Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cywilizacja Życia i Miłości w ujęciu programowania wizyjnego – backcasting.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cywilizacja Życia i Miłości w ujęciu programowania wizyjnego – backcasting."— Zapis prezentacji:

1 Cywilizacja Życia i Miłości w ujęciu programowania wizyjnego – backcasting

2 Lesław Michnowski Członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl leslaw.michnowski@gmail.com

3 Backcasting WIZYJNE wieloetapowe programowanie strategiczne (Nadler, APOLLO) Michnowski L. 2003, Analiza zmienności w kształtowaniu strategii trwałego rozwoju (sustainable development): http://www.kte.psl.pl/analizazmiennosci.pdf Backcasting WIZYJNE wieloetapowe programowanie strategiczne (Nadler, APOLLO) Michnowski L. 2003, Analiza zmienności w kształtowaniu strategii trwałego rozwoju (sustainable development): http://www.kte.psl.pl/analizazmiennosci.pdf http://www.kte.psl.pl/analizazmiennosci.pdf

4 Backcasting - An intuitive scenario-based technique of planning that works "backward" from desired goals to possible alternative pathways to achieve these goals. In high-stakes risk, backcasting is used to identify alternatives for safe paths toward progress. The process is heuristic, in that it attempts to discover novel ways to achieve hard safety goals. See also alternatives assessment. Alternatives assessment - In high-stakes risk management, the identification, and implementation, of safe (i.e., naturally risk-free) pathways to progress. Alternatives assessment helps prevent risk dilemmas by addressing potential high-stakes risk before they become entrenched. Mark Jablonowski, Planning for Balance, Making the Choice for a Safer Future SwiftRiver Press, 2010

5 Neosocjal-darwinistyczna alternatywa Dennis Meadows 2009: (1) We desperately need for population, energy use, material use, and pollution streams to be reduced. http://www.euronatur.org/Interview_Dennis_Meadows.dennismeadows_en.0.htm (2) (…) 7 billion is too much (…) If (…) it is acceptable to have a small elite (…) and a large majority that is excluded (…) then the Earth can probably sustain 5 to 6 billion people. If you want everyone to have the full potential of mobility, adequate food and self- development, then it is 1 or 2 billion. http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.html Por. : http://www.worldwatch.org/node/563 http://growthmadness.org/2007/07/13/global-population-reduction-confronting- the-inevitable http://www.euronatur.org/Interview_Dennis_Meadows.dennismeadows_en.0.htm http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.htmlhttp://www.worldwatch.org/node/563 http://growthmadness.org/2007/07/13/global-population-reduction-confronting- the-inevitable http://www.euronatur.org/Interview_Dennis_Meadows.dennismeadows_en.0.htm http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.htmlhttp://www.worldwatch.org/node/563 http://growthmadness.org/2007/07/13/global-population-reduction-confronting- the-inevitable

6 BXVI: Z wielką precyzją (…) Marks (…) przedstawił drogę do rewolucji – (…) miały (…) zostać zniesione wszystkie sprzeczności (…) WSZYSCY MIELI CHCIEĆ DLA SIEBIE NAWZAJEM DOBRA. (…) fundamentalny błąd Marksa.(…) Wskazał on bardzo precyzyjnie, w jaki sposób dokonać przewrotu. Nie powiedział jednak, jak sprawy miały się potoczyć potem. Spe salvi, pp 22-22.

7 Jan Paweł II: (1) BUDOWAĆ RAZEM, jeśli chce się UNIKNĄĆ ZAGŁADY WSZYSTKICH; (2) zapewnić prawdziwy ROZWÓJ całego człowieka i WSZYSTKICH ludzi; (3) stworzyć ekonomię społeczną, która będzie kierowała funkcjonowaniem rynku tak, by było to korzystne dla DOBRA WSPÓLNEGO; (4) ukształtować CYWILIZACJĘ ŻYCIA I MIŁOŚCI (CŻM). (2) zapobiec ekologicznemu holocaustowi (Peryferii), odrzucić kulturę śmierci.

