Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Savanne. Sawanna.

3 Savannen nehmen 15% der Landfläche der Erde ein
Savannen nehmen 15% der Landfläche der Erde ein. Sie schließen sich an den tropischen Regenwald an und verlaufen bis zu den Wendekreisen. Sie bilden somit die äußeren Tropen. In ihnen befindet sich ein tropisches Grasland und zerstreut unter Gräsern Gehölze. Sawanny zajmują 15% powierzchni lądowej Ziemi. Rozpoczynają się w tropikalnym lesie deszczowym i ciągną się aż do tropików. W ten sposób tworzą zewnętrzne tropiki. Znajdują się w nich tropikalne użytki zielone i rozproszone wśród traw drzewa.

4 Kennzeichnend für die Savannen ist der Wechsel von Regen- und Trockenzeit. Es gibt drei Arten von Savannen: - die Feuchtsavanne - die Trockensavanne - die Dornsavanne Die Savanne ist hauptsächlich auf der Südhalbkugel in Südamerika, Afrika und Australien verbreitet. Cechą charakterystyczną sawanny jest naprzemienność pór deszczowej i suchej. Istnieją 3 typy sawann: sawanna trawiasta (sawanna wilgotna) sawanna krzewiasta (sawanna sucha) sawanna drzewiasta (sawanna ciernista) Sawanna występuje głównie na półkuli południowej w Ameryce Południowej, Afryce i Australii.

5 Die Feuchtsavannen tretten im Übergangsbereich zwischen der ariden Passatwindzone und dem tropischen Regenwaldklima auf. Es gibt sie vor allem in Afrika und Südostasien, aber auch in Australien und Südamerika. Insgesamt bedeckt die Feuchtsavanne 9,4 % der Erde. Sawanny wilgotne występują w strefie przejściowej między strefą jałową wiatrów pasatowych i klimatem tropikalnym lasów deszczowych. Spotyka się je przede wszystkim w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, ale także w Australii i Ameryce Południowej. Sawanna wilgotna obejmuje 9,4% powierzchni ziemi. Sie zählt zu den größten und artenreichsten Gebieten der Erde. Jest to jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych obszarów na ziemi.

6 Wie der Name bereits sagt, haben Borstenhörnchen ein borstiges Fell, das sich beim Berühren wie Igelstacheln anfühlt. Das Gewicht liegt bei 300 bis 900 Gramm. Jak sama nazwa wskazuje wiewiórki szczecinowłose mają sztywną sierść, która w dotyku przypomina kolce jeża. Kolor futra jest żółto - szary. Ważą gramów. Afrikanische Borstenhörnchen sind Bewohner offener Habitate, wie Savannen. Afrykańskie Wiewiórki szczecinowłose zamieszkują otwarte siedliska, takie jak sawanny.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
sie nehmen ein - zajmują zerstreut - rozproszony die Trockenzeit - pora sucha die Regenzeit - pora deszczowa die Südhalbkugel - półkula południowa die Feuchtsavanne - sawanna wilgotna artenreich - bogaty gatunkowo das Borstenhörnchen - wiewiórka szczecinowłosa ein borstiges Fell - sztywna sierść beim Berühren - w dotyku die Igelstacheln - kolce jeża

8 Der wahre König der Savanne ist die Termite
Der wahre König der Savanne ist die Termite. Das Insekt hat einen bedeutenden Einfluss auf das Ökosystem des weitläufigen Graslands. Bis zu zehn Meter kann der oberirdische Teil eines Termitenhügels in die Höhe ragen. Unterirdisch erreicht der Bau Durchmesser von bis zu 30 Metern. Prawdziwym królem sawanny jest termit. Owad ten ma wielki wpływ na ekosystem tej ogromnej łąki. Do 10 metrów może sięgać nadziemna część wzgórza stworzonego przez termity. Pod ziemią budowla może mieć średnicę do 30 metrów.

9 Das Elefantengras wächst als ausdauernde krautige Pflanze
Das Elefantengras wächst als ausdauernde krautige Pflanze. Es erreicht Wuchshöhen von bis zu 4,5 m. Der Name Elefantengras stammt daher, dass es sich um Lieblingsfutter der Elefanten handelt. Es ist im tropischen Grasland Afrikas heimisch. Trawa słoniowa jest byliną zielną. Osiąga wysokość do 4,5 m. Nazwa trawa słoniowa wynika z faktu, że jest ulubionym pokarmem słoni. Występuje w obszarach trawiastych Afryki. Das Elefantengras wächst in Höhenlagen zwischen Meereshöhe bis 2000 Meter. Trawa słoniowa rośnie na wysokości do 2 tys. metrów nad poziomem morza.

