Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opracowała: mgr Joanna Regulska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opracowała: mgr Joanna Regulska"— Zapis prezentacji:

1 opracowała: mgr Joanna Regulska
Cele zawodowe opracowała: mgr Joanna Regulska A ktywność się opłaca Projekt: „Aktywność się opłaca” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Osobiste wyznaczenie celu – planowanie swojego życia
Wyznaczanie celów jest częścią osobistego planowania. Poprzez wyznaczenie celów decydujesz co chcesz osiągnąć i krok po kroku posuwasz się w kierunku tych celów. Proces wyznaczenia celów pozwala Ci wybrać gdzie chcesz zajść w swoim życiu. Jeśli precyzyjnie wiesz co chcesz osiągnąć, wiesz na czym się koncentrować aby to zrobić. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Przez wybranie jasno zdefiniowanych celów, możesz mierzyć ich osiąganie. Możesz patrzeć na postępy w tym co mogło się przedtem wydawać odległe i bezcelowe. Przez wyznaczenie celów podwyższysz również wiarę w siebie: udowodnisz swoje zdolności i kompetencje widząc osiągnięte cele, które sobie uprzednio wyznaczyłeś. Proces osiągania celów dodaje Ci pewności, iż będziesz w stanie osiągnąć wyższe i trudniejsze cele. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele zawodowe mają duże znaczenie w sytuacji kryzysu, jakim jest m. in
Cele zawodowe mają duże znaczenie w sytuacji kryzysu, jakim jest m.in. zwolnienie z pracy i szukanie nowego zatrudnienia. Dzięki posiadanym celom podejmowane przez człowieka działania są spójne i zmierzają do określonego kierunku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Do celów jakie człowiek sobie wyznacza, można zaliczyć:
Cele długoterminowe, tzw. strategiczne – określają one to, co dla danej osoby jest najważniejsze, co wiąże się z pewnymi wartościami i przekonania. Te cele wyznaczają kierunek rozwoju zawodowego w długiej perspektywie czasu, np. pomagać innym, pracować jako niezależny specjalista, założyć własną firmę; Cele średnioterminowe – określają działania, które podejmowane są w krótszej perspektywie czasu, wiążą się z zaangażowaniem w pewne projekty i zadania, dotyczą też podwyższania kwalifikacji, np. nauczyć się języka angielskiego, uzyskać uprawnienia w pewnym zakresie; Cele krótkoterminowe, tzw. doraźne – są to cele, które porządkują życie codzienne, czyli wszystkie bieżące zadania i czynności, takie jak np. napisać raport, zrobić zakupy, poprowadzić zebranie, odpowiedzieć na ofertę pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cel to: to pożądany kierunek działania, który obieramy ze względu na zdiagnozowane przyczyny problemu – odpowiedź na problem! musi być kwantyfikowalny – możliwy do weryfikacji w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cel powinien być sprytny (ang. SMART)
Specific = konkretny Measurable = mierzalny Acceptable = akceptowalny Realistic = realistyczny Timed = terminowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Krok 1 Specyficzny Krok 2 Mierzalny Krok 3 Akceptowany Krok 4 Realny
Zastanów się w jaki sposób problemy, które zostały zidentyfikowane mogą być rozwiązane. Pomyśl czego konkretnie musi być więcej, częściej, żeby problem rozwiązać lub żeby pojawiał się rzadziej. Skup się nie nazwaniu zbioru czynności, ale specyficznie na każdym problemie. Krok 2 Mierzalny Zdefiniuj po czym poznasz, że cel został osiągnięty – co będzie trzeba sprawdzić po realizacji projektu, żeby stwierdzić rzeczywiste zmniejszenie problemu. Krok 3 Akceptowany Zastanów się czy ludzie, którzy mają z Tobą realizować cele projektu rzeczywiście są nimi zainteresowani, czy dzielą Twój pogląd na to jak można rozwiązać problem, czy będą mogli się z nim zidentyfikować. Krok 4 Realny Porównaj dostępne zasoby z tymi, które potrzebne są aby poprawnie wdrożyć projekt. Jeśli okaże się, że zasoby, które posiadasz nie są wystarczające a nie masz możliwości ich uzupełnienia do wymaganego projektem poziomu wówczas twój cel jest nierealny do osiągnięcia. Krok 5 Terminowy Sprawdź czy cel ma określony czas realizacji, czy czas który został obliczony jest odpowiedni do skomplikowania i trudności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Określenie celu Czego pragnę? Co chcę teraz zmienić?
