Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Das Wetter und Jahreszeiten
Pogoda oraz pory roku Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja: - zapozna nas ze słownictwem związanym z pogodą, - nauczy nas opisywać pogodę, - zapozna nas z nazwami pór roku, - nauczy nas opisywać pogodę w określonych porach roku. Zaczynamy!

4 Wie ist das Wetter heute?
Jak jest dzisiaj pogoda? - Guten Morgen, Mutti! Wie ist das Wetter heute? - Dzień dobry Mamo! Jaka jest dzisiaj pogoda? - Heute ist sehr warm. Die Sonne scheint. - Dzisiaj jest bardzo ciepło. Świeci słońce. - Super. Heute haben wir in der Schule einen Ausflug. - Super. Dzisiaj w szkole mamy wycieczkę - Es wird heute den ganzen Tag sehr sonnig, also der Ausflug wird wohl gelungen sein. - Dzisiaj cały dzień będzie bardzo słonecznie, a więc wycieczka powinna się udać.

5 Wortschatz Słownictwo Heute ist es windig. Es wird regnen.
das Wetter - pogoda die Sonne - słońce Es ist sonnig. - Jest słonecznie. der Regen - deszcz Es regnet . - Pada deszcz. der Wind - wiatr Es ist windig. - Jest wietrznie der Schnee - śnieg Es schneit. - Pada śnieg. der Sturm – wichura der Donner - grzmot Es donnert. - Grzmi. der Blitzt - piorun, błyskawica Es blitzt. - Błyska się. der Hagel - grad Es hagelt. - Pada grad. Heute ist es windig. Es wird regnen. Dzisiaj jest wietrznie. Będzie padało.

6 Wortschatz Słownictwo der Nebel – mgła Es ist neblig. - Jest mgliście.
der Frost - mróz der Sturm - sztorm die Wolke - chmura die Temperatur - temperatura die Hitze - upał Es ist warm. - Jest ciepło. Es ist kalt. - Jest zimno Es ist 28 grad. - Jest 28 stopni. Es ist frostig. - Jest mroźnie. das Eis - lód das Glatteis - gołoledź Es ist glätte – Jest gołoledź. Wie ist das Wetter heute? Jaka jest dziś pogoda? Heute ist es -2 grad. Es ist kalt und frostig. Dzisiaj jest -2 stopni. Jest zimno i mroźnie.

7 der Regen Deszcz der Regen - deszcz Es regnet . - Pada deszcz.
Es sieht nach Regen aus. - Zanosi się na deszcz. Es gießt in Strömen. - Leje jak z cebra. Es tröpfelt. - Kropi. der Spühregen - mżawka das Nieseln - mżawka Es hat aufgehört zu regnen. - Przestało padać. der Regenbogen – tęcza

8 Wie ist das Wertter heute? - Dialog
Jaka jest dzisiaj pogoda? - Dialog - Guten Morgen Mutti! Wie ist das Wetter heute? - Dzień dobry mamusiu! Jaka jest dziś pogoda? - Es hat aufgehört zu regnen aber es sieht wieder nach Regen aus. - Przestało padać ale znów zanosi się na deszcz. - Oh, nein! Ich möchte heute ins Grüne fahren. - Oh, nie! Chciałam jechać dzisiaj na łono natury. - Es tut mir leid, aber heute wird den ganzen Tag in Strömen gießen. - Przykro mi, ale dzisiaj cały dzień będzie padało jak z cebra. - Vielleicht wird nur der Spühregen? - Może będzie tylko mżawka? - Nein, mein Kind. Sieh mal, es tröpfelt schon. - Nie, moje dziecko. Zobacz, już kropi.

9 die Sonne Słońce die Sonne - słońce Es ist sonnig. - Jest słonecznie.
Die Sonne scheint. – Świeci słońce. Die Sonne brennt. - Słońce praży. scheinen – świecić wolkenloser Himmel - bezchmurne niebo Es ist warm. - Jest ciepło. die Hitze - upał die Temperatur - temperatura heiß - gorąco Es sind ungefähr 30 Grad. - Jest około 30 stopni.

