Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Hornträger. Zwierzęta rogate.

3 Der männliche Steinbock trägt gebogene Hörner
Der männliche Steinbock trägt gebogene Hörner. Steinböcke leben in den steilen und felsigen Hängen des Gebirges. Während der Brunft kommt es zu Rangkämpfen. Dabei werden bestimmte Regeln eingehalten, damit schwere Verletzungen nicht vorkommen. Męskie osobniki koziorożców posiadają zakrzywione rogi. Koziorożce żyją na stromych i skalistych zboczach gór. Podczas godów dochodzi do bitew. Są jednak pewne reguły, aby nie doszło do zbyt poważnych obrażeń. Sieger ist, wer die Hörner am stärksten auf die Stirn des Gegners knallt. Zwycięzcą jest ten, kto najmocniej uderzy rogami w czoło przeciwnika.

4 Meist trifft man das Oribi in kleinen Rudeln
Meist trifft man das Oribi in kleinen Rudeln. Die Reviere werden durch Kothaufen markiert. Auf der Flucht springen die Tiere mit steif gestreckten Vorderbeinen hoch in die Luft. Oribi można spotkać przeważnie w małych stadach. Rewiry są znakowane przez sterty odchodów. Podczas ucieczki zwierzęta te skaczą wysoko w powietrze ze sztywno rozpostartymi nogami przednimi. Das Oribi ist eine in Afrika verbreitete Art der Gazellen. Es bevorzugt die Savannen. Oribi jest popularnym w Afryce gatunkiem Gazeli. Chętnie zamieszkuje sawanny.

5 Der Argali ist tagaktiv. Die Tiere leben in den großen Herden
Der Argali ist tagaktiv. Die Tiere leben in den großen Herden. Die Herden sind nach Geschlechtern getrennt. Während der Paarungszeit kommt es unter Männchen zu heftigen Gefechten. Bei den Kämpfen werden vor allem die imposanten Hörner als Waffen eingesetzt, jedoch kommt es selten zu schweren Verletzungen. Owca dzika jest aktywna w ciągu dnia. Zwierzęta te żyją w dużych stadach. Stada są podzielone według płci. Podczas godów dochodzi do ciężkich walk między samcami. W bitwach używane są przede wszystkim wspaniałe rogi jako broń, jednak rzadko występują ciężkie obrażenia. Sie wohnen in Zentralasien. Sie sind Gebirgstiere. Sie steigen im Sommer bis in Höhen von Metern auf. Mieszkają w Azji centralnej. To zwierzęta górskie. Latem wspinają się na wys. do 6 tys. metrów.

6 Der Spießbock lebt im östlichen und südöstlichen Afrika
Der Spießbock lebt im östlichen und südöstlichen Afrika. Er ist sehr gut an das Leben in trockenen Wüsten angepasst. Sein heller Fell reflektiert die Sonneneinstrahlung. Oryks mieszka we wschodniej i południowo- wschodniej Afryce. Jest bardzo dobrze przystosowany do życia na suchych pustyniach. Jego jasna sierść odbija światło słoneczne. Der Spießbock ist vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Am Tage ruhen die Tiere im Schatten von Büschen oder Bäumen. Oryks przeważnie działa o zmroku i w nocy. Zwierzęta te w ciągu dnia odpoczywają w cieniu krzewów i drzew.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Steinbock - koziorożec gebogene Hörner - wygięte rogi die felsigen Hängen - skaliste zbocza während der Brunft - podczas godów schwere Verletzungen - ciężkie zranienia der Sieger - zwycięzca die Stirn - czoło knallen - trzasnąć in kleinen Rudeln - w małych stadach hoch in die Luft - wysoko w powietrze der Argali - dzika owca

8 Der Anoa erreicht eine Körperlänge von 160 bis 180 cm
Der Anoa erreicht eine Körperlänge von 160 bis cm. Er ernährt sich von Gräsern, Wasserpflanzen und reifen Früchten. Auf Nahrungssuche geht er meist in den Morgenstunden. Er kann Meerwasser trinken, um ihren Mineralhaushalt auszugleichen. Anoa mierzy od 160 do 180 cm. Żywi się trawami, roślinami wodnymi oraz dojrzałymi owocami. Na poszukiwanie pożywienia udaje się zwykle w godzinach porannych. Aby zrekompensować równowagę mineralną jest w stanie pić wodę morską. Anoas sind eine endemische Rinderart auf der indonesischen Insel Sulawes. Sie leben in feuchten Tieflandwälder oder Sumpfgebieten. Anoa są charakterystycznym bydłem dla indonezyjskiej wyspy Sulawes. Żyją one w wilgotnych lasach oraz na terenach podmokłych.

