Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modularyzacja i struktury danych w C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie.

Коpie: 1
Modularyzacja i struktury danych w C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modularyzacja i struktury danych w C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Modularyzacja i struktury danych w C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/wsb-wdi/ Wprowadzenie do informatyki Wykład 3

2 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Plan wykładu Modularyzacja i funkcje Problem stopu Relacje w języku C Czytanie ciągu o nieznanej długości Liczba cyfr raz jeszcze Dyrektywa #include Testowanie Tablice w C

3 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Koncepcja modularyzacji System wahadłowca Rakieta ET Discovery Monitor

4 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Koncepcja modularyzacji tg(x) sin(x) cos(x) tg(x) = sin(x) / cos(x)

5 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje cos ( /2 ) = 0 Argument (parametr aktualny) Nazwa funkcji Wynik

6 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje nast ( 3 ) = 4 void main() { int X, Y; scanf("%d", &X); Y= X + 1; printf("%d \n", Y); return; } void main() { int X, Y; scanf("%d", X); Y= nast(X); printf("%d \n", Y); return; } int nast(int n) { return n+1; } Napisać program wyświetlający liczbę o 1 większą od podanej. 3 4

7 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje void main() { int X, Y; scanf("%d", X); Y= nast(X) ; printf("%d \n", Y); return; } int nast(int n) { return n+1; }

8 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje void main() { int X, Y; scanf("%d", X); Y= nast( X ); printf("%d \n", Y); return; } int nast( int n ) { return n +1; }

9 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje void main() { int X, Y; scanf("%d", X); Y= nast (X); printf("%d \n", Y); return; } int nast(int n) { return n+1 ; }

10 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje void main() { int X, Y; scanf("%d", X); Y= nast (X); printf("%d \n", Y); return; } int nast(int n) { return n+1 ; }

11 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje void main() { int X, Y ; scanf("%d", X); Y = nast(X); printf("%d \n", Y); return; } int nast(int n) { return n+1; }

12 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje TypWyniku NazwaFun ( Param ){ Deklaracje Instrukcje Instrukcje return Wynik ; } int nast( int n ){ return n+1 ; }

13 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje void main() { printf("Fly by Lot\n"); return; } Żaden Brak parametrów Brak wyniku Program = zbiór funkcji Wykonanie zaczyna się od funkcji main

14 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Plan wykładu Modularyzacja i funkcje Problem stopu Relacje w języku C Czytanie ciągu o nieznanej długości Liczba cyfr raz jeszcze Dyrektywa #include Testowanie Tablice w C

15 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Problem stopu Dany jest podprogram X. Czy ten podprogram skończy obliczenia w skończonym czasie?

16 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Problem stopu ZatrzymaSie(F) – funkcja wyrocznia. X – funkcja nieprzewidywalna.

17 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Problem stopuZatrzymaSie(X) funkcja X koniec X Tak Nie Wniosek: Problem stopu jest nierozstrzygalny

18 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Plan wykładu Modularyzacja i funkcje Problem stopu Relacje w języku C Czytanie ciągu o nieznanej długości Liczba cyfr raz jeszcze Dyrektywa #include Testowanie Tablice w C

19 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Relacje w języku C void main() { int a, b; scanf("%d %d", &a, &b); if (a < b) {printf("%d mniejsze niz %d\n", a, b);} if (a <= b) {printf("%d mniejsze lub rowne %d\n",a, b);} if (a == b) {printf("%d rowne %d\n", a, b);} if (a != b) {printf("%d rozne od %d\n", a, b);} if (a >= b) {printf("%d wieksze lub rowne %d\n", a, b);} if (a > b) {printf("%d wieksze niz %d\n", a, b);} return; } 1 5 1 mniejsze niz 5 1 mniejsze lub rowne 5 1 rozne od 5

20 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Plan wykładu Modularyzacja i funkcje Problem stopu Relacje w języku C Czytanie ciągu o nieznanej długości Liczba cyfr raz jeszcze Dyrektywa #include Testowanie Tablice w C

21 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Wynik funkcji scanf scanf(.. ) >= 0 oznacza OK. (liczba przecz. elementów) scanf(.. ) = -1 oznacza błąd (niezgodność z formatem)

22 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Suma liczb 3 1212 6 123123 20 1 2 3 4 10

