Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie szkolenie Siatkówki Plażowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie szkolenie Siatkówki Plażowej"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie szkolenie Siatkówki Plażowej
Łódź

2 Agenda Wstęp Procedury Sytuacje w grze Siatkówka plażowa 2010

3 Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

4 Procedury Krzysztof Wojtunik

5 Inspekcja Boiska Siatkówka plażowa 2010 Siatkówka Plażowa 2006
Podczas sprawdzania wymiarów pola gry należy postępować zawsze w odpowiedniej kolejności. Należy wszystkie zauważone niezgodności powinny być natychmiast korygowane: Wyrównać wszystkie (4) linie boiska. Sprawdzić czy taśmy boczne (i antenki) są umieszczone prostopadle nad odpowiadającymi im liniami bocznymi. Sprawdzić odległość pomiędzy antenkami, oraz odległość pomiędzy liniami bocznymi.. Ustalić linię środkową boiska rysując linię od osi jednego słupka do osi drugiego słupka. Zaznaczyć punkty przecięcia linii środkowej i zewnętrznej krawędzi linii bocznej (należy użyć trwałego znacznika np. pręt drewniany). Te dwa (2) punkty mają decydujące znaczenie dla całej procedury pomiaru, I od tej pory będą dla nas punktami bazowymi do sprawdzenia długości linii oraz przekątnych. Z jednego z tych dwóch (2) punktów bazowych należy sprawdzić odległość do końca linii bocznej (nie należy mocować jeszcze linii bocznej, po prostu potrzeba zapamiętać pomiar). Teraz należy przeprowadzić pomiar całej linii bocznej. Jeżeli długość linii jest prawidłowa, lecz długości linii bocznej na mierzonej uprzednio połowie boiska była poza specyfikacją, należy tylko przemieścić rogi boiska. Jeżeli całkowita długość linii bocznej jest nieprawidłowa, będzie wiadomo, z której strony należy skorygować jej długość. Powyższe zasady odnoszą się również do drugiej linii bocznej boiska. Należy sprawdzić wymiar linii końcowych. Sprawdzić wszystkie (4) krótkie przekątne. Pomiar długich przekątnych należy traktować jako równoległą procedurę jedynie w przypadku pojawienia się problemów, ponieważ z matematycznego punktu widzenia niemożliwym jest aby długie przekątne miały nieprawidłową długość, jeżeli wszystkie krótkie przekątne są prawidłowe. Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

6 ODS ODS ODS = (ODMS – 8.00)/2 ODS – odległość od słupka
ODMS – odległość między słupkami 8.00 m 8.00 m 8.00 m ODS

7 Match Protocol -10 min Koniec poprzedniego meczu. Sędziowie wypełniają pomeczowe obowiązki i opuszczają pole gry. - 8 min Zapowiedź nowego meczu. Nowe zespoły i kolejna komisja sędziowska wchodzą na pole gry. Zawodnicy muszą mieć na sobie oficjalne stroje sportowe. Zawodnicy mogą się rozgrzewać w polu gry. Sędziowie sprawdzają wyposażenie boiska, warunki gry, strefy dla zawodników oraz protokół z meczu. - 7 min. Losowanie - 6 min. Rozpoczęcie oficjalnej rozgrzewki na siatce. - 1 min. Zakończenie oficjalnej rozgrzewki. 0 min. Rozpoczęcie meczu. Koniec meczu Zawodnicy dziękują przeciwnikom za grę, podchodzą do sędziów i dziękują sędziom. Kapitanowie podpisują protokół, po czym zawodnicy szybko zabierają swoje rzeczy i opuszczają pole gry. Sędziowie sprawdzają i podpisują protokół, a następnie wyprowadzają zespoły, jeżeli zespoły nie opuściły jeszcze pola gry. Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

8 Ball Mark Protocol Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

9 Ball Mark Protocol (1) Sędzia PIERWSZY:
Szybkie podjęcie decyzji czy zainicjować Procedurę. S1 schodzi z podestu sędziowskiego i wskazując odpowiedniego SL prosi o podejście do miejsca upadku piłki. S1 powinien poprosić zawodników drużyny, po której stronie znajduje się ślad upadku piłki o odsunięcie się od weryfikowanego miejsca. Ustalenie czy piłka dotknęła linii. SL (jeżeli zostanie o to poproszony) powinien mieć możliwość: Wskazać miejsce upadku piłki – bez dotykania go Wyjaśnić słownie co zaobserwował włączając w to akcję dotknięcia piasku przez piłkę jak i też wszystko to co działo się po tej akcji S1 powinien upewnić się czy dobrze zrozumiał przekaz SL. Jeżeli S1 jest usatysfakcjonowany otrzymanymi informacjami podczas powrotu na podest sędziowski słownie przekazuje ostateczną decyzję drużynom. Na podeście sędziowskim S1 przekazuje wynik Procedury (wskazując drużynę która będzie zagrywać) i jeżeli ma to zastosowanie ukarać każdego zawodnika który przekroczył przestrzeń pod siatką lub jej umowne przedłużenie. Jeżeli jest to wymagane Sędzia I werbalnie ogłasza wynik zakończenia Sędzia I wznawia grę Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

