Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 2009

2 Cel projektu Celem utworzenia repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest podwyższenie prestiżu uczelni na arenie międzynarodowej poprzez upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

3 Promocja projektu wystąpienie na radzie bibliotecznej,
prezentacje na wydziałach uczelni, przeprowadzenie badań wśród pracowników naukowych, informacje w czasopiśmie uniwersyteckim, uroczyste otwarcie, plakaty, ulotki.

4 AMUR - struktura Redaktorzy platformy, Administrator,
Asystenci wydziałowi, Wydawnictwo Naukowe UAM / inni wydawcy.

5 AMUR - struktura 1. Redaktorzy - zadania
organizowanie i koordynowanie działań, tworzenie kolekcji, redagowanie - weryfikacja metadanych, aktualizacja, wygląd serwisu, pomoc w zakresie prawa autorskiego, szkolenia użytkowników, współpraca z administratorem, asystentami wydziałowymi, wydawcami.

6 2. Administrator – zadania
AMUR - struktura 2. Administrator – zadania dobór oprogramowania, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie platformy, konfiguracja sprzętu oraz administracja serwera, rozwiązywanie problemów technicznych, aktualizowanie oprogramowania i unowocześnianie sprzętu, współpraca z redaktorami repozytorium.

7 3. Asystenci wydziałowi – zadania
AMUR - struktura 3. Asystenci wydziałowi – zadania bieżąca pomoc dla depozytariuszy, udzielanie wskazówek dotyczących sprawnego deponowania, współpraca z redaktorami repozytorium.

8 4. Wydawnictwo Naukowe / inni wydawcy UAM – zadania
AMUR - struktura 4. Wydawnictwo Naukowe / inni wydawcy UAM – zadania współpraca z redaktorami przy tworzeniu kolekcji czasopism naukowych, skryptów, książek.

9 AMUR – polityka funkcjonowania
Polityka gromadzenia AMUR jest repozytorium materiałów naukowych wytworzonych przez pracowników UAM lub wydanych na UAM. 2. Polityka deponowania depozytariuszem może zostać pracownik i doktorant UAM, deponowanie bezpośrednie (autoarchiwizacja), deponowanie pośrednie.

10 AMUR – polityka funkcjonowania
3. Polityka udostępniania dostęp do dokumentów z założenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, dopuszcza się ograniczanie udostępniania niektórych obiektów wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.

11 AMUR – polityka funkcjonowania
4. Polityka bezpieczeństwa zasób repozytorium AMUR będzie przechowywany bezterminowo z zachowaniem polityki bezpieczeństwa danych, w wyjątkowych przypadkach dokumenty mogą zostać wycofane z repozytorium, za zachowanie wiarygodności i autentyczności deponowanych dokumentów odpowiada wyłącznie depozytariusz, kopia dokumentu może być wykonywana zgodnie z prawem.

12 AMUR - logo

13 AMUR - platforma

14 AMUR – zespoły i kolekcje

15 Kolekcja czasopisma naukowe
w kolekcji zamieszczane będą czasopisma wydawane na UAM, artykuły z czasopism będą deponowane w formie PDF i będą stanowić cyfrowe archiwum czasopisma.

16 Kolekcja czasopisma naukowe

17 Kolekcja czasopisma naukowe

18 Kolekcja czasopisma naukowe

19 Kolekcja czasopisma naukowe
Data:

20 Kolekcja czasopisma naukowe

21 Kolekcja doktoraty archiwizacja obligatoryjna, deponowanie pośrednie,
zarządzenie rektora UAM w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza: obowiązek umieszczenia wersji elektronicznej ukończonej rozprawy doktorskiej w repozytorium, zaświadczenie o dostarczeniu rozprawy doktorskiej.

22 DART – Europe E-theses Portal http://www.dart-europe.eu/

23 Kolekcja artykuły naukowe
Artykuły deponowane w formie: pre-printów, post-printów, autoarchiwizacja fakultatywna. Konieczność sprawdzenia warunków umieszczenia artykułu w repozytorium.

24 AMUR - korzyści Dla uczelni:
wzrost prestiżu uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych, promocja potencjału kadry naukowej, wspieranie edukacji studentów, uproszczenie zadań administracyjnych.

25 AMUR - korzyści Dla naukowca:
wzrost widoczności dorobku naukowego (Google, Scirus, Scopus), wzrost cytowalności prac, skrócenie czasu opublikowania wyników badań, powszechność i szybkość dostępu do badań, tworzenie cyfrowego CV, zabezpieczenie dokumentów - unikalny identyfikator, możliwość śledzenia statystyk, możliwość śledzenia cytowań w oparciu o Google Scholar przy zastosowaniu narzędzia Publish or Perish.

26 Zakończenie Puste repozytorium jest repozytorium martwym, a praca przy jego tworzeniu – bezowocna. Tylko wówczas, kiedy idea znajdzie poparcie i odzew ze strony środowiska naukowego uczelni – praca osób powołanych do stworzenia platformy, opieki administracyjnej i redakcyjnej będzie przynosiła wymierne korzyści, z których najważniejszą jest wymiana wiedzy i rozwój nauki.

27 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40 Poznań


Pobierz ppt "Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google