Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czytanie numerów puktów i ich współrzędnych z mapy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czytanie numerów puktów i ich współrzędnych z mapy."— Zapis prezentacji:

1 Czytanie numerów puktów i ich współrzędnych z mapy

2 Program ten pozwala na odczytanie z rysunku mapy współrzędnych zaprojektowanych punktów. Numery punktów i ich współrzędne zapisywane są we wskazanym pliku tekstowym. Znajduje to zastosowanie w przygotowaniu miar realizacyjnych dla wyniesienia w teren projektu.

3 Zapisane w pliku tekstowym numery i współrzędne punktów projektu posłużą następnie do obliczenia: -miar ortogonalnych lub -miar biegunowych które pozwolą wytyczyć projektowane punkty w oparciu o isniejącą osnowę realizacyjną.

4 '******************************* MAIN ************************ Sub Main Dim plikxy as string plikxy=MbeInputBox("Podaj nazwę pliku do zapisania współrzędnych","D:\pikietyxy.txt","WSPÓŁRZĘDNE PIKIET") Open plikxy For Output As #1 pikiety close #1 MbeMessageBox "Dane w pliku "+plikxy End Sub

5 Po uruchomieniu program pyta o nazwę pliku tekstowego, w którym mają być zapisywane odczytane z projektu współrzędne:

6 Następnie uruchamiana jest procedura pikiety. '**************************** PIKIETY ************************** sub pikiety dim x as double, y as double while nrpik="" Wskaz_Punkt Nrpik, pikieta, "Pikieta" if Nrpik="" then MbeMessageBox " Nie wskazano pikiety" exit sub end if x=pikieta.x y=pikieta.y print #1,Nrpik,format$(x,"0.00"),format$(y,"0.00") nrpik="" Wend end sub

7 W procedurze tej występuje zmienna o nazwie: pikieta zadeklarowana na wstępie programu jako zmienna globalna, typu MbePoint: Type MbePoint x as double y as double z as double End Type Public pikieta as MbePoint

8 x=pikieta.x y=pikieta.y print #1,Nrpik,format$(x,"0.00"),format$(x,"0.00") Odczytane z rysunku: nr pikiety i jej współrzędne są zapisywane do wskazanego wcześniej pliku tekstowego.

9 Odczytanie z rysunku numeru pikiety i jej współrzędnych umożliwia procedura Wskaz_Punkt o trzech parametrach: Wskaz_Punkt Nrpik, pikieta, "Pikieta" Nrpik – nazwa zmiennej przechowującej numer pikiety Pikieta – nazwa zmiennej typu MbePoint "Pikieta" - napis, który pojawia się w linii komunikatów

10 Po uruchomieniu procedury Wskaż_punkt - w lewym dolnym rogu ekranu wyświetlane są komunikaty: Pikieta>Select element Należy wtedy kliknąć myszą na numer pikiety. Pikieta>Accept/Reject Jeżeli akceptujemy zaznaczoną pikietę należy kliknąć po raz drugi. Jeżeli odrzucamy pikietę klikamy prawym klawiszem myszy.

11 Aby zakończyć program wystarczy kliknąć na element nie będący numerem pikiety – pojawi się wtedy komunikat:

12 Na koniec program wyświetla informację o miejscu zapisania pliku:

13 Fragment pliku tekstowego z zapisanymi danymi odczytanymi z rysunku:


Pobierz ppt "Czytanie numerów puktów i ich współrzędnych z mapy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google