10 Ball Mark Protocol (2) Sędzia DRUGI:
Po zainicjowaniu procedury S2 powinien udać się w pobliże siatki by swoją postawą czy też słownie wyperswadować przeciwnym zespołom przejście pod siatką na stronę przeciwnika Jest dobrą praktyką poinformowanie zespołów, że przechodzenie pod siatką lub jej przedłużeniem jest niezgodne z przepisami Powinien utrzymywać przez cały czas trwania procedury kontakt wzrokowy z S1 Ewentualnie, jeżeli S2 zostanie poproszony może asystować S1 w podejmowaniu finalnej decyzji S2 musi upewnić się, że sędzia sekretarz właściwie zapisze wynik Procedury. Nie można wznowić gry zanim sędzia sekretarz nie zasygnalizuje swojej gotowości Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

11 Ball Mark Protocol (2) Sędzia LINIOWY:
Sędziowie liniowi podczas całego spotkania powinni podejmować swoje decyzje z jednakową dokładnością zwłaszcza w sygnalizowaniu piłki w boisku czy piłki autowej w celu zapobiegnięcia potrzeby przeprowadzania Procedury Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki Jeżeli została zainicjowana Procedura Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki przez S1 sędzia liniowy powinien upewnić się w myślach, że jest w stanie przekazać wszystkie niezbędne informacje na temat kontaktu piłki z powierzchnią pola gry. Informacje zawierające pozycję i okoliczności kontaktu piłki z powierzchnią pola gry powinny być przekazane S1 o ile ten o to poprosi Jest powszechnie stosowana prośba S1 do SL, aby ten podszedł do miejsca upadku piłki SL jak i inni sędziowie nie mogą naruszyć w żaden sposób miejsca upadku piłki. Należy zwrócić szczególną uwagę aby w pobliżu miejsca upadku piłki nie kręciły się żadne osoby, nie należy też wskazywać śladu palcem czy chorągiewką Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

12 Medical Injury Protocol
Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

13 Medical Injury Protocol - Uwagi
Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

14 Medical Injury Protocol - Uwagi
Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

15 Medical Injury Protocol - Uwagi
Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

16 Medical Injury Protocol - Uwagi
Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

17 Protest Protocol w Polsce
Podstawy protestu Procedura postępowania Protokół - Uwagi: Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

18 Forfeit and Default Protocol
Zespół oddaje mecz walkowerem przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania Zespół przegrywa mecz walkowerem, ponieważ nie stawił się na boisko na rozpoczęciem spotkania Zespół przegrywa mecz walkowerem/z powodu zdekompletowania po rozpoczęciu spotkania Siatkówka Plażowa 2006 Siatkówka plażowa 2010

19 Sytuacje w grze Krzysztof Wojtunik Siatkówka plażowa 2010

20 KSIĘGA PRZYPADKÓW 2010 wybrane przykłady
Krzysztof Wojtunik Siatkówka plażowa 2010

21 2.14 - PROCEDURA SPRAWDZENIA ŚLADU UPADKU PIŁKI
Podczas Turnieju z cyklu Swatch FIVB PAF Open w Alandii, w meczu rozgrywanym pomiędzy parami Włoch i Szwajcarii, wynik meczu w secie 2 wynosił 14:13 dla Szwajcarii. Zawodnik drużyny włoskiej zaatakował piłkę, która upadła w pobliżu linii końcowej Szwajcarów. Sędzia liniowy zasygnalizował piłkę w boisku. Sędzia I podjął decyzję – piłka autowa. Zawodnik nr 1 drużyny Włoch poprosił o przeprowadzenie Procedury Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki w celu rozwiania wątpliwości - piłka w boisku/piłka autowa - powstałych w związku z różnymi decyzjami Sędziego liniowego i Sędziego I. Sędzia I wyraźnie zaznaczył, że to jest jego decyzja - piłka jest autowa oraz odrzucił prośbę o wszczęcie Procedury Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki i po raz kolejny zasygnalizował piłka autowa oraz wskazał drużynę Szwajcarii, jako zdobywcę punktu. Siatkówka plażowa 2010

