Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I KONFERENCJA „W SERCU ŁODZI”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I KONFERENCJA „W SERCU ŁODZI”"— Zapis prezentacji:

1 I KONFERENCJA „W SERCU ŁODZI”
12-13 kwietnia 2013 (piątek, sobota) Miejsce konferencji: Łódź Andel's Hotel (ul. Ogrodowa 17)  

2 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
Łódź to miasto o historii złożonej i fascynującej. Dzięki wkładowi czterech różnych kultur stało się prężnie funkcjonującym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. To właśnie dialog ponad podziałami i ciężka praca dały efekt w postaci powstania jednego z najciekawszych, wielokulturowych miast w Polsce, największego w kraju i znanego w Europie ośrodka tekstylnego. Dziś Łódź nie jest już stolicą przemysłu lekkiego, ale miastem akademickim z 23 uczelniami wyższymi i niemal 100 tys. studentów, ze świetnie rozwiniętymi ośrodkami medycznymi, a wśród nich czterema ośrodkami kardiologicznymi, które wspólnie prowadzą jedyny autorski Regionalny Program Zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym: ”Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”. Dzięki wdrożeniu tego Programu przez ponad dwa lata uratowano w naszym regionie ok. 700 pacjentów. Znamy możliwości współczesnej elektrokardiologii i korzystamy z niej coraz częściej, dlatego uważamy, że wiedzą tą należy się dzielić z naszymi Koleżankami i Kolegami, lekarzami, aby wspólnie móc pomagać coraz bardziej skutecznie tym, którzy tej pomocy potrzebują. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na I Konferencję: „W Sercu Łodzi” Planowana Konferencja ma dotyczyć szeroko rozumianych zagadnień kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, niewydolności serca z uwzględnieniem możliwości współczesnej elektroterapii. Zagadnienia te przygotowane zostaną zarówno dla lekarzy „zabiegowców”- elektrokardiologów, jak i „nie-zabiegowców” – lekarzy POZ, internistów specjalizujących się w zakresie kardiologii, jak też kardiologów. Konferencja będzie połączeniem wykładów z pokazami praktycznymi i filmowymi oraz wiedzy i doświadczeń nie tylko czterech łódzkich ośrodków, ale najlepszych specjalistów i autorytetów z całej Polski. Mamy nadzieję, że zagadnienia, które będą poruszone podczas konferencji spełnią Państwa oczekiwania i naukowo usatysfakcjonują, a nasi pacjenci będą mieli szanse na nowoczesne leczenie, wykorzystujące również zdobycze współczesnej elektroterapii. Z wyrazami szacunku w imieniu Kierownictwa Naukowego dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz

3 SEKRETARIAT KONFERENCJI:
ORGANIZATOR GŁÓWNY Klinika Elektrokardiologii USK im. WAM-CSW w Łodzi Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Oddział Kardiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor Katedra i Klinika Kardiologii WSS im. dr Władysława Biegańskiego w Łodzi Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii USK im. WAM-CSW w Łodzi Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński WSPÓŁORGANIZATOR Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr. S. Sterlinga – KARDIORYTM Plac Wolności 10/11 nr lok. 11 Łódź tel fax SEKRETARIAT KONFERENCJI: Klinika Elektrokardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. S. Sterlinga ul. Sterlinga 1/ Łódź tel fax tel. kom.:

4 Komitet Organizacyjny
Kierownictwo Naukowe Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy K. Wranicz Dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz Prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński Komitet Naukowy Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski Dr hab. n. med. Marcin Grabowski Dr hab. n. med. Barbara Małecka Dr  hab. n. med. Przemysław Mitkowski Dr hab. n. med. Andrzej Przybylski Dr hab. n. med. Maciej Sterliński Dr n. med. Jacek Bednarek Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz Dr n. med. Andrzej Bissinger Dr n. med. Michał Chudzik Dr n. med. Aleksandra Czepiel Dr n. med. Artur Filipecki Dr n. med. Maciej Kempa Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek Dr n. med. Aleksander Maciąg Dr n. med. Marek Maciejewski Dr n. med. Ewa Makowska Dr n. med. Marcin Makowski Dr n. med. Włodzimierz Mojkowski Dr n. med. Artur Oręziak Dr n. med. Witold Orszulak Dr n. med. Paweł Ptaszyński Dr n. med. Marcin Rosiak Dr n. med. Jan Ruta Dr n. med. Ewa Trzos Dr Bartłomiej Bińkowski Dr Jarosław Blicharz Dr Marcin Gułaj Dr Jacek Kuśnierz Dr Krzysztof Oleszczak oraz wykładowcy Dr n.med. inż. Bożena Urbanek Dr Ewa Nowacka Komitet Organizacyjny Przewodniczący: Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Krzysztof Wranicz Dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Cygankiewicz Prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński Dr n. med. Michał Chudzik Mgr Beata Mańkowska Mgr Anna Nowek