8 Jan Paweł II: W ostatnich latach byliśmy świadkami (…) przełamania sztywnych podziałów świata na przeciwstawne bloki ideologiczne, polityczne i wojskowe (…) W tym samym jednak okresie inne zagrożenia osiągnęły poziom skrajnie niebezpieczny, co każe się obawiać holokaustu ekologicznego, będącego skutkiem lekkomyślnego niszczenia najważniejszych zasobów środowiska naturalnego i coraz liczniejszych ataków na życie ludzkie. (…) niepohamowany pęd nielicznej grupy uprzywilejowanych do przywłaszczenia sobie dóbr ziemi i do ich eksploatacji staje się przyczyną nowego rodzaju zimnej wojny, tym razem między Północą a Południem planety, między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi. (Sycylia93)

9 W innych wystąpieniach Jan Paweł II: Do starożytnych bolesnych plag (...) głodu, epidemii i przemocy, wojen, dodawane są inne, dotychczas nie znane formy o niepokojących wymiarach.(…) jak nie przejmować się na przykład widząc zdumiewający spisek przeciw życiu, który zwielokrotnia się i wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i narodów (…) Obecnie zarówno w Ameryce, jak i w pozostałych częściach świata pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet eliminujący słabszych.

10 Według Benedykta XVI: there is a (…) need (…) for a reform of the United Nations Organization, and (…) of economic institutions and international finance (…) To manage the global economy (…) there is (…) need of a TRUE WORLD POLITICAL AUTHORITY (…) to be regulated by law, (…) the principles of subsidiarity and solidarity, to seek TO ESTABLISH THE COMMON GOOD.

11 Jan Paweł II: przykazanie «nie zabijaj» staje się wezwaniem do czynnej miłości, która ochrania i troszczy się o ROZWÓJ życia bliźniego. Veritatis splendor. p. 15. Benedykt XVI: miłość jest większa od sprawiedliwości (dawać więcej aniżeli brać) Caritas in veritate, p. 6.

12 Kształtująca CŻM przemiana cywilizacyjna wymaga zastąpienia ekohumanizmem neosocjal-darwinizmu (fizycznego eliminowania Peryferii - konkurentów do deficytowych zasobów życia)

13 EKOHUMANIZM PARTNERSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE dla GLOBALNEGO DOBRA WSPÓLNEGO - czyli WSPÓLNEGO INTERESU wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysoko rozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE NAUKĄ I WYSOKĄ TECHNIKĄ ORAZ KULTURĄ INFORMACYJNĄ Michnowski L., How to Overcome the EU and Global Economic Crisis, The Club of Rome: http://www.clubofrome.at/news/newsflash88.html http://www.clubofrome.at/news/sup2010/dl-09-michnowski.pdf http://www.clubofrome.at/news/newsflash88.html http://www.clubofrome.at/news/sup2010/dl-09-michnowski.pdf http://www.clubofrome.at/news/newsflash88.html http://www.clubofrome.at/news/sup2010/dl-09-michnowski.pdf

14 Do Cywilizacji Życia i Miłości poprzez ukształtowanie zdolności trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności (ŚS)

15 Kryteria ZMIAN ROZWOJOWYCH ŚS (zachodzących łącznie): (1) zwiększenie szans długotrwałego życia CZŁOWIEKA/homo SAPIENS (θ max); (2) wzrost (tu i teraz) jakości życia WSZYSTKICH ludzi/OSÓB ŚS; (3) zwiększanie poziomu rezerw materialnych i intelektualnych zasobów życia CZŁOWIEKA; (4) zwiększanie JAKOŚCI ŚRODOWISKA przyrodniczego.

16 ROZWÓJ TRWAŁY (w tym r. przekr. gr. wzr.) ŚS albo kryzys i GLOBALNA katastrofa [θ = θ(i)]

17 Polityka TRWAŁEGO (BEZKRYZYSOWEGO) ROZWOJU (TR) ŚS powinna powodować taki ROZWÓJ (w tym WZROST) GOSPODARCZY, aby: (1) nieprzerwanie postępował ROZWÓJ SPOŁECZNY (w tym wzrost jakości życia WSZYSTKICH ludzi i trwałości Człowieka), (2) szybciej zapewniać dostęp do źródeł zasobów naturalnych i energii, zanim wyczerpaniu ulegną źródła aktualnie dostępne, oraz (3) środowisko przyrodnicze było odpowiednio kształtowane. Por: Johannesburg Declaration on Sustainable Development, p. 5:

18 EU SDS 2006 18. (…) a strong need for (…) research in the interplay between social, economic and ecological systems, and (…) risk analysis, BACK- and foreCASTING and prevention (feedforward – LM) systems. 26. The Commission should elaborate a concrete and REALISTIC VISION of the EU on its way to SUSTAINABLE DEVELOPMENT over THE NEXT 50 YEARS.

