Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka zapaleń uszkadzających i wytwórczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka zapaleń uszkadzających i wytwórczych"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka zapaleń uszkadzających i wytwórczych
Zapalenia Charakterystyka zapaleń uszkadzających i wytwórczych

2 Zapalenia uszkadzające (inflammatio alterativa- inflammatio parenhymatosa)
Charakteryzują się przewagą zmian wstecznych nad zmianami rozplemowymi i zaburzeniami w krążeniu. Zmiany wsteczne charakterystyczne dla zapaleń uszkadzających: Przyćmienie miąższowe Zwyrodnienie wodniczkowi Zwyrodnienie tłuszczowe Obumieranie tkanek Martwica tkanek( dotyczy pojedynczych komórek lub grup komórek) Zapalenia uszkadzające dotyczą narządów miąższowych : Wątroby Nerek Mięśnia sercowego

3 Zapalenia uszkadzające
Zmiany dotyczą komórek miąższu, rzadziej zrębu ( tkanki łącznej). Wtórne zmiany prowadzą do włóknienia i bliznowacenia ( zapalenie wytwórcze) lub narząd ulega regeneracji (wątroba)

4 Przykłady zapaleń uszkadzających
Wirusowe zapalenia wątroby Choroba Heinego i Medina Wirusowe zapalenie mózgu Błonicze zapalenia mięśnia sercowego ( maczugowce błonnicy)

5 Zapalenia wytwórcze( inflammatio productiva):
Przewaga zmian rozplemowych, pozostałe zmiany słabo zaznaczone Przebieg przewlekły Następstwo ostrych zapaleń wysiękowych i uszkadzających Może być pierwotnym zapaleniem

6 Podział zapaleń wytwórczych
Ostre – rozrost komórek immunologicznych w węzłach i śledzionie, komórek śródbłonka w kłębuszkach, tularemia , bruceloza Przewlekłe- w śródmiąższowej tkance łącznej ( zrębie )> zwłóknienia Zapalenia śródmiąższowe ( inflammatio interstitialis)

7 Podział zapaleń wytwórczych
Zapalenie wytwórcze bez tworzenia ziarnicy Zapalenie wytwórcze ziarninujące

8 Podział zapaleń wytwórczych
Zapalenie nieswoiste – ziarnina nieswoista, nieróżniąca się od ziarniny tworzącej się podczas naprawy tkanek Zapalenia swoiste – na podstawie obrazu makroskopowego ziarniny można rozpoznać chorobę i czynnik etiologiczny Zaliczano do nich gruźlicę, kiłę, promienicę; obecnie zmiany takie jak w gruźlicy widuje się w wielu chorobach ( ziarniaki gruźliczo podobne) Do swoistych należą : choroba reumatyczna , twardziel, trąd

9 Przykłady zapaleń wytwórczych
Marskość wątroby Przewlekłe zaplenienie nerek Pylica krzemowa Gruźlica


Pobierz ppt "Charakterystyka zapaleń uszkadzających i wytwórczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google