Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Safari durch die südafrikanische Tierwelt Safari przez południowoafrykański świat zwierząt
Arkadiusz Więzowski

3 Safari durch die südafrikanische Tierwelt Safari przez południowoafrykański świat zwierząt
Die Südafrika bietet uns zweifellos die hervorragenden Möglichkeiten zur Beobachtung der artenreichen Tierwelt und der Natur. Jeder Reisende nach Südafrika sollte diese artenreiche Tierwelt näher kennenlernen und mehr über die Wildtiere erfahren. Gleich erfahren wir mehr über den Löwen, Nashorn, Elefanten, Leopard und Büffel. Wir erfahren auch, wie sich diese Tiere verhalten und wie sich wir verhalten sollten, wenn wir zufällig mit ihnen in Berührung kommen. Auf geht’s! Republika Południowej Afryki niewątpliwie daje nam doskonałe możliwości do obserwacji bogatego gatunkowo świata zwierząt oraz przyrody. Każdy podróżny do RPA powinien poznać bliżej tą urozmaiconą gatunkowo faunę oraz dowiedzieć się więcej o tych dzikich zwierzętach. Za chwilę dowiemy się więcej o lwie, nosorożcu, słoniu, lamparcie oraz bawole. Dowiemy się również, jak zachowują się te zwierzęta oraz jak my powinniśmy się zachować, kiedy przypadkowo się z nimi zetkniemy. Zaczynamy!

4 der Löwe Lew Die Löwen gehören der Gattung Panther an, die zur Gruppe der Großkatzen zählt. Den Löwen in Afrika in freier Natur können wir nur in den südlichen Gebiten der Sahara sehen. In Indien leben noch einige hundert Löwen in Schutzgebieten. Der Lebensraum der Löwen ist die Savanne mit offenen Bewuchs. Die Savanne ist ein idealer Ort, wo die Löwen alles haben, was sie brauchen. Das ist eine Mischung aus Wasserstellen und Pflanzen. Lwy należą do gatunku pantery, która zalicza się do grupy wielkich kotów. W Afryce lwa na wolności możemy zobaczyć tylko w południowych regionach Sahary. W Indiach kilkaset lwów żyje jeszcze w obszarach chronionych. Siedliskiem lwów jest sawanna z otwartą roślinnością. Sawanna jest idealnym miejscem, gdzie lwy mają wszystko, czego potrzebują. Jest to mieszanka akwenów wodnych i roślinności.

5 der Löwe Lew Die Löwen leben in Rudeln und bewohnen ein Revier. Die Weibchen jagen und kümmern sich um die Jungen. Die Männchen verteidigen das Revier. Als ein Männchen seine Geschlechtsreife erreicht, ist er aus dem Rudel vertrieben. Er zieht meistens ein paar Jahren gemeinsam mit anderen so genannten "Nomaden" umher. Wenn der Löwe ein Rundel übernehmen will, muss er den alten Rudelführer im Kampf bezwingen. Wenn er verliert, muss er weggehen. Manchmal sterben die Löwen an seinen Verletzungen. Lwy żyją w stadach i zamieszkują dane terytorium. Samice polują i opiekują się młodymi. Samce bronią terytorium. Gdy samiec osiąga dojrzałość płciową, zostaje wygnany ze stada. Przenosi się on zazwyczaj przez kilka lat z miejsca na miejsce z innymi tak zwanymi "Nomadami". Jeżeli lew chce przejąć stado, musi pokonać starego przywódcę stada w walce. Gdy przegra, musi odejść. Czasami lwy umierają z powodu odniesionych ran.