23 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Suma liczb void main() {... suma= 0; jest_jeszcze_jedna_liczba while (jest_jeszcze_jedna_liczba) { suma= suma + a; } printf("Suma= %d\n", suma); return; }

24 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Suma liczb void main() { int a, suma; suma= 0; while (scanf("%d", &a) > 0) { suma= suma + a; } printf("Suma= %d\n", suma); return; } 1 2 3 4 10 Suma= 20 Suma += a;

25 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Plan wykładu Modularyzacja i funkcje Problem stopu Relacje w języku C Czytanie ciągu o nieznanej długości Liczba cyfr raz jeszcze Dyrektywa #include Testowanie Tablice w C

26 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Funkcje nast ( 3 ) = 4 void main() { int X, Y; scanf("%d", &X); Y= X + 1; printf("%d \n", Y); return; } void main() { int X, Y; scanf("%d", &X); Y= nast(X); printf("%d \n", Y); return; } int nast(int n) { return n+1; } Napisać program wyświetlający liczbę o 1 większą od podanej. 3 4

27 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Ile cyfr ma podana liczba X? void main() { int X, C, G; scanf("%d", &X); C= 1; G= 10; while (X >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; } void main() { int X, C; scanf("%d", &X); C= LiczbaCyfr(X); printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; } int LiczbaCyfr(int n) { int C, G; C= 1; G= 10; while (n >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } return C; }

28 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Wszystkie funkcje w jednym pliku int LiczbaCyfr(int n) { int C, G;... return C; } void main() { int X, C; scanf("%d", &X); C= LiczbaCyfr(X); printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; }

29 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Dyrektywa #include #include " nazwa_pliku

30 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Jeden program w dwóch plikach int LiczbaCyfr(int n) { int C, G;... return C; } void main() { int X, C; scanf("%d", &X); C= LiczbaCyfr(X); printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; } #include "liczbacy.c" void main() { int X, C; scanf("%d", &X); C= LiczbaCyfr(X); printf("%d ma cyfr: %d \n", X, C); return; } int LiczbaCyfr(int n) { int C, G; C= 1; G= 10; while (n >= G) { C= C + 1; G= G * 10; } return C; } liczbacy.c

31 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Najmniejsza wspólna wielokrotność #include "nwd.c" void main() { int X, Y, wyn; scanf("%d %d", &X, &Y); wyn= nwd(X, Y); printf("nwd(%d, %d)= %d \n", X, Y, wyn); return; } int nwd(int a, int b) { while (a != b) { if (a > b){ a-= b; }else{ b-= a; } return a; } #include "nwd.c" void main() { int X, Y, nww; scanf("%d %d", &X, &Y); nww= X*Y / nwd(X,Y); printf("NWW= %d \n", nww); return; } nww.c nwd-tst.c nwd.c

32 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C #include "nwd.c" void main() { int X, Y, nww; scanf("%d %d", &X, &Y); nww= X*Y / nwd(X,Y); printf("NWW= %d \n", nww); return; } Najmniejsza wspólna wiel. – testy automatyczne #include "nwd.c" void main() { int A, B, wyn,ocz; A=3; B=3; ocz=1; wyn= nwd(A, B); if (wyn != ocz){ printf("nwd(%d, %d)=%d \n", A, B, wyn); } return; } int nwd(int a, int b) { while (a != b) { if (a > b){ a-= b; }else{ b-= a; } return a; } nwd.c nww.c nwd-tst.c

33 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Plan wykładu Modularyzacja i funkcje Problem stopu Relacje w języku C Czytanie ciągu o nieznanej długości Liczba cyfr raz jeszcze Dyrektywa #include Testowanie Tablice w C

34 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Odwracanie ciągu liczb 123123 321321

35 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Odwracanie ciągu liczb void main() { #define n 3 int i, a[n]; i= 0; while (i < n){ scanf("%d", &a[i]); i= i + 1; } i= 0; while (i < n){ printf("%d\n", a[n-1-i]); i= i + 1; } return; }

36 J.Nawrocki, Modularyzacja i struktury danych w C Podsumowanie Funkcje w języku C Problem stopu Czytanie ciągu o nieznanej długości Testowanie funkcji (ręczne i automatyczne) Tablice w języku C Wreszcie!


Pobierz ppt "Modularyzacja i struktury danych w C Copyright, 2005 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google