Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie."— Zapis prezentacji:

1 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Przykład Badenii-Wirtembergii Michael Gassner MPH

2 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Podstawy prawne Zadania urzędu zdrowia Zadania dostawcy wody Monitoring Częstotliwość nadzoru Zakres nadzoru Zarządzanie Prewencja przez ochronę wód gruntowych Środki naprawcze

3 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Podstawy prawne IfSG (Ustawa o ochronie przed zakażeniami) LMBG (Ustawa o art. spożywczych i art. przeznaczonych do kontaktu z art. spożywczymi) Ustawa o wodzie do spożycia Ramy narodowe DIN DIN 2000 Wytyczne dotyczące wymagań związanych z wodą do spożycia, planowaniem, budową, eksploatacją i konserwacją instalacji zaopatrzeniowych DIN 2001-1 Zaopatrzenie w wodę do spożycia z małych zakładów wodociągowych i instalacji niestacjonarnych DVGW W 101 W 270 W 1000

4 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Definicja małych zakładów wodociągowych 10m³/d 50 mieszkańców wodociąg prywatny 100 - 400 m³/d 2000 mieszkańców mały wodociąg 1000 m³/d 5000 mieszkańców wodociąg publiczny Monitoring

5 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Obowiązki urzędu zdrowia Monitoring małych zakładów wodociągowych Kontrola dokumentów Wyniki badań Plany zaopatrzenia w wodę Inspekcje ochronne Inspekcja obiektów Studnia głębinowa Źródło Zbiornik wieżowy Pobieranie próbek Inspekcja strefy ochronnej wody

6 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Dotrzymanie ogólnie uznanych przepisów technicznych Zakaz udostępniania skażonej wody do spożycia (np. przekroczenie wartości granicznych) Nakaz uzdatniania wody surowej skażonej mikrobiologicznie Informowanie ludności Stosowanie środków uzdatniających i metod dezynfekcji zgodnie z listą UBA (§ 11) Obowiązek informacyjny w sytuacji: Pierwszego lub ponownego uruchomienia zakładu zaopatrzenia w wodę zdarzenia specjalnego, jak zmiana wody (zabarwienie, zapach) Wypadków na terenie zakładu lub w strefach ochronnych Obowiązek badania wody do spożycia Plany środków naprawczych Zadania dostawcy wody

7 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Regionalne rozmieszczenie małych zakładów wodociągowych w Niemczech Dane ogólne

8 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Nasze praktyczne podejście do nadzoru: Małe wodociągi prywatne < 10 mieszkańców: 1.Wniosek o dane 2. Sprawdzenie wyników 3. Po wynikach pozytywnych: inspekcja zaopatrzenia w wodę 4. Zapewnienie doradztwa właścicielowi studni Małe wodociągi publiczne > 10 do < 5,000 mieszkańców: 1.Ocena danych dot. jakości wody zgodnie z ustawą 2. Coroczna inspekcja systemu zaopatrzenia w wodę 3. Inspekcja stref ochrony wód gruntowych (w razie konieczności)

9 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Podstawa prawda Małe wodociągi prywatne są regulowane w ten sam sposób co inne wodociągi Niepodzielna ochrona zdrowia Małe wodociągi prywatne podlegają urzędowemu nadzorowi Dyrektywa UE w sprawie wody do spożycia Niemiecka ustawa o wodzie do spożycia

10 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Dane dla Badenii- Wirtembergii Liczba małych zakładów wodociągowych: 1.347 Liczba zaopatrywanych mieszkańców: 10.691.275 Dane ogólne

11 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Dane (Niemcy)

12 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Zagrożenia wód gruntowych rolnictwo Składowiska odpadów/wysypiska wypadki nieszczelne kanały ścieków górnictwo Zarządzanie

13 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech

14 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech

15 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Ochrona wód gruntowych Cele nadzoru

16 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Wyniki nadzoru

17 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Zarządzanie

18 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Ochrona wód gruntowych przez Określenie stref ochronnych wody SchALVO (rozporządzenie o strefach ochronnych i kompensacji) Włączenie porozumień o współpracy (Badanie wód gruntowych pod kątem skażenia azotanami i pestycydami w klasyfikowaniu obszarów zanieczyszczeń) Zarządzanie

19 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech

20 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech Zarządzanie

21 Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie federalnym w Niemczech


Pobierz ppt "Small water supplies Workshop under Component 2, Activity 2.4 - Warsaw June 17 – 19, 2009 Monitoring i zarządzanie małymi zakładami wodociągowymi na poziomie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google