19 Strategia trwałego rozwoju ŚS projektowana metodą backcasting (1) b===================================================================================================================================================== Strategia trwałego rozwoju ŚS projektowana metodą backcasting (1) b===================================================================================================================================================== (1) CELE GENERALNE strategii (2) WIZJA, czyli IDEALNA, przyszłościowa – zgodna z przewidywanymi zmianami w uwarunkowaniach życia - forma STRUKTURY (w tym sposobu funkcjonowania) ŚWIATOWEJ SPOŁECZNOŚCI przekształconej polityką rozwojową, warunkująca zdolność TR ŚS.

20 Strategia trwałego rozwoju ŚS projektowana metodą backcasting (2) ======================================================================================================================================================================== (3) wykaz OGRANICZEŃ realizacji ww WIZJI (4) ETAPY (w tym metody) ELIMINOWANIA ww OGRANICZEŃ (5) Etapy (w tym metody) rozwojowego (krok po kroku) PRZEKSZTAŁCANIA STRUKTURY układu: światowa społeczność – środowisko przyrodnicze oraz inicjowania procesów kształtowania wizji. Strategia trwałego rozwoju ŚS projektowana metodą backcasting (2) ======================================================================================================================================================================== (3) wykaz OGRANICZEŃ realizacji ww WIZJI (4) ETAPY (w tym metody) ELIMINOWANIA ww OGRANICZEŃ (5) Etapy (w tym metody) rozwojowego (krok po kroku) PRZEKSZTAŁCANIA STRUKTURY układu: światowa społeczność – środowisko przyrodnicze oraz inicjowania procesów kształtowania wizji.

21 Strategia trwałego rozwoju ŚS projektowana metodą backcasting (3) =================================================================================================================================== (6) WYMIERNE KRYTERIA oceny skuteczności ww działań etapowych; (7) sukcesywne dynamiczne monitorowanie (w tym wartościowanie) skutków takiej polityki, oraz - w razie potrzeby - jej KORYGOWANIE (metodą FEEDFORWARD). Strategia trwałego rozwoju ŚS projektowana metodą backcasting (3) =================================================================================================================================== (6) WYMIERNE KRYTERIA oceny skuteczności ww działań etapowych; (7) sukcesywne dynamiczne monitorowanie (w tym wartościowanie) skutków takiej polityki, oraz - w razie potrzeby - jej KORYGOWANIE (metodą FEEDFORWARD).

22 MONITORING DYNAMICZNY: przetwarzanie metodami symulacji komputerowej danych statystycznych w PROGNOZY OSTRZEGAWCZE i informację o: (a) jakości i dynamice, oraz (b) PRZYSZŁYM PRZEBIEGU, procesu życia, w tym zbliżaniu się do granicy wzrostu, danej społeczności, pod warunkiem BRAKU INTERWENCJI w ten przebieg.

23 Podstawowe ograniczenia realizacji wizji ŚS TR (1) Brak zrozumienia konieczności ekohumanizmu, w tym rozwojowej współzależności w układzie: Centrum (bogaci) - Peryferie (biedni). (2) Brak naukowych, EDUKACYJNYCH i informacyjnych PODSTAW polityki i gospodarki trwałego rozwoju; (3) Brak STRUKTUR POLITYKI dalekowzrocznej kierującej się globalnym DOBREM WSPÓLNYM (win-win).

24 Dla CŻM niezbędny system edukacyjny kształtujący powszechną mądrość, w tym etykę ekohumanistyczną i KULTURĘ INFORMACYJNĄ,

25 MĄDROŚĆzdolność: (1) - OBSERWOWANIA zdarzeń zachodzących w układzie: podmiot życia społeczno-gospodarczego – środowisko (społeczno-przyrodnicze); podmiot życia społeczno-gospodarczego – środowisko (społeczno-przyrodnicze); (2) - ROZPOZNAWANIA procesów, których te zdarzenia dotyczą; (3) - PRZEWIDYWANIA przyszłego biegu tych procesów; (4) - ich POPRAWNEGO (współcześnie EKOHUMANISTYCZNEGO) WARTOŚCIOWANIA, (5) - WSPOMAGANIA procesów pozytywnych i PRZECIWSTAWIANIA się procesom negatywnym.

