Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI SA Kongres Jedności Warszawa, wrzesień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI SA Kongres Jedności Warszawa, wrzesień."— Zapis prezentacji:

1 Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI SA
Kongres Jedności Warszawa, wrzesień 2005 WW

2 1 Portret Union Investment
Spis treści 1 Portret Union Investment 2 Fundusze inwestycyjne - podstawowe pojęcia 3 Oferta produktowa 4 Fundusze inwestycyjne w banku WW

3 Grupa Union Investment – fakty i liczby
Siedziba: Frankfurt n/Menem Data powstania: Główni akcjonariusze: DZ Bank AG, WGZ Bank Dystrybucja: banków spółdzielczych Aktywa: mld EUR Pozycja: Niemcy 3 (17,3% udział w rynku) Europa 9 Fundusze: otwarte 256 specjalistyczne 459 Stan na WW

4 Banki centralne/ główni partnerzy dla Volksbanków i Raiffeisenbanków
Union Investment jest mocno zakorzeniony w sektorze spółdzielczym w Niemczech Banki centralne/ główni partnerzy dla Volksbanków i Raiffeisenbanków Instytucja Centralna Stowarzyszenie oszczędnościowo- pożyczkowe Firma ubezpieczeniowa Firma zarządzająca aktywami Bank hipoteczny Bank hipoteczny Firma leasingowa Firma zarządzająca funduszami inwestującymi w nieruchomości Finanzverbund (Związek Finansowy) WW

5 Fakty o Union Investment TFI SA
Na rynku istniejemy od 1995 r. - na początku jako Korona TFI. Połączenie Korona TFI SA i Union Investment TFI SA nastąpiło w 2000 r. Zarządzamy 9 otwartymi funduszami inwestycyjnymi - od polskich bezpiecznych po akcyjne zagraniczne. W roku 2004 wprowadziliśmy nowe fundusze i produkty oraz usługi asset management W listopadzie 2004 r. nasze TFI zostało uznane za najlepsze przez „Gazetę Wyborczą” oraz „Rzeczpospolitą”. Nasza sieć dystrybucji składa się z banków komercyjnych, banków spółdzielczych, biur maklerskich oraz doradców finansowych. Na koniec grudnia 2000 r. aktywa 6 funduszy wynosiły ponad 200 mln PLN, a na koniec sierpnia 2005 r. nasze TFI zarządzało środkami o wartości ponad 1,6 mld zł! PIERWSZE TFI W POLSCE z licencją KPWiG na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie! WW

6 Union Investment w Polsce - fundusze z czołówki
Źródło: ranking magazynu Profit/Forbes, luty 2005 WW

7 Wiodące TFI na rynku pod względem osiąganych wyników w długim terminie
Fundusz Wynik za 1 rok Wynik za 3 lata Wynik za 5 lat UniKorona Pieniężny FIO 5,63% 5 miejsce z 5 20,44% 1 miejsce 10 56,41% 2 miejsce z 5 UniWIBID SFIO 6,22% 2 miejsce z 7 Nie dotyczy Nie dotyczy UniKorona Obligacje FIO 12,49% 9 miejsce z 24 26,09% 3 miejsce z 18 77,26% 1 miejsce z 12 UniKorona ZrównoważonyFIO 10,49% 7 miejsce z 12 54,30% 3 miejsce z 11 51,52% 3 miejsce z 8 UniKorona Akcje FIO 14,51% 5 miejsce z 19 81,76% 4 miejsce z 15 53,13% 2 miejsce z 11 Źródło: Opracowanie własne; stan na r. ; 1-szy kwartyl - kolor czerwony; 2-gi kwartyl - kolor niebieski; 3-ci kwartyl - kolor czarny WW

8 Banki spółdzielcze w rankingu banków w Polsce
8 miejsce pod względem funduszy własnych Banki zagraniczne Banki polskie Banki spółdzielcze Żródło: Rzeczpospolita, 14 maja 2004; GINB WW

9 Co będzie się działo z oszczędnościami Polaków?
Wzrost oszczędności - prognoza do roku 2011 (w mld PLN) 3,5-krotny wzrost w ciągu 10 lat WW

10 Czym jest fundusz inwestycyjny?
zbiera środki publicznie, wyłącznym przedmiotem jego działalności jest lokowanie zgromadzonych środków. środki lokuje w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, ma na celu ochronę realnej wartości i/lub wzrost wartości środków, ma odrębną osobowość prawną - podobnie jak S.A., posiada osobny statut, w którym określone są: - polityka inwestycyjna, - zasady wyceny, - zasady realizacji zleceń uczestników, nie może zbankrutować - środki są zawsze własnością klienta. WW

11 Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Ze względu na politykę inwestycyjną: pieniężne, obligacyjne, zrównoważone (i stabilnego wzrostu), akcyjne. Ze względu na dostępność: otwarte, specjalistyczne otwarte, zamknięte. Ze względu na sposób wyceny: wyceniane metodą księgową, wyceniane przez rynek (np. giełdowy). WW

12 Niektóre obszary inwestycyjne
Giełda Firma 2 Firma 3 Firma 4 Rynek pieniężny rynku pieniężnego akcyjne fundusz inwestycyjny obligacyjne zrównoważone, stabilnego wzrostu Rynek obligacji WW

13 Fundusze Union Investment TFI SA - opis
Obszar inwestycyjny UniXXI Wiek FIO Akcje spółek technologii przyszłości UniGlobal FIO Akcje największych światowych marek UniDolar Obligacje FIO Obligacje rządu USA i korporacji z siedzibą na terenie USA lub OECD UniKorona Akcje FIO Akcje wiodących polskich przedsiębiorstw UniKorona Zrównoważony FIO Polskie obligacje skarbowe oraz akcje ryzyko UniSto Procent Plus FIO Instrumenty rynku pieniężnego i akcje UniKorona Obligacje FIO Polskie obligacje UniKorona Pieniężny FIO Polskie instrumenty pieniężne UniWIBID SFIO Rynek pieniężny – klienci instytucjonalni i indywidualni WW

14 Jak inwestować? GIEŁDA = akcje 100 Firma 100 Inwestor Bank 140 105 120
Własność fundusz inwestycyjny 132,40 WW

15 Jak inwestować? Rynek międzybankowy 100 Firma 1 100 Giełda = akcje 140
Inwestor Bank 105 120 Własność Firma 2 Firma 3 Firma 4 fundusz inwestycyjny 132,40 WW

16 Jak działa fundusz inwestycyjny?
Cash Bank Depozytariusz Dystrybutor Przechowuje aktywa Wycenia j.u. Kontroluje zlecenia POK Zlecenie fundusz inwestycyjny Agent Transferowy Zarządzanie aktywami Wycena j.u. Sprawozdania Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Dane o Klientach Przetwarzanie transakcji na j.u. Info o wartości j.u. WW

17 Wynagrodzenie dla Dystrybutora
Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy składa się z: Udziału w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; Udziału w opłacie za zarządzanie aktywami funduszu inwestycyjnego. WW

18 Jesteśmy do Waszej dyspozycji!
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Marynarska 19A Warszawa tel fax Dyrektor ds. Bankowości Spółdzielczej: Waldemar Wróbel Dyrektor Regionalny ds. Bankowości Spółdzielczej: Mirosław Sobczak WW


Pobierz ppt "Jedyne polskie fundusze inwestycyjne założone przez bankowość spółdzielczą - Union Investment TFI SA Kongres Jedności Warszawa, wrzesień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google