Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak."— Zapis prezentacji:

1 Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak

2 Test zgodności Pozwala na sprawdzenie hipotezy, że populacja ma określony typ rozkładu Może to być typ rozkładu skokowego lub ciągłego Próba musi być duża, bo jej wyniki dzielimy na pewne klasy wartości (do każdej klasy powinno wpadać co najmniej 8 wyników próby)

3 Dane populacja o nieznanej dystrybuancie F(x)
próba losowa o liczebności n pobrana z tej populacji

4 Hipotezy Hipoteza zerowa populacja ma rozkład typu W
Hipoteza alternatywna populacja nie ma rozkładu typu W

5 Algorytm Dla każdej klasy z rozkładu hipotetycznego oblicza się liczebności teoretyczne, które porównuje się z empirycznymi za pomocą statystyki:

6 Symbolika ni – liczebności klas wartości n – wielkość próby
pi – prawdopodobieństwa odpowiadające wartościom obserwowanym w próbie, zgodne z testowanym typem rozkładu r – liczba klas wartości cechy

7 Decyzja Gdy rozbieżności między liczebnościami empirycznymi i teoretycznymi są zbyt duże, hipoteza, że populacja ma ten właśnie rozkład teoretyczny, musi być odrzucona. hipotezę zerową odrzucamy, gdy

8 PRZYKŁAD Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google