6 der Löwe Lew Die Weibchen jagen meist in der Dämmerung. Sie fangen meist Zebras, Gnus, Gazellen, Antilopen oder Büffel. Um einen Beutetier zu jagen, pirschen sich die Weibchen heran. Der Beutetier wird umgekreist und mit einem Biss in die Kehle oder den Nacken getötet. Zuerst fressen nur die Männchen, dann essen die Weibchen und zum Schluss fressen die Jungen. Samice polują przeważnie o zmierzchu Łapią przeważnie zebry, gnu, gazele, antylopy oraz bawoły. Samice skradają się aby upolować zdobycz. Zdobycz zostaje otoczona i zabita ugryzieniem w gardło bądź szyję. Na początku jedzą samce, później jedzą samice a na samym końcu jedzą młode.

7 der Löwe Lew Die Löwen haben fast keine Feinde. Nur die Elefanten und die Schlangen sind für die Löwen gefährlich. Die erwachsenen Löwen kämpfen manchmal auch mit Artgenossen, wenn sie das Rudel übernehmen wollen. Der Löwe, der im hohen Gras auf Lauer liegen, ist sehr oft schwer zu erkennen, deswegen ist das Verlassen des Fahrzeugs auf Safari verboten. Lwy prawie w ogóle nie mają wrogów. Tylko słonie oraz węże mogą być niebezpieczne dla lwów. Dorosłe lwy walczą czasami również z osobnikami tego samego gatunku gdy chcą przejąć stado. Lew, który czyha w wysokiej trawie, jest bardzo często trudny do zauważenia, dlatego opuszczanie pojazdu na safari jest zabronione.

8 der Elefant Słoń Der Afrikanische Elefant ist der größte Landsäuger der Welt. Wir können zwei Arten von Elefanten unterscheiden, nämlich den Steppenelefant und den Waldelefant. Der Waldelefant hat geringere Körpergröße und kleine, runde Ohren. Ein ausgewachsener Elefant kann eine Körperlänge bis zu 7,50 Meter und eine Körperhöhe bis zu 3,50 Meter erreichen. Er kann bis zu fünf Tonnen wiegen. Die Weibchen sind kleiner und wiegen ca. 2,5 Tonen bei einer Körpergröße von 2,50 Metern. Słoń Afrykański jest największym ssakiem lądowym na świecie. Możemy rozróżnić dwa rodzaje słoni, mianowicie Słoń Afrykański Stepowy oraz Słoń Afrykański Leśny. Słoń Afrykański Leśny ma mniejszy rozmiar ciała i małe okrągłe uszy. Dorosły słoń może osiągnąć długość ciała do 7,50 metrów i wysokość ciała do 3,50 metrów. Może ważyć do pięciu ton. Samice są mniejsze i ważą około 2,5 tony przy wysokości 2,50 metrów.

9 der Elefant Słoń Die Elefantenkuh (im Unterschied zum Indischen Elefanten) besitzt die Stoßzähne. Der Afrikanische Elefant hat auch größeren Ohren als der Indischen Elefant. Die Elefanten haben gering ausgebildetes Seh- und Hörvermögen. Das Tas- und Geruchssinn ist jedoch sehr gut ausgebildet. Die Elefanten zählen zu den intelligentesten Vertretern des Tierreichs. Der Afrikanische Elefant lebt heute nur in Nationalparks und Schutzzonen im südlichen Afrika. Es gibt ca Tiere dieser Art. Samica Słonia Afrykańskiego (w odróżnieniu do Słonia Indyjskiego) posiada kły. Słoń Afrykański ma również uszy większe od Słonia Indyjskiego. Słonie mają słabo rozwinięty wzrok oraz słuch. Jednak dotyk oraz węch są bardzo dobrze rozwinięte. Słonie zaliczane są do jednych z najbardziej inteligentnych przedstawicieli królestwa zwierząt. Słoń Afrykański żyje tylko w parkach narodowych i obszarach chronionych w południowej Afryce. Istnieje około 400 tysięcy zwierząt tego rodzaju.