5 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
PROGRAM KONFERENCJI Piątek - 12 kwietnia 2013 SALA A Dla zabiegowców … GODZINA SALA B … i nie – zabiegowców Uroczyste rozpoczęcie konferencji Implantacja ICD krok po kroku - cz. I Andrzej Kutarski, Michał Chudzik Implantacja ICD – odrębności zabiegowe w porównaniu z implantacją stymulatora serca Włodzimierz Mojkowski (30 min) Dobór elektrody, miejsce i sposób fiksacji, metody podwiązywania elektrod 4 firm Andrzej Kutarski Loża dla ICD - jak układać ICD w loży, jak zaszywać lożę Barbara Małecka (30 min) (90 min) Kurs elektroterapii dla NIE-elektrofizjologów – cz. I. Podstawy EKG Andrzej Lubiński, Jarosław D. Kasprzak Interpretacja EKG - opis według nowych standardów Małgorzata Kurpesa (15 min) Różnicowanie częstoskurczów Paweł Ptaszyński (15 min) Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia Andrzej Bissinger (20 min) Podstawy zapisu EKG u pacjenta ze stymulatorem Krzysztof Kaczmarek (20 min) EKG w niewydolności serca Iwona Cygankiewicz (20 min) Przerwa kawowa (15 min) 10.45 – 11.00 Implantacja ICD krok po kroku – cz. II Andrzej Kutarski, Aleksandra Czepiel Błędy popełniane przy implantacji ICD – prezentacja i pokazy filmowe (90 min) Kurs elektroterapii dla NIE-elektrofizjologów – cz. II. EKG w stanach ostrych Zenon Gawor, Iwona Cygankiewicz Zatorowość płucna Ewa Trzos (20 min) EKG w globalnej definicji ostrego zawału serca Jarosław D. Kasprzak (20 min) Zaburzenia rytmu wymagające pilnej interwencji Marcin Makowski (20 min) Dysfunkcja stymulatora Jerzy K. Wranicz (15 min) Utrata resynchronizacji Michał Chudzik/Ewa Nowacka (15 min) Przerwa lunchowa (60 min) Implantacja ICD krok po kroku – cz. III Przemysław Mitkowski, Andrzej Przybylski Jak dokonywać pomiarów śródoperacyjnych? Śródoperacyjna kontrola parametrów stymulacji i sterowania Krzysztof Oleszczak (15 min) Pomiary śródoperacyjne - pokaz praktyczny BIO/MED/BOSTON/SJM (45 min) Wykonywanie DFT – wskazania, przeciwwskazania, zasady wykonywania Jarosław Blicharz (15 min) DFT - pokaz praktyczny SJM/BIO/MED/BOSTON (45 min) (120 min) Kurs elektroterapii dla NIE-elektrofizjologów – cz. III. Małgorzata Kurpesa, Jerzy K. Wranicz Przypadki EKG 1. KE (15 min) 2. KE (15 min) 3. KK (15 min) 4. KK (15 min) 5. WAM (15 min) 6. WAM (15 min) 7. KOP (15 min) 8. KOP (15 min)