10 Diademmeerkatzen sind im mittleren Afrika beheimatet
Diademmeerkatzen sind im mittleren Afrika beheimatet. Sie sind zwar tagaktiv, nutzen aber die frühen und späten Stunden des Tages für alle Aktivitäten. Sie leben in Gruppen aus 10 bis 40 Tieren, die sich aus einem Männchen, etlichen Weibchen und dem dazugehörigen Nachwuchs zusammensetzen. Koczkodany czarnosiwe żyją w Afryce Środkowej. Mimo, że są aktywne w ciągu dnia wykorzystują wczesne i późne godziny dnia dla wszystkich rodzajów działalności. Żyją w grupach liczących zwierząt, które składają się z jednego samca, kilku samic oraz należącego do nich potomstwa. Sie können sich sehr geschickt in den Bäumen bewegen und gelten als sehr scheu. Potrafią zwinnie wspinać się po drzewach i są uważane za bardzo bojaźliwe.

11 Die Trockensavanne liegt zwischen der Feuchtsavanne und der Dornsavanne und ist Teil der wechselfeuchten Tropen. Sie tritt in Afrika, auf dem indischen Subkontinent und Nordaustralien. Die Vegetation ist in der Trockensavanne an die Trockenzeit angepasst. An den Flüssen sind Galeriewälder anzutreffen, weil die Bäume dort ganzjährigen Zugang zu Wasser haben. Sawanna sucha rozciąga się między sawanną wilgotną i sawanną ciernistą i jest częścią zmienno - wilgotnego tropiku. Występuje w Afryce, na subkontynencie indyjskim oraz w północnej Australii. Roślinność sawanny suchej jest dostosowana do pory suchej. Przy rzekach można spotkać całą galerię lasów, ponieważ drzewa tam mają przez cały rok dostęp do wody.

12 Dieser etwa 30 mm große Ölkäfer ist überwiegend schwarz gefärbt und hat zwei gelbe Querstreifen auf den Flügeldecken. Auffallend sind auch seine orange gefärbten Antennen. Die Anzahl der Fressfeinde, die ihn bedrohen, ist gering. Für viele Vögel und Säuger sind die gelben Streifen ein wichtiger Warnhinweis für die Giftigkeit dieser Beute. Ten mierzący ok. 30 mm chrząszcz oleica jest przeważnie w kolorze czarnym i posiada dwa żółte pasy na pokrywach skrzydeł. Godne uwagi są też jego pomarańczowe czułki. Liczba zagrażających mu drapieżników jest niska. Dla wielu ptaków i ssaków żółte paski są ważnym znakiem ostrzegawczym toksyczności tych zdobyczy. Ein Gelege kann aus weit über 1000 Eiern bestehen. Die Larven entwickeln sich über mehrere Wochen. Gniazdo może składać się z ponad jaj. Larwy rozwijają się kilka tygodni.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der König - król die Termite - termit das Insekt - owad der oberirdische Teil - część nadziemna das Elefantengras - trawa słoniowa das Lieblingsfutter - ulubione pożywienie die Diademmeerkatze - koczkodan czarnosiwy scheu - bojaźliwy ist an...angepasst - jest dostosowany do... der Zugang zum Wasser - dostęp do wody ganzjährig - przez cały rok

14 Acacia abyssinica ist typische Akazienart in Ostafrika von Äthiopien über Kenia bis nach Simbabwe. Der Lebensraum liegt in trockenen Savannen in Höhenlagen bis 2000 Meter. Der Baum kann eine Wuchshöhe von Meter erreichen. Er hat zarte, kleine Blätter, aber auffallend sind die bis zu 6 cm langen Dornen. Die Blüten sind gelb, kugelartig geformt. Akacja abyssinica jest typowym gatunkiem akacji występującym w Afryce Wschodniej od Etiopii przez Kenię aż do Zimbabwe. Jej siedliskiem są suche sawanny na wysokości do 2 tys. metrów. Drzewo może mierzyć metrów. Ma delikatne, małe listki, ale wyjątkowe kolce o długości do 6 cm. Kwiaty są żółte, w kształcie kuli.