10 der Elefant Słoń Die Afrikanischen Elefanten leben in Rudeln. Sie sind im Stande, die Strecke bis zu 10 km pro Tag zurückzulegen. Die Elefanten gelten als sehr soziale und friedliche Tiere. Wenn sie in Gefahr sind, können sie jedoch sehr aggressiv reagieren. Die Herden bestehen meistens aus etwa 10 Elefantenkühen mit ihren Jungtieren. Eine Merkwürdigkeit ist es, dass sich das Gebiss der Elefanten bis zu 7 Mal erneuert. Ein Afrikanischer Elefant ernährt sich von Pflanzen. Słonie Afrykańskie żyją w stadach. Są one w stanie pokonać dystans do 10 kilometrów dziennie. Słonie uważane są za bardzo towarzyskie oraz spokojne zwierzęta. Jeżeli są w niebezpieczeństwie, mogą reagować jednak bardzo agresywnie. Stada składają się zazwyczaj z około 10 samic oraz ich potomstwa. Ciekawostką jest to, że uzębienie słonia odnawia się do 7 razy. Słoń Afrykański odżywia się roślinami.

11 der Elefant Słoń Der Elefant frisst bis zu 300 Kg Pflanzen pro Tag. Er isst meistens Baumrinde, Blättern, Holz, Früchten oder Gräsern. Ein Elefant trinkt bis zu 150 Liter Wasser pro Tag. Die Elefanten besitzen kaum Feinde. Die Löwen jagen nur auf jüngere Elefanten, die ausgewachsenen Elefanten sind vermeiden. Der Afrikanische Elefant steht heute unter dem Schutz der "World Wide Fund for Nature" (WWF) , welche mehr als 60 Projekte zum Erhalt der Tiere betreut. Słoń zjada do 300 kilogramów roślin na dzień. On zjada zwykle korę, liście, drewno, owoce oraz zioła. Słoń pije do 150 litrów wody dziennie. Słonie nie mają wrogów. Lwy polują tylko na młode słonie, dorosłe słonie są omijane. Słoń Afrykański jest pod ochroną organizacji ekologicznej "World Wide Fund for Nature" (WWF), która opiekuje się ponad sześćdziesięcioma projektami w celu utrzymania zwierząt.

12 die Giraffe Żyrafa Giraffen gelten als die höchsten lebenden Tiere. Sie erreichen eine Körpergröße von bis zu 5,5 m und ein Körpergewicht bis zu 1,3 Tonen. Es gibt insgesamt 9 Unterarten von Giraffe, die bekannteste Giraffe ist jedoch die Netzgiraffe. Die Giraffen sind Säugetiere und zählen zur Ordnung der Paarhufer. Ein charakteristisches Merkmal von Giraffen ist der lange Hals. Sie haben auch sehr lange Beine. Die Vorderbeine sind länger als die Hinterbeine. Żyrafy to najwyższe żyjące zwierzęta. Osiągają wysokość do około 5,5 metra i masę ciała do 1,3 ton. Istnieje w sumie 9 podgatunków żyrafy, jednak najbardziej znaną żyrafą jest żyrafa siatkowana. Żyrafy są ssakami i należą do rzędu parzystokopytnych. Cechą charakterystyczną żyraf jest długa szyja. Mają również bardzo długie nogi. Przednie nogi są ​​dłuższe niż tylne.

13 die Giraffe Żyrafa Die Giraffe besitzt kleine, mit Haut bedeckte Hörner. Ihre Ohren und Augen sind relativ groß. Ein anderes Merkmal ist das braun-weiß gemusterte Fell. Der natürliche Lebensraum von Giraffen ist das südliche Afrika. Sie leben in Savannen und im offenen Waldland, weil sie dort die nötige Nahrung finden. Da sie ein langes Hals haben, erreichen sie Futterplätze, die für die anderen Säugetieren unerreichbar bleiben. Żyrafa ma małe, pokryte skórą rogi. Jej uszy i oczy są stosunkowo duże. Inną cechą jest brązowo-białe wzorzyste futro. Naturalnym siedliskiem żyraf jest Afryka Południowa. Żyją w sawannach i otwartych lasach, ponieważ tam znajdują potrzebne pożywienie. Ponieważ mają długie szyje to osiągają żerowiska, które pozostają niedostępne dla innych ssaków.