9 Der Wasserbock ist eine kräftig gebaute, große Antilope
Der Wasserbock ist eine kräftig gebaute, große Antilope. Er lebt in den feuchten Regionen Südafrikas. Nur die Männchen tragen Hörner. Die Wasserböcke lieben Grasland und Gebüsch und benötigen die Nähe zu einem Gewässer. Kobus jest dobrze zbudowaną, dużą antylopą. Żyje w wilgotnych regionach Południowej Afryki. Tylko samce posiadają rogi. Kobusy lubią trawy i zarośla i potrzebują bliskości zbiorników wodnych. Sie haben sie ein ziemlich langes Fellkleid. Es ist wasserdicht. Mają dosyć długą sierść. Jest ona wodoodporna.

10 Der Springbock wohnt im südlichen Afrika
Der Springbock wohnt im südlichen Afrika. Beeindruckend sind die Sprünge, die die Tiere zur Flucht vor Feinden vollführen. Diese können gut bis 3,5 Meter erreichen. Sie sind die schnellsten Antilopenarten und erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 88 km/h erreichen. Antylopa skoczek mieszka w południowej Afryce. Imponujące są skoki jakie wykonują te zwierzęta uciekając przed drapieżnikami. Mogą one sięgać nawet do 3,5 m. Są jednym z najszybszych gatunków antylop i osiągają prędkość do 88 km/h. Der Springbock ist das Wappentier der Republik Südafrika. Antylopa skoczek jest godłem Południowej Afryki.

11 Schraubenziege ernährt sich von Gräsern, Kräutern, Stauden, Sträuchern und von niedrigwüchsigen Bäumen, welche zwischen den Felsen wachsen. Sie frisst nicht nur auf den Hinterbeinen stehend an Bäumen. Sie klettert in das Geäst auch hoch, um an das Blattwerk zu gelangen. Koza śruboroga żywi się trawą, ziołami, bylinami, krzewami. oraz niskopiennymi drzewami rosnącymi wśród skał. Odżywia się nie tylko stojąc na tylnich nogach obok drzew. Wspina się także wysoko na gałęzie aby dosięgnąć liści. Schraubenziegen äsen gewöhnlich morgens und abends, während sie mittags ruhen. Kozy śruborogie pasą się zwykle rano i wieczorem i odpoczywają w południe.

12 Der Bongo ist eine afrikanische Antilope. Er wohnt im dichten Regenwald. Er ernährt sich vom Laub und von verschiedenen Pflanzen. Die Männchen sind Einzelgänger aber die Weibchen leben mit den Nachkommen in Verbänden von etwa fünf bis zwanzig Tieren. Bongo jest afrykańską antylopą. Mieszka w gęstych lasach tropikalnych. Żywi się liśćmi oraz różnymi roślinami. Samce są samotnikami ale samice razem z potomstwem żyją w stadach liczących od 5 do 20 zwierząt. Diese Antilope ist vorwiegend nachts aktiv.Ta antylopa działa przede wszystkim w nocy.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty
der Spießbock - oryks in den trockenen Wüsten - na suchych pustyniach die Sonneneinstrahlung - światło słoneczne ruhen - odpoczywać im Schatten - w cieniu die Körperlänge - długość ciała er ernährt sich von...- żywi się.... die Wasserpflanzen - rośliny wodne die Nahrungssuche - poszukiwanie pożywienia die Sumpfgebieten - mokradła in den feuchten Regionen - na wilgotnych terenach

14 Schneeziegen sind am frühen Morgen und am späten Nachmittag aktiv
Schneeziegen sind am frühen Morgen und am späten Nachmittag aktiv. Sie sind ausgezeichnete Kletterer, die in 20 Minuten über 450 Meter überwinden können. Kozły śnieżne są aktywne wczesnym porankiem oraz w późniejszych godzinach wieczornych. Są wspaniałymi wspinaczami i potrafią w czasie 20 minut pokonać trasę mierzącą ponad 450m.

