Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

27/09/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Procedury i funkcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "27/09/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Procedury i funkcje."— Zapis prezentacji:

1 27/09/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Procedury i funkcje

2 27/09/2002 2 Procedury i funkcje Procedurą/funkcją nazywamy zestaw instrukcji, który zostaje wykonany po uruchomieniu procedury/funkcji. Procedury/funkcje mogą być wielokrotnie wykonywane. Procedury/funkcje pozwalają dzielić program na elementarne procesy, dzięki czemu zwiększa się odporność na błędy, czytelność oraz łatwiej zarządzać programem. Po wykonaniu procedura/funkcja zwraca sterowanie w miejscu, z którego została wywołana.

3 27/09/2002 3 Wykonywanie procedury/funkcji Kod programu Sub ProceduraA Linia1 Linia2 Call ProceduraB Linia3 Call ProceduraB End Sub Sub ProceduraB Linia4 Linia5 End Sub Wykonanie programu – wywołano procedurę A Linia1 Linia2 Linia4 Linia5 Linia3 Linia4 Linia5

4 27/09/2002 4 Różnica między procedurą a funkcją Funkcje po uruchomieniu zwracają wartość. Funkcji można używać w wyrażeniach. Procedury nie zwracają wartości. Procedura Beep służy do wydawania z komputera dźwięku dzwonka. Można napisać w programie: Beep Ale nie można napisać: bipZmienna=Beep Funkcja Now zwraca bieżącą datę i czas. Można napisać w programie: Label1.Caption=Now

5 27/09/2002 5 Deklaracja procedur Składnia deklaracji: [Private|Public|Friend][Static] Sub NazwaProc [(ListaArg)] [rozkazy] [Exit Sub] [rozkazy] End Sub Przykład: Sub MojKomunikat(strMojTekst As String) MsgBox strMojTekst, vbOKOnly, "Informacja End Sub

6 27/09/2002 6 Procedury obsługujące zdarzenia Przez obsługę danego zdarzenia dla danego obiektu rozumiemy stworzenie procedury reagującej na to zdarzenie. Jeżeli chcemy aby komputer wykonywał jakąś czynność w momencie kliknięcia przycisku Command1, to musimy stworzyć procedurę Command1_Click(). Zdarzeniem jest tutaj kliknięcie (Click), a obiektem przycisk (Command1). Komputer w momencie kliknięcia przycisku uruchomi procedurę Command1_Click().

7 27/09/2002 7 Tworzenie procedur obsługujących zdarzenie Przez kliknięcie na obiekt Przez wskazanie w okienku kodu obiektu oraz zdarzenia Dla przycisku Command5 zostanie stworzona procedura obsługująca zdarzenie najechania na niego myszą MouseMove.

8 27/09/2002 8 Deklaracje funkcji Składnia deklaracji: [Private|Public|Friend][Static] Function NazwaFun [(ListaArg)] [As typ] [rozkazy] [NazwaFun=Wartość] [Exit Function] [rozkazy] [NazwaFun=Wartość] End Function Function Dod5(intArg As Integer) As Integer Dod5 = intArg + 5 End Function

9 27/09/2002 9 Uruchamianie procedur/funkcji Składnia uruchamiania procedur/funkcji: Call NazwaProc([ListaArg]) lub NazwaProc [ListaArg] Przykład uruchamiania procedury: Call MojKomunikat("Hej") MojKomunikat "Hej" Przykład uruchamiania funkcji: Label4.Caption = Dod5(Label4.Caption) Można też napisać: Dod5 Label4.Caption ale nie ma to w przypadku tej funkcji sensu...

10 27/09/2002 10 Procedury i funkcje - przykłady Visual Basic (Języki programowania) Download/JP1/Procedury i funkcje VBA (Arkusze kalkulacyjne 2) Download/AK2/Procedury i funkcje

11 27/09/2002 11 Literatura www.vba.matrix.pl vb4all.canpol.pl


Pobierz ppt "27/09/2002 1 Języki programowania 1 Piotr Górczyński Procedury i funkcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google