10 Wie wird das Wetter morgen? - Dialog
Jaka będzie jutro pogoda? - Dialog - Hallo, weißt du vieleicht, wie das Wetter morgen wird? - Cześć, wiesz może, jaka jutro będzie pogoda? - Morgen wir die Sonne scheinen. Es werden ungefähr 30 Grad. - Jutro będzie świeciło słońce. Będzie około 30 stopni. - Wirklich? Super! Morgen möchten wir das Lagerfeuer machen. - Naprawdę? Super! Jutro chcemy zrobić ognisko. - Ja, morgen wird wolkenloser Himmel und es wird sehr warm. - Tak, jutro będzie bezchmurne niebo i będzie bardzo ciepło! - Ich lade dich also auf das Lagerfeuer ein! - A więc zapraszam cię na ognisko! - Danke! - Dziękuje!

11 der Wind Wiatr der Wind – wiatr wehen - wiać
Es ist windig. - Jest wietrznie eisiger Wind – zimny wiatr starker Wind – silny wiatr der Sturm – wichura Es ist windstill - jest bezwietrznie. der Südwind – wiatr południowy die Bewölkung – zachmurzenie

12 Jest wietrznie - dialog
Es ist windig - Dialog Jest wietrznie - dialog - Es ist aber windig heute! Nicht wahr? - Ale jest dzisiaj wietrznie! Nieprawdaż? - Ja, das stimmt. Heute ist der Südwind also es weht stark. - Tak, zgadza się. Dzisiaj jest południowy wiatr a więc mocno wieje. - Ja, es ist ein starker Wind. Ich finde, dass es fast ein Sturm ist. - Tak, jest silny wiatr. Uważam, że to jest prawie wichura. - Und gestern war es so windstill ... - A wczoraj było tak bezwietrznie ...

13 der Schnee Śnieg der Schnee - śnieg Es schneit. - Pada śnieg.
der Hagel - grad Es hagelt. - Pada grad. Es ist frostig. - Jest mroźnie. gefrieren – zamarznąć Es ist glatt - jest ślisko. der Frost – mróz der Schnee rieselt – prószy śnieg Es schneit in großen Flocken - Śnieg pada dużymi płatkami.

14 Morgen wird es der Schnee rieseln - Dialog
Jutro będzie prószył śnieg - dialog - Wie wird das Wetter morgen? Morgen fahre ich mit dem Auto nach Berlin. - Jaka będzie jutro pogoda? Jutro jadę samochodem do Berlina. - Morgen wird es leider der Schnee reiseln. - Niestety jutro będzie prószył śnieg. - Wirklich? Wenn es morgen frostig wird, wird es auch sehr glatt. - Naprawdę? Jeśli jutro będzie mroźno, będzie też bardzo ślisko. - Genau. Sei bitte vorsichtig, denn es kann das Glatteis sein. - Dokładnie. Bądź ostrożny, ponieważ może być gołoledź. - Danke. Ich werde aufpassen. - Dziękuje. Będę uważał. - Gute Reise! - Szerokiej drogi!

15 das Gewitter Burza das Gewitter – burza
Das Gewitter zieht auf. – nadciąga burza. Es gibt ein Gewitter. – Jest burza. der Donnerschlag – piorun donnern - grzmieć der Donner - grzmot Es donnert. - Grzmi blitzen – błyskać się. der Blitzt - piorun, błyskawica Es blitzt. - Błyska się. das Hundeswetter – pogoda „pod psem”

16 So ein Gewitter! - Dialog
Co za burza! - dialog - So ein Gewitter, Martin! Hast du diesen Blitzt gesehen? - Co za burza, Marcin! Widziałeś tą błyskawicę? - Nein, ich habe den Blitzt nicht gesehen, weil ich in meinem Zimmer war. Aber ich habe diesen Donner gehört! Ich mag das Gewitter nicht! - Nie, nie widziałem błyskawicy, ponieważ byłem w swoim pokoju. Ale słyszałem ten grzmot! Nie lubię burzy! - Ich auch. Ich habe Angst vor dem Gewitter. - Ja też. Boje się burzy. - Ich habe keine Angst, aber ich mag nicht, wenn es donnert und blitzt! - Ja się nie boje, ale nie lubię, gdy grzmi i błyska się.