15 Der Name der Bezoarziege kommt vom persischen Wort "bezoar" (ein Gegenmittel). In den Mägen der Tiere wurden die Klumpen der harten Reste von Lebensmitteln, der Haare und Fasern mit Harz- Anlage gefunden. Im Mittelalter hat man ihnen Gegengifteigenschaften zugeschrieben. Nazwa kozy bezoarowej pochodzi od perskiego słowa "bezoar" (odtrutka). W żołądkach tych zwierząt znajdowano zlepki twardych resztek pokarmowych, złożonych z sierści oraz włókna pomieszanego z żywicą. W średniowieczu przypisywano im właściwości przeciwjadowe. Die Bezoarziege ist in der Türkei, im Kaukasus, im Iran und in Afghanistan verbreitet. Koza bezoarowa występuje w Turcji, na Kaukazie, w Iranie i Afganistanie.

16 Buschböcke bevorzugen Wälder und Gebüsch in Wassernähe
Buschböcke bevorzugen Wälder und Gebüsch in Wassernähe. Sie sind in weiten Teilen Afrikas, südlich der Sahara verbreitet. Nach einer Tragezeit von 180 bis 185 Tagen bringt das Weibchen ein Jungtier zur Welt. Das Jungtier bleibt bis zu einer Woche alleine im hohen Gras verborgen. Buszboki wybierają lasy oraz zarośla w pobliżu wody. Występują w wielu częściach Afryki, na południe od Sahary. Po okresie ciąży trwającym dni samica rodzi młode. Młode zwierzę pozostaje samo nawet przez tydzień ukryte w wysokiej trawie. Die Mutter kommt mehrmals am Tag vorbei, um es zu säugen. Matka przychodzi kilka razy dziennie, aby je nakarmić.

17 Buntböcke wohnen in offenen Grassavannen sowie in Baum- oder Buschsavannen. Sie leben in Rudeln von 8-20 Tieren. Diese Gruppen bestehen aus einem Bock und mehreren Weibchen mit deren Jungen. Die Buntböcke können einige Tage ohne Wasser auskommen. Blesboki mieszkają na otwartych, trawiastych sawannach oraz na sawannach drzewiastych i krzewiastych. Żyją w stadach liczących zwierząt. Grupy te składają się z jednego samca oraz kilku samic z młodymi. Blesboki potrafią wytrzymać bez wody kilka dni. Ältere Böcke beanspruchen ein Revier bis vierzig Hektar. Starsze byki wymagają rewiru do 40 ha.

18 Mähnenspringer leben im nördlichen Afrika
Mähnenspringer leben im nördlichen Afrika. Sie sind ausgezeichnete Kletterer, nachtaktiv. Bei Gefahr stehen sie reglos. Mähnenspringer gelten in flachem Gelände als ausdauernde und schnelle Läufer. Owce grzywiaste żyją w północnej Afryce. są wspaniałymi wspinaczami, aktywnymi nocą. Podczas zagrożenia zamierają w bezruchu. Na terenie płaskim uchodzą za wytrwałych i szybkich biegaczy.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Wasserbock - kobus wasserdicht - wodoodporny der Springbock - antylopa skoczek beeindruckend - imponujący erreichen - osiągać die Geschwindigkeit - prędkość die Schraubenziege - koza krzyworoga äsen - paść się der Einzelgänger - samotnik auskommen - wytrzymać der Mähnenspringer - owca grzywiasta

20 Das Dickhornschaf wohnt in Kanada, USA und in Mexiko
Das Dickhornschaf wohnt in Kanada, USA und in Mexiko. Es lebt vorwiegend im Gebirge. Die Dickhornschafe kommen im Sommer in Höhen bis über Metern Seehöhe vor. Im Winter wandern sie in tiefer gelegene Regionen ab. Sie sind tagaktive Tiere. Owca kanadyjska mieszka w Kanadzie, USA oraz w Meksyku. Żyje głównie w górach. Owce kanadyjskie występują w lecie na wysokości do ponad m.n.p.m. W zimie przenoszą się na niżej położone tereny. Są zwierzętami aktywnymi w ciągu dnia. Die Dickhornschafe können ausgezeichnet klettern und sie sind gute Schwimmer. Owce kanadyjskie potrafią wspaniale się wspinać i są także są świetnymi pływakami.