22 Siatkówka plażowa 2010

23 Po tej akcji Sędzia II zagwizdał na zmianę stron boiska, wynik w secie 15:13 dla Szwajcarii.
Po zmianie stron boiska zawodnik nr 1 duetu z Włoch podszedł w miejsce upadku piłki i stwierdził, że ślad jest w boisku. Ponownie poprosił o wszczęcie Procedury Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki. Sędzia I odrzucił i tą prośbę i poprosił zespoły o zajęcie miejsca na boisku i przygotowania się do następnej zagrywki. Para włoska odmówiła wejścia na boisko prosząc o przybycie na boisko Sędziego Głównego. W tym momencie Sędzia I zdecydował się przeprowadzić Procedurę Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki. Sędzia II przeprowadził procedurę, której wynikiem było przyznanie punktu drużynie z Włoch – piłka w boisku, wynik na 14:14, a nie jaki był po poprzedniej decyzji 15:13. Siatkówka plażowa 2010

24 Siatkówka plażowa 2010

25 CZY SĘDZIA I PODJĄŁ WŁAŚCIWĄ DECYZJĘ PRZEPROWADZAJĄC PROCEDURĘ I CZY OSTATECZNA DECYZJA BYŁA WŁAŚCIWA? Siatkówka plażowa 2010

26 UWAGA: W obecnej sytuacji regulamin mówi, że to Sędzia I osobiście sprawdza miejsce upadku piłki, a nie Sędzia II jak opisano to w powyższym przypadku. Jednakże ten fakt nie wpływa na podstawowe treści rozpatrywane w tym zdarzeniu. ODPOWIEDŹ: Decyzja Sędziego I o nie wszyciu procedury podczas pierwszej rozmowy z zawodnikiem Włoch była początkowym błędem. Jeżeli sędzia działając w celu zdobycia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji przeprowadziłby Procedurę Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki, wtedy nie byłoby potrzeby przeprowadzania jej po zmianie stron boiska i decyzja byłaby podjęta na podstawie wszystkich dostępnych informacji. Decyzja o uznanie piłki jako autowej na koniec pierwotnej akcji jest decyzją sędziowską. Decyzja o nie inicjowaniu Procedury Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki bazując na jego interpretacji wszystkich posiadanych faktów jest także decyzją sędziowską. Decyzja o przeprowadzeniu Procedury Sprawdzenia Śladu Upadku Piłki po zmianie stron boiska bazuje na błędnej interpretacji i zastosowaniu procedury w przypadku, gdy akcja została ukończona a punkt został przyznany przez sędziego, który zdecydował nie przeprowadzać procedury i zezwolił na zmianę stron boiska.  Zrozumiałym jest, że głównym celem komisji sędziowskiej jest podjęcie właściwej decyzji. W filozofii tej zawierają się wszystkie czyny sędziego. Bazując na tym sędzia/wie powinni starać się zdobyć wszystkie dostępne i niezbędne informacje przed podjęciem finalnej decyzji. Sędziując zgodnie z tymi zasadami zdobywania informacji zostanie zminimalizowana potrzeba niewłaściwego przeprowadzania procedur oraz sędzia ustrzeże się błędnych decyzji, które zmniejszają jego autorytet w oczach zawodników. Siatkówka plażowa 2010

27 Siatkówka plażowa 2010

28 9.6 - PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS KONTUZJI
Podczas meczu zawodnik USA uległ kontuzji. Zawodnik potwierdził sędziemu II, że jest kontuzjowany i poprosił o pomoc medyczną. Nie czekając na lekarza i bez zezwolenia sędziów opuścił pole gry. Po upływie 5 minut ani sędziowie ani Delegaci zawodów nie mogli znaleźć kontuzjowanego zawodnika. Sędzia I (po konsultacji z Sędzią Głównym) uznał zespół Stanów Zjednoczonych za zdekompletowany. Siatkówka plażowa 2010

29 Siatkówka plażowa 2010

30 CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ, ABY USTRZEC SIĘ PRZED TYM PROBLEMEM?
Siatkówka plażowa 2010

31 Zawodnik/cy pozostają wewnątrz wolnej strefy pola gry.
ODPOWIEDŹ: Sędziowie zaraz po kontuzji zawodnika i zawołaniu pomocy medycznej powinni upewnić się, że: Akredytowana pomoc medyczna oraz Sędzia Główny lub Delegat Techniczny są poproszeni o natychmiastowe przybycie na boisko! TRAKTUJĄC TO JAKO ŚRODEK OSTROŻNOŚCI, WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH KONTUZJI NALEŻY WEZWAĆ NA BOISKO OBSŁUGĘ MEDYCZNĄ ZAWODÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZAWODNIK SOBIE TEGO ŻYCZY CZY NIE. Zawodnik/cy pozostają wewnątrz wolnej strefy pola gry. Jeżeli sędzia zezwala kontuzjowanemu zawodnikowi opuścić wolną strefę, to na początku powinien mu towarzyszyć. Sekretarz prawidłowo zanotował wszelkie niezbędne informacje. Pozostali zawodnicy posiadają wszystkie istotne informacje. W tym wypadku słusznie uznano drużynę USA za niekompletną kończąc mecz. Siatkówka plażowa 2010