6 PROGRAM KONFERENCJI Piątek - 12 kwietnia Przerwa kawowa (15 min)
EKG, markery, IEGM – jak je czytać, jak interpretować ? Marcin Grabowski, Ewa Makowska Wykład wprowadzający Marcin Grabowski (15 min) Pokaz praktyczny BOSTON/SJM/BIO/MED (30 min) (45 min) Kurs elektroterapii dla NIE -elektrofizjologów – cz. IV. Andrzej Lubiński, Jarosław D. Kasprzak Wskazania do implantacji rozruszników Zbigniew Bednarkiewicz (20 min) Wskazania do implantacji ICD Andrzej Lubiński (20 min) Dyskusja Programowanie ICD Maciej Sterliński , Andrzej Przybylski Jak programować ICD w profilaktyce pierwotnej, jak unikać błędów ? Aktualne rekomendacje Witold Orszulak (15 min) Pokaz praktyczny MED/BOSTON/BIO/SJM Jak programować ICD w profilaktyce wtórnej? Jak programować terapię antyarytmiczną? Porady elektrofizjologa Andrzej Przybylski (15 min) Pokaz praktyczny BIO/MED/BOSTON/SJM (90 min) Kurs elektroterapii dla NIE -elektrofizjologów – cz. V. Iwona Cygankiewicz, Zenon Gawor Niewydolność serca- wytyczne co nowego? Iwona Cygankiewicz (15 min) Wskazania do implantacji CRT Michał Chudzik (15 min) Kogo kierować na ablację? Paweł Ptaszyński /Jan Ruta (15 min) Burza elektryczna Bartłomiej Bińkowski (15 min) Program „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”- założenia i realizacja programu Zenon Gawor/ Jerzy K. Wranicz (15 min) Program „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi” - dyskusja panelowa (15 min) Zalecenia programowania po implantacji ICD Aleksander Maciąg, Maciej Kempa Które funkcje zawsze włączam, a których nie aktywuje po implantacji – pokaz praktyczny Przemysław Mitkowski (30 min) Zasady programowania ICD w różnych sytuacjach klinicznych Andrzej Lubiński (30 min) (60 min) Kurs elektroterapii dla NIE -elektrofizjologów – cz. VI. Małgorzata Kurpesa, Paweł Ptaszyński Co nowego w leczeniu migotania przedsionków – wytyczne 2012 Nowe strategie leczenia przeciwzakrzepowego Jarosław D. Kasprzak (20 min) Częstość rytmu serca - jak kontrolować w świetle nowych badań Paweł Ptaszyński (20 min)

7 Rozdanie certyfikatów
PROGRAM KONFERENCJI Sobota - 13 kwietnia SALA A GODZINA SALA B Pacjent z adekwatnymi i nieadekwatnymi wyładowaniami – jak czytać IEGM i jak zmienić parametry ICD - cz. I Jacek Bednarek, Jarosław Blicharz Detekcja/Onset/Stability - najczęstsze błędy w programowaniu Andrzej Przybylski (15 min) Pokaz praktyczny SJM/BIO/MED/BOSTON (45 min) Nieprawidłowe zapisy IEGM w czasie kontroli pacjenta - czy i jak zmienić parametry w ICD Andrzej Przybylski / Aleksander Maciąg (30 min) (90 min) Kurs elektroterapii dla NIE -elektrofizjologów – cz. VII. Andrzej Kutarski, Jerzy K. Wranicz Pacjent z implantowanym stymulatorem/defibrylatorem - co może, czego nie może Marcin Rosiak (20 min) Powikłania elektroterapii serca Andrzej Kutarski (25 min) Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – „nowa choroba” – od diagnozy do terapii Marek Maciejewski /Andrzej Kutarski (25 min) Telemonitoring - nowe możliwości Michał Chudzik /Bożena Urbanek (20 min) Przerwa kawowa (15 min) Pacjent z adekwatnymi i nieadekwatnymi wyładowaniami – jak czytać IEGM i jak zmienić parametry ICD – cz. II Andrzej Przybylski, Artur Filipecki Pokaz praktyczny BOSTON/SJM/BIO/MED Interpretacja i porady ekspertów (45 min) Kurs elektroterapii dla NIE -elektrofizjologów – cz. VIII. Andrzej Lubiński, Małgorzata Kurpesa Przypadki kliniczne - chorzy typowi 1. Pacjent do implantacji PM Marcin Rosiak (15 min) 2. Pacjent do implantacji ICD Krzysztof Kaczmarek (15 min) 3. Pacjent do implantacji CRT Michał Chudzik (15 min) 4. Pacjent do ablacji Paweł Ptaszyński (15 min) Podsumowanie konferencji Highlights 2013 (30 min) Zakończenie konferencji Rozdanie certyfikatów

8 SPONSORZY


Pobierz ppt "I KONFERENCJA „W SERCU ŁODZI”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google