Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ta prezentacja jest o Janie III Sobieskim..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ta prezentacja jest o Janie III Sobieskim.."— Zapis prezentacji:

1 Ta prezentacja jest o Janie III Sobieskim.

2 Data i miejsce urodzenia
Ur w Olecku na Rusi Czerwonej, zm w Wilanowie. Syn Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego i Zofii Teofili z Daniłowiczów. Król polski od 1674r.

3 Rodzina Żona: Maria Kazimiera de la Grange d`Arquien, córka margrabiego Henryka de la Grange d`Arquien, ur. 1641, zm. 1716r. Córka: Teresa Kunegunda ( ). Synowie: Jan ( ), Aleksander Benedykt ( ), Konstanty Władysław ( ), Jakub Ludwik ( ).

4 Informacje o Janie III Sobieskim
Jan III Sobieski prawnuk hetmana S. Żółkiewskiego. Od dzieciństwa wychowywany w atmosferze kultu dla tradycji rycerskich.Studiował w krakowskim Kolegium Nowodworskiego, potem w Akademii Krakowskiej. W podróżując wraz z bratem Markiem po Europie, interesował się szczególnie sztuką wojenną, polityką, literaturą; wielki wpływ wywarł na niego pobyt we Francji. W walczył z Kozakami i Tatarami (ciężko ranny pod Beresteczkiem, 1651); w 1654 wziął udział incognito (nie dajcie się poznać) w poselstwie do Turcji; poznał przy tym tur. język i obyczaje. W okresie „potopu szwedzkiego” J.S. złożył przysięgę na wierność Karolowi X Gustawowi i dopiero wiosną 1656 porzucił Szwedów i poszedł pod komendę S. Czarnieckiego. Brał udział w bitwie warszawskiej (1656), podczas której stał na czele sprzymierzonych wówczas z Polską oddziałów Tatar.; uczestniczył też w walkach podczas najazdu Jerzego II Rakoczego i w wojnie z Rosją.

5 Informacje o jego żonie
Maria Kazimiera, Marysieńka Sobieska, królowa pol. od 1674, córka Henryka d’Arquien, żona Jana III Sobieskiego; dworka królowej Ludwiki Marii, z którą przyjechała z Francji do Polski. Pierwszym mężem M.K. był wojewoda sandomierski, ordynat J. Zamoyski. Związana była ze stronnictwem pofrancuskim; jako królowa wywierała silny wpływ na politykę pol. W wielu wypadkach inspirowała poczynaniami męża, choć często też prowadziła własną politykę, różnie zresztą ocenianą przez historyków. Po śmierci Jana Sobieskiego opuściła Polskę.Wiele lat przebywała w Rzymie; zmarła w Blois we Francji. Romans, a następnie małżeństwo z owdowiałą w 1665 Marią Kazimierą d’Arquien Zamoyską (do końca życia niezwykle ukochaną Marysieńką), dworką królowej Ludwiki Marii, wciągnęło młodego magnata w orbitę stronnictwa dworskiego i profrancuskiego, ułatwiając mu dalszą karierę. W okresie rokoszu Lubomirskiego opowiedział się po stronie króla (czym naraził się większości szlachty); w 1666 był jednym z dowódców w przegranej przez wojska króla Jana II Kazimierza w bitwie pod wsią Mątwy. Otrzymał po J.S. Lubomirskim urząd marszałka wielkiego koronnego (1665), a potem (1666) wakującą po śmierci S. Czarneckiego buławę hetmana polnego koronnego. Odniesione w 1667 zwycięstwo nad wojskami kozacko-tatarskimi pod Podhajcami na Ukrainie ułatwiło mu otrzymanie godności hetmana wielkiego koronnego (1668) i pomogło w odzyskaniu popularności utraconej przez udział w wojnie domowej.

6 Listy do Marysieńki Listy do Marysieńki (wybór wydany 1962), zbiór listów Jana III Sobieskiego do miłości jego życia, Marii Kazimiery d’Arquien. Korespondencja rozpoczyna się w latach, gdy adresatka była jeszcze żoną Jana Zamoyskiego („Sobiepana”), obejmuje okres jej wdowieństwa i czasy ich małżeństwa (od 1665). Listy te odznaczają się na tle ówczesnej literatury epistolarnej wyjątkowo piękną polszczyzną.

7 Ciekawostki wojny z Turcją 1497–1699, pierwsza, stoczona 1497–98, zakończyła się ciężką klęską na Bukowinie wyprawy Jana I Olbrachta. W XVI w. Polska unikała wojny z Turcją. Doszło do niej na początku XVII w. z powodu zatargu o Mołdawię i wypadów Kozaków na Morze Czarne: klęska pod Cecorą wojsk hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1620), rok później zwycięstwo hetmana Jana Karola Chodkiewicza pod Chocimiem. W 1672 Turcy zdobyli Kamieniec Podolski i oblegli Lwów. Rzeczpospolita zmuszona została do podpisania traktatu w Buczaczu (utrata części Ukrainy i haracz), którego nie ratyfikował sejm. W 1673 zwycięstwo pod Chocimiem hetmana Jana Sobieskiego, który już jako król Jan III w 1676 odparł najazd Tatarów spod Lwowa i zawarł rozejm w Żórawnie. Po zwycięstwie pod Wiedniem (1683) Rzeczpospolita przystąpiła, obok Wenecji, cesarstwa i papiestwa, w sojuszu z Rosją, do Ligi Świętej przeciw Turcji. Traktat z Karłowic i zwrot Kamieńca zakończył zwycięsko okres wojen z Turcją (1699).

8 Transakcja wojny chocimskiej
Transakcja wojny chocimskiej (1670– 75), epos heroiczny w 10 częściach, Wacława Potockiego, znany również jako Wojna chocimska, będący wierszowaną parafrazą łacińskiego diariusza Jakuba Sobieskiego (ojca króla Jana III). Ukazuje hetmana Chodkiewicza jako męża bez skazy, a jego przeciwnika, Osmana, jako chwiejnego wodza złej sprawy. Krytykuje szlachtę za zadufanie.

9 Odsiecz Wiedeńska Odsiecz Wiedeńska (1683), wyprawa Jana III Sobieskiego na pomoc Austrii zagrożonej przez wojska tureckie, prowadzone przez wielkiego wezyra Kara Mustafę. Błyskotliwe zwycięstwo sprzymierzonych wojsk dowodzonych przez Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem stało się początkiem kresu tureckiej ekspansji w Europie.

10 Tę prezentacje wykonała
Natalia Pietrzak kl.VIB


Pobierz ppt "Ta prezentacja jest o Janie III Sobieskim.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google