Jaki jest mój cel? Co chcę osiągnąć? Co chcę zrobić inaczej? Czy myślę o tym co chcę zrobić? O jakim rezultacie myślę? Czego teraz chcę? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Bądź świadoma tego, na co się decydujesz
Podejmowane przez człowieka działania mogą wynikać z poczucia obowiązku, z jego pragnień lub z jego decyzji. W każdym z nas są obecne te trzy siły, które w różnym stopniu wpływają na naszą aktywność. Nieraz robimy coś, bo „musimy”, innym razem – bo „chcemy”, w innej sytuacji – bo tak „postanowiliśmy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Muszę Zdecydowałam Chcę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Podejmowanie decyzji Bardzo istotną umiejętnością przy planowaniu kariery zawodowej i przy realizowaniu tego pomysłu jest umiejętność podejmowania decyzji. Szczególnie istotne jest to ze względu na warunki, w jakich podejmowana jest tego typu decyzja (Herr, Cramer; 2001) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Decyzja indywidualna. Nawet jeśli korzystasz z pomocy profesjonalistów (doradców zawodowych, psychologów) czy osób bliskich i życzliwych Ci (rodzina, przyjaciele), to i tak pamiętaj: ostateczna decyzja należy do Ciebie. Dotyczy ona Twojego życia i to Ty będziesz ponosił konsekwencje takiego, a nie innego wyboru, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Decyzja niematematyczna
W pewnym sensie jest to decyzja nielogiczna, podejmowana intuicyjnie (choć oczywiście dostępne są także dane odnośnie prawdopodobieństwa wystąpienia określonych konsekwencji, które też są brane pod uwagę). Niemożliwe jest zdobycie i przeanalizowanie wszystkich niezbędnych informacji podczas podejmowania decyzji zawodowych. Z tego względu każdy człowiek, Ty także, korzysta z tych danych, które uzna za ważne (z tego powodu wysoką wagę przykłada się do świadomości własnego systemu wartości). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Decyzja związana z ryzykiem
Nie ma szans na uzyskanie 100% pewności co do spodziewanych rezultatów (choćby ze względu na takie czynniki jak sytuacja gospodarcza, dostępność do oferty edukacyjnej czy szkoleniowej). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Etapy realizacji celu Precyzyjne zdefiniowanie celu zgodnego z zasadą SMART Aktualna sytuacja – dokładny opis miejsca, sytuacji w której się znajduję. Określenie informacji których mi brakuje – co już wiem, a czego muszę się dowiedzieć by osiągnąć cel Opis zasobów – moje mocne strony, ludzie przychylni, którzy mogą mi pomóc w konkretnych rzeczach Określenie możliwych przeszkód, mogących utrudnić realizację celu – słabe strony, ludzie nieprzychylni, obawa przed niepowodzeniem Określenie sposobów przezwyciężenia tych przeszkód, stworzenie pomysłów, czyli sposobów realizacji celu. Określenie konsekwencji realizacji celu. Jakie zmiany spowoduje w moim życiu i moich najbliższych realizacja tego celu. Konsekwencje negatywne Konsekwencje pozytywne Kontrola w trakcie realizacji celu – czy wszystko przebiega zgodnie z planem; Analiza co zrobiłam dobrze? Co następnym razem zrobiłabym lepiej? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Gdzie jestem, analiza sytuacji, problemu, zjawiska Jak dojść do celu, metody, zasoby (czas, ludzie, pieniądze) Dokąd zmierzam rezultat CEL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Kontrola tego w co inwestujesz swój czas
Zadania 27% Rozwój osobisty 28% Więzi z innymi 22% Aktywność nieukierunkowana 23% Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Złodzieje czasu Moi złodzieje czasu Prawie zawsze Często Czasem
Prawie nigdy Prowadzę długie rozmowy przez telefon Zajmuję się sprawami innych ludzi Spędzam wiele czasu przed telewizorem Załatwiam naraz wiele spraw, przez co nie wszystkie kończę Ciągle czegoś szukam, w dokumentach mam nieporządek Załatwiam sprawy, którymi może zająć się ktoś inny; rzadko proszę o pomoc Będąc w Internecie tracę poczucie czasu Wiele czasu spędzam, chodząc po sklepach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Ważne i pilne Ważne, ale mało pilne Pilne, ale mało ważne
Mało ważne i mało pilne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 „pokręcone” ścieżki Cel Prosta droga do celu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 „Nawet słonia można zjeść – byle po kawałku”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Szukając pracy warto: Planować działania z tym związane;
Nie myśleć o szukaniu pracy w sposób ciągły – wykorzystywać czas wolny od szukania pracy na prawdziwy odpoczynek i relaks; Być w relacji z innymi ludźmi; Nawiązywać kontakty zawodowe; Dbać o swoje zdrowie, odpowiednią ilość snu, racjonalne odżywiania się, nie nadużywać alkoholu i kawy; Dbać o swój wygląd w takim samym stopniu, jak w okresie zatrudnienie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "opracowała: mgr Joanna Regulska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google