Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Gesundes Leben und Essen
Zdrowe życie oraz jedzenie Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja zapozna nas:
- z zaletami zdrowego trybu życia oraz odżywiania się, - z czynnikami które mogą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, - z propozycjami zdrowego trybu życia, - ze zdrowym oraz niezdrowym jedzeniem, Zaczynamy!

4 Dialog rozmowa - Hallo Tina! Hast du letztens Martin gesehen? Er sieht sehr müde aus, nicht wahr? - Cześć Tina. Widziałaś ostatnio Marcina? On wygląda na bardzo Zmęczonego, nieprawdaż? - Ja. Es stimmt. Er hat einen sehr ungesunden Lebensstill. Ich habe gehört, dass er Zigaretten raucht. - Tak. Zgadza się. On ma bardzo niezdrowy styl życia. Słyszałam, że pali papierosy. - Ja, er raucht mindestens 15 Zigaretten pro Tag! Es ist viel zu viel! - Tak, on pali co najmniej piętnaście papierosów na dzień. To o wiele za dużo! - Er isst nur Fast food! Es ist ungesund. Ich finde, deswegen ist er müde. - On je tylko Fast foody! To jest niezdrowe. Myślę, że dlatego jest zmęczony.

5 Ungesundes Lebensstil
Niezdrowy tryb życia Wenn jemand: - sehr oft müde ist, - zu viel Alkohol trinkt, - Zigaretten raucht, - fast nur Fastfood isst, - oft gestresst ist, - viel Kaffee trinkt, - sehr viel arbeitet, - sehr viel fern sieht, - keine Kondition hat, - und keinen Sport treibt, führt man ungesundes Leben. Jeżeli ktoś: - jest bardzo często zmęczony, - pije za dużo alkoholu, - pali papierosy - je prawie same Fast foody - jest bardzo często zestresowany - pije dużo kawy - pracuje bardzo dużo - ogląda dużo telewizji, - nie ma kondycji - i nie uprawia sportu prowadzi niezdrowe życie.

6 Was soll ich tun? Co powinienem robić?
Ich bin oft müde. Was soll ich tun? Często jestem zmęczony. Co powinienem zrobić? Du solltest weniger fern sehen. Powinieneś oglądać mniej telewizji. Ich habe keine Kondition. Was soll ich tun? Nie mam kondycji. Co powinienem zrobić? Du solltest mehr Sport treiben. Powinieneś uprawiać więcej sportu. Ich esse fast nur Fast food. Was soll ich tun? Jem tylko Fast foody. Co powinienem zrobić? Du solltest Obst und Gemüse essen. Powinieneś jeść owoce i warzywa. Der Kopf tut mir weh. Was soll ich tun? Boli mnie głowa. Co powinienem zrobić? Du solltest kein Alkohol trinken. Nie powinieneś pić alkoholu.

7 Ungesundes Leben Niezdrowe życie - Führst du gesundes Leben?
- Prowadzisz zdrowe życie? - Leider, nein. Ich trinke sehr viel Kaffee. Mindestens 5 pro Tag. - Niestety, nie. Piję bardzo dużo kawy. Co najmniej 5 dziennie. - Warum trinkst du so viel Kaffe? Das ist doch ungesund! - Dlaczego pijesz tak dużo kawy? Pzecież to jest niezdrowe! - Ja, ich weiß. Ich arbeite sehr viel und ich bin immer müde. Ich trinke Kaffee, weil ich mich dann besser fühle. - Tak, wiem. Bardzo dużo pracuję i ciągle jestem zmęczony. Pije kawę, ponieważ potem się lepiej czuję. - Du solltest weniger Kaffee trinken. Statt Kaffee zu trinken, solltest du dich mehr bewegen und länger schlafen. - Powinieneś pić mniej kawy. Zamiast pić kawę, powinieneś się więcej poruszać i dłużej spać.

8 Wortschatz Słownictwo müde aussehen – wyglądać na zmęczonego
einen ungesunden Lebensstil haben – mieć niezdrowy tryb życia gesundes / ungesundes Leben führen – prowadzić zdrowe/niezdrowe życie Zigaretten rauchen – palić papierosy Fast food essen – jeść fast foody viel Kaffee trinken – pić dużo kawy sich mehr bewegen – więcej się poruszać Sport treiben – uprawiać sport länger schlafen – dłużej spać sich besser fühlen – czuć się lepiej viel arbeiten – dużo pracować

9 Dialog Rozmowa - Hallo Ania! Wie geht es dir? Du siehst aber super aus! - Cześć Ania! Co słychać? Wyglądasz super! - Danke. Alles in Ordnung! Letztens begann ich gesunde Lebensweise führen. - Dziękuję. Wszystko w porządku. Ostatnio zaczęłam prowadzić zdrowy tryb życia. - Wirklich? Was machst du, dass du so fit aussieht? - Naprawdę? Co robisz, że tak zdrowo wyglądasz? - Ich treibe viel Sport und esse energiearme Lebensmittel. - Uprawiam dużo sportu i jem niskokaloryczną żywność. - Was isst du zum Beipiel? - Co na przykład? - Ich esse das Vollkornezeugnis und fettarme Lebensmittel. - Jem produkty z pełnego ziarna i produkty z niską zawartością tłuszczu.

