Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych"— Zapis prezentacji:

1 Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych

2 Zapamiętaj !!! Suma jest to wynik dodawania. 34 + 29 = 63
= składnik składnik suma Różnica jest to wynik odejmowania. = odjemna odjemnik różnica

3 Pisemne dodawanie liczb naturalnych zaczynamy od ich właściwego zapisania
Pamiętamy, aby podpisując składniki, czyli liczby dodawane, należy umieścić ich cyfry w odpowiednich rzędach tzn. jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami itd. Wygodnie jest również zapisać liczbę o większej ilości cyfr jako pierwszą. Przykładowe dodawanie liczb zapiszemy: Pamiętamy o dopisaniu symbolu działania jakie będziemy wykonywać i podkreśleniu dodawanych liczb kreską.

4 Dodawanie zaczynamy od jedności (od prawej strony) 8 + 1 = 9 czyli
w rzędzie jedności piszemy 9 Dalej dodajemy dziesiątki zatem = 6 i na koniec dodajemy setki 

5 Oblicz sumę liczb 6257 i 3764 Najpierw musimy poprawnie zapisać działanie cyfry w odpowiednich rzędach znak wykonywanego działania kreska oddzielająca składniki od sum Dodajemy jedności 7 + 4 = 11, czyli mamy z sumy 1 dziesiątkę (10 jedności) i pozostaje 1 jedność. W rzędzie jedności wpisujemy 1 a jedną dziesiątkę przenosimy do rzędu wyższego. Teraz dodajemy dziesiątki = 12, czyli w rzędzie dziesiątek zapiszemy cyfrę 2, a powstałą z dziesięciu dziesiątek 1 setkę wpiszemy do rzędu wyższego. Następnie dodajemy setki = 10,otrzymaliśmy dziesięć setek, czyli 1tysiąc zatem w rzędzie setek wpisujemy 0, a 1 dopiszemy do wyższego rzędu jedności tysięcy. Jako ostatnie dodajemy jedności tysięcy = 10, zatem w rzędzie jedności tysięcy wpisujemy 0, a do rzędu dziesiątek tysięcy wpisujemy 1.

6 Pisemne odejmowanie liczb naturalnych
Zaczynamy od właściwego zapisania działania tzn. cyfrę jedności zapisujemy pod cyfrą jedności cyfrę dziesiątek zapisujemy pod cyfrą dziesiątek itd.  Pamiętamy również o zapisaniu znaku wykonywanego działania oraz o kresce oddzielającej odjemną i odjemnik od różnicy. Odejmowanie zaczynamy oczywiście od strony prawej czyli od jedności i przechodzimy do rzędów wyższych tak jak w dodawaniu.

7 Oblicz różnicę liczb 964 i 321 sposobem pisemnym
 Zaczynamy od właściwego zapisu Odejmowanie rozpoczniemy od jedności  4 – 1 = 3, czyli w rzędzie jedności wpisujemy cyfrę 3, następnie odejmujemy dziesiątki 6 – 2 = 4 zatem do rzędu dziesiątek wpiszemy cyfrę 4. Na koniec odejmiemy setki 9 – 3 = 6 zatem do rzędu setek wpiszemy cyfrę 6.

8 Oblicz różnicę liczb 1284 i 671 sposobem pisemnym
Zaczynamy od prawidłowego zapisu działania. Odejmowanie zaczynamy od jedności 4 -1 = 3, więc w jednościach wpisujemy 3 Liczymy teraz rząd dziesiątek 8 – 7 = 1 w rzędzie dziesiątek wpisujemy cyfrę 1. Teraz odejmiemy setki, ale 2 jest mniejsze niż 6, zatem z rzędu jedności tysięcy weźmiemy 1 (wtedy tam zostanie 0) i zapiszemy ją w rzędzie setek jako 10 setek więc 6 setek odejmujemy od 10 setek i 2 setek czyli razem od 12 setek. Teraz odejmujemy 12 – 6 = 6 i w rzędzie setek wpisujemy cyfrę 6

9 Opracowała: Justyna Dziekanowska


Pobierz ppt "Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google