15 Der Afrikanische Elefant lebt in Trockensavannen und Halbwüsten
Der Afrikanische Elefant lebt in Trockensavannen und Halbwüsten. Er lebt in der Nähe von Sümpfen, Seen oder Wasserlöchern. Bei großer Hitze sind Schlammbäder und "das Pudern" mit Sand nützlich. Beide Geschlechter tragen Stoßzähne im Gegensatz zu den indischen Elefanten. Słoń afrykański żyje w suchych sawannach oraz na obszarach półpustynnych. Mieszka w pobliżu bagien, jezior i oczek wodnych. Wśród dużych upałów bardzo przydatne bywają kąpiele błotne oraz "pudrowanie się" piaskiem. Osobniki obu płci posiadają kły inaczej niż u słoni indyjskich. Auf einem Speiseplan stehen Gräser, Zweige, Rinde, Holz, Blätter, Wurzeln und Früchte. Beim Elefanten regenerieren sich sieben Mal im Leben die Zähne. Dieta składa się z trawy, gałązek, kory, drewna, liści, korzeni oraz owoców. U słoni zęby regenerują się 7 razy w życiu.

16 Die Dornsavanne verdankt ihren Namen den Dorngehölzen, die vorrangig in ihr zu finden sind. Die Pflanzen kennzeichnen sich durch eine Minimierung der Blattoberfläche zum Schutz vor dem Austrocknen und Dornen, um sich vor Tieren zu schützen. Sawanna ciernista zawdzięcza swoją nazwę drzewom ciernistym, które głównie na niej występują. Rośliny te charakteryzują się minimalizacją powierzchni liści w celu ochrony przed odwodnieniem oraz cierniami, aby uchronić się od zwierząt. Die Insekten, Kleinreptilien, Spinnentiere, Vögel und Säugetiere sind überwiegend entweder nacht- und dämmerungsaktiv, ebenfalls um den Flüssigkeitsverlust so gering wie möglich zu halten. Owady, małe gady, pajęczaki, ptaki i ssaki są przeważnie aktywne nocą lub o zmroku, aby jak najbardziej zapobiec utracie płynów.

17 Der Kronenkranich ist eine Vogelart aus der Familie der Kraniche
Der Kronenkranich ist eine Vogelart aus der Familie der Kraniche. Er ist in Ostafrika, von Uganda und Kenia bis nach Mosambik verbreitet. Zum Übernachten ziehen sich die Kronenkraniche auf die Bäume. Andere Kranicharten würden niemals zur Nacht die Baumkronen aufsuchen. Kronenkraniche sind weniger flugfähig als andere Kranicharten. Koronnik czarny jest ptakiem z rodziny żurawi. Występuje we Wschodniej Afryce, od Ugandy, Kenii aż do Mozambiku. Na nocleg koronniki czarne wracają na drzewa. Inne gatunki żurawi nigdy nie zatrzymują się na noc w koronach drzew. Koronniki czarne są też mniej zdolne do lotu od innych gatunków żurawi.

18 Die Schirmakazie ist eine der etwa 1200 Arten der Gattung der Akazien
Die Schirmakazie ist eine der etwa 1200 Arten der Gattung der Akazien. Sie ist Wahrzeichen Afrikas. Sie ist leicht erkennbar an ihrer schirmähnlichen Krone. Für die afrikanische Tierwelt ist sie ein bedeutender Nahrungslieferant. Akacja parasolowata jest jednym z ok gatunków akacji. Jest symbolem Afryki. Można ją łatwo rozpoznać po koronie przypominającej parasol. Dla afrykańskiej fauny jest głównym źródłem pożywienia. Blüten, Früchte und Blätter werden von zahlreichen Tieren gerne gefressen. Die Elefanten, Giraffen und Antilopen sind die Tiere, die diese Bäume am häufigsten aufsuchen. Kwiaty, owoce i liście są zjadane przez wiele zwierząt. Słonie, żyrafy i antylopy to zwierzęta, które najchętniej odwiedzają te drzewa.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die gelben Streifen - żółte paski der Warnhinweis - sygnał ostrzegawczy die Giftigkeit - toksyczność zarte Blätter - delikatne liście die Dornen - kolce kugelartig - kulisty in der Nähe von Sümpfen - w pobliżu bagien bei großer Hitze - przy dużym upale die Dornsavanne - sawanna ciernista die Minimierung - minimalizacja der Kronenkranich - koronnik czarny

