Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonali: Michał Głuszczak Grzegorz Knysz Jakub Górka Radosław Srębacz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonali: Michał Głuszczak Grzegorz Knysz Jakub Górka Radosław Srębacz"— Zapis prezentacji:

1 Wykonali: Michał Głuszczak Grzegorz Knysz Jakub Górka Radosław Srębacz
Skażenie promieniotwórcze środowiska i Katastrofa w Czarnobylu Wykonali: Michał Głuszczak Grzegorz Knysz Jakub Górka Radosław Srębacz

2 MENU Katastrofa w Czarnobylu Opinia eksperta Odpady promieniotwórcze
Biologiczne skutki promieniowania Ochrona przed promieniowaniem Skażenie promieniotwórcze środowiska

3 Katastrofa elektrowni w Czarnobylu
DALEJ

4 26 kwietnia 1986 r., w czwartym reaktorze Czarnobylskiej elektrowni atomowej nastąpił wybuch. Doszło do niego po niebezpiecznym teście, który wymagał symulowania sytuacji awaryjnej. DALEJ

5 Po wybuchu reaktora do atmosfery przedostały się wielkie ilości radioaktywnych substancji. Doszło do skażenia około 100 tys. km kw. powierzchni, z czego 70 proc. – na Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły nad Skandynawię, Europę Środkową - m.in. nad Polskę, a także na południe Europy - do Grecji i Włoch. Z okolicy awarii ewakuowano 130 tysięcy osób, tworząc wokół zamkniętą strefę ochronną. DALEJ

6 w tarczycy radioaktywnego izotopu jodu.
Sowieckie władze zablokowały informację o awarii. Polacy dowiedzieli się o niej dopiero dwa dni później. Po północy 29 kwietnia w Komitecie Centralnym PZPR zdecydowano, aby podawać Polakom płyn Lugola. Miało to zapobiegać kumulowaniu się w tarczycy radioaktywnego izotopu jodu. DALEJ

7 Liczba ofiar (szacunkowo): 600 pilotów śmigłowców (gaszących pożar)
Co 4 z górników zmarł przed 40 rokiem życia; ok. 2,5tys Ok. 20 tys. likwidatorów zmarło do 2005 roku; ok 200tys jest inwalidami Łączna liczba ofiar wg. różnych źródeł jest szacowana od 30 osób nawet do kilkunastu tysięcy, zarówno z dnia katastrofy, jak i tych którzy umarli z powodu chorób popromiennych jeszcze wiele lat po wybuchu. DALEJ

8 DALEJ 237 osób zatrudnionych w elektrowni
i przybyłych na miejsce ratowników zostało poddanych ogromnym dawkom promieniowania ( mSv). Dawki takie spowodowały, że zapadli oni na ostrą chorobę popromienną. W najbliższych tygodniach zmarło 28 spośród nich. Trzy osoby zmarły w wyniku odniesionych ran mechanicznych w czasie katastrofy. Nieco później z grupy tej zmarło jeszcze 7 osób. Troje dzieci umarło z powodu raka tarczycy wywołanego najprawdopodobniej radiojodem pochodzącym z radioaktywnej chmury. W sumie zgonów spowodowanych na pewno katastrofą w Czarnobylu było 41. Co do tego większość źródeł jest zgodnych.     Najgroźniejszymi substancjami wyemitowanymi do atmosfery w czasie awarii były: jod-131 i cez-137. Powstały rozległe radioaktywne chmury, które znad Ukrainy i Białorusi (elektrownia w Czarnobylu znajduje się na terenie Ukrainy, bardzo blisko granicy z Białorusią) przemieszczały się w ciągu następnych kilku dni nad Rosję, Gruzję, Polskę, Szwecję, Niemcy, Bułgarię i inne kraje Europy. Zwiększone promieniowanie wykryto nawet w USA i Japonii. W wielu krajach Europy trzeba było zniszczyć mleko i płody rolne napromieniowane w okresie katastrofy. DALEJ

9 Ostatni działający blok elektrowni
w Czarnobylu został zamknięty 15 grudnia 2000r. Cały świat odetchnął z ulgą. Miejmy nadzieję, że została na zawsze zamknięta ta niechlubna karta historii świata. Menu