14 die Giraffe Żyrafa Die Giraffen bilden die Gruppen (Rudeln) von bis zu 25 Tieren. Sie haben kein festes Revier, die Männchen kämpfen jedoch um die Hierarchie im Rudel. Eine Merkwürdigkeit ist es, dass die Giraffen nachts im Stehen schlafen. Die Weibchen paaren sich nur mit den Männchen, die einen hohen Sozialstatus haben. Hyänen, Leoparden und Löwen sind die natürlichen Feinde der Giraffen. Die Giraffen haben sehr kräftige Vorderbeine, mit denen sie sich von Feinde verteidigen. Żyrafy tworzą grupy (stada) do 25 zwierząt. Nie mają one stałego terytorium, jednak samce walczą o hierarchię w stadzie. Ciekawostką jest to, że żyrafy śpią nocami na stojąco. Samice parzą się tylko z samcami, którzy posiadają wysoki status społeczny. Hieny, lamparty i lwy są naturalnymi wrogami żyraf. Żyrafy mają bardzo silne nogi przednie, którymi bronią się przed nieprzyjacielem.

15 der Leopard Lampart Der Leopard ist eine mittelgroße Katze. Den Leoparden können wir nur noch in Afrika und Asien finden. Er wiegt je nach Lebensraum zwischen 30 und 100 Kilogramm. Die Leoparden bewohnen vor allem die dichten Regenwälder Zentralafrikas. Wir können die Leoparden auch in Savannen und Gebirgen finden. Jeder Leopard hat seine individuelle Fellzeichnung. Die Leoparden haben ausgezeichnet ausgebildetes Seh-, Hör- und Riechvermögen. Lampart to średniej wielkości kot. Lamparta możemy znaleźć jeszcze tylko w Afryce oraz Azji. Z zależności od siedliska waży on od 30 do 100 kilogramów. Lamparty zamieszkują przede wszystkim gęste lasy deszczowe Afryki Centralnej. Lamparty możemy znaleźć również na sawannach oraz w górach. Każdy lampart ma swój indywidualny wzór na sierści. Lamparty mają doskonale rozwinięty zmysł wzroku, słuchu oraz węchu.

16 der Leopard Lampart Die Leoparden sind sehr erfolgreiche Jäger. Die Leoparden laufen sehr schnell. Über ganz kurze Strecken können die Leoparden eine Geschwindigkeit bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Leopard ist ein Einzelgänger, der sein Territorium hat. Die Jungen suchen sich eigene Reviere schon nach zwei Jahren nach der Geburt. Antilopen und Hirsche gehören zu den meist gefressenen Beutetieren. Sie essen auch kleinere Tiere wie Schakale oder Paviane. Die Leoparden können sich jedoch dem Nahrungsangebot anpassen und z.B. Insekten, Vögel oder Reptilien fressen. Lamparty są bardzo dobrymi myśliwymi. Biegają bardzo szybko. Na niewielkich odległościach lampart może osiągnąć prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Lampart jest samotnikiem, który posiada swoje terytorium. Młode lamparty szukają własnych obszarów już po dwóch latach od urodzenia. Antylopy oraz jelenie należą do jednych z najczęściej zjadanych zdobyczy. Jedzą również zwierzęta takie jak szakale oraz pawiany. Lamparty mogą się jednak dostosować do żywności i jeść na przykład owady, ptaki oraz gady.