26 Czynniki mądrości : - intelekt, oraz - wiedza, oraz - sztuczna inteligencja (AI), oraz - moc sprawcza.

27 Intelekt: - rozum; - pamięć; - intuicja; - sumienie (jako zdolność poprawnego, adekwatnego wartościowania).

28 Potrzeba powszechnego dostępu do wiedzy: - systemowo-filozoficznej (w tym teorii procesu); - naukowej; - empirycznej; - intuicyjnej, a także WIEDZY O PRZYSZŁOŚCI.

29 Sztuczna inteligencja, w tym: - metody symulacji komputerowej (w tym monitoringu dynamicznego) wielkich systemów ekospołecznych, oraz - elastyczna automatyzacja (także cyborgizacja).

30 Moc sprawcza: - zdolność twórczego działania (moc swobodna); - wola; - UMIEJĘTNOŚĆ INICJOWANIA (procesów – jaki i kiedy pierwszy krok!).

31 Obecny kryzys społeczno-gospodarczy (finansowy, zadłużenia i bankructw państw, bezrobocia. głodu): - jawną fazą kryzys globalnego rozpoznanego Raportem Meadowsów pt: Granice wzrostu 1972, oraz - skutkiem m.in. zlekceważenia przestróg i zaleceń SNK.

32 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

33 Meadows 1972 Uwarunkowania życia i właściwości światowej społeczności (ŚS): (1) wielka zmienność uwarunkowań życia; (2) wielka bezwładność (niska elastyczność); (3) krótkowzroczność polityki społ-gosp.; (4) niesprawność homeostatu ŚS.

34 Dwie wizje zapewniania trwałości homo sapiens: (1) neosocjal-darwinistyczna, zerowego wzrostu (1-2 mld) albo (2) CŻM – ekohumanistyczna, trwałego rozwoju (sustainable development) ŚS,

35 THE G20 SEOUL SUMMIT LEADERS DECLARATION NOVEMBER 11 – 12, 2010 1. (…) working together we can secure a more prosperous future for the citizens of all countries. 4. (…We pledge to continue our coordinated efforts and act together to generate strong, sustainable and balanced growth. 5. (…) we are determined to put jobs at the heart of the recovery, to provide social protection, decent work. THE G20 SEOUL SUMMIT LEADERS DECLARATION NOVEMBER 11 – 12, 2010 1. (…) working together we can secure a more prosperous future for the citizens of all countries. 4. (…We pledge to continue our coordinated efforts and act together to generate strong, sustainable and balanced growth. 5. (…) we are determined to put jobs at the heart of the recovery, to provide social protection, decent work.

36 Jak zapewnić REALNOŚĆ strategicznej WIZJI?

37 Model konceptualny (Sage, Bocheński, LM) systemów typu: człowiek-technika–środowisko o nazwie System Życia (SŻ) jako (przydatna - w rozpoznawaniu istoty globalnego kryzysu i projektowaniu WIZJI oraz strategii TR) - pomoc w określeniu logiki procesu życia (w tym rozwoju oraz zmian w uwarunkowaniach życia) światowej społeczności i środowiska przyrodniczego (LM, Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój, K. Pr. PAN, W-wa 2006)

38 W świetle systemowej analizy SŻ: GŁÓWNYM CZYNNIKIEM globalnego kryzysu jest szybko postępująca MORALNA DESTRUKCJA (dotychczasowych form życia), nie przezwyciężana ekospołecznie użyteczną aktywnością twórczą a nie PRZELUDNIENIE Ziemi (czyli nadmiar potencjału intelektualnego)

39 Czym wyższy poziom rozwoju nauki i techniki, tym WIĘKSZE TEMPO ZMIAN w uwarunkowaniach życia, oraz WIĘKSZE NATĘŻENIE moralnej destrukcji form życia, już niezgodnych z nowymi uwarunkowaniami życia - a zatem więcej MĄDREJ (w tym etycznej) - sztuczną inteligencją wspomaganej - PRACY oraz NOWEJ NAUKI i ekospołecznie użytecznej TECHNIKI, dla eliminowania negatywnych skutków MORALNEJ DEGRADACJI

40 Projekt Cywilizacji Życia i Miłości wymaga wdrożeniowej metody programowania wizyjnego - backcasting

41 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl kte@psl.org.pl leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Cywilizacja Życia i Miłości w ujęciu programowania wizyjnego – backcasting."

Podobne prezentacje


Reklamy Google