Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG
Życiorys mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG Urodzony: r. Wykształcenie: słuchacz Studium Doktoranckiego, Wydział ETI PG studia na kierunku Zarządzanie i Marketing, Wydział ZiE PG, specjalność: Ekonomia i Finanse studia na kierunku Informatyka, Wydział ETI PG, specjalność: Inżynieria Systemów i Bazy Danych (ocena celująca) szkoła średnia - VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Praca zawodowa: Administrator baz danych w firmie Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o. Marek Kamiński, KIO życiorys publikacje temat pracy

2 Publikacje Całkowita liczba publikacji: 5
Najistotniejsze publikacje związane z tematem pracy: Marek Kamiński – „System Monitorowania Prac Organów Przedstawicielskich - doświadczenie z zakresu e-demokracji” - referat konferencyjny III Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne, Gdańsk, V.2005, opublikowany w tomie VI zeszytów naukowych wydziału ETI PG, str , Wydział ETI PG Marek Kamiński – „Monitorowanie stanu systemów informatycznych na przykładzie aplikacji opracowanej w firmie Lufthansa Systems” - referat konferencyjny IV Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne, Gdańsk, V.2006, opublikowany w tomie X zeszytów naukowych wydziału ETI PG, str , Wydział ETI PG Marek Kamiński – „Data replication and its monitoring” – referat konferencyjny V Krajowej Konferencji Technologie Informacyjne, Gdańsk, V.2007, opublikowany w tomie XII zeszytów naukowych wydziału ETI PG, str , Wydział ETI PG Marek Kamiński – „HVRmonitor – data replication monitoring method” – referat The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design, opublikowany w Proceedings of The Second AIS SIGSAND European Symposium on Systems Analysis and Design, str , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marek Kamiński – „XML-based monitoring and its implementation in Perl” – referat II Krajowej Konferencji Naukowej Technologie Przetwarzania Danych, opublikowany w jej materiałach konferencyjnych, str , Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

3 Metoda wspomagania procesów monitorowania i naprawy systemów informatycznych
Głowny cel pracy: Celem rozprawy jest zaproponowanie metody umożliwiającej automatyzację procesu identyfikacji i naprawy wybranych klas problemów występujących w przemysłowych systemach informatycznych Cele cząstkowe: opracowanie koncepcji oraz zasad działania systemu naprawczego opracowanie metody integrowania go z systemem monitorującym opracowanie metody rozszerzania tego systemu w zakresie nowych procedur naprawczych i nowych obiektów podlegających monitorowaniu zaproponowanie architektury dla tak zdefiniowanego systemu monitorująco-naprawczego pilotażowe wdrożenie proponowanego rozwiązania oraz jego ocena z punktu widzenia kryteriów efektywności i wydajności procesów naprawczych Teza pracy: Proponowana metoda oraz wynikający z niej system umożliwiają efektywne i wydajne wspomaganie procesów monitorowania i naprawy Marek Kamiński, KIO życiorys publikacje temat pracy


Pobierz ppt "mgr inż. Marek Kamiński Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google