21 Ducker-Antilopen kommen ausschließlich in Afrika vor
Ducker-Antilopen kommen ausschließlich in Afrika vor. Sie können sich bei Gefahr blitzschnell ins dichteste Unterholz verstecken. Die kleinsten Arten sind nicht größer als ein Hase, die größten aber können ein Reh an Größe übertreffen. Antylopy dujker występują tylko w Afryce. Podczas zagrożenia potrafią błyskawicznie ukryć się w najbardziej gęstych zaroślach. Najmniejsze gatunki nie są większe od zająca, największe jednak mogą przekraczać wielkość sarny. Ihre Hörner sind kurz und nach hinten gerichtet. Bei manchen Arten werden sie von der Kopfbehaarung vollkommen verdeckt. Ich rogi są krótkie i wygięte do tyłu. U niektórych gatunków są one całkowicie zakryte przez sierść.

22 Giraffengazellen sind Blattfresser
Giraffengazellen sind Blattfresser. Sie stellen sich auf die Hinterbeine, um diese Blätter zu erreichen. Durch die gut entwickelte Lendenmuskulatur können sie in der aufgerichteten Haltung lange Zeit stehen, wobei sie sich beim Fressen mit den Vorderläufen an den Baumzweigen halten. Gerenuki (gazele żyrafie) żywią się liśćmi. Stają na tylnich nogach, aby dotrzeć do tych liści. Dzięki dobrze rozwiniętym mięśniom lędźwiowym potrafią być w pozycji stojącej przez dłuższy czas trzymając się przednimi kończynami gałęzi drzew. Name dieser Antilope bezieht sich auf den langen Hals. Nazwa tej antylopy pochodzi od jej długiej szyi.

23 Gämsen können sehr gut klettern und sich in steilen Gelände sicher bewegen. Ihre Lunge ist deutlich größer als bei Ziegen anderer Gattungen in ähnlicher Größe. Auch die Sinne sind allesamt sehr gut entwickelt. Kozice potrafią bardzo dobrze się wspinać oraz pewnie poruszać się po stromym terenie. Ich płuca są znacznie większe niż u innych gatunków kóz podobnej wielkości. Wszystkie ich zmysły są bardzo dobrze rozwinięte. Gämsen kommen in den Alpen, Karpaten, auf dem Balkan und im Kaukasus vor. Kozice występują w Alpach, Karpatach, na Bałkanach i na Kaukazie.

24 Sitatungas leben einzeln oder in kleinen Familiengruppen und führen ein verstecktes Leben. Sie bewegen sich geschickt auf morastigem Untergrund, wirken jedoch unbeholfen auf festem Boden. Sitagungi żyją samotnie lub w małych stadach rodzinnych i prowadzą życie ukryte. Poruszają się zwinnie na podmokłym gruncie jednak wydają się niezdarne na solidnym podłożu. Sie können im Wasser tauchen und sich so verbergen, wobei nur noch die Nasenlöcher über die Wasseroberfläche herausschauen. Potrafią nurkować w wodzie i ukryć się w taki sposób, że tylko ich nozdrza są widoczne ponad powierzchnią wody.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der schnelle Läufer - szybki biegacz das Dickhornschaf - owca kanadyjska blitzschnell - błyskawicznie die Hinterbeine - kończyny tylnie sie stellen sich - stają die Lendenmuskulatur - mięśnie lędźwiowe in der aufgerichteten Haltung - w postawie stojącej lange Zeit - przez długi czas die Gämsen (die Gemsen) - kozice die Lunge - płuca die Sinne - zmysły


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google