17 der Himmel / die Temperatur
niebo / temperatura die Bewölkung - zachmurzenie das Wetter klärt sich – rozjaśnia się sonnig – słonecznie wlkenlos – bezchmurnie wolkig – pochmurnie die Wolke - chmura Es ist bewölkt. - Jest pochmurnie. Es ist bedeckt. - Niebo jest zachmurzone. Es ist kalt. - Jest zimno. Es ist warm. - Jest ciepło Es ist heiß. - Jest gorąco. Die Temperatur ist 20 Grad. - Temperatura wynosi 20 stopni. Es sind 20 Grad. - Jest 20 stopni.

18 die Wettervorhersage – Dialog
Prognoza pogody - dialog - Wie ist das Wetter in Berlin? Hast du die Wettervorhersage gesehen? - Jaka jest pogoda w Berlinie? Oglądałeś prognozę pogody? - Ja. In Berlin gibt es Regen. Es ist bedeckt. Die Temperatur ist 9 Grad. - Tak. W Berlinie pada deszcz. Niebo jest zachmurzone. Temperatura wynosi 9 stopni. - Und Wie ist das Wetter in München? Regnet es auch? - A jaka jest pogoda w Monachium? Również pada deszcz? - Nein. In München schneit es. Die Temperatur ist minus 4 Grad. - Nie. W Monachium pada śnieg. Temperatura wynosi minut 4 stopnie. - Und weißt du vielleicht, wie das Wetter in Wiesbaden ist? - A wiesz może, jaka jest pogoda w Wiesbaden? - In Wiesbaden ist es heute wolkig. Die Temperatur ist ungefähr 5 Grad. - W Wiesbanen jest dzisiaj pochmurnie. Temperatura wynosi około 5 stopni.

19 Jahreszeiten Pory roku
Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind die Jahreszeiten. Wiosna, lato, jesień i zima to pory roku Der Frühling beginnt am 21. März und endet am 21. Juni. Wiosna zaczyna się 21go marca a kończy się 21go czerwca. Der Sommer beginnt 22 Juni und endet 22 September. Lato zaczyna się 22go czerwca a kończy się 22go września. Der Herbst beginnt am 23. September und endet am 22. Dezember. Jesień zaczyna się 23go września a kończy się 22go grudnia. Der Winter beginnt am 22. Dezember und endet am 21. März. Zima zaczyna się 22go grudnia a kończy się 21go marca.

20 Frühling Wiosna Im Frühling taut der Schnee. W wiosnę topnieje śnieg.
Es regnet manchmal und blitzt im Frühling. Wiosną czasami pada deszcz i grzmi. Das Wetter im Frühling ist schön. Die Blumen blühen und die Sonne scheint. Pogoda na wiosnę jest śliczna. Kwitną kwiaty oraz świeci słońce. Im Frühling ist es warm und die Temperatur ist hoch. Wiosną jest ciepło i temperatura jest wysoka. Der Himmel im Frühling ist sehr oft wolkenlos. Wiosną niebo jest bardzo często bezchmurne. .

21 Im Sommer haben wir schönes Wetter.
Lato Im Sommer ist es oft sehr heiß. W lato często jest bardzo gorąco. Die Sonne brennt sehr oft im Sommer. Latem bardzo często praży słońce. Im Sommer ist die Temperatur ungefähr 30 Grad. Temperatura latem wynosi około 30 stopni. Wir haben im Sommer den wolkenlosen Himmel. W lato mamy bezchmurne niebo. Im Sommer haben wir schönes Wetter. Latem mamy piękną pogodę.

22 Im Herbst ist es schon kühl.
Jesień Im Herbst gibt es auch viel Regen. Jesienią też dużo pada deszcz. Im Herbst stürmt es oft. Jesienią często wieje. (Są wichury) Der Himmel im Herbst ist schon sehr oft bewolkt. Niebo jesienią jest już bardzo często zachmurzone. Die Temperatur im Herbst ist ungefähr 8 Grad. Temperatura jesienią wynosi około 8 stopni. Im Herbst ist es schon kühl. Jesienią jest już chłodno.

23 Die Temperatur im Winter ist oft
Zima Im Winter schneit es oft. W zimę często pada śnieg. Im Winter es liegt viel Schnee und alles ist weiß. Zimą leży dużo śniegu i wszystko jest białe. Im Winter wird es früh dunkel. W zimę wcześnie robi się ciemno. Es ist sehr kalt im Winter. Zimą jest bardzo zimno. Die Temperatur im Winter ist oft mehr als miunus 2 Grad. Temperatura zimą często wynosi więcej niż minus dwa stopnie.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google