Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda 1) Czym jest Bankier.pl S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda 1) Czym jest Bankier.pl S.A."— Zapis prezentacji:

1

2 Agenda 1) Czym jest Bankier.pl S.A.
2) 6 powodów dla których warto kupić akcje Bankier.pl: Atrakcyjne rynki - media i finanse Internet - najszybciej rosnący segment rynku medialnego i finansowego Lider wśród finansowych portali internetowych Sprawdzony model biznesowy Profesjonalny Zarząd i kompetentna Rada Nadzorcza Wartościowy akcjonariat 3) Wyniki i wskaźniki finansowe 4) Struktura i konstrukcja Emisji 5) Podsumowanie 6) Pytania

3 Czym jest Bankier.pl S.A.

4 Bankier.pl S.A. to niezależne medium internetowe
i pośrednik finansowy

5 Misja Misją Bankier.pl jest pomoc w podejmowaniu korzystnych decyzji finansowych. Wykorzystując portal i inne kanały dystrybucji do maksymalizacji zysków z pośrednictwa pomiędzy użytkownikami a klientami instytucjonalnymi, Spółka tworzy długoterminową wartość dla akcjonariuszy.

6 Historia debiut na GPW podpisanie umowy w sprawie przejęcia serwisu PRNews.pl 2006 r. strategiczne partnerstwo z Open Finance S.A. pozyskanie DM IDMSA jako inwestora finansowego 2004 r. przejęcie serwisu internetowego Twoja-Firma.pl uzyskanie zysku operacyjnego oraz zysku netto 2003 r. przejęcie portalu Euromoney.pl 2001 r. pozyskanie funduszy bmp AG i CEEV GmbH jako nowych inwestorów finansowych umowa z LG Petro Bank S.A. w zakresie dystrybucji produktów finansowych przez Internet 2000 r. powstaje Polski Portal Finansowy Bankier.pl

7 6 powodów, dla których warto kupić akcje Bankier.pl:
po pierwsze... Atrakcyjne rynki

8 Rynek reklamowy ogółem w Polsce wzrośnie w okresie 2 lat o ok. 20%
Rynek mediów Wzrost rynku reklamy szybszy od wzrostu PKB Rynek reklamy w Polsce Rynek reklamowy ogółem w Polsce wzrośnie w okresie 2 lat o ok. 20% Żródło: CR Media Consulting

9 Rynek finansowy Niskie nasycenie polskiego rynku finansowego w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej - wysoki potencjał wzrostu PRODUKTY FINANSOWE z których produktów finansowych korzysta Pan(i) obecnie? Źródło: Forrester’s Consumer Technolographics, European Study

10 Rynek finansowy Rynek kredytów hipotecznych w Polsce wzrośnie
Wzrost zamożności społeczeństwa motorem wzrostu rynku finansowego Rynek kredytów hipotecznych w Polsce wzrośnie w okresie 2 lat o ok. 80% Wartość udzielonych kredytów hipotecznych Źródło: ZBP

11 Internet - najszybciej rosnący segment rynku medialnego i finansowego
6 powodów, dla których warto kupić akcje Bankier.pl: po drugie... Internet - najszybciej rosnący segment rynku medialnego i finansowego

12 Rynek mediów Bankier.pl działa w segmencie finansowym mediów
internetowych – najwyżej wycenianej części rynku medialnego. rynek reklamy media elektroniczne media internetowe segment finansowy *na dzień , wg klasyfikacji Yahoo.com

13 Ilość osób korzystających
Internet Internet - najszybciej rozwijające się medium masowe Prognozy penetracji Internetu w Polsce Ilość osób korzystających w Polsce z Internetu wzrośnie w okresie 2 lat o ok. 30% Źródło: Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna

14 Rynek reklamy internetowej
Wzrost ilości internautów motorem wzrostu rynku reklamy internetowej Wydatki na reklamę internetową w Polsce Rynek reklamy internetowej w Polsce wzrośnie w okresie 2 lat o ok. 100% Źródło: IAB Polska

15 Rynek doradztwa i pośrednictwa finansowego
Zmiana metod dotarcia do klienta i sprzedaży produktów finansowych Udział pośredników w udzielonych kredytach hipotecznych Udział pośredników w rynku kredytów hipotecznych wzrośnie w okresie 4 lat o ok. 100% 2005 2009P Źródło: IBnGR, Gazeta Prawna,

16 Lider wśród finansowych portali internetowych
6 powodów, dla których warto kupić akcje Bankier.pl: po trzecie... Lider wśród finansowych portali internetowych

17 Dynamiczny wzrost Od 3 lat Bankier.pl corocznie podwaja swoja oglądalność Średnia miesięczna liczba użytkowników (w tys.) i odsłon portalu Bankier.pl (w mln). Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu Bankier.pl Źródło: Prawdziwy Profil netMetryka (do XII.2003), Prawdziwy Profil gemiusAudience (I.2004 – IX.2004), Megapanel PBI/Gemius (od X.2004). Źródło: Bankier.pl S.A.