17 der Leopard Lampart Leoparden haben wenige natürliche Feinde. Die Löwen sind meist die natürlichen Feinde der Leoparden. Der Mensch gilt jedoch als der größte Feind der Leoparden, weil er ihren Lebensraum ständig einschränkt und ihren Bestand massiv bedroht. Der Leopard gilt als vom Aussterben bedrohte Tierart und ist sowohl in weiten Teilen Asiens auch als im nördlichen Afrika kaum mehr zu finden. Lamparty mają mało naturalnych wrogów. Lwy są zazwyczaj naturalnymi wrogami lamparta. Za największego nieprzyjaciela lampartów uważa się jednak człowieka, ponieważ ciągle ogranicza jego przestrzeń życiową oraz masowo zagraża jego istnieniu. Lampart jest uważany za zagrożony gatunek i bardzo ciężko jest go znaleźć zarówno w wielu częściach Azji, jak również w Afryce Północnej.

18 das Nashorn Nosorożec Das Nashorn ist ein Tier, das das Horn auf der Nase (bei einigen Tierarten auch von 2 Hörnern) hat. Der Körper des Nashorns ist massig. Es hat sehr kurzen stämmigen Beinen. An jedem Fuß befinden sich drei Zehen, die sich zu einem Huf verbinden. Das Nashorn hat eine lederartige Haut. Die Haut ist entweder grau oder braun gefärbt. Einige Arten des Nashorns haben starke Falten m Halsbereich, die als ein Panzer dienen. Die Nashörner haben gering ausgebildetes Sehvermögen. Das Geruchssinn und Hörvermögen ist jedoch ausgeprägt ausgebildet. Nosorożec jest zwierzęciem, które ma róg na nosie (u niektórych gatunków nawet dwa rogi). Ciało nosorożca jest ogromne. Ma on bardzo krótkie przysadziste nogi. Na każdej stopie ma trzy palce, które łączą się w kopyto. Nosorożec ma skórzastą powłokę. Powłoka jest albo szary albo brązowa. Niektóre gatunki nosorożców mają silne zmarszczki na szyi, które służą jako pancerz. Nosorożce mają słabo rozwinięty wzrok. Natomiast zmysł węchu oraz słuchu jest doskonale rozwinięty.

19 das Nashorn Nosorożec Das Nashorn ist Einzelgänger. Sehr selten lebt es in kleinen Herden in der Savanne in Afrika. Die Konkurrenzkämpfe um ein Weibchen machen das Männchen sehr angriffslustig. Das Männchen markiert sein Territorium durch das Absetzen von Urin und Kot. Das Weibchen kümmert sich nur um ein Jungtier. Wenn ein weiteres Jungtier geboren wird, wird er von der Mutter verjagt. Die Nashörner sind dämmerungs- und nachtaktive Tiere. Der Mensch ist der einzige Feind des ausgewachsenen Nashorns. Nosorożec jest samotnikiem. Bardzo rzadko żyje on w małych stadach na sawannie w Afryce. Rywalizacje o samice czynią samca bardzo agresywnym. Samiec zaznacza swoje terytorium poprzez oddanie moczu oraz kału. Samica troszczy się tylko o jedno młode. Gdy urodzi się kolejne, zostaje ono wygnane przez matkę. Nosorożce są zwierzętami aktywnymi o zmierzchu oraz w nocy. Jedynym nieprzyjacielem dorosłego nosorożca jest człowiek.

20 das Nashorn Nosorożec Man kann drei unterschiedliche Unterarten des Nashorns unterscheiden. In Afrika finden wir das Spitzmaulnashorn und das Breitmaulnashorn. Die Ernährungsweise ist die einzige Unterschied zwischen den beiden Arten. Das Breitmaulnashorn ist ein typischer Weidegänger, der vorwiegend Steppengras frisst. Das Spitzmaulnashorn ist dagegen ein Laubfresser. In Afrika gibt es ca Nashörner. Można odróżnić trzy podgatunki nosorożca. W Afryce znajdziemy nosorożca czarnego oraz nosorożca białego. Sposób odżywiania jest jedyną różnicą między tymi dwoma gatunkami. Nosorożec biały jest typowym zwierzęciem pastwiskowym, który je przeważnie trawę. Nosorożec czarny jest natomiast zwierzęciem liściożernym. W Afryce jest około nosorożców.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google