Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światło spolaryzowane

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światło spolaryzowane"— Zapis prezentacji:

1 Światło spolaryzowane

2 Światło to fala elektromagnetyczną, czyli rozchodzące się zaburzenie promieniowania elektromagnetycznego. Drgania pola elektrycznego i magnetycznego odbywają się z tą samą fazą. Wektory natężeń tych pól są wzajemnie prostopadłe do siebie i prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali

3 Płaszczyzna polaryzacji to kierunek drgań pola elektrycznego
Światło jest wysyłane z poszczególnych atomów, każda fala ma przypadkowy kierunek polaryzacji światło niespolaryzowane – drgania wektora pola elektrycznego zachodzą we wszystkich kierunkach światło spolaryzowane – drgania wektora pola elektrycznego zachodzą tylko w jednym kierunku

4 Drgania wektora pola elektrycznego i magnetycznego możemy rozłożyć na składowe wzdłuż osi X i Y.
Gdy różnica faz pomiędzy składowymi X i Y wynosi 180° ( składowe mają zgodne fazy) lub 0° ( mają fazy przeciwne) światło jest spolaryzowane liniowo Jeśli różnica faz pomiędzy składowymi X i Y wynosi π/2 lub 3/2 π światło jest spolaryzowane kołowo Jeśli różnica faz pomiędzy składowymi X i Y wynosi π/2 lub 3/2 π i drgania składowe maja różne amplitudy światło jest spolaryzowane eliptycznie

5 Światło spolaryzowane liniowo

6 Światło spolaryzowane kołowo

7 Światło spolaryzowane eliptycznie

8 Selektywna absorpcja np. folia polaryzacyjna f-my Polaroid,
tzw. polaroid

9 Polaryzacja przez odbicie
a) – odbicie i załamanie światłana granicy dwóch dielektryków σ – polaryzacja w płaszczyźnie odbicia π – polaryzacja prostopadła do płaszczyzny odbicia b) odbicie i załamanie światła pod kątem Brewstera

10 Polaryzacja przez rozproszenie
= indukowanie dipola (absorpcja promieniowania) + oscylacje dipola (emisja promieniowania) elektron r

11 Podwójne załamanie

12 Płytka półfalowa – zmienia kierunek płaszczyzny polaryzacji światła na kierunek będący odbiciem kierunku polaryzacji światła padającego względem osi płytki Światło spolaryzowane kołowo lewoskrętnie zmienia na światło spolaryzowane kołowo prawoskrętnie Płytka ćwierćfalowa – zmienia światło spolaryzowane kołowo na światło spolaryzowane liniowo Gdy oś płytki pokrywa się z kierunkiem polaryzacji światła nie zmienia kierunku polaryzacji Gdy płaszczyzna polaryzacji tworzy kąt 45 ° zmienia światło spolaryzowane liniowo na światło spolaryzowane kołowo

13 Bez filtra polaryzacyjnego
Z filtrem polaryzacyjnym

14

15 Liquid Crystal Display


Pobierz ppt "Światło spolaryzowane"

Podobne prezentacje


Reklamy Google