Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNOŚĆ – TRADYCJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNOŚĆ – TRADYCJA"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNOŚĆ – TRADYCJA
SZÓSTKA – MOJA SZKOŁA Sześciolatek w przyjaznej szkole. Szóstka dla sześciolatka. EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNOŚĆ – TRADYCJA

2 e-mail: szostka@sp6.kwidzyn.pl, http.//sp6.kwidzyn.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Wł. Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 54, tel , fax http.//sp6.kwidzyn.pl „Szóstka”: zapewnia odpowiednie, bezpieczne warunki do nauki: 36 sal lekcyjnych, w tym: 14 klasopracowni, pracownia komputerowa i komputerowo – językowa, sala gimnastyczna i ćwiczeń, zajęcia na hali sportowej, świetlica z miejscem zabaw i nauki oraz origami, Sala Patrona (audiowizualna) z Izbą Historii, biblioteka z centrum informatycznym, 7 gabinetów specjalistycznych: pedagoga, psychologa, logopedy, terapii pedagogicznej, origami, kinezyterapii i odnowy biologicznej, ogólnomedyczny, DOSIA, czyli sala „doświadczania świata”, powstaje sala „rozwijania talentów”,.

3 Fachowa, kompetentna kadra to 63 doświadczonych nauczycieli (w większości dyplomowanych), z czego połowa z doświadczeniem pedagogicznym, doskonale przygotowanych do pracy w edukacji wczesnoszkolnej. 100 % nauczycieli ma ukończone studia wyższe: - magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym: 61 - zawodowe lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym: % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. 40 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej trzech przedmiotów Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: - dyplomowanych: 49 - mianowanych: 6 - kontraktowych: 7 - stażystów: 1

4 rozpoczynają się najczęściej o godz. 800,
Lekcje w szkole są jednozmianowe, rozpoczynają się najczęściej o godz. 800, kończą najpóźniej o godz Dodatkowe lekcje (zajęcia świetlicowe, zespoły, terapie, itp.) kończą się o godz Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w pozostałych staramy się, by było ok. 26 uczniów. Są to warunki, w których możliwe jest stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod pracy oraz indywidualizacja nauczania. Klasy sportowe IV-VI, na prośbę rodziców, mogą liczyć więcej uczniów (do 28).

5 Nauczyciele w pracy z uczniem stosują:
- metody edukacji przez ruch, - pedagogiki zabawy, - Klanzy, - origami w edukacji i in. Dzielą się swoim doświadczeniem oraz umiejętnościami podczas organizowanych przez szkołę od kilku lat Międzynarodowych Kongresów Pedagogów.

6 Uczniowie i ich prawni opiekunowie mogą
korzystać z biblioteki szkolnej, multimedialnej pracowni bibliotecznej oraz czytelni. Dzieci rodziców pracujących mogą uczęszczać do świetlicy w godz Tu odpoczywają, odrabiają lekcje. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są gry i zabawy rozwijające talenty artystyczne, tj. rysowanie, malowanie, taniec i śpiew oraz sztukę origami. Zapewniamy codziennie opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej.

7 Czynimy wszystko, by uczeń identyfikował się ze szkołą,
z przyjemnością do niej uczęszczał i czuł się bezpiecznie. Codzienny, obowiązkowy strój szkolny (mundurek), to skromna, chabrowa koszula z długim rękawem. Jest niedroga i praktyczna w utrzymaniu. Dodatkiem są kolorowe identyfikatory. Prezentuje się bardzo ładnie do każdej spódniczki i spodni. W okresie letnim uczeń może nosić chabrowy t-shirt z krótkim rękawem.

8 Wszyscy uczniowie mają swoje zamykane szafki szatniowe, w których mogą zostawiać przybory szkolne, książki, strój gimnastyczny i odzież wierzchnią. W celu lepszego komfortu przebywania w szkole oraz higieny nóg obowiązuje zmiana obuwia.