10 Opinia eksperta W czasie realizacji projektu nawiązaliśmy kontakt z Instytutem Energii Atomowej, który mieści się w Ośrodku Badawczym Świerk w powiecie Otwock. Rzecznik ds. Energetyki Jądrowej dr inż. Andrzejem Strupczewski, odpowiedział na nasze pytania. W ten sposób rozwiał nasze wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa elektrowni jądrowej, oraz składowania paliwa wykorzystywanego w reaktorach jądrowych. Produkcja energii jądrowej jest bezpieczniejsza dla ludzi i środowiska niż uzyskiwanie energii z węgla, ropy czy gazu. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego z Instytutu Energii Atomowej w Świerku, przypomniał, że największe obawy związane z elektrowniami jądrowym wywołuje awaria w Czarnobylu. "Nie mogłaby się ona zdarzyć w żadnej elektrowni poza byłym ZSRR" - zapewniał. Według niego, wypadek spowodowało kilka czynników, które nie występują w elektrowniach typu PWR (Pressured Water Reactor) - budowanych na zachodzie Europy lub w USA. Każda elektrownia jądrowa PWR - jak mówił Andrzej Strupczewski ma poczwórną barierę zabezpieczeń. W dwóch elementach systemu bezpieczeństwa wykorzystuje się wodę, która rozprasza energię neutronów wydostających się z rdzenia. Konstrukcja betonowo- stalowej osłony gwarantuje, że w razie awarii na zewnątrz nie powinno wydostać się nic szkodliwego. Zagrożenie po awarii objęło dużą część Ukrainy i Białorusi. W wypadku ewentualnej awarii reaktora typu PWR, ograniczyłoby się ono dziś do kilku kilometrów - twierdzi fizyk DALEJ

11 http://fizyka.servis.pl Menu
Podczas awarii elektrowni atomowej TMI w USA bezpośrednio nie zginął nikt, później zmarły 2 osoby. W efekcie awarii czarnobylskiej zgonów natychmiastowych było mniej niż 40, a opóźnionych (wskutek chorób, np. nowotworu tarczycy u dzieci) uczeni spodziewają się około tysiąca. Mimo to elektrownie atomowe wydają się najbezpieczniejszym źródłem energii - mówił Strupczyński, porównując liczbę przypadków śmierci i zachorowań wśród osób pracujących przy produkcji energii atomowej oraz produkcji energii z innych źródeł. Strupczyńs ki powiedział, że w górnictwie węglowym w 136 poważnych awariach (w latach ) zginęło 6,5 tys. osób. Według niego, ze statystyk wynika, że na wyprodukowanie 1 gigawata energii w Europie przypada 1,1 zgonu. Jak mówił, jeszcze bardziej niepokojące są dane związane z produkcją energii z ropy naftowej. W 300 najpoważniejszych awariach zginęło 10 tys. osób. Do tego należy doliczyć skutki zanieczyszczenia po wyciekach ropy podczas morskich katastrof. Menu

12 Odpady promieniotwórcze
DALEJ

13 Co to są odpady promieniotwórcze??
Odpady promieniotwórcze są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia, nie nadające się do dalszego wykorzystania, a zanieczyszczone objętościowo lub powierzchniowo substancjami promieniotwórczymi w stopniu przekraczającym dopuszczalne ilości. Koncentracja substancji radioaktywnych w odpadach promieniotwórczych jest zwykle wyższa niż koncentracja tych substancji w zwykłych odpadach. DALEJ

14 kopalnie rud uranu oraz zakłady przerobu tych rud,
Można wyróżnić pięć głównych źródeł pochodzenia odpadów promieniotwórczych: kopalnie rud uranu oraz zakłady przerobu tych rud, produkcja paliwa reaktorowego oraz przerób paliwa wypalonego, eksploatacja reaktorów energetycznych i badawczych, likwidacja reaktorów jądrowych, stosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych. DALEJ

15 Podstawą klasyfikacji odpadów promieniotwórczych jest ich aktywność i czas promieniotwórczego rozpadu. W Polsce wyróżniamy kategorie odpadów: odpady niskoaktywne odpady średnioaktywne odpady wysokoaktywne krótkożyciowe długożyciowe Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze Krótkożyciowe długożyciowe niskoaktywne średnioaktywne wysokoaktywne DALEJ

16 DALEJ Pojemnik do transportu substancji promieniotwórczych

17 Menu

18 Biologiczne skutki promieniowania
DALEJ

19 DALEJ

20 SKUTKI BIOLOGICZNE ZALEŻĄ OD:
1. Wielkości dawki (na przykład jednorazowa dawka większa od 0,75 Sv powoduje objawy choroby popromiennej) 2. Rodzaju promieniowania 3. Czasu biologicznego połowicznego zaniku radioizotopu (przykładowo dla 137Cs fizyczny czas połowicznego zaniku wynosi 30 lat, natomiast biologiczny tylko około 2 lat), 4. Mocy dawki 5. Rodzaju napromieniowanej tkanki (różne narządy i tkanki wykazują rozmaitą wrażliwość na działanie promieniowania) 6. Sposobu ekspozycji (zewnętrznej lub wewnętrznej) - skażenie wewnętrzne powoduje zdecydowanie większe szkody w organizmie 7. Ogólnego stanu organizmu 8. Czasu pochłaniania (dawka jednorazowa czy też kilka mniejszych) 9. Skutki promieniowania nie ujawniają się poniżej pewnej wielkości dawki - zwanej dawką progową, a międzynarodowe normy podają dopuszczalne graniczne wielkości dawek, znacznie mniejsze od progowych. DALEJ