18 Lider internetowych mediów finansowych
największy polski finansowy portal internetowy dynamicznie rozwijająca się, niezależna spółka mediowa niezależny pośrednik finansowy Pozycja rynkowa Bankier.pl na tle konkurencji, wg stanu na luty 2006 r. Portale wertykalne Portale horyzontalne Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2006, kategoria Biznes, Prawo, Finanse autoryzowana przez Gemius S.A.

19 6 powodów, dla których warto kupić akcje Bankier.pl:
po czwarte... Sprawdzony model biznesowy

20 Użytkownicy Internetu
Model biznesu Użytkownicy Internetu Użytkownicy Bankier.pl Serwisy informacyjne System Partnerski Internetowe Centrum Finansowe Centrum Finansowe Instytucje finansowe Klienci - reklamodawcy

21 Użytkownicy Bankier.pl
Starsi Lepiej wykształceni Na wysokich stanowiskach Dobrze sytuowani finansowo Źródło: Megapanel PBI/Gemius, luty 2006

22 Pozyskiwanie użytkowników
Wzrost znaczenia portali i witryn specjalistycznych Źródło: NetTrack SMG/KRC, uwaga: dla Gadu-Gadu od lipca 2005 zmieniono pytanie

23 Profesjonalny Zarząd i kompetentna Rada Nadzorcza
6 powodów, dla których warto kupić akcje Bankier.pl: po piąte... Profesjonalny Zarząd i kompetentna Rada Nadzorcza

24 Skład Zarządu Tomasz Jażdżyński – Prezes Zarządu
Twórca i przez 5 lat Prezes Zarządu Interia.pl, którą w 2001 roku wprowadził na GPW Dyrektor Finansowy w Wirtualnej Polsce w okresie restrukturyzacji. i dochodzenia do rentowności. Absolwent Informatyki oraz Marketingu i Zarządzania AGH. Piotr Wąsowski - Wiceprezes Zarządu Odpowiedzialny za rozwój i strategię medialną portalu. Od 2003 Członek Zarządu emitenta odpowiedzialny za rozwój Spółki, twórca nowego portalu Bankier.pl. W latach Redaktor naczelny w Parkiet Media i Euromoney.pl. Absolwent finansów SGH. Joanna Kuzdak - Członek Zarządu Odpowiedzialna za sprzedaż reklamy i produktów finansowych. W latach Dyrektor Departamentu Sprzedaży Inteligo Financial Services. Absolwentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

25 Kompetencje Zarządu STRATEGIA MEDIA SPRZEDAŻ
Tomasz Jażdżyński Prezes Zarządu Piotr Wąsowski Wiceprezes Zarządu INTERIA.PL WIRTUALNA POLSKA PARKIET MEDIA EUROMONEY.PL Joanna Kuzdak Członek Zarządu INTELIGO WARTA SPRZEDAŻ

26 Władze Spółki - Rada Nadzorcza
Przedstawiciele Rady Nadzorczej - czołowe postaci polskiego rynku kapitałowego oraz e-biznesu – wspierają Spółkę w umacnianiu pozycji i budowie wartości rynkowej. Krzysztof Nowiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej (przedstawiciel funduszy bmp AG i CEEV GmbH) Tomasz Czechowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Prezes Zarządu MCI Management SA) Janusz Żebrowski - Członek Rady Nadzorczej (Prezes Zarządu spółki K2 Internet) Rafał Abratański - Członek Rady Nadzorczej (Wiceprezes Zarządu DM IDMSA) Maciej Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej (Prezes Zarządu Investors TFI)

27 Wartościowy akcjonariat
6 powodów, dla których warto kupić akcje Bankier.pl: po szóste... Wartościowy akcjonariat

28 Struktura akcjonariatu
przed emisją po emisji Zaufanie Przejrzystość Nadzór Know-how Partnerstwo *w przypadku sprzedaży wszystkich akcji objętych publiczną ofertą

29 Wyniki i wskaźniki finansowe Bankier.pl S.A.

30 Wyniki finansowe W latach 2003 - 2005 przychody
Bankier.pl S.A. wzrosły o ponad 200% Źródło: Prospekt Emisyjny, prognozy Bankier.pl S.A.