10 Wortschatz Słownictwo gesunde Lebensweise – zdrowy tryb życia
genug Schlaf – wyskarczająca ilość snu aktive Erholung – aktywny wypoczynek energiearme Lebensmittel - nisko energetyczna żywność fettarm - z niską zawartością tłuszczów das Vollkornezeugnis - produkty pełnoziarniste fettreich - bogaty w tłuszcz schlank bleiben - pozostać szczupłym die Süßigkeiten - słodycze sich ernähren - odżywiać się der Gesundheit schaden - szkodzić zdrowiu munter machen - ożywiać festen Willen brauchen - potrzebować silnej woli abnehmen - schudnąć

11 Beispiele Przykłady Mann braucht festen Willen, um sich gesund zu ernähren. Potrzeba silnej woli, aby się zdrowo odżywiać. Man braucht aktive Erholung und viel Sport, um abzunehmen. Potrzeba aktywnego odpoczynku i dużo sportu, aby schudnąć. Man braucht genug Schlaf, um sich gut zu fühlen. Potrzeba wystarczającej ilości snu, aby się dobrze czuć. Man sollte weniger Süßigkeiten essen, um schlank zu bleiben. Powinno się jeść mniej słodyczy, aby pozostać szczupłym. Mann muss gesunde Lebensweise führen, um sich munter zu machen. Trzeba prowadzić zdrowy tryb życia, aby się ożywić.

12 Was sollte ich machen, um gesund zu leben?
Co powinienem robić, aby zdrowo żyć? - Könntest du mir ein Rezepf für gesunde Lebensweise geben? - Czy mogłabyś mi podać przepis na zdrowy tryb życia? Du solltest: Powinieneś: - früher ins Bett/ schlafen gehen – chodzić wcześniej do łóżka / spać - mehr / genugend Mineralwasser trinken – pić więcej (wystarczająco) wody mineralnej - mehr Obst und Gemüse essen – jeść więcej owoców i warzyw - dich mehr entspannen – więcej odpoczywać - mehr auf deine Kalorien achten – bardziej uważać na swoje kalorie - nicht mehr rauchen / mit dem Rauchen aufhoeren – nie palić więcej / rzucić palenie - viel Sport treiben – uprawiać dużo sportu - meher Bewegung haben – mieć więcej ruchu

13 Beispiele Przykłady Um sich besser zu fühlen, gehe ich früher ins Bett. Aby się lepiej czuć, kładę się wcześniej spać. Um fit zu sein, esse ich mehr Obst und Gemüse. Aby być zdrowym, jem więcej owoców i warzyw. Ich habe mit dem Rauchen aufgeört, um gesund zu sein. Rzuciłem palenie, aby być zdrowym. Ich entspanne mich mehr, um sich nicht müde zu fühlen. Więcej odpoczywam, żeby nie czuć się zmęczonym. Ich treibe viel Sport. Dużo trenuję.

14 Wir antworten auf die Fragen
Odpowiadamy na pytania - Martin, warum isst du keine Pommes mehr? - Marcin, dlaczego nie jesz więcej frytek? - Ich esse keine Pommes mehr, weil ich schon keinen Hunger habe. - Nie jem więcej frytek, ponieważ nie jestem już głodny. Warum trinkst du viel Mineralwasser und Milch, Tina? - Tina, dlaczego pijesz dużo wody mineralnej i mleka? - Ich trinke Mineralwasser und Milch, weil sie gesund sind. - Piję wodę mineralną i mleko, ponieważ są zdrowe.

15 Wir antworten auf die Fragen
Odpowiadamy na pytania - Warum isst du nur Obst und Gemüse, Ania? - Ania, dlaczego jesz tylko owoce i warzywa? - Ich esse nur Obst und Gemüse, weil ich Vegetarier bin. - Jem tylko owoce i ważywa, ponieważ jestem wegetarianką. - Thomas, warum isst du keine Süßigkeiten mehr? - Tomek, dlaczego nie jesz już słodyczy? - Ich esse keine Süßigkeiten mehr, weil ich schlank bleiben will. - Nie jem już słodyczy, ponieważ chcę zostać szczupły.

16 Ungesundes Essen - Wortschatz Du solltest keine Hamburger essen.
Niezdrowe jedzenie - słownictwo der Riegel - baton der Bonbon - cukierek die Schokolade - czekolada der Lutscher - lizak der Pommes frites - frytki der Kartoffelchip - chipsy die Pizza - pizza der Hamburger - hamburger die Bratwurst - smażona kiełbasa die Nudeln - kluski Du solltest keine Hamburger essen. Nie powinieneś jeść hamburgerów.

17 Gesundes Essen Zdrowe jedzenie die Tomate - pomidory
die Ananas - ananas die Melone - melon die Möhre - marchew der Apfel - jabłko die Kartoffel - katrofel der grüne Salat - zielona sałata die Zucchini - cukinia die Weintraube - winogrono Du solltest Früchte oder Gemüse essen, weil in ihnen es viele Vitaminen gibt. Powinieneś jeść owoce i ważywa, ponieważ w nich jest dużo witamin.

18 Das Rezept für gesundes Essen
Przepis na zdrowe jedzenie - Wir sollten ausreichend trinken. - Powinniśmy wystarczająco dużo pić. - Wir sollten Fett reduzieren. - Powinniśmy zredukować tłuszcze. - Wir sollten Fleisch reduzieren. - Powinniśmy zredukować mięso. - Wir sollten viel Obst und Gemüse essen. - Powinniśmy jeść dużo warzyw i owoców. - Wir sollten ein mal pro Woche Fisch essen. - Powinniśmy raz w tygodniu jeść rybę. - Wir sollten salzarm kochen. - Powinniśmy gotować używając mało soli. - Wir sollten gesunde Öle und Fette benutzen. - Powinniśmy używać zdrowych olejów i tłuszczów. - Wir sollten auf Alkoholgenuss verzichten. - Powinniśmy zrezygnować z konsumpcji alkoholu.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google