Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała: Aleksandra Śmieciuch

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała: Aleksandra Śmieciuch"— Zapis prezentacji:

1 Wykonała: Aleksandra Śmieciuch
Paradoks partycypacji wyborczej Wykonała: Aleksandra Śmieciuch

2 Plan prezentacji 1. Franklin i trzy zasadnicze teorie wyjaśniające zjawisko absencji wyborczej. 2. Anthony Downs i model racjonalnego podejmowania decyzji wyborczych. 3. Paradoks Partycypacji wyborczej. 4. Próby wytłumaczenia badanego zjawiska: - Decyzja w warunkach ryzyka; - Decyzja w warunkach niepewności; - Teoria gier; - Dodatkowe interpretacje zysków i strat.

3 5. Czynniki kształtujące partycypację wyborczą w Polsce w 2005r.:
- Czynniki indywidualne; - Czynniki instytucjonalne; - Czynniki kontekstowe. 6. Wnioski. 7. Polska na tle innych krajów.

4 Franklin i trzy zasadnicze teorie wyjaśniające zjawisko absencji wyborczej
Teoria oparta na indywidualnych zasobach * czynniki społeczno- demograficzne Teoria mobilizacji politycznej * agitacja organizacji politycznych Teoria motywacji instrumentalnej * teoria racjonalnego wyboru; rachunek zysków i strat

5 Anthony Downs i model racjonalnego podejmowania decyzji wyborczych
Jednostki dążą do maksymalizacji użyteczności z wyłonionej władzy: * B- dyferencjał partyjny *c- koszt wzięcia udziału w głosowaniu *p- prawdopodobieństwo, że oddany głos będzie miał decydujące znaczenie (dąży do 0) B*p – c > 0 Racjonalna decyzja: absencja wyborcza;

6 Paradoks Partycypacji wyborczej
Racjonalnie zachowujące się jednostki, dyskontując maksymalną użyteczność płynącą z sukcesu w wyborach prawdopodobieństwem wygranej oczekiwanej partii bądź możliwością utworzenia korzystnej koalicji, oraz po uwzględnieniu wszelkich kosztów związanych z procedurą oddania głosu, pomimo ujemnego salda, głosują.

7 Próby wytłumaczenia badanego zjawiska
Decyzja w warunkach ryzyka; Decyzja w warunkach niepewności; Teoria gier; Dodatkowe interpretacje zysków i strat;

8 Decyzja w warunkach ryzyka (Downs)
„Rachunek wyborczy”- maksymalizacja oczekiwanej wartości; Użyteczność z Użyteczność z głosowania absencji Brak znaczenia dyferencjału partyjnego; Koszty mniejsze od 0;

9 Decyzja w warunkach niepewności (Aldrich)
Minimax straty Savage’a- minimalizacja poczucia żalu w związku z podjętą decyzją; Decydująca rola dyferencjału partyjnego;

10 Teoria gier (Palfrey i Rosenthal)
Duże znaczenie frekwencji wyborczej oraz stopnia wyrównania politycznego dla konkurujących stronnictw; Przy dużej frekwencji nie opłaca się głosować, ale w przypadku podobnego myślenia pozostałych graczy, nasz głos może być decydujący; Przy odpowiednich założeniach (dyferencjał równy jeden, koszty netto identyczne dla wszystkich graczy zawierające się w przedziale (0,1/2), równoliczne grupy zwolenników obu stronnictw) istnieją dwie równowagi Nasha: niemal stuprocentowa frekwencja albo prawie stuprocentowa absencja;

11 Dodatkowe interpretacje zysków i strat
Wyłoniony rząd jako dobro publiczne (niekonkurencyjność i niewykluczalność), wybory pozwalają utrzymać demokrację, realizacja długofalowych interesów jednostki (Downs); Poczucie obywatelskiego obowiązku (Riker i Ordeshook); Czynniki nieinstytucjonalne- „reguły gry”: ważność wyborów, możliwość „zmarnowania” głosu; Czynniki systemowe;

12 Czynniki kształtujące partycypację wyborczą w Polsce w 2005r.
Czynniki indywidualne; Czynniki instytucjonalne; Czynniki kontekstowe;

13 Czynniki indywidualne
Czynniki społeczno- ekonomiczne (wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan majątkowy, specyfika wykonywanego zawodu, wiek, praktyki religijne, zainteresowanie sprawami politycznymi); Przeszacowanie znaczenia pojedynczego głosu; Alienacja i indyferencja polityczna (dla co 3 respondenta jest obojętny wynik wyborów);

14 Czynniki instytucjonalne
Uregulowania instytucjonalne (głosowanie w miejscu zameldowania, odległość od lokalów wyborczych i inne)

15 Czynniki kontekstowe Nie wynikające z obowiązujących ram instytucjonalnych („zaciętość” rywalizacji politycznej, strata zaufania do polityków i partii politycznych po ostatnim głosowaniu);

16 Wnioski Wiele czynników tłumaczących paradoks partycypacji wyborczej;
Nie czynniki społeczno- ekonomiczne a indyferencjał oraz alienacja polityczna stanowią główny problem absencji wyborczej w Polsce; Absencja wyborcza „zawiniona” „przymusowa” Niska świadomość społeczeństwa => niska aktywizacja

17 Polska na tle innych krajów
Frekwencja wyborcza w krajach postkomunistycznych *Mikołaj Cześnik, Zapis stenograficzny z seminarium „Partycypacja wyborcza Polaków”, Warszawa, 24 czerwiec 2008r.

18 Dziękuję


Pobierz ppt "Wykonała: Aleksandra Śmieciuch"

Podobne prezentacje


Reklamy Google