Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPUTERA BIAŁKA PROSTO Z...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPUTERA BIAŁKA PROSTO Z..."— Zapis prezentacji:

1 KOMPUTERA BIAŁKA PROSTO Z...
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

2 Co to są białka i jaka jest ich funkcja?
Białko – polimer zbudowany z łańcuchów aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniem chemicznym (wiązanie peptydowe) Główne funkcje białek w organizmie: Enzymy ( katalizatory biologiczne) Przeciwciała systemu immunologicznego (immunoglobuliny) Czynniki transportujące (np. transport O2 przez hemoglobinę) Czynniki regulatorowe (hormony) Materiał budulcowy (skóra, włosy, itd.) i zapasowy Elementy ruchu (białka kurczliwe) (mięśnie, wici, rzęski) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

3 Białka są to długie polimery aminokwasów.
Składają się z jednego lub więcej takich łańcuchów. Niektóre białka zawierają inne, dodatkowe komponenty (cukry, tłuszcze, nukleotydy, atomy metali, inne związki organiczne...) – są to tzw. białka złożone. Podstawową jednostką budulcową białek jest rodzajów aminokwasów (kodowanych genetycznie). Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

4 Aminokwasy Aminokwas – związek organiczny zawierający grupę aminową
i kwasową (zazwyczaj karboksylową) Wzór ogólny Alanina Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

5 Aminokwas – polipeptyd – białko
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

6 Analiza porównawcza sekwencji białkowych
HEXOKINASE_I (2 domains) HEXOKINASE_II (2 domains) HEXOKINASE_III (2 domains) HEXOKINASE_IV (1 domain) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

7 Analiza porównawcza sekwencji białkowych
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

8 Jacek Leluk

9 Zwijanie się łańcucha białkowego
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

10 Wizualizacja struktury białka
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

11 Wizualizacja struktury białka – c.d.
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

12 Regularne typy struktur w białku
Helisa (-helisa) helix Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

13 Regularne typy struktur w białku
Łańcuch  (-kartka) sheet Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

14 APAMINA - PEPTYD Z JADU SKORPIONA VSCEDCPEHCSTQKAQAKCDNDKCVCEPI
TOKSYNA FS2 Z JADU MAMBY RICYSHKASLPRATKTCVENTCYKMFIRTHREYISERGCGCPTAMWPYQTECCKGDRCNK APAMINA - PEPTYD Z JADU SKORPIONA VSCEDCPEHCSTQKAQAKCDNDKCVCEPI 1CTI - INHIBITOR TRYPSYNY RVCPRILMECKKDSDCLAECVCLEHGYCG INSULINA – ŁAŃCUCH A i B GIVEQCCTSICSLYQLENYCN FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKA ROP: REPRESOR PRIMERA – REGULATOR TRANSKRYPCJI MTKQEKTALNMARFIRSQTLTLLEKLNELDADEQADICESLHDHADELYRSCLARFGDDGENL Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

15 APAMINA Z JADU SKORPIONA
TOKSYNA JADU MAMBY INHIBITOR TRYPSYNY BIAŁKO ROP INSULINA Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

16 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Glukagon Insulina Białko ROP Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

17 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Cytochrom c Mioglobina Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

18 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Dehydrogenaza mleczanowa Lizozym Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

19 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Białka transmembranowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

20 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Delta –krystalina (soczewka oka) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

21 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Ukwiał - toksyna Wąż - toksyna Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

22 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją RNaza bakteryjna RNaza ssaków Inhibitor Rnazy (hamuje aktywność obu Rnaz) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

23 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Białka rozpoznające fragmenty DNA Białko wirusa Białko TATA Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

24 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Układy łańcuchów  Beta sandwich (kanapka) Beta barrel (baryłka) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

25 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Przeciwciała Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

26 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Konkanawalina A Poryna Lizaza pektynianowa Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

27 Struktury przestrzenne białek
Związek między strukturą i funkcją Białkowe „śmigło” Oksydaza galaktozy Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

28 Złożoność strukturalna białek
Struktura czwartorzędowa Heksamer insuliny Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

29 Złożoność strukturalna białek
Struktura czwartorzędowa Mikrotubule i białka kurczliwe Miozyna Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

30 Złożoność strukturalna białek
Przykłady innych struktur czwartorzędowych Dodekamer syntetazy glutaminianowej Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

31 Złożoność strukturalna białek
Przykłady innych struktur czwartorzędowych Białko „asymilujące” światło u bakterii purpurowych Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

32 Złożoność strukturalna białek
Białka wirusowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

33 Złożoność strukturalna białek
Białka wirusowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

34 Złożoność strukturalna białek
Białka wirusowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

35 Złożoność strukturalna białek
Białka wirusowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

36 Złożoność strukturalna białek
Białka wirusowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

37 Złożoność strukturalna białek
Białka wirusowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

38 Złożoność strukturalna białek
Białka wirusowe Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

39 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata
Anemia sierpowata – choroba dziedziczna wywołana zamianą jednego aminokwasu w łańcuchu  hemoglobiny (jednego spośród 146). Hemoglobina typu S w łańcuchu  zamiast kwasu glutaminowego zawiera walinę.Cecha letalna dla homozygot (HbSS),heterozygoty (Hb AS) z objawami anemii,lecz odporne na malarię. Hemoglobina – łańcuch  VHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH >Hemoglobina S VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

40 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata
Hemoglobina Normalna Zmutowana Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

41 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

42 Mutacje i ich konsekwencje Anemia sierpowata
Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

43 Struktury białkowe nie są sztywne!
Białka chaperonowe (chaperones) Białko chaperonowe (ang. chaperone, chaperonin) - Białko uczestniczące w procesie prawidłowego zwijania innych białek oraz współoddziaływania struktur złożonych z wielu podjednostek białkowych. Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

44 Białka chaperonowe (chaperones)
Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

45 Struktury białkowe nie są sztywne!
Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

46 Białka chaperonowe (chaperones)
Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

47 Struktury białkowe nie są sztywne!
Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

48 Struktury białkowe nie są sztywne!
Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

49 Białka chaperonowe (chaperones)
Struktury białkowe nie są sztywne! Białka chaperonowe (chaperones) Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

50 Czy potrafimy „poprawiać” naturę na poziomie biomolekularnym?
A do czego nam to jest potrzebne? Celem jest poznanie naturalnych mechanizmów i wykorzystanie tej wiedzy oraz poznanych procesów, a nie ingerencja w istniejący porządek Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

51 Znaczenie i sens teoretycznych symulacji i modelowania molekularnego
Oszczędność czasu Oszczędność pieniędzy Oszczędność wysiłku i materiału Ogromne znaczenie poznawcze Wspomaganie badań eksperymentalnych Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

52 Wartość pracy jednego „twórcy” wirtualnych białek
= Jacek Leluk , Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KOMPUTERA BIAŁKA PROSTO Z..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google