21 i zwierząt, który nas otacza.
Promieniowanie jest więc bardzo negatywnym czynnikiem, ponieważ prawie każda jego dawka wywołuje jakieś efekty. To właśnie te dawki są generowane po wybuchu bomby atomowej, lub elektrowni jądrowej, takiej jak w Czarnobylu. Dlatego też nie powinniśmy lekceważyć ryzyka związanego z promieniowaniem jonizującym, ponieważ każda katastrofa, czy to będzie wybuch bomby atomowej, czy elektrowni, wiąże się ze śmiercią tysięcy, a nawet milionów ludzi, oraz przynosi ogromne straty dla świata roślin i zwierząt, który nas otacza. Menu

22 Ochrona przed promieniowaniem
Promieniowanie jonizujące stanowi element naturalnego środowiska człowieka, dlatego jesteśmy nieustannie poddawani jego oddziaływaniu. W naszym organizmie w wyniku spożywania różnych pokarmów również znajdują się różne pierwiastki promieniotwórcze np. węgiel oraz potas, które wchodzą w skład naszych tkanek. Nie są one jednak niebezpieczne dla nas. Źródło zagrożenia mogą stanowić też sztuczne źródła promieniowania. Ich produkcja, niewłaściwe użytkowanie i składowanie może prowadzić do skażenia środowiska. Osoby pracujące z substancjami promieniotwórczymi stosują środki ochronne: odpowiednie ubrania (fartuchy zawierające związki ołowiu, okulary i rękawice ochronne, ekrany). W pracowniach izotopowych stosuje się osłony z ołowiu. Na wszystkich pomieszczeniach zawierających źródło promieniowania umieszcza się specjalne oznakowania. Najważniejsze zasady w ochronie radiologicznej to: -im dalej źródła promieniowania, tym bezpieczniej -im krótszy czas narażenia, tym mniejsza dawka promieniowania -im więcej osłon, które pochłaniają promieniowanie tym bezpieczniej Menu

23 Skażenie promieniotwórcze środowiska
Skażenie promieniotwórcze to skażenie przedmiotów, pomieszczeń, środowiska lub osób przez niepożądaną obecność substancji promieniotwórczych. Konieczność kontroli stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynika nie tylko z obecności energetycznych reaktorów jądrowych w pobliżu granic Polski, posiadania dwóch reaktorów badawczych (w tym jeden wyłączony z eksploatacji) z pewną ilością odpadów (wypalonego paliwa), obecnością jednego powierzchniowego magazynu odpadów i około 2500 zakładów stosujących źródła promieniowania jonizującego (przeważnie medycznych), ale i obecnością skażeń pochodzących z prób atomowych oraz awarii w Czarnobylu. DALEJ

24 Głównymi źródłami skażenia promieniotwórczego środowiska są: opad promieniotwórczy globalny, powstały w wyniku testów z bronią jądrową (głównie w latach ), katastrofy jądrowe (Czarnobyl, katastrofy w rejonie Czelabińska na Uralu w 1957 i 1967), przeróbka paliwa jądrowego (w tym radziecki program produkcji broni jądrowej uchodzący obecnie za największą katastrofę jądrową w dziejach), rutynowe i awaryjne wycieki radioaktywne w trakcie eksploatacji urządzeń jądrowych, wycieki ze składowisk odpadów promieniotwórczych, wypadki rozszczelnień źródeł promieniotwórczych wykorzystywanych w geologii, medycynie, przemyśle, itp. Głównymi sztucznymi długożyciowymi izotopami promieniotwórczymi, znajdującymi się obecnie w środowisku naturalnym na całej kuli ziemskiej, są m.in. (w nawiasach rodzaje emitowanego promieniowania i orientacyjny czas połowicznego zaniku): 137Cs (gamma, beta 30 lat), 90Sr (beta, 28 lat), 239Pu (alfa, 24 tys. lat), 240Pu (alfa, 8 tys. lat). Wzrost koncentracji naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w środowisku, wywołany jest działalnością człowieka. Ten rodzaj skażeń związany jest głównie z eksploatacją kopalin i to nie tylko uranu - również kopalnictwo węgla prowadzi do lokalnych, niekiedy znacznych skażeń radioaktywnych związanych z gromadzeniem się radu w osadach z wód kopalnianych. Do tej klasy zaliczyć należy ok. trzykrotny wzrost stężenia izotopu węgla 14C w całej biosferze, będący wynikiem Menu

25 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji
Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji. Mamy nadzieję, że dostarczyła Wam wiele wrażeń. Menu


Pobierz ppt "Wykonali: Michał Głuszczak Grzegorz Knysz Jakub Górka Radosław Srębacz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google