20 Der Lebensraum der Uganda Giraffe liegt südlich der Sahara in Uganda und Westkenia. Sie lebt in Savannen mit einem hohen Anteil an Akazien. Giraffen leben häufig in kleinen Trupps von 2 bis 14 Tieren, nur die Giraffenbullen leben nicht selten allein. Eine gesunde starke Giraffe kann einen Löwen oder Hyänen mit den Hinterläufen verletzen oder töten. Siedlisko żyrafy ugandyjskiej znajduje się na południe od Sahary w Ugandzie oraz w zachodniej Kenii. Żyje w sawannach o dużej ilości akacji. Żyrafy żyją w małych stadach liczących zwierząt, tylko samce mieszkają często same. Zdrowa i silna żyrafa potrafi kończynami tylnimi zranić lub zabić lwa albo hienę. Giraffen sind sehr friedliche Tiere. Die Kämpfe unter den Bullen dienen nur der Klärung einer Rangordnung. Sie haben meist keine Folgen. Żyrafy to spokojne zwierzęta. Walki wśród samców służą tylko ustaleniu porządku w hierarchii. Nie mają konsekwencji.

21 Acacia brevispica kommt in südlichen Afrika und vom Südsudan bis nach Simbabwe vor. In Kenia nicht selten auch in Höhen bis Meter anzutreffen. Der Lebensraum sind meist die trockenen Savannen. Die schmalen und dünnen Zweige sind mit vielen kleinen Dornen versehen. Die weißlichen Blüten bilden eine kugelige Form. Akacja brevispica występuje w południowej Afryce, i ciągnie się od południowego Sudanu aż do Zimbabwe. W Kenii nierzadko występuje do 2 tys. metrów wysokości. Siedliskiem są przeważnie suche sawanny. Smukłe i cienkie gałęzie są zaopatrzone w małe kolce. Białawe kwiaty mają kształt kulisty.

22 Der Pirolsänger kommt südlich der Sahara im tropischen Westafrika vor
Der Pirolsänger kommt südlich der Sahara im tropischen Westafrika vor. Die Temperatur seiner Umgebung beträgt 35 Grad C. Der Vogel entspricht in seiner Größe von 25 cm etwa unserer einheimischen Amsel. Auffallend ist der lange Schwanz. Wilgowiec występuje na południe od Sahary w Afryce tropikalnej. Temperatura jego otoczenia wynosi 35 °C. Ptak mierzący 25 cm podobny jest trochę do naszego rodzimego kosa. Osobliwością jest długi ogon. Die Pirolsänger kann man in dichten Sträuchern und auf niedrigen Bäumen mit lichten Zweigen treffen. Wilgowce można spotkać wśród gęstych krzewów oraz na niskich drzewach z nielicznymi gałęziami.

23 Das Warzenschwein ähnelt auf den ersten Blick einem etwas flacheren Wildschwein mit einem etwas zu groß geratenen bizarren Kopf. Er hat die bis zu sechzig Zentimeter langen, gekrümmten Eckzähne und sechs Warzen am Kopf. Es ist in Afrika südlich der Sahara weit verbreitet. Der bevorzugte Lebensraum sind alle Formen der Savannen. Guziec jest podobny na pierwszy rzut oka do nieco spłaszczonego dzika ze zbyt dużą, dziwaczną głową. Posiada sięgające do 60 cm zakrzywione kły oraz sześć brodawek na głowie. Występuje często w Afryce, na południe od Sahary. Preferowane siedliska to wszystkie formy sawanny. Warzenschweine sind tagaktiv, ruhen aber während der Mittagshitze im Gebüsch oder unter Bäumen aus. Guźce są aktywne w ciągu dnia, wypoczywają jednak podczas południowych upałów w zaroślach lub pod drzewami.

24 Die Muschelblume ist im ganzen tropisch- und subtropischen Gürtel der Erde beheimatet. Sie wächst an der Wasseroberfläche. Sie ist meist am Rand von Seen und Teichen zu finden. Die rosettenartigen Blätter sind an der Unterseite glatt und auf der Oberseite feinbehaart fast samtartig. Die Pflanze kann eine Größe von etwa cm erreichen. Pistia rozetkowa występuje w całym tropikalnym i subtropikalnym pasie ziemi. Rośnie na powierzchni wody. Najczęściej można ją spotkać na obrzeżach jezior i stawów. Liście przypominające rozety są na dole gładkie natomiast u góry drobno owłosione, niemal aksamitne. Roślina może mierzyć około cm.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
zum Übernachten - na noc die Schirmakazie - akacja parasolowata die Tierwelt - fauna verletzen - zranić die Klärung - wyjaśnienie keine Folgen - brak konsekwencji der Pirolsänger - wilgowiec die Umgebung - otoczenie die Amsel - kos das Warzenschwein - guziec die Warzen - brodawki


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google