9 W klasach I-III realizujemy program „Owoce w szkole”
Jesteśmy szkołą promującą zdrowy styl życia. Zwracamy uwagę na zdrowe odżywianie oraz, by dzieci nie były głodne. Realizujemy m.in. ogólnopolski program promujący zdrowie pn.„Jedz zdrowo i kolorowo” i inne programy własne. Na stołówce szkolnej uczeń może spożyć odpłatny, ciepły posiłek. Przy stołówce działa sklepik. W ramach szkolnej akcji: „Druga przerwa na drugie śniadanie” każdy uczeń może wypić nieodpłatnie - szklankę mleka. W klasach I-III realizujemy program „Owoce w szkole”

10 EDUKACJA – INTEGRACJA –SPORT
Pracujemy z każdym dzieckiem zdolnym i słabym. Programy nauczania dostosowujemy do możliwości i wieku ucznia, wspierając jego rozwój. Wszystkie klasy młodsze mają kąciki rekreacyjne, ponieważ w tych klasach dzieci uczą się przez zabawę. Zajęcia ruchowe i sportowe odbywają się na hali sportowej, sali gimnastycznej, sali ćwiczeń oraz pływalni. Żadne zajęcia nie odbywają się na korytarzach.

11 organizowane są na podstawie zaleceń
Rodzice mogą uzyskać nieodpłatne porady specjalistów, a dzieci nieodpłatną pomoc. Fachowe wsparcie prowadzą: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, neurologopeda, terapeuci zajęciowi, ruchowi , pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy). Nauczyciele przedmiotu w konsultacji ze specjalistami ustalają treści programowe, dostosowują indywidualne programy terapeutyczne do potrzeb ucznia. Dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ustalane są indywidualne ścieżki edukacyjne. Zajęcia ogólnousprawniające, wspomagające naukę, zespoły tj. korekcyjno- kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, logoterapia, kinezyterapia, gimnastyka korekcyjna organizowane są na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

12 Realizujemy własny program „Wspierania uzdolnień i rozwijania zainteresowań uczniów”. Bardzo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, realizowana w ramach innowacji „Integracja przez zabawę” oraz „Sportowy sposób na nudę”, zapewnia dzieciom ich wszechstronny rozwój. Oferujemy zajęcia polonistyczno - czytelnicze, gry i zabawy ruchowe, matematyczne, logiczne, przyrodniczo- ekologiczne, regionalne, europejskie.

13 Od pierwszej klasy nauka języka angielskiego jest obowiązkowa.
Zapewniamy też nieodpłatne dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych. Wszystkie koła zainteresowań w szkole są bezpłatne. Organizujemy szkolne zespoły pomocy koleżeńskiej, umożliwiamy uczniom odrabianie prac domowych pod okiem nauczycieli.

14 W ostatnich latach zdobyliśmy 6 certyfikatów, a wśród nich:
NOWOCZESNOŚĆ i TRADYCJA SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ W ostatnich latach zdobyliśmy 6 certyfikatów, a wśród nich: Od wielu lat prezentujemy wysoki poziom nauczania. Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, olimpiadach i turniejach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Nagradzamy uczniów za szkolne osiągnięcia już od I klasy tarczą: „Wzorowy Uczeń”. Od klasy II przyznajemy „Odznakę Dominika” - szczególne wyróżnienie za postawę uczniowską, godną naśladowania. Na koniec edukacji w SP6 uczeń może otrzymać odznakę: „Srebrna Tarcza”, tytuł: „Uczeń na Szóstkę” (w każdej dziedzinie szkolnej), a także najwyższe wyróżnienie: Medal Gębika (Patrona Szkoły). Rodzice za swoje zaangażowanie w życie szkoły otrzymują odznakę: „Przyjaciel Szkoły” oraz za szczególną pomoc - Medal Gębika.

15 Jesteśmy szkołą z bogatym dorobkiem i prawie półwieczną tradycją.
Posiadamy bogate kalendarium atrakcyjnych imprez szkolnych (ponad 50 w roku!). Organizowaliśmy imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Organizujemy liczne wycieczki, pobyty w Zielonej Szkole, pikniki integracyjne, zabawy. Do naszych wieloletnich tradycji należy organizacja „Dni Integracji na 4 Pory Roku”, aktywizująca całą społeczność szkolną, Radę Szkoły i Radę Rodziców Symbol integracyjnej imprezy to „Parasol Przyjaźni”.

16 W praktyce szkolnej korzystamy z nowoczesnych rozwiązań.
W każdej klasie jest komputer z internetem, co pozwala na prowadzenie dziennika elektronicznego. Poprzez ten system informacji i uwag rodzice mają lepszy, bieżący kontakt ze szkołą: mogą kontrolować postępy swoich dzieci, frekwencję, konsultować się z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, usprawiedliwiać nieobecności, przygotować do zebrań. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:


Pobierz ppt "EDUKACJA – INTEGRACJA – SPORT NOWOCZESNOŚĆ – TRADYCJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google