Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SQLDziałanie select * from tab_kredyt wyświetla wszystko z tab_kredyt select Kredytobiorca, Bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja from tab_kredyt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SQLDziałanie select * from tab_kredyt wyświetla wszystko z tab_kredyt select Kredytobiorca, Bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja from tab_kredyt."— Zapis prezentacji:

1

2

3 SQLDziałanie select * from tab_kredyt wyświetla wszystko z tab_kredyt select Kredytobiorca, Bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja from tab_kredyt where bank like('BG%') wybiera okreslone pola, rekordy: tylko jeśli 2 pierwsze znaki w Bank są BG (nie bg) select * from tab_kredyt where upper(bank) like('BG%') Również bg select Kredytobiorca, Bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja from tab_kredyt where nls_upper(bank) like('BGŻ%') select * from tab_kredyt where klasyfikacja is null Warunek na puste pola

4 SQL Działanie Select kredytobiorca, bank,rodzaj, data_zawarcia,klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where Kredytobiorca>'N' And Kredytobiorca<'P' Select kredytobiorca, bank,rodzaj, data_zawarcia,klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where Nls_Upper(Kredytobiorca)>'N' And nls_Upper(Kredytobiorca)<'P select kredytobiorca,bank,rodzaj,data_zawarcia,klasyfikacja, kwota from tab_kredyt where nls_upper(bank)like('BG%') and (data_zawarcia)<to_date('1994-09-09','YYYY-MM-DD') and upper(klasyfikacja)='N' select kredytobiorca, bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where upper(Bank) like('BG%') and --data_zawarcia< to_date('1994-09-09', 'YYYY-MM-DD') to_char(data_zawarcia,'YYYY-MM-DD')<'1994-09-09'

5 SQL select kredytobiorca, bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where data_zawarcia<= to_date('1995-12-31', 'YYYY-MM-DD') and data_zawarcia>= to_date('1995-01-01', 'YYYY-MM-DD') select kredytobiorca, bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where data_zawarcia between to_date('1995-01-01', 'YYYY-MM-DD') and to_date('1995-12-31', 'YYYY-MM-DD') select kredytobiorca, bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where to_number(to_char(data_zawarcia,'YYYY'))=1995 select kredytobiorca,galazgospodarki, bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota from tab_kredyt,tab_kredytobiorca where upper(galazgospodarki) like('ROL%') and nls_upper(Bank) like('BG%') and (kwota>=1000000) and nls_upper(tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy)=nls_upper(tab_kredyt.kredytobiorca)

6 SQL select kredytobiorca,bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota, terminzapadalnosci-data_zawarcia iledni from tab_kredyt where (terminzapadalnosci-data_zawarcia)>1095 order by terminzapadalnosci-data_zawarcia DESC --sortowanie po ilości dni select kredytobiorca,bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja,kwota, terminzapadalnosci-data_zawarcia iledni from tab_kredyt where upper(Bank) like('BG%') and -- data_zawarcia between -- to_date('1996-10-01','YYYY-MM-DD') and to_date('1996-12-31','YYYY-MM-DD') to_number(to_char(data_zawarcia,'YYYY'))=1996 and to_number(to_char(data_zawarcia,'Q'))=4 -- select bank from tab_kredyt select distinct bank from tab_kredyt

7 SQL select Bank, rodzaj,data_zawarcia,klasyfikacja,kwota from tab_kredyt --where upper(klasyfikacja)='N' or upper(klasyfikacja)='PS' where upper(klasyfikacja) in ('N','PS') % dowolny ciąg znaków ( * w Accessie) _ jeden znak ( ? w Accessie) select Bank, rodzaj,data_zawarcia,klasyfikacja,kwota from tab_kredyt where klasyfikacja like(' __ ') select tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy,tab_kredyt.kredytobiorca from tab_kredyt,tab_kredytobiorca where nls_upper(tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy)=nls_upper(tab_kredyt.kredytobiorca) minus -- union -- union all select tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy,tab_kredyt.kredytobiorca from tab_kredyt,tab_kredytobiorca where tab_kredytobiorca.nazwakredytobiorcy=tab_kredyt.kredytobiorca

8 SQLDziałanie select Bank, klasyfikacja, sum(kwota) from tab_kredyt group by Bank, klasyfikacja BANK KLASYFIKACJA SUM(KWOTA) --------------- -------------------- ---------- BGŻ S.A. n 32622715 BGŻ S.A. ps 18884422 BGŻ S.A. s 13959420 BGŻ S.A. w 16840698 Integrum n 10145489 Integrum ps 4723990 Integrum s 6414234 Integrum w 29704887 8 wierszy wybranych.

9 SQLDziałanie select upper(kredytobiorca), count(kwota), sum(kwota) from tab_kredyt group by upper(kredytobiorca) having count(kwota)>4 order by count(kwota) DESC ASAM1 6 18997957 ABC 5 36100 ALBATROS 5 8411000 ALF 5 3437000 KOPMAR 5 16180350 OLA 5 2056000 PIECZARKA 5 10530179 LUNA 5 1250500 IBEX 5 4297000 ALFA44 5 2402000 ASAM 5 7147587 11 wierszy wybranych.

10 Select upper(galazgospodarki)sektor,sum(kwota)razem,count(kwota)ilość From tab_kredytobiorca,tab_kredyt Where nls_upper(bank)like('BG%') and (data_zawarcia)>=to_date('1994-09-09','YYYY-MM-DD') and nls_upper(nazwakredytobiorcy)=nls_upper(kredytobiorca) Group by upper(galazgospodarki) Having sum(kwota)>=10000000 Order by sum(kwota) desc

11 Select nls_upper(kredytobiorca) klient, count(kwota) ilość,sum(kwota) razem From tab_kredyt Where upper(bank)like('IN%') Group by nls_upper(kredytobiorca) Having sum(kwota)>1000000 Order by sum(kwota) desc


Pobierz ppt "SQLDziałanie select * from tab_kredyt wyświetla wszystko z tab_kredyt select Kredytobiorca, Bank, rodzaj, data_zawarcia, klasyfikacja from tab_kredyt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google