32 Siatkówka plażowa 2010

33 Siatkówka plażowa 2010

34 4.2 - PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS KONTUZJI - WC
W meczu pomiędzy drużynami Puerto Rico i Japonią pod koniec oficjalnej rozgrzewki zawodniczka portorykańska poprosiła sędziego I o zgodę na udanie się do toalety/łazienki. Sędzia I zgodził się, co było przyczyną lekkiego opóźnienia rozpoczęcia meczu. Siatkówka plażowa 2010

35 CZY SĘDZIA POSTĄPIŁ SŁUSZNIE?
Siatkówka plażowa 2010

36 ODPOWIEDŹ: Tak. Sędzia postąpił zgodnie z duchem przepisów pozwalając na lekkie opóźnienie. Pomimo to, że nie będąc kontuzjowaną, co wymagałoby przyznania przerwy medycznej dla kontuzjowanej zawodniczki, Portorykanka przez krótki okres czasu nie była w stanie przystąpić do meczu. Sędzia słusznie zaakceptował tą prośbę, nie przyznając przerwy dla kontuzjowanej zawodniczki, przerwy dla odpoczynku, czy nakładając sankcji za opóźnianie gry. Jeżeli zawodniczka wystąpiłaby z taką prośbą w czasie trwania meczu sędzia również powinien wyrazić zgodę na lekkie opóźnienie gry. Sędzia II powinien aktywnie uczestniczyć w odmierzaniu czasu takiej przerwy. Siatkówka plażowa 2010

37 5.5 - ZMIANA POŁOŻENIA LINII
W meczu pomiędzy parami Hiszpanii i Brazylii podczas turnieju Swatch FIVB Grand Slam w Stavanger, przy wyniku 4:7, set 1, hiszpański zawodnik grający z numerem 1 zaatakował piłkę, która uderzyła w linię boiska przeciwnika. Podczas sygnalizacji sędziego liniowego – piłka w boisku, drużyna z Brazylii protestowała, mówiąc, że podczas tej akcji broniąc piłkę przesunęli linię boiska, żądając od sędziego najpierw skorygowania położenia linii a dopiero później oceny miejsca upadku piłki i podjęcia decyzji. Sędzia I ułożył linię na swoje pierwotne położenie a następnie po ocenie śladu upadku piłki podjął decyzję – piłka autowa. Linia została przesunięta o około 10 cm. Siatkówka plażowa 2010

38 Siatkówka plażowa 2010

39 ODPOWIEDŹ: W celu podjęcia decyzji zgodnej z duchem przepisów sędzia powinien: Jeżeli podczas akcji linia została ZNACZNIE przesunięta, przed podjęciem decyzji należy UŁOŻYĆ JĄ NA JEJ PIERWOTNEJ POZYCJI. NIEZNACZNE przesunięcia linii podczas wymiany NIE POWINNY SKUTKOWAĆ UKŁADANIEM JEJ Z POWROTEM NA MIEJSCE, a decyzję należy podjąć z linią leżącą na miejscu w jakim znajdowała się na koniec akcji. Jednakże, jeżeli linia przemieściła się w ostatniej fazie akcji (włączając w to moment zaatakowania piłki aż do jej upadku), wtedy bez względu na odległość jej przemieszczenia należy ułożyć linię na jej normalne położenie, a następnie podjąć decyzję. To samo co powyżej (c), ma zastosowanie jeżeli zawodnik specjalnie przesunie linię podczas akcji. W tym przypadku zawodnik powinien być dodatkowo ukarany za niesportowe zachowanie, zgodnie z tabelą kar. Jeżeli linia trwale zmieniła swoje położenie (np. linia została zerwana, lub wyrwane zostały jej mocowania) podczas wymiany, należy natychmiast przerwać grę, a następnie powtórzyć akcję. Siatkówka plażowa 2010

40 Siatkówka plażowa 2010

41 Siatkówka plażowa 2010


Pobierz ppt "Ogólnopolskie szkolenie Siatkówki Plażowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google