywanego zadania, 7. Zapisuje rozwiązanie zadania w postaci algorytmu ze specyfikacją, w wybranej przez siebie notacji (listy kroków, schematu blokowego, w języku lub pseudojęzyku programowania), 7. Zapisuje rozwiązanie zadania w postaci algorytmu ze specyfikacją, w wybranej przez siebie notacji (listy kroków, schematu blokowego, w języku lub pseudojęzyku programowania), 8. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań z różnych dziedzin (np. z matematyki) i problemów z życia codziennego 8. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań z różnych dziedzin (np. z matematyki) i problemów z życia codziennego

5 III. TWORZENIE INFORMACJI 1. Formułuje sytuację problemową (w tym podaje specyfikację problemu) i ocenia cechy zaproponowanego rozwiązania, 1. Formułuje sytuację problemową (w tym podaje specyfikację problemu) i ocenia cechy zaproponowanego rozwiązania, 2. Formułuje informatyczne rozwiązanie problemu przez dobór odpowiednich struktur danych oraz algorytmu i realizuje je w wybranym języku programowania, 2. Formułuje informatyczne rozwiązanie problemu przez dobór odpowiednich struktur danych oraz algorytmu i realizuje je w wybranym języku programowania, 3. Wykorzystuje metody informatyki (metodę zstępującą, konstrukcje algorytmiczne, klasyczne algorytmy) do rozwiązania problemu, 3. Wykorzystuje metody informatyki (metodę zstępującą, konstrukcje algorytmiczne, klasyczne algorytmy) do rozwiązania problemu, 4. Ocenia poprawność i efektywność rozwiązania danego problemu, 4. Ocenia poprawność i efektywność rozwiązania danego problemu,

6 Zadanie 5 Najlepsza suma Najlepsza suma Najpopularniejszy element Najpopularniejszy element

7 Najlepsza suma 1, –2, 6, –5, 7, –3 1, –2, 2, 2, 2, –5, 3, 3, 1, –3

8 Najlepsza suma max:=0; max:=0; for i:=1 to N do for i:=1 to N do for j:=i to N do for j:=i to N do begin begin suma:=0; suma:=0; for k:=i to j do for k:=i to j do suma:=suma+A[k]; suma:=suma+A[k]; if suma>max then max:=suma; if suma>max then max:=suma; end; end;

9 Najlepsza suma max:=0; max:=0; for i:=1 to N do for i:=1 to N do begin begin suma:=0; suma:=0; for j:=i to N do for j:=i to N do begin begin suma:=suma+A[i]; suma:=suma+A[i]; If suma>max then max:=suma; If suma>max then max:=suma; end; end;

10 Najlepsza suma suma[0]:=0; suma[0]:=0; for i:=1 to N do for i:=1 to N do suma[i]:=suma[i-1]+A[i] suma[i]:=suma[i-1]+A[i] max:=0; max:=0; for k:=1 to N do for k:=1 to N do for m:=k to N do for m:=k to N do begin begin suma:=suma[m]-suma[k-1]; suma:=suma[m]-suma[k-1]; if suma>max then max:=suma if suma>max then max:=suma end; end;

11 Najlepsza suma max:=0; max:=0; maxkon:=0; maxkon:=0; for i:=1 to N do for i:=1 to N do begin begin maxkon:=maksymalna(maxkon+A[i],0) maxkon:=maksymalna(maxkon+A[i],0) max:= maksymalna(max,maxkon) max:= maksymalna(max,maxkon) end; end;

12 Najpopularniejszy element ?

13 Olimpiada Informatyczna http://www.oi.edu.pl/ http://www.oi.edu.pl/

14 USA Computing Olympiad USA Computing Olympiad http://www.usaco.org/

15 Konkurs Informatyczny Wydział Matematyki Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu http://www.mat.uni.torun.pl/ki/

16


Pobierz ppt "Algorytmika w drugim arkuszu maturalnym. Standardy wymagań I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE II.KORZYSTANIE Z INFORMACJI II.KORZYSTANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google