Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życiorys Urodzony: Wykształcenie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życiorys Urodzony: Wykształcenie:"— Zapis prezentacji:

1 Życiorys Urodzony: 28.11.1978 Wykształcenie:
mgr inż.. Adam Wójtowicz Katedra Technologii Informacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Urodzony: Wykształcenie: – studia na kierunku Informatyka, Politechnika Poznańska, specjalność Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji, –VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Praca zawodowa: od 2003 – asystent w Katedrze Technologii Informacyjnych AE w Poznaniu, – research assistant, The University of Toledo, Health Science Campus (formerly MCO), 2001 – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, IChB PAN.

2 Publikacje Artykuły w czasopismach:
Wojtowicz, A., S. Selman, J. Jankun, Computer simulation of prostate cryoablation – fast and accurate approximation of the exact solution, Computer Aided Surgery. 2003;8(2):91-7. Artykuły w materiałach konferencychnych: Walczak, K., W. Cellary, J. Chmielewski, M. Stawniak, S. Strykowski, W. Wiza, R. Wojciechowski, A. Wójtowicz, An Architecture for Parameterised Production of Interactive TV Contents, 11th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing; International Conference on Signals And Electronic Systems IWSSIP 2004, Poznań (Poland), Sep2004; pp , Walczak, K., R. Wojciechowski, A. Wójtowicz, Interactive Production of Dynamic 3D Sceneries for Virtual Television Studio, 7th Virtual Reality International Conference VRIC - Laval Virtual 2005, April 2005, Laval (France); pp , Błażewicz, J., M. Szachniuk, A. Wójtowicz, Evolutionary Approach to NOE Paths Assignment in RNA Structure Elucidation, IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, La Jolla (Califonia, USA), October 2004 ; IEEE; pp

3 Temat rozprawy Metoda selektywnego modelowania semantycznego SSM przeznaczona do tworzenia bezpiecznych, wielodostępnych środowisk wirtualnych. Celem rozprawy jest opracowanie metody selektywnego modelowania semantycznego (ang. Selective Semantic Modeling, SSM) służącej do tworzenia wirtualnych środowisk. Metoda SSM obejmuje: sposób tworzenia trójwymiarowego modelu ogólnego – obiektów, zależności, semantyki oraz sposób przypisywania użytkownikom praw do obiektów (podzbiorów modelu); sposób tworzenia wersji wirtualnego środowiska – zgodnie z zależnościami semantycznymi; sposób dynamicznego generowania trójwymiarowych reprezentacji wersji wirtualnego środowiska zgodne z zależnościami geometrycznymi i w zależności od innych czynników oraz wyboru jej najlepszej reprezentacji zgodnie z przyjętym zestawem kryteriów. Teza rozprawy: Metoda SSM umożliwia efektywne modelowanie wielodostępnych wirtualnych środowisk wymagających złożonego systemu zarządzania uprawnieniami użytkowników, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i spójność danych.


Pobierz ppt "Życiorys Urodzony: Wykształcenie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google