31 Wyniki finansowe *na podstawie prognoz Bankier.pl – źródło: Prospekt Emisyjny **kalkulacja kapitału wasnego na rok 2006 zakłada cenę emisyjną 9 zł

32 Struktura przychodów ze sprzedaży
W strukturze przychodów ze sprzedaży rośnie znaczenie bardziej atrakcyjnego segmentu - przychodów z tytułu pośrednictwa ze sprzedaży produktów finansowych. Źródło: DM IDMSA na podstawie Prospektu Emisyjnego Źródło: Bankier.pl S.A. *głównie sprzedaż informacji finansowych dla instytucji

33 Wskaźniki wyceny rynkowej
Bankrate.com - wertykalny portal finansowy, lider na rynku amerykańskim, wyceniany jest z premią względem największego globalnego portalu horyzontalnego Yahoo.com (NASDAQ). Źródło: DM IDMSA; wskaźniki dla Yahoo, Bankrate, Onet wyliczane na podstawie aktualnych danych finansowych, dla Bankier.pl S.A. – na podstawie prognoz Zarządu na 2006 r.

34 Struktura i konstrukcja Oferty

35 Konstrukcja Oferty Pula Podstawowa:
do objęcia: akcji serii I do sprzedaży akcji, w tym: akcji należących do CEEV GmbH akcji należących do bmp AG akcji należących do MCI Management S.A. W przypadku ustalenia ceny emisyjnej na co najmniej 7,50 zł - Pula Dodatkowa: do sprzedaży akcji należących do MCI Management S.A. Maksymalna cena emisyjna akcji została ustalona na 9 zł. Book-building: od 29 do 31 maja (do godz ) Preferencje dla uczestników Zapisy na Akcje: od 2 do 6 czerwca Oferujący Akcje - Dom Maklerski IDMSA

36 Cele emisji Zakładane wpływy z emisji nowych akcji - od 8,0 do 12,3 mln zł. 1,0 mln zł - inwestycje w infrastrukturę techniczną i w pozostałe wyposażenie 2,5 mln zł - budowa nowych serwisów i usług: stworzenie nowych serwisów stworzenie nowych kanałów dystrybucji 4,5 do 8,8 mln zł - przejęcia innych podmiotów, przede wszystkim internetowych, których treści i usługi uzupełniają ofertę Bankier.pl Możliwość przesunięcia środków pomiędzy budową nowych serwisów i usług a akwizycjami. Proces inwestycyjny planowany do końca 2007 roku.

37 Strategia rozwoju firmy
Cel strategiczny - maksymalizacja wartości Spółki dalszy dynamiczny wzrost znaczenia portalu poprzez budowę nowych serwisów, przejęcia innych podmiotów i działania marketingowe rozwój działalności reklamowej Bankier.pl poprzez maksymalne wykorzystanie szybkiego rozwoju rynku reklamy internetowej na świecie w Polsce rozszerzenie oferty w zakresie pośrednictwa finansowego w Internecie poprzez budowę nowych usług i przejęcia innych podmiotów szybki rozwój przychodów z doradztwa finansowego dzięki współpracy z Open Finance S.A. dalsze umocnienie marki Bankier.pl. - poprzez starannie zaplanowane działania marketingowe oraz wzmacnianie postrzegania Bankier.pl jako eksperta w dziedzinie finansów

38 Dlaczego warto zainwestować w akcje Bankier.pl S.A.?
Atrakcyjne rynki - media i finanse Internet - najszybciej rosnący segment rynku medialnego i finansowego Lider wśród internetowych portali finansowych znana i ceniona marka wypracowane relacje z klientami wizerunek niezależnego pośrednika Sprawdzony model biznesowy Profesjonalny Zarząd i kompetentna Rada Nadzorcza Wartościowy akcjonariat

39 Dziękujemy za uwagę Bankier.pl S.A. do 31 maja 2006:
ul. Świdnicka 13, Wrocław od 1 czerwca 2006: ul. Kościuszki 29, Wrocław tel. (71) , fax (71) Dom Maklerski IDMSA Mały Rynek 7, Kraków tel. (12) , , fax (12) Niniejsza informacja nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych i ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym, który będzie dostępny na stronach internetowych Spółki pod adresem:


Pobierz ppt "Agenda 1) Czym jest Bankier.pl S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google